Byla 2-1648-810/2011
Dėl baudos skyrimo (duomenys neskelbtini) direktoriui A. S. už antstolio reikalavimų nevykdymą

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Dariaus Jonaičio pareiškimą dėl baudos skyrimo ( - ) direktoriui A. S. už antstolio reikalavimų nevykdymą ir

Nustatė

2Antstolis Darius Jonaitis kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl iki 1000,00 Lt baudos skyrimo už kiekvieną nevykdymo ir kliudymo dieną ( - ) direktoriui A. S. už antstolio reikalavimų nevykdymą. Antstolis nurodė, kad vykdant Trakų rajono apylinkės teismo 2011-07-14 vykdomąjį raštą Nr. 2-1074-424/2011 dėl 4630,86 Lt skolos išieškojimo iš skolininko ( - ) išieškotojo Elektrėnų savivaldybės administracijos naudai, 2011-07-88 ( - ) buvo išsiųstas raginimas sumokėti skolą geruoju, kuris 2011-08-02 įteiktas ( - ) direktoriaus A. S. sūnui M. S.. Skolininkas ( - ) skolos nesumokėjo, į antstolio kontorą neatvyko ir dėl skolos mokėjimo nesitarė. 2011-10-15 antstolis išsiuntė ( - ) 2011-10-14 reikalavimą dėl duomenų pateikimo ir piniginių lėšų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą pagal Lietuvos Respublikos CPK 585 str. ir 645 str., kuriuo buvo pareikalauta skolininko per 5 kalendorines dienas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose bei buhalterinius dokumentus. Skolininkui reikalavimas įteiktas 2011-11-17 asmeniškai, tačiau skolininkas duomenų apie turimą turtą bei skolos išieškojimo galimybes nepateikė, skolos geruoju nemoka. Minėtu reikalavimu antstolis taip pat įspėjo ( - ), kad pagal Lietuvos Respublikos CPK 585 str. ir 645 str. asmeniui, kuris nevykdo teisėto antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti baudą.

3Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

4Pagal Lietuvos Respublikos CPK 585 str. 1 d. antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 645 str. skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose; už šiame straipsnyje nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki dviejų tūkstančių litų dydžio baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų.

5Vykdomojoje byloje Nr. 0117/11/01184/1 duomenų, kad antstolio 2011-10-14 reikalavimas dėl duomenų pateikimo ir piniginių lėšų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. S026730 būtų vykdomas, nėra. Tokie duomenys nepateikti ir teismui.

6Antstolis Darius Jonaitis pareiškime prašo ( - ) direktoriui A. S. už antstolio reikalavimų nevykdymą skirti iki 1000,00 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo ir kliudymo dieną pagal Lietuvos Respublikos CPK 585 str. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Respublikos CPK 645 str. yra specialioji norma Lietuvos Respublikos CPK 585 str. atžvilgiu. Antstolis nepateikė teismui jokių duomenų, kaip konkrečiai pasireiškė skolininko ( - ) kliudymas vykdyti vykdomąjį dokumentą, todėl nagrinėjamu atveju teismas daro išvadą, jog skolininkas ( - ) nevykdė antstolio reikalavimo pateikti duomenis apie turimą turtą, t.y. nevykdė Lietuvos Respublikos CPK 645 str. 1 d. numatytos pareigos. Šiuo atveju už reikalavimo skolininkui pateikti duomenis apie turimą turtą nevykdymą taikytinos Lietuvos Respublikos CPK 645 str. 3 d. numatytos sankcijos ir teismui konstatavus, jog ( - ) direktorius A. S. antstolio reikalavimų nevykdė be svarbių priežasčių, ( - ) direktoriui A. S. skirtina bauda (Lietuvos Respublikos CPK 645 str. 3 d.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 593 str., 616 str. ir 645 str., teismas

Nutarė

8Antstolio Dariaus Jonaičio pareiškimą dėl baudos skyrimo ( - ) direktoriui A. S. už antstolio reikalavimų nevykdymą tenkinti iš dalies ir ( - ) direktoriui A. S. (a.k. ( - ) skirti 300,00 Lt (trijų šimtų litų) baudą.

9Ši nutartis per 7 d. nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai