Byla 2S-396-479/2008
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo, suinteresuotas asmuo R.K

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Danguolės Martinavičienės, Rimvidos Zubernienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės Andželos Tamašauskienės atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2008-02-07 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-576-733/2008 pagal pareiškėjos antstolės Andželos Tamašauskienės pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, suinteresuotas asmuo R.K.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3pareiškėja antstolė A.Tamašauskienė 2008-02-06 kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš skolininko R.K. 86,28 Lt indeksuotų vykdymo išlaidų, kurios susidarė vykdant išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0153/06/00180 dėl 50 Lt skolos išieškotojos LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento naudai.

4Šilutės rajono apylinkės teismas 2008-02-07 nutartimi pareiškimą tenkino iš dalies – priteisė antstolei A.Tamašauskienei iš skolininko R.K. 73 Lt vykdymo išlaidų. Teismas atsisakė indeksuoti vykdymo išlaidas.

5Dėl minėtos nutarties pareiškėja antstolė A.Tamašauskienė 2008-02-13 padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo pakeisti tą nutarties dalį, kuria atsisakyta indeksuoti vykdymo išlaidas, bei priteisti iš skolininko 86,28 Lt indeksuotų vykdymo išlaidų. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismo išvados, jog nėra pagrindo indeksuoti priteistinas vykdymo išlaidas, neatitinka įstatymu nustatyto reglamentavimo. Teismas nemotyvavo, kodėl neindeksuotinos išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu (pvz. pašto išlaidos), taip pat neaišku, kodėl 2005 metų lapkritis nurodyta kaip data, nuo kurios skaičiuotinas indeksas.

6Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria netenkintas jos prašymas indeksuoti priteistinas vykdymo išlaidas. Teigia, jog teismo išvados nepagrįstos, neatitinka teisinio reglamentavimo. Mano, jog vykdymo išlaidos, vadovaujantis CPK 82 straipsniu, indeksuotinos taip pat, kaip ir žyminis mokestis ar teismo baudos, taikant 118,2 vartotojų kainų indeksą (toliau – VKI), kurį Statistikos departamentas nustatė nuo 2008-01-10. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apeliantės argumentais.

9CPK 82 straipsnio 1 dalis nustato, kad žyminį mokestį, sprendimo vykdymo išlaidas ir teismo baudas, išskyrus apskaičiuojamas procentais, teismai indeksuoja atsižvelgdami į ketvirčio VKI, jeigu jis didesnis negu 110. Taigi VKI yra pagrindinis instrumentas baudoms, mokesčiams, žalos ir nuostolių atlyginimo tarifams indeksuoti, kompensuojant kainų padidėjimą. Taikytinas indeksas skaičiuojamas laikotarpiui nuo įstatymo (ar kito teisės akto), kuriame yra nustatytas mokėtinas dydis, įsigaliojimo mėnesio iki kiekvieno ketvirčio pradžios. Indeksas pradedamas taikyti nuo atitinkamo ketvirčio antrojo mėnesio 1 dienos (CPK 82 str. 2, 4 d.). Vykdymo išlaidų dydžiai nustatyti Sprendimų vykdymo instrukcijoje, kuri įsigaliojo 2005-11-04. Vadinasi, taikant VKI aktualu, kiek jis padidėjo virš 110 lyginant su šia data. Statistikos departamento duomenimis, VKI 2007 metų gruodžio mėnesį, palyginti su 2005 metų lapkričio mėnesiu, kai Sprendimų vykdymo instrukcijoje buvo nustatyti dabartiniai vykdymo išlaidų dydžiai, sudarė 113,1, o ne 118,2, kaip teigia apeliantė. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog indeksuojant vykdymo išlaidas taikytinas indeksas yra ne 118,2, o 113,1 ir šis indeksas taikytinas nuo

102008-02-01.

11Sprendimų vykdymo instrukcijos 32 punkte numatyta, kad indeksuojami instrukcijoje nustatyti vykdymo išlaidų dydžiai, išskyrus nustatytuosius procentine išraiška. Taigi, neindeksuojami mokėjimai tretiesiems asmenims (pvz., pašto išlaidos, trečiųjų asmenų atliekamas turto saugojimas ar įvertinimas ir pan.) ir procentais skaičiuojamas atlyginimas antstoliui. Nagrinėjamu atveju indeksuotinos visos vykdymo išlaidos, nurodytos 2008-02-05 antstolės sudarytame vykdymo išlaidų paskaičiavime: 40 Lt administravimo mokestis, 50 Lt atlyginimas antstoliui ir 20 Lt vykdymo išlaidos, susijusios su atskirų vykdymo išlaidų atlikimu, iš viso 110 Lt, kadangi visos sumos yra fiksuoti dydžiai (110 Lt x 1,131 = 124,41 Lt). Antstolė nurodė, jog 37 Lt vykdymo išlaidų yra sumokėta, todėl likutis būtų 87,41 Lt. Neabejotina, jog šis skaičiavimas turi atsispindėti siūlyme skolininkui per nustatytą terminą sumokėti vykdymo išlaidas geruoju (CPK 611 str.). Negalima situacija, kad vienokia suma būtų reikalaujama iš skolininko siūlyme ir kitokia kreipiantis į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo. Tai teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas ir dėl šios priežasties pagrįstai atsisakyta indeksuoti priteistinas vykdymo išlaidas.

12Negalima sutikti ir su tuo antstolės argumentu, kad indeksuodama vykdymo išlaidas ji viršytų savo kompetenciją, nes vykdymo išlaidas indeksuoja teismai. Antstolė, kreipdamasi į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, turi nurodyti detalų jų paskaičiavimą, t.y. suformuluoti reikalavimą. Teismas tik patikrina šių išlaidų skaičiavimo, kartu ir indeksavimo pagrįstumą CPK nustatyta tvarka, taip pat, kaip patikrina, ar žyminis mokestis, kurį šalis (pareiškėjas) sumoka paduodama ieškinį (pareiškimą), atitinka įstatymo reikalavimus.

13Esant šioms aplinkybėms kolegija daro išvadą, jog atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, ji paliktina galioti (CPK 327 str. 1 d. 1 p.).

14Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 334-336 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

15Šilutės rajono apylinkės teismo 2008-02-07 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai