Byla 2-1761-510/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus, sekretoriaujant Violetai Mažeikienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui A. Š., atsakovui G. V., jo atstovei advokatei V. N., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Arvi cukrus“ ieškinį atsakovui G. V., tretysis asmuo - uždaroji akcinė bendrovė „Daga“, dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2004 m. sausio 19 d. tarp ieškovo UAB „Arvi cukrus“ ir atsakovo G. V. sudarytos darbo sutarties Nr. 2907 pagrindu atsakovas pradėjo eiti direktoriaus pareigas. Šias pareigas jis ėjo iki 2008 m. gegužės 13 d. 2004 m. sausio 19 d. atsakovas pasirašė direktoriaus pareiginę instrukciją. 2005 m. gruodžio 1 d. atsakovas su A. N. individualia įmone sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 05/12/01, kuria ieškovas įsipareigojo šiai įmonei parduoti cukrų. Sutarties 2.1 papunkčiu buvo susitarta dėl parduodamo cukraus kainos, o sutarties 2.4 papunktis nustatė apmokėjimo už pateiktą cukrų tvarką bei terminą. Pagal sutarties 2.4 papunktį A. N. IĮ už pateiktą cukrų privalėjo atsiskaityti mokėjimo pavedimu per 14 kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo. Sutarties 2.5 papunkčiu A. N. IĮ įsipareigojo neviršyti kredito draudimo suteikto limito - 110 000 Lt. Sutarties 2.6 papunktis nustatė, kad tuo atveju, jeigu atsiskaitymo terminai yra pradelsiami ir/arba viršyta prekinių kreditų suma, tai kiekviena nauja partija tiekiama tik A. N. IĮ apmokėjus ankstesnes sąskaitas-faktūras. 2006 m. gegužės 17 d. atsakovas su A. N. IĮ pasirašė priedą Nr. 1 prie 2005 m. gruodžio 1 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 05/12/01, kuriuo susitarta padidinti parduodamo cukraus kainą ir prailginti A. N. IĮ atsiskaitymo už jai pateiktą cukrų terminą nuo 14 iki 21 kalendorinės dienos. 2006 m. gruodžio 7 d. atsakovas, atstovaudamas ieškovą, sudarė su UAB „Daga“ pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 07/12/06, kuria ieškovas įsipareigojo UAB „Daga“ parduoti cukrų. Pagal sutarties 2.4 papunktį UAB „Daga“ už gautas prekes turėjo atsiskaityti mokėjimo pavedimu per 30 kalendorinių dienų, šio termino pradžią skaičiuojant nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Sutarties 2.5 papunkčiu UAB „Daga“ įsipareigojo neviršyti prekinio kredito draudimo suteikto limito - 200 000 Lt. Sutarties 2.6 papunktis nustatė, kad tuo atveju, jeigu atsiskaitymo terminai yra pradelsiami ir/arba viršyta prekinių kreditų suma, tai kiekviena nauja partija tiekiama tik apmokėjus ankstesnes sąskaitas-faktūras. 2006 m. birželio 27 d. įvykusiame UAB „ARVI“ ir ko, kuri yra vienintelė ieškovo akcininkė, valdybos posėdyje buvo nutarta, kad ARVI grupės įmonės turi teisę taikyti mokėjimo už prekes atidėjimą tik turėdamos apmokėjimo garantiją: kredito draudimą, faktoringą be regreso, bankinę garantiją. Esant būtinybei ir pirkėjo patikimumui, galima taikyti mokėjimo už prekes atidėjimą be garantijos, tačiau tik gavus valdybos pritarimą arba jeigu per metus parduodamų su mokėjimo atidėjimu prekių suma be garantijos vienam pirkėjui neviršija 100 000 Lt, o bendra suma neviršija 500 000 Lt. Atsakovas, ieškovo vardu sudarydamas nurodytas cukraus pirkimo-pardavimo sutartis su A. N. IĮ ir UAB „Daga“, neišsiaiškino šių įmonių galimybių tinkamai vykdyti minėtomis sutartimis prisiimtas pinigines prievoles. A. N. IĮ atveju sutartyje buvo įtvirtinta, kad toks kredito limitas sudaro 110 000 Lt, o UAB „Daga“ atveju - 200 000 Lt, nors tokie limitai, sudarius nurodytas sutartis, pirkėjams nebuvo suteikti. Ieškovas su draudimo įmone Euler Hermes Kreditversicherungs - AG Lietuvos filialu buvo sudaręs kredito draudimo sutartis, pagal kurias garantavo, kad už pateiktas prekes bus sumokėta, jeigu pirkėjas už jas neatsiskaitytų. Šios draudimo įmonės ieškovui suteiktą draudiminę apsaugą dėl A. N. IĮ nuo 2005 m. gruodžio mėnesio sudarė tik 30 000 Lt suma, o nuo 2007 m. sausio mėnesio - 80 000 Lt. 2007 m. rugsėjo mėnesio kredito draudimo limitas minėtai įmonei buvo sumažintas iki 40 000 Lt sumos, o nuo 2007 m. spalio 3 d. buvo apskritai atšauktas. Ieškovui suteiktą draudiminę apsaugą dėl UAB „Daga“ nuo 2006 m. gruodžio mėnesio sudarė tik 50 000 Lt. Nuo 2007 m. spalio 31 d. šiai įmonei įsigaliojo kredito draudimo limitas - 500 000 Lt, o nuo 2007 m. lapkričio 28 d. - 700 000 Lt. Nurodytos kredito draudimo sumos neabejotinai buvo ar privalėjo būti žinomos atsakovui. Nepaisant aukščiau išdėstytų aplinkybių, A. N. IĮ ir UAB „Daga“ pagal nurodytas pirkimo-pardavimo sutartis cukrus buvo tiekiamas nuolat viršijant nurodytas draudiminės apsaugos ribas. Šie duomenys rodo, kad nuolat buvo pažeidinėjama ne tik 2006 m. birželio 27 d. įvykusiame UAB „ARVI“ valdybos posėdyje nustatytoji suma, bet ir bendra visiems pirkėjams per metus nustatytoji 500 000 Lt suma. Šiaulių apygardos teismo 2008 m. gegužės 5 d. nutartimi A. N. IĮ buvo iškelta bankroto byla. Šios įmonės skola ieškovui sudaro 295 117,24 Lt sumą. Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 14 d. nutartimi UAB „Daga“ buvo iškelta bankroto byla. Šioje byloje buvo patvirtintas ieškovo 1 406 405,12 Lt finansinis reikalavimas. Kadangi draudikas po kreditorinio reikalavimo patvirtinimo teisme išmokėjo ieškovui draudimo sumą, tai UAB „Daga“ skola ieškovui už šio pateiktą cukrų yra 825 325,36 Lt. Ieškovo patirtus nuostolius sudaro 1 120 442,60 Lt suma. A. N. IĮ ir UAB „Daga“ neturi turto, iš kurio galėtų būti patenkinti ieškovo reikalavimai. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 1 120 442,60 Lt padarytai žalai atlyginti bei 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo pagal šį ieškinį teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Atsiliepimas grindžiamas šiais motyvais. Ieškovas, prašydamas taikyti civilinę atsakomybę remiasi ne tomis materialinės teisės normomis, kurios turi būti taikomos. Bendrovės vadovui taikoma materialinė darbuotojo atsakomybė pagal bendrąsias DK nustatytas taisykles, papildomai taikant specialiuosius įstatymus. Atsakovas, dirbamas pas ieškovą, savo sprendimais ar kitais veiksmais niekada nepadarė ieškovui jokių nuostolių, priešingai, atsakovo sudaromi sandoriai ieškovui buvo pelningai. Ieškovo įstatų 5.1 papunktyje yra įvardinti ieškovo valdymo organai - visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas. UAB „ARVI“ ir ko valdyba nėra UAB „Arvi cukrus“ valdymo organas, kurio sprendimai būtų privalomi direktoriui. Atsakovas, sudarydamas su A. N. IĮ pirkimo pardavimo sutartį, neatliko jokių veiksmų, kurie prieštarautų ieškovo įstatams ir juose numatytiems veiklos tikslams. A. N. IĮ buvo vienas iš pagrindinių cukraus pirkėjų, jam buvo reikalingas pastovus cukraus tiekimas. Laukti, kol sueis prieš tai gautos produkcijos apmokėjimo terminas ir teikti produkciją tik įsitikinus, kad už ją yra sumokėta, buvo neįmanoma, nes būtų nutrūkęs pastovus cukraus tiekimo ciklas, ir šis pirkėjas cukraus būtų nepirkęs. Esminių atsiskaitymo sutrikimų su šia įmone niekada nebuvo. Sandoriu su A. N. IĮ ieškovas uždirbo didžiulį pelną, pirkėjas buvo finansiškai patikimas. UAB „Daga“ buvo didžiausias ieškovo pirkėjas, su kuriuo vyko ilgalaikiai pirkimo pardavimo santykiai, cukrus buvo tiekiamas pastoviai, bendrovė už cukrų taip pat pastoviai atsiskaitydavo. Po atsakovo išėjimo iš bendrovės cukrus šiai įmonei buvo ir toliau tiekiamas, ir už šį cukrų pirkėjas neatsiskaitė, todėl ieškinys dėl UAB „Daga“ neatsiskaitymo su ieškovu turėtų būti reiškiamas po atsakovo direktoriaus pareigas ėjusiam asmeniui. Be to, nutraukdamas darbo santykius su ieškovu, atsakovas ėmėsi priemonių skolos grąžinimo užtikrinimui.

4Ieškovas dublike nurodė, kad atsiliepime į ieškinį nurodyti argumentai yra teisiškai nepagrįsti. Ieškovas yra ARVI įmonių grupės įmonė. UAB „ARVI“ ir ko yra vienintelis ieškovo akcininkas. Būtent jo sprendimu su atsakovu buvo 2004 m. sausio 19 d. sudaryta darbo sutartis. Tai, jog UAB „ARVI“ ir ko yra vienintelis ieškovo akcininkas, reiškia, jog UAB „ARVI“ ir ko priimti sprendimai turi teisinę reikšmę tiek ieškovui, tiek ir jo valdymo organui - bendrovės vadovui. Atsakovo atsiliepimo argumentai nepaneigia ieškinyje nurodytų aplinkybių, jog tiek A. N. IĮ, tiek ir UAB „Daga“ cukrus buvo atsakovo sprendimu tiekiamas nesilaikant draudimo bendrovės suteiktos draudiminės apsaugos. Prie ieškinio pridėta pažyma rodo, kad nepaisant galiojančių kredito draudimo limitų, 2008 m. vasario ir kovo mėnesiais UAB „Daga“ skola ieškovui už tiekiamą cukrų pasiekė 2,5 mln. Lt, o 2008 m. gegužės mėnesį, dar esant atsakovui direktoriaus pareigose, UAB „Daga“ skola ieškovui nuolat buvo ties 2 mln. litų suma. Nuo 2008 m. gegužės 13 d. iki 2009 m. kovo 17 d., tai yra kuomet atsakovas jau nedirbo, UAB „Daga“ skola ieškovui nuolat mažėjo, nes esamas ieškovo problemas dėl UAB „Daga“ neatsiskaitymo pradėjo spręsti ieškovo akcininko UAB „ARVI“ ir ko teisininkai. Negalima ieškovo cukraus pirkimo - pardavimo sutarčių su šiomis įmonėmis vykdymu ankstesniuoju laikotarpiu pateisinti netinkamo šių sutarčių vykdymo tuo laikotarpiu, kuriuo atsakovo veiksmais ieškovui buvo daroma žala. Tam tikru laikotarpiu egzistavęs pelningumas nesudaro pakankamo pagrindo teismui spręsti, kad atsakovui neatsiranda pareiga atsakyti prieš ieškovą už jam padarytą žalą.

5Atsakovas triplike pakartojo atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus.

6Ieškovo atstovas 2011 m. birželio 23 d. teismo posėdyje sumažino ieškinio reikalavimus iki 1 119 754,42 Lt, nurodydamas, kad dalis UAB „Daga“ skolos išieškota (teismo posėdžio protokolas, 3t., b.l.120). Paskutinio teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį 1 119 754,42 Lt apimtyje palaikė ieškinyje ir dublike išdėstytai motyvais.

7Atsakovas ir jo atstovė teismo posėdžio metu ieškinį prašė atmesti atsiliepime ir triplike išdėstytais motyvais.

8Trečiojo asmens UAB „Daga“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Nustatyta, kad 2004 m. sausio 19 d. ieškovas UAB „Arvi cukrus“ ir atsakovas G. V. sudarė darbo sutartį Nr. 2907 (1t., b.l.14-17), pagal kurią atsakovas buvo priimtas dirbti įmonės direktoriumi. 2008 m. gegužės 13 d. darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta pagal DK 125 straipsnio 1 dalį ir Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3 dalį.

112004 m. sausio 19 d. atsakovas buvo supažindintas su direktoriaus pareigine instrukcija (1t., b.l.18-20). Direktoriaus pareiginės instrukcijos II skyriaus 1 punktas numatė, kad įmonės direktorius pagal galiojančius įstatymus vadovauja gamybinei, ūkinei, finansinei ir ekonominei įmonės veiklai bei visiškai atsako už priimamų sprendimų padarinius, įmonės turto saugumą ir jo efektyvų panaudojimą bei įmonės finansinės ir ūkinės veiklos rezultatus. Direktoriaus pareiginės instrukcijos III skyriaus 3 punktas numatė, kad įmonės direktorius turi teisę disponuoti turtu ir įmonės resursais, kaip tai reglamentuoja įstatymai, įmonės įstatai, kiti normatyviniai aktai.

122005 m. gruodžio 1 d. atsakovas, veikdamas ieškovo vardu sudarė su A. N. individualia įmone pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 05/12/01 (1t., b.l.21), kuria ieškovas įsipareigojo šiai įmonei parduoti cukrų, o A. N. individuali įmonė įsipareigojo už cukrų sumokėti sutartyje numatytomis sąlygomis. Pagal sutarties 2.4 papunktį A. N. IĮ už pateiktą cukrų privalėjo atsiskaityti mokėjimo pavedimu per 14 kalendorinių dienų nuo sąskaitos - faktūros išrašymo. Sutarties 2.5 papunkčiu A. N. IĮ įsipareigojo neviršyti kredito draudimo suteikto limito - 110 000 Lt. Sutarties 2.6 papunktis nustatė, kad tuo atveju, jeigu atsiskaitymo terminai yra pradelsiami ir/arba viršyta prekinių kreditų suma, tai kiekviena nauja partija tiekiama tik A. N. IĮ apmokėjus ankstesnes sąskaitas - faktūras. 2006 m. gegužės 17 d. atsakovas su A. N. IĮ pasirašė priedą Nr. 1 prie 2005 m. gruodžio 1 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 05/12/01 (1t., b.l.23), kuriuo buvo susitarta pakeisti parduodamo cukraus kainą ir prailginti atsiskaitymo terminą nuo 14 iki 21 kalendorinės dienos.

13Atsakovas, veikdamas ieškovo vardu, ir UAB „Daga“ 2006 m. gruodžio 7 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 07/12/06 (1t., b.l.24-25), kuria ieškovas įsipareigojo UAB „Daga“ parduoti cukrų. Pagal sutarties 2.4 papunktį UAB „Daga“ už gautas prekes turėjo atsiskaityti mokėjimo pavedimu per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Sutarties 2.5 papunkčiu UAB „Daga“ įsipareigojo neviršyti prekinio kredito draudimo suteikto limito - 200 000 Lt. Sutarties 2.6 papunktis nustatė, kad tuo atveju, jeigu atsiskaitymo terminai yra pradelsiami ir/arba viršyta prekinių kreditų suma, tai kiekviena nauja partija tiekiama tik įmonei apmokėjus ankstesnes sąskaitas-faktūras.

142006 m. birželio 27 d. įvyko UAB „ARVI“ ir ko, kuri yra vienintelė ieškovo akcininkė, valdybos posėdis, kurio metu buvo nutarta, kad ARVI grupės įmonės turi teisę taikyti mokėjimo už prekes atidėjimą tik turėdamos apmokėjimo garantiją: kredito draudimą, faktoringą be regreso, bankinę garantiją, o esant būtinybei ir pirkėjo patikimumui, galima taikyti mokėjimo už prekes atidėjimą be garantijos, tačiau tik gavus valdybos pritarimą arba jeigu per metus parduodamų su mokėjimo atidėjimu prekių suma be garantijos vienam pirkėjui neviršija 100 000 Lt, o bendra suma neviršija 500 000 Lt (UAB „ARVI“ ir ko 2006 m. birželio 27 d. valdybos posėdžio protokolas, 1t., b.l.26). Su valdybos posėdžio protokolu atsakovas buvo supažindintas pasirašytinai (1t. b.l.27). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, todėl teismas nesutinka su atsakovo teiginiu, kad UAB „ARVI“ ir ko valdybos nutarimai jam nebuvo privalomi.

15Ieškovas su draudimo įmone Euler Hermes Kreditversicherungs - AG Lietuvos filialu buvo sudaręs kredito draudimo sutartis. Ši draudimo bendrovė garantavo, kad už pateiktas prekes bus sumokėta, jeigu pirkėjas už jas neatsiskaitytų. Draudimo apsaugą dėl A. N. IĮ nuo 2005 m. gruodžio 16 d. sudarė 30 000 Lt suma (1t., b.l.28), nuo 2007 m. sausio 29 d. - 80 000 Lt (1t., b.l.32), nuo 2007 m. rugsėjo 25 d. - 40 000 Lt (1t., b.l.36), o nuo 2007 m. spalio 3 d. kredito limitas buvo atšauktas (1t., b.l.37). Dėl UAB „Daga“ nuo 2006 m. gruodžio 7 d. kredito limitas sudarė - 50 000 Lt (1t., b.l.38), nuo 2006 m. gruodžio 7 d. - 500 000 Lt (1t., b.l.42), nuo 2007 m. lapkričio 28 d. - 700 000 Lt (1t., b.l.44), nuo 2008 m. liepos 14 d. draudimo apsauga buvo atšaukta (1t., b.l.46).

16Šiaulių apygardos teismo 2008 m. liepos 2 d. nutartimi A. N. IĮ bankroto byloje buvo patvirtintas ieškovo 295 117,24 Lt finansinis reikalavimas (1t., b.l.62-63).

17Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartimi UAB „Daga“ bankroto byloje buvo patvirtintas ieškovo 1 406 405,12 Lt finansinis reikalavimas (1t., b.l.65-66).

18Ieškovas ieškinį dėl žalos atlyginimo pagrindė teiginiu, jog nurodytos kredito draudimo sumos buvo žinomos atsakovui, kad A. N. individualiai įmonei ir uždarajai akcinei bendrovei „Daga“ cukrus buvo tiekiamas nuolat viršijant nurodytas draudimo apsaugos ribas. Ieškovo teigimu, atsakovas pažeidinėjo ne tik 2006 m. birželio 27 d. valdybos posėdyje nustatytą sumą, bet ir bendrą visiems pirkėjams per metus nustatytą 500 000 Lt sumą. Įvertinęs draudiko išmokėtą draudimo sumą, ieškovas nurodė, kad UAB „Daga“ skola ieškovui ieškinio padavimo metu sudarė 825 325,36 Lt (1t., b.l.51-61), o kartu su A. N. ĮĮ skola bendras skolos dydis sudarė 1 120 442,60 Lt. Kaip minėta, ieškovo atstovas 2011 m. birželio 23 d. teismo posėdyje sumažino ieškinio reikalavimus iki 1 119 754,42 Lt, nurodydamas, kad dalis UAB „Daga“ skolos išieškota (teismo posėdžio protokolas, 3t., b.l.120). Ieškovas teigė, kad dėl atsakovo veiksmų patyrė 1 119 754,42 Lt žalą ir prašė tokio dydžio sumą priteisti iš atsakovo.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas viršijo sutartyse ir vienintelio akcininko UAB „Arvi“ ir ko valdybos posėdyje nustatytus kredito limitus. Taip pat nustatyta, jog A. N. IĮ ir UAB „Daga“ bankrutavo ir su ieškovu neatsiskaitė. A. N. individuali įmonė šio sprendimo priėmimo metu yra išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija šioje byloje priimtoje 2011 m. vasario 25 d. nutartyje (3t., b.l.66-69) konstatavo, kad byla gali būti nagrinėjama nelaukiant kol bus galutinai paskirstytos lėšos UAB „Daga“ kreditoriams.

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2009 m. lapkričio 20 d. nutartyje, civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009 pažymėjo, kad, kai uždarosios akcinės bendrovės vadovas padaro bendrovei žalos veikdamas kaip jos valdymo organas „išoriniuose“ santykiuose, tai jam taikytina civilinė atsakomybė pagal civilinius įstatymus. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai). Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad įmonės vadovų ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja; vien įmonės valdymo organų neteisėtos veikos nepakanka jų civilinei atsakomybei.

21CK 6.251 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas visiškas nuostolių atlyginimo principas, tačiau teismas atsižvelgdamas į atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį ir jų tarpusavio santykius, gali sumažinti nuostolių atlyginimo dydį, jeigu dėl visiško nuostolių atlyginimo atsirastų nepriimtinų ir sunkių pasekmių. CK 6.253 straipsnio 1 dalis taip pat numato, kad civilinė atsakomybė gali būti netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės dėl nukentėjusio asmens veiksmų.

22Teismas pripažįsta, kad ieškovas patyrė nuostolius, kurių dydis lygus A. N. IĮ ir UAB „Daga“ neapmokėtų skolų dydžiui, tačiau nuostolių atlyginimo dydis turi būti sumažintas dėl šių aplinkybių. Kaip matyti iš ieškovo atstovo ir atsakovo paaiškinimų, liudytojų E. B., G. D., J. M. ir D. G. parodymų (2t. b.l.152-156, 3t., b.l.8-10, 124-125) parodymų, ieškovo UAB „Arvi cukrus“ pagrindiniai ekonominiai, finansiniai ir ūkiniai klausimai buvo svarstomi ir sprendžiami ieškovo vienintelio akcininko UAB „Arvi“ ir ko valdybos posėdžiuose, kuriuose dalyvaudavo ir pats atsakovas. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu nuosekliai tvirtino, kad ieškovo vienintelio akcininko UAB „Arvi“ ir ko valdybos nariai žinojo apie tai, jog kredito limitai yra viršijami ir tai toleravo, nes šie duomenys buvo valdybos nariams patektose ataskaitose. Ieškovo atstovas pripažino, kad valdybos posėdžiuose UAB „Arvi“ ir ko valdybos nariai turėjo UAB „Arvi cukrus“ ataskaitas, tačiau kredito limitų dydžiai ir limitų perviršiai nebuvo nurodomi (ieškovo rašytiniai paaiškinimai, 3t., b.l.117). Paskutinio teismo posėdžio metu liudytoja apklausta L. Ž. parodė, kad tuo metu dirbo UAB „Arvi cukrus“ finansų direktore. Ji paaiškino, kad ruošdavo finansines ataskaitas, tose atskaitose buvo nurodyti kredito limitai draudimo limitų ribose, kredito limitai buvo įrašomi iš sutarčių, ataskaitose buvo matomos A. N. IĮ bei UAB „Daga“ skolos ir kredito limitai. L. Ž. taip pat patvirtino, kad UAB „Arvi“ ir ko valdybos nariai turėjo šias ataskaitas, jiems buvo žinomi šių įmonių kredito limitai ir skolos, tačiau valdybos nariai dėl šių skolų nieko išsamiau nekalbėjo. Liudytojos L. Ž. parodymai yra išsamūs ir nuoseklūs, todėl teismas neturi pagrindo abejoti šių parodymų patikimumu. Ieškovas nepateikė teismui nei vienos ataskaitos, todėl liudytojos L. Ž. parodymai apie šių ataskaitų turinį nepaneigti. Taigi byloje esančių įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad UAB „Arvi“ ir ko valdyba žinojo apie kredito limitų perviršius, suprato dėl to kylančią komercinę riziką, tačiau jokių prieštaravimų atsakovui nepareiškė. 2006 m. birželio 27 d. UAB „ARVI“ ir ko valdybos nutarime numatyta galimybė, esant būtinybei ir pirkėjo patikimumui, taikyti mokėjimo už prekes atidėjimą be garantijos, tačiau tik gavus valdybos pritarimą. UAB „ARVI“ ir ko valdyba tokio pritarimo rašytine forma atsakovui nebuvo davusi, tačiau aukščiau paminėti bylos duomenys patvirtina atsakovo teiginį, kad UAB „Arvi“ ir ko valdyba apie esamą padėtį žinojo ir tokią padėtį toleravo. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas yra didelės apimties veiklą vykdanti bendrovė, jos balansinė turto vertė viršija 100 mln. litų (2t., b.l.113). Atsakovui darbo sutartimi iki 2008 m. sausio 1 d. buvo nustatytas 4600 Lt, o nuo 2008 m. sausio 1 d. – 9880 Lt darbo užmokestis, be to, atsakovui buvo mokamos premijos (3 t., b.l.86). Atsakovas įmonėje dirbo 4 metus ir 4 mėnesius. Ieškovo prašoma priteisti suma yra beveik dvigubai didesnė už visas atsakovo gautas su darbo santykiais susijusias pajamas per visą jo darbo įmonėje laikotarpį. Teismas, atsižvelgdamas į atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį ir jų tarpusavio santykius (CK 6.251 straipsnio 1 dalis), į UAB „Arvi“ ir ko valdybos narių elgesį (CK 6.253 straipsnio 1 ir 5 dalys), sprendžia, jog yra pagrindas iš esmės sumažinti nuostolių atlyginimo dydį, priteisiant iš atsakovo ieškovui 25000 Lt žalai atlyginti.

23CPK 93 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Patenkintų reikalavimų dalis sudaro 2,2 proc. ieškinio sumos, atmestų reikalavimų dalis sudaro 97,8 proc. ieškinio sumos. Ieškovo turėjo 30571,43 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 15204,43 Lt žyminis mokestis (1t., b.l.13) ir 15367 Lt išlaidos už advokato pagalbą (3t., b.l.80). Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai atsakovas turėtų atlyginti ieškovui 672,57 Lt bylinėjimosi išlaidų (30571,43X0,022). Atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 8000 Lt suma už advokatės pagalbą (3t., b.l.112). Proporcingai atmestų reikalavimų daliai, ieškovas turėtų atlyginti atsakovui 7824 Lt bylinėjimosi išlaidų (8000X0,978). Tarpusavyje įskaičius šias sumas, atsakovui iš ieškovo priteistina 7151,43 Lt bylinėjimosi išlaidų (7824-672,57). Proporcingai atmestų reikalavimų daliai iš ieškovo valstybei priteistinos 28,44 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (29,08X0,978) (1t., b.l.3; 2 t., b.l.4; 3t., b.l.4) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

25Ieškinį patenkinti iš dalies.

26Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Arvi cukrus“ iš atsakovo G. V. 25000 Lt (dvidešimt penkis tūkstančius litų) žalai atlyginti ir 5 (penkis) proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (25000 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009 m. liepos 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Arvi cukrus“ atsakovui G. V. 7151,43 Lt (septynis tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt vieną litą ir 43 centus) bylinėjimosi išlaidų.

28Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Arvi cukrus“ valstybei 28,44 Lt (dvidešimt aštuonis litus ir 44 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

29Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus, sekretoriaujant Violetai... 2. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2004 m. sausio 19 d. tarp ieškovo UAB... 3. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.... 4. Ieškovas dublike nurodė, kad atsiliepime į ieškinį nurodyti argumentai yra... 5. Atsakovas triplike pakartojo atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus.... 6. Ieškovo atstovas 2011 m. birželio 23 d. teismo posėdyje sumažino ieškinio... 7. Atsakovas ir jo atstovė teismo posėdžio metu ieškinį prašė atmesti... 8. Trečiojo asmens UAB „Daga“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Nustatyta, kad 2004 m. sausio 19 d. ieškovas UAB „Arvi cukrus“ ir... 11. 2004 m. sausio 19 d. atsakovas buvo supažindintas su direktoriaus pareigine... 12. 2005 m. gruodžio 1 d. atsakovas, veikdamas ieškovo vardu sudarė su A. N.... 13. Atsakovas, veikdamas ieškovo vardu, ir UAB „Daga“ 2006 m. gruodžio 7 d.... 14. 2006 m. birželio 27 d. įvyko UAB „ARVI“ ir ko, kuri yra vienintelė... 15. Ieškovas su draudimo įmone Euler Hermes Kreditversicherungs - AG Lietuvos... 16. Šiaulių apygardos teismo 2008 m. liepos 2 d. nutartimi A. N. IĮ bankroto... 17. Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartimi UAB „Daga“ bankroto... 18. Ieškovas ieškinį dėl žalos atlyginimo pagrindė teiginiu, jog nurodytos... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas viršijo sutartyse ir vienintelio... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 21. CK 6.251 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas visiškas nuostolių atlyginimo... 22. Teismas pripažįsta, kad ieškovas patyrė nuostolius, kurių dydis lygus A.... 23. CPK 93 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais, teismas... 25. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 26. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Arvi cukrus“ iš atsakovo... 27. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Arvi cukrus“... 28. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Arvi cukrus“... 29. Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...