Byla 2-848/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 9 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio teismui padavimo dienos taikymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Murena“ pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovams UAB „Junesta“, antstolei Nemirai Šiugždaitei, L. B. ir R. S. iki ieškinio teismui padavimo dienos, prašydamas uždrausti antstolei Nerimai Šiugždaitei naikinti areštą, pakeisti 2008 m. rugpjūčio 18 d. turto apraše areštuotą turtą, keisti apraše nurodytą turtą ir atlikti bet kokius arešto naikinimo arba keitimo veiksmus; uždrausti atsakovams L. B. ir R. S. perleisti nebaigtą statyti butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), 152 000 Lt vertės, o atsakovui UAB „Junesta“ – perleisti butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), 235 000 Lt vertės, ir padaryti įrašą viešajame registre apie tai, kad šiuos daiktus uždrausta parduoti, dovanoti ar sudaryti bet kokius kitus šio turto perleidimo sandorius, bet kokiu būdu įkeisti jį, laiduoti juo už kitų asmenų prievoles arba juos apsunkinti prievolėmis ar įsipareigojimais, sustabdyti bet kokį išieškojimą iš turto, nurodyto registruose Nr. ( - ), ( - ); uždrausti UAB „Junesta“ priimti iš atsakovų L. B. ir R. S. nesumokėtas sumas (skolą) už įgytą butą, unikalus Nr. 4400( - ), esantį ( - ).

4Pareiškėjas prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui padavimo dienos nurodė, kad UAB „Murena“ 2008 m. rugpjūčio 12 d. pareiškimu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl 2 072 637,31 Lt skolos, 82 494,17 Lt delspinigių ir kitų išlaidų iš UAB „Junesta“ priteisimo, prašydamas pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimo tikslu taikyti laikinąsias apsaugos priemones - skolininko turto areštą. Teismas 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi šį prašymą tenkino ir areštavo skolininkui priklausantį turtą, neperžengiant 2 161 983,31 Lt dydžio pareikštų reikalavimų ribų. Vykdant šią teismo nutartį, antstolė Nemira Šiugždaitė 2008 m. rugpjūčio 18 d. turto aprašu areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, tame tarpe butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ). 2008 m. rugpjūčio 26 d. patvarkymu Nr. 33-781/2008 dėl turto aprašo pakeitimo areštas minėtiems butams buvo panaikintas ir vietoje jų buvo areštuotas kitas skolininko turtas, o būtent – butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir butas, esatis ( - ), unikalus Nr. ( - ). Pareiškėjas nurodė, jog antstolė šį veiksmą atliko savavališkai, jo nederindama su išieškotoju, tuo pažeisdama LR CPK 662 straipsnio 2 dalies nuostatą, kurioje numatyta, kad jeigu išieškotojas nurodė, iš kokio turto išieškoti, šis nurodymas antstoliui yra privalomas. Pareiškėjas nurodė, jog pakeitus turto aprašą, atsakovas UAB „Junesta“ 2008 m. rugsėjo 1 d. pirkimo-pardavimo sutartimi (registro Nr. 3299) pardavė butą, esantį ( - ), lygiomis dalimis L. B. ir R. S., o taip pat rengiasi parduoti ir butą, esantį ( - ). Pareiškėjas nurodė, kad jis, gindamas savo kaip kreditoriaus teises, ruošiasi pareikšti ieškinį dėl 2008 m. rugsėjo 1 d. pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, dėl ko būtinas ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimas iki ieškinio teismui padavimo dienos.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartimi atmetė pareiškėjo UAB „Murena“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas iš pareiškėjo prašymo nustatė, jog ruošiamasi pareikšti actio Pauliana ieškinį. Nurodė, jog tokiu atveju pareiškėjas turėjo pridėti įrodymus apie savo kaip kreditoriaus neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui materialiosios teisės prasme, tačiau iš jo nurodomų aplinkybių matyti, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo reikalavimo teisė yra ginčijama teisme. Teismas, įvertinęs pareiškėjo pateiktus įrodymus, padarė išvadą, jog net ir pakeitus antstolio turto aprašu areštuotą turtą, pareiškėjo UAB „Murena“ pareikštas reikalavimas teisme dėl 2 161 983,31 Lt priteisimo iš skolininko UAB „Junesta“ liko užtikrintas, nes laikinosios apsaugos priemonės nebuvo panaikintos. Teismas sprendė, kad pareiškėjo UAB „Murena“ šiame prašyme reiškiami reikalavimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nevertintini kaip jo būsimo ieškinio galimo užtikrinimo priemonės, bet yra kildinami iš antstolės veiksmų teisėtumo ir UAB „Junesta“ pasirašomų nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių.

6Pareiškėjas UAB „Murena“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartį dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir priimti sprendimą grąžinti sumokėtą žyminį mokestį valstybei. Nurodo, kad ginčija Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 9 d. nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dalyje dėl sumokėto ir negrąžinto žyminio mokesčio. Pirmosios instancijos teismas, negrąžindamas pareiškėjui jo LR CPK 148 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu pagrindu sumokėto žyminio mokesčio, pažeidė LR CPK 87 straipsnio reikalavimus. Be to, pareiškėjas nurodo, kad teismas net nesprendė žyminio mokesčio grąžinimo klausimo, o, atmesdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio teismui padavimo dienos taikymo, pasisakė dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo ir ieškovo reikalavimo teisės.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Atskirais klausimais, kuriais byla neišsprendžiama iš esmės, teismas priima nutartis (LR CPK 290 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas, atlikdamas teismo priimtų nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės funkciją, sprendžia, ar teismas skundžiama nutartimi teisingai išsprendė konkretų bylos nagrinėjimo metu iškilusį procesinį klausimą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Murena“ atskiruoju skundu ginčija Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 9 d. nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo, teismui atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui padavimo dienos. Teisėjų kolegija iš bylos medžiagos sprendžia, jog iki ieškinio teismui padavimo dienos sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo klausimas nagrinėjamu atveju negali būti apeliacijos objektas, nes pirmosios instancijos teismas šio klausimo nesprendė. Todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo UAB „Murena“ atskirojo skundo prašymo dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 9 d. nutarties pakeitimo, grąžinant pareiškėjo sumokėtą žyminį mokestį. Teisėjų kolegija, neperžengdama atskirajame skunde nustatytų ribų, nesprendžia dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 9 d. nutarties, kuria teismas netenkino pareiškėjo UAB „Murena“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui padavimo dienos, teisėtumo ir pagrįstumo.

9Pažymėtina, jog žyminio mokesčio grąžinimo klausimas sprendžiamas pateikus teismui pareiškimą dėl žyminio mokesčio grąžinimo LR CPK 87 straipsnio 4 d. nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai teismas atmeta pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui padavimo dienos, žyminis mokestis grąžinamas esant pareiškėjo prašymui LR CPK 87 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, taikant jį kaip įstatymo analogiją (LR CPK 3 str. 6 d.), kadangi civilinė byla tokiu atveju dar nėra iškelta. Pareiškimas dėl žyminio mokesčio grąžinimo tokiu atveju yra būtina žyminio mokesčio grąžinimo sąlyga, nes net ir atmetus jo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui padavimo dienos, pareiškėjas turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu, sumokėdamas trūkstamą žyminio mokesčio dalį.

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p.,

Nutarė

11Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai