Byla 2VP-9203-466/2017
Dėl turto vertintojo nušalinimo antstolės Brigitos Palavinskienės vykdomojoje byloje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Venecija LT“ atžvilgiu išieškotojos uždarosios akcinės bendrovės „ELT valdymas“ naudai

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Venecija LT“ pareiškimą dėl turto vertintojo nušalinimo antstolės Brigitos Palavinskienės vykdomojoje byloje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Venecija LT“ atžvilgiu išieškotojos uždarosios akcinės bendrovės „ELT valdymas“ naudai,

Nustatė

3Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Venecija LT“ pareiškimas, kuriuo prašoma nušalinti antstolės Brigitos Palavinskienės vykdomojoje byloje paskirtą turto vertintoją (ekspertą) UAB „Capital vertinimas“. Pareiškime nurodyta, jog su tuo pačiu prekės ženklu „Capital“ veikianti bendrovė vykdė butų, esančių „Venecija“ kvartale, prekybą bei tarpininkavo pareiškėjai pardavinėjant butus daugiabučiuose namuose, esančiuose vertinamame žemės sklype. Dėl šios priežasties pareiškėja mano, jog toks turto vertintojas gali veikti šališkai, vadovautis išankstine nuomone ir nekvalifikuotai atlikti turto vertinimą, todėl egzistuoja turto vertintojo nušalinimo pagrindas.

4Antstolė Brigita Palavinskienė 2017-01-18 patvarkymu pareiškimą dėl nušalinimo atmetė ir perdavė jį Vilniaus miesto apylinkės teismui, nurodydama, kad paskirtas turto vertintojas atitinka turto vertintojui teisės aktų keliamus reikalavimus, turi didelę patirtį vertinant panašų turtą, abejonių dėl jo kompetencijos antstolei nekilo. Skolininkas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog paskirtas turto vertintojas ir skolininko minimas juridinis asmuo yra tapatūs ar tarpusavyje susiję.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 598, 637 straipsniais, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, nepranešus suinteresuotiems asmenims.

6Pareiškimas netenkintinas.

7Iš civilinėje byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolė Brigita Palavinskienė vykdo Vilniaus apygardos teismo 2016-09-07 nutartį Nr. e2-5687-467/2016 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkės UAB „Venecija LT“ turtui, trečios eilės išieškotojos UAB „ELT valdymas“ reikalavimui užtikrinti. 2016-12-16 patvarkymu dėl ekspertizės turto rinkos vertei nustatyti skyrimo buvo paskirta ekspertizė, kurią atlikti pavesta turto vertintojai UAB „Capital vertinimas“. 2017-01-02 antstolių kontoroje gautas skolininkės prašymas nušalinti paskirtą turto vertintoją.

8Eksperto ar turto vertintojo nušalinimo pagrindai yra nustatyti Lietuvos Respublikos CPK 65 straipsnyje, pagal kurio 1 dalies 1 punktą ekspertas nušalinamas bylose, kuriose jis yra dalyvaujantis byloje asmuo arba su dalyvaujančiu asmeniu susijęs tokiais teisiniais santykiais, dėl kurių bylos baigtis gali turėti įtakos jo teisėms ir pareigoms. Nagrinėjamu atveju pareiškėja nurodė, jog su tuo pačiu prekės ženklu „Capital“ veikianti bendrovė vykdė butų, esančių „Venecija“ kvartale, prekyba ir tarpininkavo pareiškėjai pardavinėjant butus daugiabučiuose namuose, esančiuose vertinamame žemės sklype, tačiau nepateikė jokių nurodytą aplinkybę pagrindžiančių įrodymų. Nušalinimas turi būti pagrįstas įstatyme įtvirtintais pagrindais, kurie iš tikro leistų abejoti antstolio nešališkumu, o ne grindžiamas prielaidomis. Todėl pareiškėjos argumentas, kad paskirtas ekspertas yra susijęs su skolininke, atmestinas, kadangi jokie nurodytą aplinkybę pagrindžiantys įrodymai teismui nepateikti, o pateikti argumentai grindžiami tik spėliojimais ir prielaidomis. Pažymėtina, jog net ir pasitvirtinus skolininkės išsakytoms abejonėms, vien ta aplinkybė, kad su paskirtu ekspertu susijusi bendrovė vykdė butų, esančių „Venecija“ kvartale, prekybą, negali būti besąlygiškas pagrindas pripažinti turto vertinimą atliktu šališkai.

9Dėl nurodytų priežasčių teismas pripažįsta, jog skolininkės išdėstytos aplinkybės nepatvirtina, kad egzistuoja Lietuvos Respublikos CPK 65 straipsnyje numatyti pagrindai. Pareiškime nenurodytos jokios konkrečios aplinkybės, patvirtinančios turto vertintojo šališkumą ar nesąžiningumą, nepateikti jokie tokias aplinkybes patvirtinantys įrodymai (Lietuvos Respublikos CPK 177, 178 str.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes pareiškimas dėl antstolės Brigitos Palavinskienės vykdomojoje byloje paskirto turto vertintojo (eksperto) UAB „Capital vertinimas“ nušalinimo netenkintinas (Lietuvos Respublikos CPK 65 598 str.).

10Kiti byloje esantys argumentai ir rašytiniai įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 65, 598, 637, 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

12pareiškėjos UAB „Venecija LT“ pareiškimo dėl turto vertintojo nušalinimo antstolės Brigitos Palavinskienės vykdomojoje byloje netenkinti.

13Nutarties kopijas siųsti šalims.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai