Byla 2S-492-467/2011
Dėl sutuoktinio kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo ir santuokoje įgyto turto padalijimo, institucija, teikianti išvadą - Druskininkų miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Alma Urbanavičienė (pranešėja), kolegijos teisėjos

2Romualda Janovičienė, Dalia Višinskienė,

3kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės L. Č. atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla pagal ieškovės L. Č. ieškinį atsakovui K. Č. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo ir santuokoje įgyto turto padalijimo, institucija, teikianti išvadą - Druskininkų miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

4Kolegija

Nustatė

5Ieškovė L. Č. 2010 m. liepos 30 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė nutraukti jos ir atsakovo K. Č. santuoką dėl atsakovo kaltės, nustatyti šalių nepilnametės dukters gyvenamąją vietą kartu su ieškove, priteisti iš atsakovo nepilnametės dukters išlaikymą iki dukters pilnametystės ir išlaikymo įsiskolinimą, šių lėšų tvarkytoja paskirti uzufrukto teise ieškovę, po santuokos nutraukimo ieškovei palikti santuokinę pavardę, padalinti santuokos metu įgytą turtą. Ieškovė taip pat prašė leisti atsakovui procesinius dokumentus įteikti viešo paskelbimo būdu, kadangi atsakovo gyvenamoji vieta jai nėra žinoma.

6Druskininkų miesto apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartimi netenkino ieškovės L. Č. prašymo dėl procesinių dokumentų įteikimo atsakovui viešo paskelbimo būdu, paskelbė atsakovo K. Č. paiešką ir civilinę bylą sustabdė. Teismas nurodė, jog pagal CPK 130 straipsnio 1 dalį teismas gali įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu tik tuo atveju, jeigu adresato gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos ir jeigu įstatymo nustatyta tvarka nėra galimybės paskirti kuratoriaus. Ieškovė, prašydama procesinius dokumentus atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu, dėl kuratoriaus paskyrimo nepasisakė. Be to CPK 129 straipsnio 2 dalyje imperatyviai nurodyta, kad bylose dėl išlaikymo priteisimo ar tėvystės nustatymo, taip pat bylose, susijusiose su šiomis bylomis, teismas gali paskirti kuratorių tik atlikęs atsakovo paieškos procedūrą. Ieškovė, kreipdamasi į teismą, pateikė duomenis apie atsakovo paskutinę žinomą gyvenamąją vietą, kurioje atsakovas nerastas, bei ieškinyje nurodė, kad atsakovo tikslios gyvenamosios vietos nežino. Iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išrašo, matyti, jog atsakovas K. Č. yra išvykęs į užsienio valstybę. SODROS duomenų bazėje informacijos apie atsakovo darbo vietą nėra. Byloje buvo imtasi visų įmanomų priemonių atsakovo gyvenamajai ar darbo vietai nustatyti, tačiau atsakovo buvimo vieta yra nežinoma, todėl šioje bylos stadijoje, atsižvelgiant į tai, jog byloje vienas iš ieškovės pareikštų reikalavimų atsakovui yra dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, skelbtina atsakovo K. Č. paieška (CPK 129 str. 2 d.). Paskelbęs atsakovo paiešką, teismas sustabdė civilinę bylą iki bus baigta vykdyti atsakovo paieška (CPK 164 str. 1 d. 1 p.).

7Atskiruoju skundu ieškovė L. Č. prašo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 129 straipsnio 2 dalį bei 130 straipsnio 1 dalį. Šiuo atveju laikytina, jog nebuvo galimybės paskirti kuratoriaus, kadangi ieškovė tokio prašymo neteikė, taip pat nepateikė jokio kuratoriumi skirtino asmens sutikimo dėl to, t.y. ieškovė neišreiškė valios pasinaudoti CPK 129 straipsnio nuostatomis. Dėl to teismas, nesant galimybės skirti kuratorių atsakovui, privalėjo leisti ieškovei įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu. Teismui nebuvo pagrindo taikyti CPK 129 straipsnio 2 dalį ir byloje atlikti atsakovo paieškos procedūrą. Teismas išėjo už savo kompetencijos ribų ir nepagrįstai atsisakė taikyti CPK 129 straipsnio 1 dalį, nes kuratorius skiriamas ne teismo iniciatyva, o suinteresuoto asmens prašymu. Įstatymas nenumato termino, per kurį turi būti atlikta asmens paieška. Akivaizdu, kad paieška užtruks neapibrėžtą laikotarpį, nes atsakovas vengia išlaikyti vaiką. Byla yra sustabdyta ir joje neatliekami jokie veiksmai, todėl atsakovo paieškos paskelbimas sudaro akivaizdžias prielaidas proceso vilkinimui. Priimdamas skundžiamą nutartį teismas pažeidė prioritetinį vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, kadangi, sustabdžius bylą, liko galioti tokia pati situacija, dėl kurios ieškovė ir kreipėsi į teismą.

8Atsiliepimų į atskirąjį skundą įstatymo nustatytu terminu negauta.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

11Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas. Teismas bylos sustabdymo pagrindus turi taikyti, atsižvelgdamas į visas byloje nustatytas aplinkybes. Tai reiškia, kad būtina atsižvelgti ir į civilinio proceso tikslus – kad teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu, nesudarytų sąlygų bylą vilkinti. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą.

12Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje sustabdė civilinės bylos pagal ieškovės L. Č. ieškinį atsakovui K. Č. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo ir santuokoje įgyto turto padalijimo nagrinėjimą vadovaudamasis CPK 164 straipsnio 1 punkto pagrindu – kai yra paskelbta atsakovo paieška. Šiuo pagrindu civilinė byla dėl šeimos teisinių santykių yra sustabdyta ne privalomu, o fakultatyviu pagrindu dėl to, jog pirmosios instancijos teismas laikė, kad CPK 129 straipsnio 2 dalyje imperatyviai nurodyta, jog bylose dėl išlaikymo priteisimo ar tėvystės nustatymo, taip pat bylose, susijusiose su šiomis bylomis, teismas gali paskirti kuratorių tik atlikęs atsakovo paieškos procedūrą, o ieškovė, prašydama procesinius dokumentus atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu, dėl kuratoriaus paskyrimo nepasisakė. Apeliantė (ieškovė) tvirtina, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 129 straipsnio 2 dalį bei 130 straipsnio 1 dalį, kadangi nagrinėjamu atveju laikytina, jog nebuvo galimybės paskirti kuratoriaus, nes ieškovė tokio prašymo neteikė, taip pat nepateikė jokio kuratoriumi skirtino asmens sutikimo, todėl teismas, nesant galimybės skirti kuratorių atsakovui, privalėjo leisti ieškovei įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu. Tuo tarpu, apeliantės teigimu, byla yra sustabdyta ir joje neatliekami jokie veiksmai, todėl atsakovo paieškos paskelbimas sudaro akivaizdžias prielaidas proceso vilkinimui bei prioritetinio vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo pažeidimui. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su tokiais ieškovės atskirojo skundo argumentais.

13Pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai nurodė, jog pagal CPK 130 straipsnio 1 dalį teismas gali įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu tik tuo atveju, jeigu adresato gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos ir jeigu įstatymo nustatyta tvarka nėra galimybės paskirti kuratoriaus, o CPK 129 straipsnio 2 dalyje imperatyviai nurodyta, kad bylose dėl išlaikymo priteisimo ar tėvystės nustatymo, taip pat bylose, susijusiose su šiomis bylomis, teismas gali paskirti kuratorių tik atlikęs atsakovo paieškos procedūrą. Tačiau nagrinėjamu atveju teismas teisingai ir pagrįstai nustatęs, jog atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos, nepakankamai įsigilino į faktines aplinkybes, ar konkrečiu atveju yra galimybė įstatymo nustatyta tvarka skirti kuratorių. Kuratorius gali būti paskirtas tik esant tam tikroms sąlygoms: 1) nėra žinoma šalies, kuriai turi būti paskirtas kuratorius, gyvenamoji ir darbo vieta (pastarąją aplinkybę, vadovaujantis CPK 129 straipsnio 2 dalimi, turi įrodyti suinteresuotas asmuo); 2) būtina skubiai atlikti su šia šalimi susijusius procesinius veiksmus (vienas iš tokių veiksmų – teismo šaukimo įteikimas); 3) yra suinteresuotos šalies prašymas skirti kuratorių ir išankstinis apmokėjimas už kuratoriaus atstovavimą; 4) kuratoriumi gali būti skiriamas tik fizinis asmuo; 5) būtinas kuratoriumi skiriamo asmens sutikimas; 6) kuratoriumi paskirto asmens interesai neturi būti priešingi atstovaujamos šalies interesams. CPK 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kuratorius konkrečioje byloje veikia kaip atstovas pagal įstatymą, t.y. turi visas atstovaujamojo teises ir pareigas. Kadangi kuratorius skiriamas tik priešingos šalies, kuri siekia atlikti skubius procesinius veiksmus, prašymu ir sąskaita, tai teismas gali tik pasiūlyti šaliai pasinaudoti kuratoriaus institutu, bet neturi teisės skirti jo savo iniciatyva. Jeigu nėra suinteresuoto asmens prašymo ir išankstinio apmokėjimo už kuratoriaus atstovavimą ar kuratoriumi skiriamo asmens sutikimo, laikytina, kad kuratoriaus paskyrimas negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-603/2009).

14Ieškovė L. Č. ieškinyje nurodė paskutinę žinomą atsakovo K. Č. gyvenamąją vietą ( - ). Kitų duomenų apie atsakovo gyvenamąją ar darbo vietas byloje nėra. Ieškovė byloje nepateikė prašymo skirti kuratorių atsakovui, iš anksto nesumokėjo už kuratoriaus atstovavimą, nepateikė jokio kuratoriumi skirtino asmens sutikimo, kas akivaizdžiai rodo, jog ieškovė neišreiškė valios pasinaudoti CPK 129 straipsnio nuostata, leidžiančia procesinių dokumentų įteikimą kuratoriui. Priešingai, ieškovė prašė leisti įteikti procesinius dokumentus atsakovui viešo paskelbimo būdu. Vadinasi, nagrinėjamu atveju nebuvo būtinų procesinių sąlygų, kurioms esant galimas kuratoriaus paskyrimas, dėl ko nebuvo pakankamo pagrindo skelbti atsakovo paiešką. Esant tokioms aplinkybėms, kai nėra galimybės skirti kuratorių atsakovui, pirmosios instancijos teismas be pagrindo neleido ieškovei įteikti procesinius dokumentus atsakovui viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.).

15Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė procesinės teisės normas, dėl ko skundžiama teismo nutartis negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta, todėl naikintina (CPK 329 str. 1 d., 330 str.). Kadangi byloje yra surinkta pakankamai įrodymų ieškovės prašymui įteikti procesinius dokumentus atsakovui viešo paskelbimo būdu išnagrinėti, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, neperduodama klausimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, klausimą išsprendžia iš esmės. Nustačius, jog yra įstatyme numatytas pagrindas ieškovės prašymui dėl dokumentų paskelbimo atsakovui būdo tenkinti – kad prašymas leisti įteikti procesinius dokumentus atsakovui viešo paskelbimo būdu yra pagrįstas ir įrodytas, jis tenkinamas.

16Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog įstatymas nenumato termino, per kurį turi būti atlikta asmens paieška, todėl šis veiksmas gali užtrukti neapibrėžtą, dažnai – pakankamai ilgą laikotarpį, todėl atsakovo paieškos paskelbimas sudaro akivaizdžias prielaidas proceso vilkinimui, nes byla yra sustabdyta ir joje neatliekami jokie veiksmai. Dėl to priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas pažeidė ir prioritetinį vaiko teisių bei interesų apsaugos ir gynimo principą. Be to atkreiptinas dėmesys, jog pagrindinis reikalavimas nagrinėjamoje byloje yra santuokos nutraukimo klausimas, kiti ieškinio reikalavimai su juo susiję, todėl ir dėl šios priežasties teismui nebuvo pakankamo pagrindo konstatuoti, jog atsakovo paiešką skelbti yra būtina.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - leisti ieškovei L. Č. įteikti procesinius dokumentus atsakovui K. Č. viešo paskelbimo būdu.

Proceso dalyviai
Ryšiai