Byla 2A-169/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Vasarienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės UAB „Bitė Lietuva“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 7 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-1452-553/2011pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“ ieškinį dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, baudos ir nuostolių atlyginimo priteisimo, pareikštą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Bitė Lietuva“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių naujienos“, uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių lyra“, uždaroji akcinė bendrovė „Masada“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Vaivorykštė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti neteisėtu 2006 m. rugpjūčio 7 d. bendradarbiavimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Vaivorykštė“ ir UAB „Bitė Lietuva“, nutraukimą pagal UAB „Bitė Lietuva“ 2009 m. liepos 28 d. pranešimą Nr. 1400-86; priteisti iš atsakovo UAB „Bitė Lietuva“ 54684,67 Lt baudą, 193758,37 Lt nuostolių atlyginimo, 12,70 proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2009-07-28 pranešimu Nr. 1400-86 vienašališkai nutraukė šalių sudarytą paslaugų teikimo sutartį nuo 2009-08-27. Sutarties nutraukimas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms - CK 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.189 str., 6.200 str. 1 d. - kuriose suformuoti draudimai - draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos sąlygas, arba suformuluotos privalomo elgesio taisyklės - prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Atsakovas, nutraukdamas sutartį, nenurodė CK 6.217 str. atitinkančių esminį sutarties pažeidimą sąlygų. Atsakovas nepagrįstai 2009-07-28 rašte Nr. 1400-86 nurodė, kad ieškovas pažeidė Sutarties 4.4 ir 4.5 p., nes ieškovas ir ieškovo grupės įmonės visą laiką naudojosi nuo 53 iki 69 atsakovo SIM kortelių. Šią aplinkybę patvirtina PVM sąskaitos - faktūros, kurias atsakovas išrašydavo AB „Masada“ ir kuriose nurodytas abonentų skaičius, abonentų numeriai, suteiktų paslaugų apimtys ir pan. Be to, ieškovas ir ieškovo grupės įmonės nepirko judriojo ryšio paslaugų iš kitų operatorių, o tik iš atsakovo, nors kiti operatoriai siūlydavo palankesnes sąlygas nei atsakovas. Pažymėjo, kad dauguma ieškovo ir ieškovo grupės darbuotojų iš viso neturi tarnybinių mobiliojo ryšio telefonų, kadangi to nereikalauja jų darbo specifika. Ieškovas neturėjo ir negalėjo pateikti atsakovui pažymų iš kitų telekomunikacijų operatorių, nes to nebuvo numatyta sutartyje bei dėl to, kad ieškovą su jais nesieja sutartiniai santykiai telekomunikacijų srityje. Atsakovas nutraukė šalių sudarytą sutartį netaikęs sutarties 6 p. ir 7 p. nustatytų sankcijų dėl 4.4 p. pažeidimo, t.y. mažesnio nei 40 abonentų skaičiaus, bei 4.5 p. pažeidimo, t.y. naudojimosi kitų telekomunikacijų operatorių paslaugomis. Neteisėtai nutraukus sutartį yra visos sąlygos civilinei atsakomybei atsirasti. Ieškovas patyrė žalą negaudamas pajamų, kurias būtų gavęs iš atsakovo už atsakovo kontroliuojamų įmonių suteiktas reklamos, poilsio, sveikatingumo ir kitas paslaugas. Ieškovas reikalavimų dėl nuostolių iki 2009 metų nereiškia. 2009 m. atsakovas turėjo užsakyti reklamos ir kitų paslaugų už 100 000 Lt, per mėnesį už 8333,33 Lt, iki sutarties nutraukimo, t.y. 2009-08-27, už 65730,50 Lt. Tuo tarpu atsakovas iki sutarties nutraukimo užsakė sutartyje numatytų paslaugų už 11 045,83 Lt. Dėl atsakovo kaltės sumokėta ne visa suma. Kadangi reikalavimas priteisti negautas pajamas iki sutarties nutraukimo tenkintinas nepriklausomai nuo to, ar vienašališkas Sutarties nutraukimas bus pripažintas neteisėtu, ar ne, iš atsakovo priteistina 54684,67 Lt bauda (65730,50 Lt - 11045,83 Lt). Nuo 2009-08-28 iki 2009-12-31 įskaitytinai atsakovas turėjo užsakyti reklamos ir kitų paslaugų už 34429,20 Lt, 2010 ir 2011 metais už 200 000 Lt, todėl negautos pajamos nuo 2009-08-28 iki 2011-12-31 be PVM sudaro 193758,37 Lt. Ieškovas, vertindamas sutartį kaip komercinį sandorį, prašo priteiti procesines palūkanas pagal LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą Nr. IX-1873.

5Trečiasis asmuo UAB „Masada“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodė, kad sutinka su ieškovo UAB „Vaivorykštė“ ieškiniu. Nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „Masada“, ieškovas ir kitos ieškovo grupės įmonės visą laiką naudojosi ir šiuo metu naudojasi išimtinai atsakovo teikiamomis telekomunikacijų - mobilaus ryšio telefonijos - paslaugomis. Atsakovo teikiamas paslaugas ieškovui ir ieškovo grupės įmonėms administruoja būtent trečiasis asmuo UAB „Masada“, todėl sąskaitos būdavo teikiamos ir su atsakovu atsiskaitydavo trečiasis asmuo UAB „Masada“.

6Tretieji asmenys UAB „Šiaulių lyra“ ir UAB „Šiaulių naujienos“ atsiliepime į ieškinį sutiko su ieškovo ieškiniu atsakovui. Nurodė, kad UAB „Šiaulių lyra“ ir UAB „Šiaulių naujienos“ visą laiką naudojosi ir iki šiol naudojasi išimtinai atsakovo teikiamomis telekomunikacijų- mobilaus ryšio telefonijos- paslaugomis. Atsakovo teikiamas paslaugas administruoja UAB „Masada“, todėl atsiskaitoma buvo su juo. Be to, UAB „Šiaulių naujienos“ patvirtino, kad atsakovas, tiesiogiai per reklamos agentūrą, užsakė reklamos laikraštyje „Šiaulių naujienos“ ir kitų paslaugų už 11045,83 Lt

7Atsakovas UAB „Bitė Lietuva“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašė ieškinį atmesti, priteisti atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nesutikdamas su ieškovo ieškinyje nurodytais argumentais ir reikalavimais, tvirtino, kad ieškovas pažeidė sutartį, todėl atsirado LR civilinio kodekso numatyti pagrindai ją nutraukti. Būtent faktinis sutarties nutraukimo pagrindas sudaro pagrindą nutraukti sutartį. Teigia, kad sudarant sutartį buvo siekiama įtvirtinti šalių įsipareigojimų pusiausvyrą, o ieškovas šiuos sutarties tikslus 4.4- 4.5 p. aiškina klaidingai. Ieškovas įsipareigojo telekomunikacijų paslaugas pirkti tik iš atsakovo, o ne vien užtikrinti 40 SIM kortelių skaičių. Priešingas sutarties aiškinimas įtvirtintų tarpusavio įsipareigojimų disproporciją. Ieškovas UAB „Vaivorykštė“ pirko iš atsakovo paslaugų 2009 m. sausio-liepos mėn. už 3486 Lt per mėnesį, kai tuo tarpu ieškovas iš atsakovo reikalauja pirkti ieškovo paslaugų už vidutiniškai už 8333 Lt per mėnesį. Sutarties galiojimo metu tik viena ieškovo įmonė - AB „Masada“ (vėliau UAB „Masada“) pirko mobiliojo ryšio paslaugų, kai abonentų skaičius nežymiai viršijo minimalų abonentų skaičių, ir viso Sutarties galiojimo metu nebuvo perkamos jokios papildomos telekomunikacijų paslaugas, taip pat nebuvo sudaryta su jokiomis kitomis ieškovo valdomomis ar susijusiomis įmonėmis paslaugų teikimo sutarčių. Atkreipė dėmesį, jog ieškovo argumentai neva visos ieškovo valdomos įmonės atsakovo paslaugas pirko per UAB „Masada“ nėra pagrįsti jokiais įrodymais, įskaitant rašytinius susitarimus tarp įmonių, atitinkančius LR teisės aktus, kadangi viena įmonė negali naudotis paslaugomis kitos sąskaita nepatiriant jokių išlaidų, priešingu atveju turi būti patiriamos atitinkamos mokestinės teisinės pasekmės. Teigia, kad ieškovas nepateikė prašytos informacijos apie esminę reikšmę atsakovui turinčių įsipareigojimų vykdymą (CK 6.217 str. 2 d. 2 p., Sutarties 4.4 - 4.5 p.), t.y. apie jo valdomas bei susijusias įmones ir jų perkamas telekomunikacijų paslaugas, kai paslaugas iš atsakovo pirko tik UAB „Masada“, todėl ieškovas pažeidė sutartį iš esmės, o atsakovas visiškai pagrįstai nutraukė vienašališkai Sutartį. Pažymėjo, kad atsakovo santykiai su trečiaisiais asmenimis (UAB „Šiaulių naujienos“ ir UAB „Šiaulių lyra“) vertintini kaip paslaugų teikimo santykiai, kuriuose atsakovas yra klientas. Pagal 6.721 str. 1 d. atsakovas kaip klientas pagal paslaugų teikimo sutartį turi teisę bet kada nutraukti sutartį. Mano, kad ieškovas neturi reikalavimo teisės dėl baudos ir nuostolių atlyginimo, nes atsakovas neįsipareigojo pirkti jokių paslaugų iš ieškovo (paslaugos turėjo būti perkamos iš trečiųjų asmenų). Teigia, kad Sutarties 5.2 p. nurodytos netesybos ir nuostoliai akivaizdžiai viršija Ieškovo tariamai patiriamus nuostolius. Visų pirma, iš paslaugų kainos (Sutarties 2 str.) nėra atimamos paslaugų teikimo sąnaudos, kurios būtų patiriamos teikiant paslaugas atsakovui. Antra, iš dėl negautų pajamų sumažėjusio turi būti atimama pelno mokesčio suma, t.y. 20 proc. Ieškovas nepagrįstai prašomas priteisti sumas vienu laikotarpiu įvardina bauda, o kitu nuostoliais. Atsakovas mano, kad ieškovo prašomos priteisti sumos turi būti įvardinami kaip nuostoliai, imamas 2009-01-01- 2009-12-31 laikotarpis, tokiu atveju atimant ne 19 proc., o 21 proc. PVM suma. Teigia, kad ieškovas gali reikalauti tik tiesioginių nuostolių, todėl ieškovas nepagrįstai reikalauja bei neteisingai skaičiuoja tariamai negautas pajamas ir baudas.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 7 d. sprendimu ieškovo UAB „Vaivorykštė“ ieškinį patenkino iš dalies - pripažino 2006 m. rugpjūčio 7 d. bendradarbiavimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Vaivorykštė“ ir UAB „Bitė Lietuva“, nutraukimą neteisėtu bei priteisė iš atsakovo UAB „Bitė Lietuva“ 54684,67 Lt baudą, 12,70 procentų metines palūkanas ir bylinėjimo išlaidas, kurias sudaro 1773 Lt žyminis mokestis ir 1320 Lt atstovavimo išlaidų, ieškovo UAB „Vaivorykštė“ naudai. Taip pat priteisė iš ieškovo UAB „Vaivorykštė“ 76 Lt, o iš atsakovo UAB „Bitė Lietuva“ 70 Lt teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas. Nustatė, kad ginčo Sutartis yra mišri ir joje, apart paslaugų sutarties, yra bendradarbiavimo sutarties elementų, neleidžiančių ją kvalifikuoti paslaugos sutartimi. Todėl atsakovas Sutarties nutraukti Civilinio kodekso 6.271 straipsnio pagrindu neturėjo teisės. Pažymėtina, kad šiuo pagrindu UAB „Bitė Lietuva“ ir nesirėmė, pranešdamas UAB „Vaivorykštė“ apie Sutarties nutraukimą. Teismas pažymi, kad šalys yra verslo subjektai, todėl jiems taikytinas didesnis nei vidutinis atidumo bei rūpestingumo standartas prisiimtų įsipareigojimų ir jų vykdymo aspektu. Sutarties nutraukimas yra laikomas išimtiniu teisių gynimo būdu, todėl jo taikymui turi būti konstatuotas pakankamas įstatyminis ir faktinis pagrindas. Pagal bendrąją taisyklę šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties nevykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.217 str. 1 d.). Esminio sutarties pažeidimo faktą turi įrodyti šalis, kuri nori pasinaudoti vienašališko sutarties nutraukimo teise. Esminio sutarties pažeidimo įrodinėjimas reiškia, kad turi būti konstatuota, jog sutarties nevykdymas atitinka Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus; kiekvienu sutarties pažeidimo atveju tai yra vertinamojo pobūdžio aplinkybės, todėl kita šalis gali gintis įrodinėdama, kad sutarties pažeidimas buvo neesminis. Teismas, įvertinęs UAB „Vaivorykštė“ Sutartyje įtvirtintų įsipareigojimų turinį ir prieš vienašališką Sutarties nutraukimą susiklosčiusias aplinkybes, sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti, jog ieškovas įvykdė esminį Sutarties pažeidimą. Atsakovas UAB „Bitė Lietuva“ realiai nenurodė ir neįrodinėjo aplinkybių, kad UAB „Vaivorykštė“ neįvykdė kurios nors pareigos, numatytos Sutarties 4 dalyje, tokios aplinkybės nebuvo nustatytos ir bylos nagrinėjimo metu, nors esminę reikšmę Sutarties nutraukimo teisėtumui turi tik faktinės aplinkybės, kurios buvo vertintos prieš Sutarties nutraukimo ir kurios vienašališkai Sutartį nutraukiančiai šaliai suponavo atitinkamo sprendimo priėmimą. Kaip akivaizdu iš šalių susirašinėjimo, atsakovas sprendimą vienašališkai nutraukti Sutartį priėmė todėl, kad vertino, jog UAB „Vaivorykštė“ nepateikė reikalaujamos informacijos ir tinkamai nebendradarbiavo. Iš tokios atsakovo argumentacijos bei procesinių dokumentų turinio galima spręsti, kad UAB „Bitė Lietuva“, turėdama informacijos apie UAB „Vaivorykštė“ nesąžiningus veiksmus ar netinkamą Sutarties vykdymą, siekė išsiaiškinti reikšmingas aplinkybes, tačiau dėl ieškovo kaltės tokio rezultato nepasiekė. Tačiau surinkti įrodymai iš kitų telekomunikacijos paslaugas teikiančių bendrovių patvirtina, kad UAB „Vaivorykštė“ ir su ja susijusių įmonių grupės bendrovės nepirko judriojo ryšio paslaugų iš kitų operatorių (3 t. b.l. 1-6). Todėl vertinti, kad ieškovo UAB „Vaivorykštė“ pateikti atsakymai atsakovui UAB „Bitė Lietuva“, jog UAB „Tikroji vaivorykštė“, UAB „Vaivorykštė“, UAB „Šiaulių lyra“, UAB „Masada“, UAB „Šiaulių naujienos“, UAB „Šiaulių fobas“, UAB „Naujoji vaidra“, UAB „Šiaulių jaunystė“, UAB „VAV investicija“ ir kt. bendrovės naudojasi tik UAB „Bitė Lietuva“ teikiamomis judriojo ryšio telekomunikacijų paslaugomis, nėra tinkamas objektyvios informacijos pateikimas nėra pagrindo. Apie Sutarties 4.4 ir 4.5 punktų pažeidimą atsakovas nurodo tik atsiliepime, pateikdamas subjektyvų Sutarties aiškinimą ir argumentuodamas, kuo ieškovo veiksmai neatitiko taip aiškinamos Sutarties tinkamo vykdymo. Teismas nesutiko su atsakovo argumentais, kad Sutarties esminis pažeidimas pasireiškė tuo, jog ieškovas paslaugų pirko už mažesnę sumą, nei tikėjosi atsakovas. Nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovo Sutartimi prisiimti įsipareigojimai pagrįstai galėjo suformuoti atitinkamus atsakovo lūkesčius ir kad esminis Sutarties pažeidimas pasireiškia tuo, kad ieškovo veiksmai neatitiko plečiamo Sutarties aiškinimo. Esant bet kokiems neaiškumams dėl sutarties sąlygų turinio ir vykdymo, šalys privalo bendradarbiauti, aiškintis dėl netinkamo sutarties vykdymo, reikalauti įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ir išimtinį teisių gynimo būdą - sutarties nutraukimą – naudoti tik kaip kraštutinę priemonę. Todėl ir atsakovas prieš vienašalį Sutarties nutraukimą turėjo pareigą išnaudoti visas galimybes ir atskleisti kitai Sutarties šaliai aplinkybes, kurios, jo vertinimu, iš esmės pažeidžia sutartinių įsipareigojimų pusiausvyrą ar sudaro pagrindą manyti, jog kita Sutarties šalis elgiasi nesąžiningai. Atsakovas tokių priemonių nesiėmė. Teismas vertino, kad atsakovas nepagrįstai remiasi ir Civilinio kodekso 6.209 straipsnio 3 dalimi, teigdamas, kad, ieškovui per papildomą terminą nepateikus reikalaujamos informacijos, atsakovas įgijo teisę Sutartį nutraukti minėtu pagrindu. Visų pirma nėra pagrindo konstatuoti, kad UAB „Vaivorykštė“ praleido Sutarties įvykdymo terminą. Be to, atsakovas pareiškime dėl informacijos pateikimo nenurodė ieškovui, kad jos nepateikimo atveju nutrauks Sutartį, ir Sutartį nutraukė visai kitu pagrindu – esą dėl ieškovo įvykdyto esminio Sutarties pažeidimo. Nustatytos aplinkybės, jog UAB „Šiaulių lyra“ naudojosi UAB „Omnitel“ duomenų perdavimo internetu paslaugomis (vartotojo Nr. 0007337 ir Nr. 87172), neturi įtakos vertinimui dėl vienašališko Sutarties nutraukimo pagrįstumo, nes tokiomis aplinkybėmis atsakovas Sutarties nutraukimo negrindė ir jų nevertino, spręsdamas apie Sutarties pažeidimą ir pagrindus ją nutraukti. Tačiau ir tuo atveju, jeigu atsakovas tokiomis aplinkybėmis būtų motyvavęs sprendimą vienašališkai nutraukti Sutartį, jam tektų pareiga paneigti ieškovo pateiktus įrodymus, jog UAB „Omnitel“ teikiama paslauga buvo akivaizdžiai pigesnė.

10Teismas taip pat vertino, jog nėra pagrindo pripažinti, kad UAB „Vaivorykštė“ pažeidė bendradarbiavimo pareigą ir kad tai sudarė pagrindą teisėtai nutraukti Sutartį. Bendradarbiavimo principas (Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 3 dalis, 6.200 straipsnio 2 dalis) reikalauja, kad šalys sudarytų tinkamas sąlygas prievolei įvykdyti, prireikus keistųsi informacija, reikšminga prievolei įvykdyti, laiku praneštų apie kylančias prievolės įvykdymo kliūtis ir panašiai. Spręsti, kad ieškovas nevykdė bendradarbiavimo pareigos, t. y. netinkamai bendradarbiavo su kita Sutarties šalimi, nėra pagrindo. Atsakovas nepateikė teisinę reikšmę turinčių argumentų ir juos pagrindžiančių įrodymų, jog aplinkybė, kad UAB „Vaivorykštė“, atsisakiusi užpildyti pateiktos formos anketą, bet kartu pranešusi tokio atsisakymo priežastis, nepateikė atsakovui prievolės vykdymui reikšmingos informacijos ar kokiu nors objektyviu būdu sudarė kliūtis tinkamam prievolės vykdymui. Ieškovo nuorodą paskutiniame atsakyme atsakovui, jog atitinkama tema daugiau nesusirašinės, galima būtų vertinti kaip nepakankamą pareigos bendradarbiauti ir kooperuotis supratimą ir vykdymą, tačiau vien ši aplinkybė jokiu būdu neleidžia pripažinti esminio Sutarties pažeidimo įvykdymą iš ieškovo pusės.

11Atsižvelgdamas į visumą nustatytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas vertino, kad atsakovas UAB „Bitė Lietuva“ neįrodė, jog ieškovas UAB „Vaivorykštė“ iš esmės pažeidė Sutartį, ir pripažino 2006-08-07 bendradarbiavimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Vaivorykštė“ ir UAB „Bitė Lietuva“, vienašalį nutraukimą neteisėtu (CPK 178 str., CK 1.5, 6.217 str.).

12Sutarties 5.2 punktu šalys susitarė, kad jei dėl Užsakovo kaltės sumokėta ne visa suma, nurodyta Sutarties 2.1 punkte, tai iš 100000 Lt yra atimama faktiškai sumokėta suma, o skirtumas laikomas bauda, kurią Užsakovas privalo sumokėti per 10 darbo dienų Todėl, nustačius, kad Užsakovas Sutartį vienašališkai nutraukė nuo 2009-08-27, įvertinus jo prisiimtą įsipareigojimą 2009 metais užsakyti reklamos laikraštyje „Šiaulių naujienos“ ir kitų paslaugų už 100000 Lt, skaičiuojant proporcingai mėnesių ir dienų skaičiui, kad 2009-08-27 datai Užsakovas turėjo užsakyti reklamos ir kitų paslaugų už 65730,50 Lt, o užsakė tik už 11045,83 Lt, apskaičiuotinas 54684,67 Lt skirtumas (1 t. b.l. 8-9). Pagal Sutarties 5.2 punktą, ši suma vertintina kaip bauda, kurią atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui, esant atitinkamiems Sutarties pažeidimams. Tesimas, įvertinęs aplinkybę, kad Sutarties šalys, būdamos verslo subjektais, Sutartimi susitarė dėl baudos pagrindų ir apskaičiavimo tvarkos, lemiančios jos dydį, sprendė, kad nėra pagrindo mažinti priteistiną baudą. Atsakovo argumentai, kad baudos suma turėtų būti mažintina pelno mokesčio suma bei sąnaudomis, nepagrįsti jokiais įrodymais – Sutartyje yra aiškiai numatyta baudos apskaičiavimo tvarka, šalims Sutarties sąlygos yra privalomos ir vykdytinos. Todėl ieškovo UAB „Vaivorykštė“ naudai iš atsakovo UAB „Bitė Lietuva“ priteistina 54684,67 Lt dydžio bauda (CK 6.71, 6.200, 6.245 str.).

13Ieškovo UAB „Vaivorykštė“ reikalavimas priteisti 193758,37 Lt nuostolių atlyginimui netenkintinas. Ieškovas šį reikalavimą grindė aplinkybėmis apie esą jo negautas pajamas, nutraukus Sutartį. Atsakovui nepagrįstai nutraukus Sutartį, ieškovas turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo negautų pajamų išraiška, jeigu įrodo, kad tokias pajamas būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų atsakovo veiksmų. Kaip jau buvo minėta, Sutartimi atsakovas UAB „Bitė Lietuva“ prisiėmė įsipareigojimą įsigyti reklamos ar kitų paslaugų už bendrą 600 000 Lt sumą iš AB Šiaulių lyra“ bei UAB „Šiaulių naujienos“, todėl būtent pastarosios bendrovės Sutarties pagrindu turėjo gauti pajamas, tačiau jų negavo. Ieškovas UAB „Vaivorykštė“ jokių pajamų pagal Sutartį tiesiogiai negalėjo gauti, todėl Sutarties nepagrįstas nutraukimas nesukuria jam teisės reikalauti atlyginti atitinkamu pagrindu įrodinėjamus nuostolius. Kitokių aplinkybių dėl nuostolių pagrindo ir dydžio ieškovas nenurodė ir neįrodinėjo. Ieškovo motyvas, esą Sutartis vertintina kaip sutartis trečiųjų asmenų naudai, todėl įvykdyti prievolę, kuri turi būti įvykdyta trečiajam asmeniui, turi teisę reikalauti ir sutartį sudaręs asmuo (CK 6.191 str. 1 d.), nepagrįstas ir nekeičia teismo sprendimo šiuo klausimu – reikalavimas pareikštas ne įvykdyti Sutartį natūra, o priteisti nuostolius Sutartį sudariusiam asmeniui.

14Ieškovas atsakovui pareiškė reikalavimus 2009 m. rugsėjo 15 d. (1t. b.l. 1). Vadovaujantis įstatymu, tokiu atveju taikytina paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. Tuo metu ši palūkanų norma buvo 5,7, ji paskelbta 2009 m. birželio 30 d. (žr. http://www.lb.lt/statistics/statbrowser.aspx?group=7222&lang=lt&orient=horz). Pagal Įstatymo 2 straipsnio 3 dalį taikytina palūkanų norma apskaičiuojama vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normą, padidinus 7 procentiniais punktais, ir ji sudaro 12,7 proc. (7+5,7). Praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą, teismas, nustatęs, kad sandoris atitinka Įstatyme nurodytus komercinių sandorių požymius, jei kreditorius to reikalauja, turi taikyti Įstatyme nustatytas palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1, 2 d.). Todėl iš atsakovo UAB „Bitė Lietuva“ ieškovo UAB „Vaivorykštė“ naudai priteistina 12,7 proc. metinių procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos 2009-09-17 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo už priteistą 54684,67 Lt sumą.

15Pirmosios instancijos teismas, bylinėjimosi išlaidas paskirstė proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

16III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

17Ieškovas UAB „Vaivorykštė“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 7 d. sprendimą toje dalyje, kurioje atmestas ieškovo UAB „Vaivorykštė“ ieškinys dėl 193758,37 Lt nuostolių atlyginimo priteisimo, ir toje dalyje paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, panaikinti. Priimti naują sprendimą - priteisti iš atsakovo UAB „Bitė Lietuva“ 193758,37 Lt nuostolių atlyginimo, 12,70 proc. metines procesines palūkanas, papildomas bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme - 4875,00 Lt žyminį mokestį, 3180,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, taip pat bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme - 4875,00 Lt žyminį mokestį, išlaidas advokato pagalbai apmokėti, kitas bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Vaivorykštė“ naudai bei 146,00 Lt teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

181. Teismas be jokio pagrindo nusprendė, kad kita civilinės atsakomybės forma - nuostolių atlyginimas už laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. neįvykdytas prievoles - Sutartį pažeidusiam atsakovui netaikytina ir kad apeliantas neturi reikalavimo teisės reikalauti nuostolių atlyginimo, nors pagal CK 6.245 str. 3 d., taip pat teismų praktiką ir teisės metodiką esant sutartinei civilinei atsakomybei, nukentėjusios sutarties šalies teisė reikalauti nuostolių atlyginimo ir/ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius) yra neatskiriama. Pirmosios instancijos teismas, ginčijamoje dalyje atmesdamas ieškinį, nurodė, kad CK 6.191 str. 1 d. šiuo atveju netaikytina, kadangi reikalavimas pareikštas ne įvykdyti Sutartį natūra, o priteisti nuostolius Sutartį sudariusiam asmeniui. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai susiaurino CK 6.191 str. 1 d. taikymą iki reikalavimo įvykdyti prievolę natūra. Be to, Sutarties šalys, t. y. materialinio teisinio santykio subjektai yra apeliantas ir atsakovas, todėl tretieji asmenys CK 6.191 str. prasme yra ne apeliantas, bet tretieji asmenys procesine prasme UAB „Šiaulių naujienos“ ir UAB „Šiaulių lyra“, todėl CK 6.191 str. 1 d. taikymas būtų aktualus tuo atveju, jeigu ieškinį pareikštų tretieji asmenys UAB „Šiaulių naujienos“ ir/ar UAB „Šiaulių lyra“. Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantas neturi reikalavimo teisės reikalauti taikyti atsakovui civilinę atsakomybę ir priteisti 193758,37 Lt nuostolių atlyginimo, nepagrįsta, nes sutartį sudarę asmenys susitarė, kad nuostolių atlyginimą (baudą) atsakovas sumoka ieškovui, o ne tretiesiems asmenims, todėl teismo sprendimas šioje dalyje naikintinas.

192. Teismas, pripažinęs, kad apeliantas neturi reikalavimo teisės reikalauti nuostolių atlyginimo priteisimo, nepasisakė nei dėl nuostolių dydžio, nei dėl kitų atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų.

203. Atsakovui, neteisėtai nutraukusiam Sutartį, turi būti taikoma civilinė atsakomybė. Šiuo atveju, yra visos sąlygos atsakovo sutartinei civilinei atsakomybei, kadangi atsakovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį.

214. Paduodant apeliacinį skundą mokėtinas 4875 Lt žyminis mokestis. Patenkinus apeliacinį skundą, apeliantui priteistinos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme, papildomai priteisiant 4875 Lt žyminio mokesčio nuo 193758,37 Lt sumos, taip pat papildomai priteisiant 3180 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

22Atsakovas UAB „Bitė Lietuva“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 7 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškovo UAB „Vaivorykštė“ ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

231. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, jog Sutarties, kuri yra tuo pačiu ir paslaugų teikimo sutartis, t.y. turi paslaugų teikimo sutarties elementų, atžvilgiu CK 6.721 str. netaikytinas ir atitinkamai gali būti reikalaujama netesybų ir nuostolių atlyginimo iš paslaugų pirkėjo (kliento) (Sutartyje įvardintas „Užsakovu“). Teismas konstatavo, jog Sutartis turi tiek paslaugų teikimo sutarties, tiek kitų sutarčių elementų. Teismas neidentifikavo, kokių kitų sutarčių elementų yra sutartyje, taip pat nenustatė, jog paslaugų sutartis reglamentuojančių teisės normų taikymas Sutarties atžvilgiu prieštarautų Sutarties esmei. Priešingai, esminiai Sutarties šalių įsipareigojimai yra susiję su paslaugų pirkimu vienas iš kito. Atsižvelgiant į tai, šalių susitarimui pirkti paslaugas turi būti taikomos CK 6 knygos XXXV skyriaus nuostatos, o tuo pačiu ir CK 6.721 str. Šiuo atveju minėti paslaugų teikimo santykiai ir susitarimas Sutarties pagrindu teikti paslaugas siejo atsakovą bei ieškovą, todėl atsakovas, kaip klientas pagal paslaugų teikimo sutartį, turi teisę bet kada nutraukti sutartį, kompensuodamas pasirengimo vykdyti sutartį nuostolius. Ieškovas jokių tiesioginių nuostolių byloje neįrodinėjo, todėl teisėtai CK 6.721 str. 1 d. pagrindu nutraukus sutartį, atsakovas neprivalo ieškovui mokėti jokių pinginių sumų, įskaitant baudų ar nuostoliu negautų pajamų forma.

242. Ieškovas Sutarties vykdymo metu elgėsi nesąžiningai, netinkamai bendradarbiavo ir sąmoningai siekė nuslėpti Sutarties 4.4 - 4.5 p. pažeidimą, todėl atsakovas pagrįstai ieškovo veiksmus vertinto, kaip bendradarbiavimo pareigos pažeidimą ir prarado pasitikėjimą ieškovu. Pakartotinai ieškovui nepateikus Sutarties tinkamo vykdymo įvertinimui ypatingai svarbių duomenų, kurių pakartotinai atsakovas prašė vadovaudamasis CK 6.209 str., atsakovas įgijo teisę nutraukti sutartį remdamasis CK 6.200 str. ir 6.209 str.

253. Pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino faktines aplinkybes ir ieškovo neįvykdytą pareigą pateikti informaciją bei nepagrįstai konstatavo, jog atsakovas negalėjo remtis CK 6.209 str. 3 d., 6.217 str. Ieškovas atsisakė bendradarbiauti ir pateikti prašomą informaciją apie įsipareigojimų pagal Sutartį laikymosi pagrindimą. Teismas nepagrįstai siaurai aiškina CK 6.209 str. taikymo galimybes, todėl teismo išvada, kad ieškovas nepraleido Sutarties įvykdymo termino prieštarauja CK 6.205 str. ir 6.209 str. 1,3 d. bei yra nepagrįsta.

264. Teismas nepagrįstai ieškovo nurodytą sumą priteisė kaip baudą. Ieškovas nurodo, jog jam turi būti priteista 54684, 67 Lt dydžio bauda, t.y. suma, kuria atsakovas 2009 m. sausio 1 d. - rugpjūčio 27 d. laikotarpiu nupirko mažiau paslaugų, nei vidutiniškai turėjo nupirkti pagal Sutarties 2 str. Toks netesybų skaičiavimas yra nepagrįstas, nes šis netesybų skaičiavimo mechanizmas (kai skaičiuojama proporcingai atitinkamam laikotarpiui) nėra nurodytas (pagal CK 6.70 str. susitarimas dėl netesybų ir jų skaičiavimo turi būti rašytinis). 54684, 67 Lt sumą ieškovas įvardina kaip baudą pagal Sutarties 5.2 p., tačiau atsakovas pagal Sutartį nėra įsipareigojęs paslaugas pirkti kiekvieną mėnesį ir vienodais kiekiais, o iš esmės analogiškas tariamai negautas pajamas už 2009 m. rugpjūčio 27 d. - 2011 m. gruodžio 31 d. laikotarpį įvardina nuostoliais. Nėra jokio pagrindo tokias pat sumas bei tuo pačiu pagrindu reikalaujamas priteisti sumas vertinti skirtingai ir jos turi būti vertinamos bei ieškovo įrodinėjamos kaip tariamai patirti nuostoliai.

27Ieškovas neteisėtai reikalauja nepagrįstai per didelės bei bet kokius realius nuostolius viršijančios baudos, kuri faktiškai yra tariamai ieškovo patirti nuostoliai (negautos pajamos), kurių įrodinėjimo pareiga tenka Ieškovui (CK 6.249 str., CPK 178 str.). Net ir tuo atveju, jei ieškovas pagrįstų savo reikalavimo teisę, 54 684, 67 Lt suma turi būti mažinama iki realių ir pagrįstų nuostolių dydžio, atėmus veiklos sąnaudas ir pajamas už kietiems asmenims, o ne atsakovui, parduotas paslaugas.

285. Teismas nepagrįstai ir neteisingai (nevertindamas faktinių aplinkybių) bei peržengdamas ieškinio ribas, sprendimu konstatuoja trečiųjų asmenų teisę reikalauti iš atsakovo negautų pajamų už nenupirktas paslaugas. Teismas pasisakydamas, kad tretieji asmenys turi teisę reikalauti pajamų, kurių negavo dėl sutarties nutraukimo, suponuoja, jog Teismo nuomone, tretieji asmenys turi teisę reikalauti nuostolių, kurie būtų prilyginami nenupirktų paslaugų kainai. Tačiau tokios sumos akivaizdžiai viršytų bet kokius tariamai trečiųjų asmenų galimai negautas pajamas, kadangi nėra atimamos paslaugų teikimo sąnaudos (Teismas šių aplinkybių nevertino).

29UAB „Bitė Lietuva“ pateikė teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Prašo priteisti iš ieškovo 6648,25 Lt bylinėjimosi išlaidų.

30Apeliaciniai skundai netenkintini.

31Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą. Apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas pagal apeliacinio skundo argumentus.

32Dėl 2006 m. rugpjūčio 7 d. bendradarbiavimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Vaivorykštė“ ir UAB „Bitė Lietuva“, nutraukimo pagal UAB „Bitė Lietuva“ 2009 m. liepos 28 d. pranešimą Nr. 1400-86 pripažinimo neteisėtu

33Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl 2006 m. rugpjūčio 7 d. bendradarbiavimo sutarties, sudarytos tarp apeliantų UAB „Vaivorykštė“ ir UAB „Bitė Lietuva“, nutraukimo pagal UAB „Bitė Lietuva“ 2009 m. liepos 28 d. pranešimą Nr. 1400-86 pripažinimo neteisėtu.

34CK 6.721 straipsnis reglamentuoja vienašališką sutarties nutraukimą. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju paslaugų teikėjas privalo visiškai atlyginti kliento patirtus nuostolius (CK 6.721 straipsnio 1, 2 dalys). Teisėjų kolegija negali sutikti su apelianto UAB „Bitė Lietuva“ argumentais, jog CK 6.721 str. 1 d. pagrindu nutraukus sutartį, UAB „Bitė Lietuva“ neprivalo apeliantui UAB „Vaivorykštė“ mokėti jokių pinginių sumų, įskaitant baudų ar nuostoliu negautų pajamų, kadangi bet koks neteisėtas sutarties nutraukimas sukelia teisinius padarinius ir neteisėtai nutraukusi sutartį šalis privalo nukentėjusiai šaliai atlyginti patirtus nuostolius.

35Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su apelianto UAB „Bitė Lietuva“ argumentais, jog ieškovas Sutarties vykdymo metu elgėsi nesąžiningai, netinkamai bendradarbiavo ir sąmoningai siekė nuslėpti Sutarties 4.4 - 4.5 p. pažeidimą. Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, kad kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip. CK 6.158 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekviena sutarties šalis teisiniuose santykiuose privalo elgtis sąžiningai. Sąžiningas elgesys yra privalomas tiek ikisutartiniuose santykiuose (CK 6.163 straipsnis), tiek sudarant sutartį (CK 6.162 straipsnis), tiek aiškinant jos turinį (CK 6.193 straipsnis), tiek ją vykdant (CK 6.200 straipsnis), tiek taikant restituciją (CK 6.222 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybės taryba v. 305-oji Gyvenamojo namo statybos bendrija, UAB „Pramoninė santechnika“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-70/2013). Byloje nustatyta, kad šalys bendradarbiavo, tarp jų vyko susirašinėjimas. Apelianto UAB „Vaivorykštė“ nuoroda paskutiniame atsakyme apeliantui UAB „Bitė Lietuva“, jog atitinkama tema daugiau nesusirašinės, neleidžia pripažinti esminio Sutarties pažeidimo įvykdymą iš apelianto UAB „Vaivorykštė“ pusės. Tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tiek ją nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme nėra nustatyta apelianto UAB „Vaivorykštė“ nesąžiningo bendradarbiavimo su apeliantu UAB „Bitė Lietuva“ atvejų. Todėl darytina išvada, jog apeliantas UAB „Bitė Lietuva“ neįrodė apelianto UAB „Vaivorykštė“ nesąžiningų veiksmų vykdant 2006 m. rugpjūčio 7 d. bendradarbiavimo sutartį.

36Be to, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog esant bet kokiems neaiškumams dėl sutarties sąlygų turinio ir vykdymo, šalys privalo bendradarbiauti, aiškintis dėl netinkamo sutarties vykdymo, reikalauti įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ir išimtinį teisių gynimo būdą - sutarties nutraukimą – naudoti tik kaip kraštutinę priemonę. Todėl ir apeliantas UAB „Bitė Lietuva“ prieš vienašalį Sutarties nutraukimą turėjo pareigą išnaudoti visas galimybes ir atskleisti kitai Sutarties šaliai aplinkybes, kurios, jo vertinimu, iš esmės pažeidžia sutartinių įsipareigojimų pusiausvyrą ar sudaro pagrindą manyti, jog kita Sutarties šalis elgiasi nesąžiningai. Byloje nėra duomenų, jog apeliantas UAB „Bitė Lietuva“ tokių priemonių būtų ėmęsis.

37Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad UAB „Vaivorykštė“ praleido Sutarties įvykdymo terminą. Iš apelianto UAB „Bitė Lietuva“ 2009 m. birželio 2 d. pakartotino prašymo matyti, kad apeliantas UAB „Bitė Lietuva“ nenurodė apeliantui UAB „Vaivorykštė“ termino praleidimo pasekmių ir Sutartį nutraukė visai kitu pagrindu – dėl apelianto UAB „Vaivorykštė“ įvykdyto esminio Sutarties pažeidimo.

38Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog esminio sutarties pažeidimo faktą turi įrodyti šalis, kuri nori pasinaudoti vienašališko sutarties nutraukimo teise. Šiuo atveju, apeliantas UAB „Bitė Lietuva“ neįrodė, jog UAB „Vaivorykštė“ iš esmės pažeidė 2006 m. rugpjūčio 7 d. bendradarbiavimo sutartį. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino 2006 m. rugpjūčio 7 d. bendradarbiavimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Vaivorykštė“ ir UAB „Bitė Lietuva“, vienašalį nutraukimą neteisėtu.

39Dėl 54684,67 Lt baudos priteisimo

40CK 6.245 straipsnis reglamentuoja civilinės atsakomybės sampratą, kuri apibrėžiama kaip turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus Sutarties 5.2 punktu apeliantai susitarė, kad, jei dėl atsakovo kaltės sumokėta ne visa suma, nurodyta Sutarties 2.1 punkte, tai iš 100000 Lt yra atimama faktiškai sumokėta suma, o skirtumas laikomas bauda, kurią atsakovas privalo sumokėti per 10 darbo dienų. Vadinasi, pačios šalys Sutartimi susitarė, baudos skyrimo atvejį, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai 54684,67 Lt sumą įvertintino kaip baudą, kurią apeliantas UAB „Bitė Lietuva“ įsipareigojo sumokėti apeliantui UAB „Vaivorykštė“, esant atitinkamiems Sutarties pažeidimams.

41Teisėjų kolegija negali sutikti su apeliantu UAB „Bitė Lietuva“, kuris priteistos 54 684,67 Lt baudos paskaičiavimą ginčija kaip nepagrįstą. Kaip jau buvo minėta, Sutarties 5.2 p. reglamentuoja baudos skyrimo atvejį, jos apskaičiavimo tvarką ir sumokėjimo terminus. Apeliantas UAB „Bitė Lietuva“ dėl savo kaltės nesumokėjo visos pagal Sutartį sutartos 100000 Lt sumos, kadangi pastarasis 2009 m. rugpjūčio 27 d. vienašališkai ir nepagrįstai nutraukė Sutartį, todėl apeliantui UAB „Bitė Lietuva“ iškilo Sutartyje nustatytos pasekmės –per 10 darbo dienų sumokėti 54684,67 Lt baudą. Vadinasi, laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 27 d (iki Sutarties nutraukimo) negautos pajamos pagrįstai laikomos bauda, o laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 28 d. - 2011 m. gruodžio 31 d. - nuostoliais.

42Be to, apelianto UAB „Bitė Lietuva“ argumentai, jog ieškovas bylos nagrinėjimo metu apskirtai atsisakė įrodinėti realius nuostolius, vertinami kritiškai, kadangi šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažįstami minimaliais nuostoliais. Taigi sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

43Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog šalys pačios Sutartimi susitarė dėl baudos pagrindų ir apskaičiavimo tvarkos, lemiančios jos dydį, todėl pagrįstai nusprendė nemažinti priteistos baudos.

44Dėl 193758,37 Lt nuostolių atlyginimo

45CK 6.191 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jeigu sudaręs sutartį asmuo išlygo, kad iš sutarties atsiradusi prievolė turi būti įvykdyta trečiajam asmeniui, tai prievolę įvykdyti turi teisę reikalauti tiek sudaręs sutartį asmuo, tiek ir trečiasis asmuo, kurio naudai išlygtas prievolės įvykdymas, jeigu ko kita nenumato įstatymai ar sutartis arba nelemia prievolės esmė. Iš 2006 m. rugpjūčio 7 d. bendradarbiavimo sutarties turinio matyti, kad apeliantas UAB „Bitė Lietuva“ paslaugas užsisakė ne iš apelianto UAB „Vaivorykštė“, tačiau iš trečiųjų asmenų AB „Šiaulių lyra“ sporto klubo ir boulingo klubo bei UAB „Šiaulių naujienos“. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog apeliantas UAB „Vaivorykštė“ jokių pajamų pagal Sutartį tiesiogiai negalėjo gauti.

46Apelianto UAB „Bitė Lietuva“ argumentas, jog teismas nepagrįstai ir neteisingai bei peržengdamas ieškinio ribas, sprendimu konstatavo trečiųjų asmenų teisę reikalauti iš apelianto UAB „Bitė Lietuva“ negautų pajamų už nenupirktas paslaugas nėra pagrįstas, nes įstatymas suteikia reikalavimo teisę tretiesiems asmenims. Pirmosios instancijos teismas konstatuodamas, jog apeliantas UAB „Vaivorykštė“ pagal minėtą sutartį jokių pajamų negalėjo gauti, tik konstatavo faktą, kad priteisti nuostolius (jeigu juos patyrė) gali reikalauti ir tretieji asmenys.

47Vienai sutarties šaliai nepagrįstai nutraukus sutartį, kita šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, kuriuos sudaro negautos pajamos, jeigu įrodo, kad konkrečias pajamas būtų gavusi, jeigu sutartis nebūtų neteisėtai nutraukta. UAB „Vaivorykštė“ neįrodė, kad būtų gavusi nurodyto dydžio pajamas, jeigu sutartis nebūtų nutraukta. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino šio reikalavimo.

48Dėl 12,70 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo

49Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu priteisė iš apelianto UAB „Bitė Lietuva“ 12,7 procento dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taikydamas Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą.

50CK 6.37 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai; skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. kurios taip pat atlieka minimalių kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą.

51CK 6.210 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio; kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Palūkanų norma už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus nustatomos vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą. Šis įstatymas numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius – vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma padidinta 7 procentiniais punktais (Įstatymo 2 str. 3 d.), taip pat šių palūkanų mokėjimo terminus. Tai – specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 str. 3 d.). Nurodyta Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo norma yra dispozityvi, ir šalys gali susitarti kitaip apskaičiuoti palūkanų dydį. Nagrinėjamu atveju šalys yra ūkio subjektai, o jų sudaryta sutartis yra komercinis sandoris, nes susijęs su abiejų šalių verslu ir yra atlygintinis. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad šalių sudaryta sutartis atitinka Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nurodytus komercinių sandorių požymius, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš apelianto UAB „Bitė Lietuva“ apelianto UAB „Vaivorykštė“ naudai 12,70 procentų dydžio procesines palūkanas.

52Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

53Pirmosios instancijos teismas priteisė iš apelianto UAB „Bitė Lietuva“ bylinėjimo išlaidas, kurias sudaro 1773 Lt žyminis mokestis ir 1320 Lt atstovavimo išlaidos, apelianto UAB „Vaivorykštė“ naudai bei priteisė iš apelianto UAB „Vaivorykštė“ 76 Lt, o iš apelianto UAB „Bitė Lietuva“ 70 Lt teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

54Apeliantas UAB „Vaivorykštė“ apeliaciniu skundu prašo priteisti iš apelianto UAB „Bitė Lietuva“ papildomas bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme – 4875 Lt žyminį mokestį, 3180 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, taip pat bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme – 4875 Lt žyminį mokestį, išlaidas advokato pagalbai apmokėti, kitas bylinėjimosi išlaidas bei 146 Lt teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai. Apeliantas UAB „Vaivorykštė“ pateikė papildomą prašymą dėl 3993 Lt priteisimo iš apelianto UAB „Bitė Lietuva“. Tuo tarpu, apeliantas UAB „Bitė Lietuva“ apeliaciniu skundu prašo priteisti iš apelianto UAB „Vaivorykštė“ 1778 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą bei pateikė papildomą prašymą dėl 4870,25 Lt priteisimo už advokato paslaugas.

55Atsižvelgiant į tai, kad apeliantų UAB „Vaivorykštė“ ir UAB „Bitė Lietuva“ apeliaciniai skundas netenkintini, apeliantų prašymai, priteisti bylinėjimosi išlaidas, atmestini.

56Dėl kitų apeliaciniuose skunduose išdėstytų argumentų, teismas nepasisako, kadangi jie nėra susiję su ginčijamu sprendimu.

57Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas, o apeliacinių skundų argumentai nesudaro pagrindo jam naikinti ar keisti.

58Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

59Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Vaivorykštė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas... 5. Trečiasis asmuo UAB „Masada“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodė,... 6. Tretieji asmenys UAB „Šiaulių lyra“ ir UAB „Šiaulių naujienos“... 7. Atsakovas UAB „Bitė Lietuva“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 7 d. sprendimu ieškovo UAB... 10. Teismas taip pat vertino, jog nėra pagrindo pripažinti, kad UAB... 11. Atsižvelgdamas į visumą nustatytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas... 12. Sutarties 5.2 punktu šalys susitarė, kad jei dėl Užsakovo kaltės sumokėta... 13. Ieškovo UAB „Vaivorykštė“ reikalavimas priteisti 193758,37 Lt nuostolių... 14. Ieškovas atsakovui pareiškė reikalavimus 2009 m. rugsėjo 15 d. (1t. b.l.... 15. Pirmosios instancijos teismas, bylinėjimosi išlaidas paskirstė proporcingai... 16. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 17. Ieškovas UAB „Vaivorykštė“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos... 18. 1. Teismas be jokio pagrindo nusprendė, kad kita civilinės atsakomybės forma... 19. 2. Teismas, pripažinęs, kad apeliantas neturi reikalavimo teisės reikalauti... 20. 3. Atsakovui, neteisėtai nutraukusiam Sutartį, turi būti taikoma civilinė... 21. 4. Paduodant apeliacinį skundą mokėtinas 4875 Lt žyminis mokestis.... 22. Atsakovas UAB „Bitė Lietuva“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos... 23. 1. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, jog Sutarties, kuri yra... 24. 2. Ieškovas Sutarties vykdymo metu elgėsi nesąžiningai, netinkamai... 25. 3. Pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino faktines aplinkybes ir... 26. 4. Teismas nepagrįstai ieškovo nurodytą sumą priteisė kaip baudą.... 27. Ieškovas neteisėtai reikalauja nepagrįstai per didelės bei bet kokius... 28. 5. Teismas nepagrįstai ir neteisingai (nevertindamas faktinių aplinkybių)... 29. UAB „Bitė Lietuva“ pateikė teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų... 30. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 31. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 32. Dėl 2006 m. rugpjūčio 7 d. bendradarbiavimo sutarties, sudarytos tarp UAB... 33. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl 2006 m. rugpjūčio 7 d.... 34. CK 6.721 straipsnis reglamentuoja vienašališką sutarties nutraukimą.... 35. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su apelianto UAB „Bitė Lietuva“... 36. Be to, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog esant... 37. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog nėra pagrindo... 38. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog esminio... 39. Dėl 54684,67 Lt baudos priteisimo... 40. CK 6.245 straipsnis reglamentuoja civilinės atsakomybės sampratą, kuri... 41. Teisėjų kolegija negali sutikti su apeliantu UAB „Bitė Lietuva“, kuris... 42. Be to, apelianto UAB „Bitė Lietuva“ argumentai, jog ieškovas bylos... 43. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog šalys... 44. Dėl 193758,37 Lt nuostolių atlyginimo... 45. CK 6.191 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jeigu sudaręs sutartį asmuo išlygo,... 46. Apelianto UAB „Bitė Lietuva“ argumentas, jog teismas nepagrįstai ir... 47. Vienai sutarties šaliai nepagrįstai nutraukus sutartį, kita šalis turi... 48. Dėl 12,70 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo ... 49. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu priteisė iš apelianto UAB... 50. CK 6.37 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato, kad palūkanas pagal prievoles gali... 51. CK 6.210 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato, kad terminą įvykdyti piniginę... 52. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 53. Pirmosios instancijos teismas priteisė iš apelianto UAB „Bitė Lietuva“... 54. Apeliantas UAB „Vaivorykštė“ apeliaciniu skundu prašo priteisti iš... 55. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantų UAB „Vaivorykštė“ ir UAB „Bitė... 56. Dėl kitų apeliaciniuose skunduose išdėstytų argumentų, teismas... 57. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą,... 58. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 59. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 7 d. sprendimą palikti nepakeistą....