Byla 2-2030-407/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tonas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-5183-619/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tonas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vigoss“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Tonas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Vigoss“ bankroto bylą dėl įmonės nemokumo. Nurodė, kad atsakovas skolingas ieškovui 5 213,16 Eur, šios skolos išieškojimui išduotas vykdomas raštas, tačiau antstolė nerado atsakovo turto.

5Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (toliau – ir VSDFV) palaikė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, nurodė, kad atsakovas turi 7 346,18 Eur įsiskolinimą VSDFV.

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 18 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovo bankroto bylą, nes sprendė, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į atsakovo balansą įrašyto turto vertės, be to, nustatė, kad atsakovas nėra nutraukęs veiklos ir siekia ją vystyti. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. birželio 11 d. nutartimi panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo, nurodydamas, kad būtina nustatyti tikrąją atsakovo turtinę padėtį.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui UAB „Vigoss“ bankroto bylą.

9Teismas nustatė, kad atsakovo turimo turto vertė sudaro 279 103 Eur, o pradelsti įsipareigojimai – 150 291,83 Eur. Tačiau, teismo vertinimu, netgi nustačius, kad atsakovo pradelsti įsiskolinimai viršija pusę bendrovės balansinio turto vertės, nėra pakankamo pagrindo iškelti atsakovui bankroto bylą. Iš atsakovo pateiktos 2015 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitos teismas nustatė, kad atsakovas veikia pelningai, atsiskaitinėja su kreditoriais, įskaitant ir ieškovą, 16 456,82 Eur dydžio įsiskolinimai kitiems kreditoriams nėra ilgalaikiai (jų mokėjimo terminai suėjo 2015-07-31 – 2015-08-31 laikotarpiu), byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų nutraukęs ar sustabdęs savo ūkinę-komercinę veiklą, todėl, teismo vertinimu, pagrįsta manyti, kad atsakovas, toliau veikdamas bei uždirbdamas pajamas, bus pajėgus atsiskaityti su kitais kreditoriais. Teismo nuomone, atsakovas, kaip ūkio subjektas, gali funkcionuoti, todėl būtina tokį subjektą išsaugoti, taip išsaugant realų mokesčių mokėtoją, jau sukurtas darbo vietas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskirajame skunde ieškovas UAB ,,Tonas“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas, taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą. Skundą grindžia šiais argumentais:

121. Nors teismas nustatė, kad atsakovas formaliai atitinka nemokios įmonės kriterijų, tačiau tikroji atsakovo finansinė padėtis yra žymiai prastesnė, nei nurodyta jo pateiktuose skaičiuose. Pats teismas nustatė, kad atsakovas neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ ,,Registrų centras“, atsakovo pateiktų balansų už 2014 metus duomenys yra prieštaringi. Atsakovo manipuliacijos skaičiais oficialiuose dokumentuose kelia abejonių jo teikiamų kitų dokumentų turiniu.

132. Atsakovas neturi finansinių galimybių atsiskaityti nei su ieškovu, nei su kitais kreditoriais, atsakovo skolos nuolat didėja. Atsakovas 2015 m. kovo 5 d. atsakyme nurodė, kad ketina su ieškovu atsiskaityti per 3 mėnesius, tačiau iki šiol nėra sumokėjęs nė dalies skolos. Teismas, nurodydamas, kad atsakovas atsiskaitinėja su ieškovu, neįvertino, kad mokėjimas atliktas dar 2014 m. liepos 29 d., be to, yra atliktas ne atsakovo, o A. Aydinoglu. Šis trečiojo asmens už atsakovą atliktas mokėjimas nepatvirtina atsakovo galimybių atsiskaityti su kreditoriais. Atsakovas nurodo, kad per 2014 metus padengė 300 000 Lt įsiskolinimų, tačiau tai patvirtinančių įrodymų nepateikė, priešingai, viešai prieinami duomenys leidžia spręsti, kad įsiskolinimas valstybės biudžetui didėja. Teismas nurodė, kad atsakovo kreditorius UAB ,,Miratona“ atsisakė 60 000 Eur reikalavimo, tačiau prieš atsisakant šio reikalavimo atsakovas savo kreditorių sąraše padidino UAB ,,Miratona“ finansinį reikalavimą atsakovui nuo 73 434,26 Eur iki 184 777,92 Eur, todėl atsakovo reikalavimai UAB ,,Miratona“ ne sumažėjo 60 000 Eur suma, o padidėjo nuo 73 434,26 Eur iki mažiausiai 100 428 Eur.

143. Teismas neįvertino, kad atsakovo veikla yra perkeliama į kitas įmones – UAB ,,Miratona“ ir UAB ,,MDenim“. Dėl šios priežasties antstolė, vykdydama išieškojimą, nerado atsakovo turto, nors atsakovo turimas turtas realiai yra perleistas UAB ,,MDenim“ ir per šią įmonę realizuojamas. Atsakovas nepagrindė deklaruojamo fakto, kad turi pakabų už 120 224 Lt sumą.

154. Teismas neįvertino fakto, kad atsakovas ne tik perkėlinėja veiklą į naują įmonę, bet ir perleido realų įmonės nekilnojamąjį turtą tretiesiems asmenims.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo VSDFV prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir bankroto bylos atsakovui iškėlimo klausimą perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

17Nurodo, kad atsakovo skola VSDFV susidarė nuo 2014 m. balandžio mėn., 2015 m. spalio 14 d. atsakovo skola VSDFV sudaro 8 034,77 Eur. VSDFV priėmė sprendimus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, tačiau skola iki šiol neišieškota, įmonė turi 4 darbuotojus, kuriems skaičiuojamos įmokos, todėl įsiskolinimas ir toliau didės.

18Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,Vigoss“ pakartoja pirmosios instancijos tesimo nutarties motyvus, taip pat pateikia dokumentus, kurie, atsakovo nuomone, patvirtina, kad jis stengiasi atsiskaityti su kreditoriais. Pažymi, kad iškėlus bankroto bylą atsakovas nebegalės atsiskaityti su kreditoriais, taip pat reikės atleisti darbuotojus.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas tenkinamas.

21Apeliantas reikalavimą iškelti bankroto bylą grindė atsakovo nemokumu. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas atitinka nemokios įmonės kriterijų: atsakovo turimo turto vertė yra 279 103 Eur, o pradelsti įsiskolinimai – 150 291,83 Eur, tačiau atsisakė iškelti atsakovui bankroto bylą, tokį procesinį sprendimą motyvuodamas tuo, kad atsakovas, dedantis realias pastangas atsiskaityti su kreditoriais bei tęsti veiklą, bus pajėgus per tam tikrą laiką atkurti savo mokumą.

22Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad vien tik formalus nemokumo kriterijus nėra besąlyginis pagrindas kelti bankroto bylą. Tačiau šiuo atveju nėra pagrindo nesutikti su atskirojo skundo argumentais, kad skundžiamos nutarties išvada apie atsakovo vykdomos veiklos perspektyvas, atsiskaitymą su kreditoriais ir realią galimybę atkurti mokumą, padaryta netinkamai įvertinus byloje esančius įrodymus.

23Visų pirma pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas vykdo atsiskaitymus su kreditoriais, įskaitant apeliantą, neatitinka byloje surinktų įrodymų. Antstolė, vykdanti skolos iš atsakovo apeliantui išieškojimą, nerado atsakovo turto ir 2015 m. sausio 21 d. priėmė išieškojimo negalimumo aktą (1 t., b. l. 3); apeliantas atsakovo bankroto bylos iškėlimą iniciavo 2015 m. vasario mėn. (1 t., b. l. 1), po šios datos atsakovas nepateikė duomenų, kad būtų padengęs apeliantui bent dalį įsiskolinimo, nors 2015 m. kovo 5 d. pranešime deklaravo padengsiąs apeliantui skolą per 3 mėn. (1 t., b. l. 100). Dėl šios priežasties 2014 m. liepos 29 d. mokėjimo nurodymas (1 t., b. l. 98), pagal kurį ieškovui sumokėta 3 000 Lt suma, negali būti laikoma patvirtinimu, kad atsakovas turi finansinių galimybių atsiskaityti su kreditoriais. Juo labiau kad, kaip teisingai pastebi apeliantas, mokėjimą atliko ne atsakovas, o A. Aydinoglu (atsakovo vadovas), todėl toks mokėjimas nepagrindžia atsakovo finansinių galimybių. Tokią pačią reikšmę vertinant atsakovo finansines galimybes aktualiu laikotarpiu turi ir kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo pateikti mokėjimo nurodymai, patvirtinantys 2014 metais atsakovo vadovo už atsakovą atliktus mokėjimus atsakovo kreditoriams (2 t., b. l. 63-74).

24Teismo nustatyta aplinkybė, kad vienas iš atsakovo kreditorių UAB ,,Miratona“ (per valdymo organus susijęs su atsakovu; 1 t., b. l. 123-125), 2015 m. rugpjūčio 3 d. raštu nurodė atsisakantis 60 000 Eur reikalavimo (1 t., b. l. 173), nesant įrodymų, kad šio reikalavimo atsisakoma dėl to, kad jis yra apmokėtas, taip pat negali būti vertinama kaip patvirtinanti atsakovo galimybes atsiskaityti su kreditoriais.

25Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl atsakovo veiklos perspektyvų, nevertino, kad jo įsiskolinimai valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ne tik nemažėja, bet auga (2 t., b. l. 80). Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas per kelis mėnesius nuo įsigijimo perleido turėtą nekilnojamąjį turtą (2015 m. balandžio 7 d.) tretiesiems asmenims (1 t., b. l. 110-113), tačiau nepateikė jokių duomenų apie iš šio sandorio gautų lėšų panaudojimą atsiskaitymui su kreditoriais ar veiklos vykdymui. Pirmosios instancijos teismas šios aplinkybės taip pat nevertino.

26Atsisakydamas iškelti atsakovo bankroto bylą teismas, be kita ko, atsižvelgė į tai, kad atsakovo veikla yra pelninga. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju vien rėmimasis atsakovo pelno (nuostolių) ataskaita, kurioje nurodyta, kad atsakovas iki 2015 m. birželio 30 d. gavo 131 497 Eur pelno (1 t., b. l. 151), atsižvelgiant į pirmiau nustatytas aplinkybes apie atsakovo nesugebėjimą atsiskaityti su kreditoriais (net ir apeliantu, inicijavusiu bankroto bylą, kurio skola sąlyginai nėra didelė), bei įvertinus atsakovo finansinių dokumentų prieštaringumą (šią aplinkybę konstatavo ir pirmosios instancijos teismas 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartyje), nelaikytina pakankamu įrodymu, kuris galėtų pagrįsti teigiamas atsakovo veiklos perspektyvas.

27Minėta, kad pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas atitinka nemokios įmonės kriterijų. Šios išvados atsiliepime į apelianto atskirąjį skundą atsakovas neginčija (2 t., b. l. 62). Apelianto teigimu, nors teismas konstatavo atsakovo nemokumą, tačiau reali atsakovo finansinė padėtis yra prastesnė nei nustatė teismas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės formaliai vertino atsakovo turto ir pradelstų įsipareigojimų dydį, yra pagrįstas.

28Atkreiptinas dėmesys, kad byla dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo apeliacine tvarka nagrinėjama pakartotinai, pirmą kartą apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties atsisakyti iškelti atsakovo bankroto bylą, buvo konstatavęs, jog atsakovo pateikti dokumentai neįrodo tikrosios jo turtinės padėties, bei nurodė pirmosios instancijos teismui ją tirti iš naujo (1 t., b. l. 131-137).

29Skundžiamos nutarties turinys patvirtina, kad iš naujo bylą nagrinėjęs teismas, atsakovo balanse įrašyto turto vertę ir pradelstus įsipareigojimus nustatė iš esmės formaliai, atlikdamas matematinius skaičiavimus, neįvertindamas atsakovo pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų prieštaringumo, nenustatydamas realaus atsakovo į balansą įrašyto turto vertės, pvz. pagal atsakovo pateiktus duomenis žymią jo turto dalį sudaro debitoriniai įsiskolinimai (1 t., b. l. 154-155), tačiau byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių nurodytų debitorinių skolų susidarymo pagrindą, realias nurodytų debitorių galimybes atsiskaityti su atsakovu. Sprendžiant dėl atsakovo turimo turto vertės ir galimo jo perkėlimo į susijusias įmones, liko neįvertinta ir aplinkybė, kad antstolė, vykdydama išieškojimą, atsakovo turto nerado.

30Prašydamas palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį atsakovas nurodo, kad iškėlus bankroto bylą atsakovas nebus pajėgus atsiskaityti su kreditoriais, o darbuotojai neteks darbo. Pirmiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas ir šiuo metu neturi galimybių atsiskaityti su kreditoriais. Sutiktina, kad iškėlus atsakovo bankroto bylą, darbuotojai neteks darbo, tačiau vien tik tai nesudarytų pagrindo palikti rinkoje egzistuoti nemokią įmonę, nesugebančią atsiskaityti su kreditoriais, didinančią savo įsiskolinimus.

31Pirmiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino arba netinkamai įvertino šioje byloje teisiškai reikšmingas aplinkybes, nustatydamas atsakovo finansinę padėtį ir realias jo galimybes veikti rinkoje (CPK 185 str.).

32Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, skundžiama nutartis panaikinama, o atsakovo bankroto bylos iškėlimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 338 str.). Atsižvelgiant į tai, kad klausimas dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo grąžinamas nagrinėti iš naujo, atitinkamai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas paliekamas spręsti pirmosios instancijos teismui (CPK 93 str.).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl bankroto bylos UAB ,,Vigoss“ iškėlimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Tonas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (toliau – ir... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 18 d. nutartimi atsisakė iškelti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartimi atsisakė iškelti... 9. Teismas nustatė, kad atsakovo turimo turto vertė sudaro 279 103 Eur, o... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskirajame skunde ieškovas UAB ,,Tonas“ prašo panaikinti pirmosios... 12. 1. Nors teismas nustatė, kad atsakovas formaliai atitinka nemokios įmonės... 13. 2. Atsakovas neturi finansinių galimybių atsiskaityti nei su ieškovu, nei su... 14. 3. Teismas neįvertino, kad atsakovo veikla yra perkeliama į kitas įmones –... 15. 4. Teismas neįvertino fakto, kad atsakovas ne tik perkėlinėja veiklą į... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo VSDFV prašo panaikinti... 17. Nurodo, kad atsakovo skola VSDFV susidarė nuo 2014 m. balandžio mėn., 2015... 18. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,Vigoss“ pakartoja... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 20. Atskirasis skundas tenkinamas.... 21. Apeliantas reikalavimą iškelti bankroto bylą grindė atsakovo nemokumu.... 22. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad vien tik formalus nemokumo... 23. Visų pirma pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas vykdo... 24. Teismo nustatyta aplinkybė, kad vienas iš atsakovo kreditorių UAB... 25. Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl atsakovo veiklos... 26. Atsisakydamas iškelti atsakovo bankroto bylą teismas, be kita ko,... 27. Minėta, kad pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas atitinka... 28. Atkreiptinas dėmesys, kad byla dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo... 29. Skundžiamos nutarties turinys patvirtina, kad iš naujo bylą nagrinėjęs... 30. Prašydamas palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį atsakovas... 31. Pirmiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas... 32. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, skundžiama nutartis panaikinama, o... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3... 34. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartį panaikinti ir...