Byla 2-380/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo L. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutarties, kuria ieškovo prašymu atsakovų atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-5531-160/2012 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“, atstovaujamo bankroto administratorius uždarosios akcinės bendrovės „Admivita“, ieškinį atsakovams L. L., uždarajai akcinei bendrovei „Astonas“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Bombos“ įrašai dėl žalos atlyginimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Admivita“, kreipėsi į teismą prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų L. L., UAB „Astonas“, UAB „Bombos“ įrašai 1 106 186 Lt žalai atlyginti, procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas, taip pat pripažinti negaliojančiais akcijų pirkimo – pardavimo sandorius.

5Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti 1 106 186 Lt sumai atsakovams priklausantį turtą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą grindė didele ieškinio suma bei grėsme, jog atsakovai, siekdami išvengti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo gali savo turtą paslėpti ar perleisti tretiesiems asmenims, o ieškovo bei bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės liks neapgintos.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Neviršijant 1 106 186,00 Lt sumos, areštavo atsakovams L. L., UAB „Astonas“ ir UAB „Bombos“ įrašai priklausančius nekilnojamuosius ir/ar kilnojamuosius daiktus, uždraudžiant šiais daiktais disponuoti, o jų nesant ar nepakankant, areštuoti trūkstamai sumai atsakovams priklausančias pinigines lėšas, leidžiant atsakovams UAB „Astonas“ ir UAB „Bombos“ įrašai iš jiems priklausančių areštuotų lėšų mokėti darbo užmokestį darbuotojams, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, privalomuosius mokesčius į valstybės, savivaldybės bei socialinio draudimo biudžetus, taip pat leidžiant atsakovams iš areštuoto turto atsiskaityti su ieškovu pagal šioje byloje pareikštą reikalavimą.

8Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškinio reikalavimo dydį, tai, kad vienas iš atsakovų yra fizinis asmuo, o ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, siekianti apginti ne tik savo, bet ir kreditorių interesus, sprendė, kad yra pagrindas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas L. L. prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi atsakovo turtui pritaikytą turto areštą panaikinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Pirmosios instancijos teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones neatsižvelgė į atsakovo ir jo šeimos turtinę padėtį, neįvertino, jog taikomos laikinosios apsaugos priemonės gali sukelti atsakovo ir jo šeimos interesams neigiamų pasekmių, be to, areštuodamas atsakovo turtą, teismas nenustatė atsakovui galimybės naudotis tam tikromis lėšomis, būtinomis atsakovo ir jo šeimos poreikiams tenkinti.

122. Skundžiama nutartimi pirmos instancijos teismas užtikrino neteisėto ieškinio įvykdymą, kuris atsakovo atžvilgiu pareikštas tik ieškovui piktnaudžiaujant savo teisėmis.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Admivita“, prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Atsakovas nepateikė įrodymų bei nenurodė argumentų, kurie sudarytų pagrindą spręsti, kad atsakovo turtinė padėtis eliminuoja grėsmę būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymui.

152. Atsakovo argumentai, susiję su ieškinio nepagrįstumu, reikšmingi bylą nagrinėjant iš esmės, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovų atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta.

18CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones: pirma, ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika.

19Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo argumentus ir reikalavimus, skundžiama nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsižvelgęs į tai, jog ieškinio suma yra net 1 106 186 Lt, o vienas iš atsakovų yra fizinis asmuo. Išdėstytos aplinkybės leidžia teigti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą nagrinėjamu atveju suponavo didelė ieškinio reikalavimų suma, todėl atsakovui siekiant panaikinti skundžiama nutartimi jo atžvilgiu taikomas laikinąsias apsaugos priemones, jam tenka pareiga įrodyti, kad ieškinio suma atsakovui nėra reikšminga, o turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo (CPK 12, 178 str.).

20Kiekvienu atveju teismas spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovų finansines galimybes, t. y. ar jiems ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamomis pajamomis, taip pat atsakovų įsipareigojimais, yra didelė. Nagrinėjamu atveju prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo sprendžiamas nepranešus atsakovams, todėl teismas neturėjo galimybių įvertinti atsakovo turtinės padėties, tačiau teisėjų kolegija nemano, kad taip pirmosios instancijos teismas apribojo atsakovų teises pateikti atsikirtimus nagrinėjamu klausimu. Atsakovams įstatymu yra užtikrinta teisė, nesutinkant su teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tokią nutartį apskųsti ir pateikti savo argumentus bei juos pagrindžiančius įrodymus. Atsakovui siekiant įrodyti, kad ieškovo pareikštas reikalavimas nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, tenka pareiga įrodyti, kad jo finansinė padėtis yra tvirta ir pašalina teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Tai jis galėjo padaryti pateikdamas teismui kartu su atskiruoju skundu jo turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus: išrašus iš viešų registrų apie jo vardu registruotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, jam nustatytus apsunkinimus, kredito įstaigų duomenis iš sąskaitų apie turimas lėšas, duomenis apie gaunamas pajamas ir įsiskolinimus. Tačiau atsakovas kartu su atskiruoju skundu nepateikė teismui jo turtinę padėtį pagrindžiančių įrodymų visumos, o esami duomenys nesudaro pagrindo spręsti, jog atsakovo finansinė padėtis paneigia grėsmę būsimo ir galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymui. Priešingai, atsakovo pateikti duomenys įrodo, kad atsakovo ir jo sutuoktinės vardu registruotas turtas yra areštuotas, atsakovas turi neįvykdytų finansinių įsipareigojimų, duomenų apie atsakovo gaunamas pajamas nepateikta, tačiau pats atsakovas nurodo, jog šiuo metu jis yra bedarbis, todėl akivaizdu, kad ieškinio suma atsakovui yra reikšminga. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad duomenų apie kitų atsakovų turtinę padėti byloje nepateikta, todėl išdėstytų aplinkybių visuma neleidžia teigti, jog atsakovas paneigė grėsmę būsimo teismo sprendimo neįvykdymui.

21Atsakovas taip pat teigia, jog taikomos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia jo ir šeimos narių interesus. Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo turtui taikomas laikinąsias apsaugos priemones, nemano, jog atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto areštas pažeidžia atsakovo ar jo šeimos narių teises, kadangi skundžiama nutartimi taikomo turto areštas susijęs tik su nekilnojamojo turto disponavimo, o ne naudojimo apribojimais. Tačiau teisėjų kolegija sutinka su atsakovu, jog pirmosios instancijos teismui skundžiama nutartimi areštavus visą atsakovo turtą ir lėšas, nesuteikiant atsakovui galimybės naudotis lėšomis būtinomis jo asmeninių ir šeimos narių poreikių tenkinimui, atsakovas galimai patiria neigiamas pasekmes. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su atsakovo prašymu ir jį pagrindžiančiais įrodymais, pažymi, jog atsakovas nenurodo, kokia apimtimi laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti pakeistos, bei iš kokių atsakovo gaunamų lėšų ar sąskaitose esančių sumų teismas turėtų leisti tenkinti būtinus atsakovo ir jo šeimos narių poreikius. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija nemano, kad atsakovo išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą naikinti ar keisti skundžiama nutartimi taikomas laikinąsias apsaugos priemones, tačiau pažymi, jog atsakovui pagrindus būtinų lėšų šeimos poreikiams tenkinti sumą ir nurodžius lėšas, iš kurių jie gali būti tenkinami, atsakovas turi teisę CPK 148 straipsnio tvarka kreiptis į teismą ir prašyti pakeisti byloje taikomas laikinąsias apsaugos priemones.

22Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo teiginiai dėl ieškinio teisinio pagrindo nebuvimo atmestini kaip nepagrįsti, kadangi pagal šiuo metu byloje esančius duomenis ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, o ar ieškinio reikalavimai yra tenkintini, bus sprendžiamas bylą nagrinėjant iš esmės.

23Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“, atstovaujamas... 5. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi ieškovo... 8. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškinio reikalavimo dydį, tai,... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas L. L. prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m.... 11. 1. Pirmosios instancijos teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones... 12. 2. Skundžiama nutartimi pirmos instancijos teismas užtikrino neteisėto... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BUAB „Optinių laikmenų... 14. 1. Atsakovas nepateikė įrodymų bei nenurodė argumentų, kurie sudarytų... 15. 2. Atsakovo argumentai, susiję su ieškinio nepagrįstumu, reikšmingi bylą... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 18. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 19. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo... 20. Kiekvienu atveju teismas spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos... 21. Atsakovas taip pat teigia, jog taikomos laikinosios apsaugos priemonės... 22. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo teiginiai dėl ieškinio teisinio... 23. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atskirasis skundas netenkinamas, o... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartį palikti...