Byla 2-1594-228/2006
Dėl ivaikinimo

1Procesinio sprendimo kategorija

279.1.; 113.1.; 114.11.; 116.1. (S)

3Utena

4Utenos rajono apylinkes teismo teiseja Irena Staceviciene, sekretoriaujant Ievai Bukauskienei, dalyvaujant pareiškejui P. Š., suinteresuotam asmeniui A. Š., savivaldybes institucijos, teikiancios išvada, Utenos rajono savivaldybes administracijos Vaiku teisiu apsaugos skyriaus atstovei Irenai Atkocienei, valstybes institucijos, teikiancios išvada, Valstybes vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos atstovui nedalyvaujant (prašymas byla nagrineti atstovui nedalyvaujant), uždarame teismo posedyje išnagrinejus civiline byla pagal pareiškejo P. Š. pareiškima suinteresuotam asmeniui A. Š., savivaldybes institucijai, teikianciai išvada, Utenos rajono savivaldybes administracijos Vaiku teisiu apsaugos skyriui, valstybes institucijai, teikianciai išvada, Valstybes vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnybai prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos del ivaikinimo,

Nustatė

5Pareiškejas praše jam P. Š., asmens kodas ( - ) lietuviui, Lietuvos Respublikos pilieciui, ivaikinti I. V., gimusia ( - ), vaikui suteikti Š. pavarde, pareiškeja pripažinti I. V. tevu, o I. V. pripažinti pareiškejo P. Š. vaiku.

6Pareiškejas pareiškime nurode ir posedyje paaiškino, kad prieš ( - ) buvo nutraukta jo santuoka. ( - ) pareiškejas sudare santuoka su A. V. Pareiškejas nurode, kad su A. Š. susipažino prieš ( - ), po savo pirmosios santuokos nutraukimo, tai yra nuo ( - ), pradejo kartu gyventi. Ir nuo to laiko augina, rupinasi, aukleja ir materialiai išlaiko suinteresuoto asmens A. Š. nepilnamete dukra I. V., kuri pareiškeja laiko savo tevu.

7Suinteresuotas asmuo A. Š. praše pareiškima patenkinti ir leisti pareiškejui P. Š. ivaikinti I. V., nes vaikas pareiškeja laiko savo tevu, o pareiškejas ( - ) augina, rupinasi jos gerove, aukleja ja ir išlaiko materialiai. Suinteresuotas asmuo praše, kad vaikui butu suteikta „Š.“ pavarde.

8Savivaldybes institucijos, teikiancios išvada, Utenos rajono savivaldybes administracijos Vaiku teisiu apsaugos skyriaus atstove neprieštaravo pareiškejo P. Š. pareiškimui del ivaikinimo ir laike ji pagristu bei nurode, kad nera kliuciu P. Š. ivaikinti I. V., kadangi ir pati mergaite to labai nori, taip pat nori ir sutinka, kad ir jos pavarde butu pakeista.

9Valstybes institucijos, teikiancios išvada, Valstybes vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos atstovas posedyje nedalyvavo, Tarnyba pateike išvada del I. V. ivaikinimo, ivaikinimui neprieštaravo.

10Pareiškimas tenkintinas.

11I. V., gimusios ( - ), asmens kodas ( - ) motina yra A. Š., a.k. ( - ) (iki santuokos sudarymo A. V. ) (15 b.l.), tevo duomenys vaiko gimimo iraše nurodyti formaliai (13 b.l). Utenos rajono ( - ) notare D. M. ( - ) patvirtino pareiškejo sutuoktines ir vaiko motinos A. Š. rašytini sutikima ivaikinti jos nepilnamete dukra I. V. (17 b.l.). Pagal pareiškejo P. Š. ir suinteresuoto asmens A. Š. paaiškinima ir iš Valstybines vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos išvados, vaiko gimimo liudijimo matyti, kad ( - ). gime I. V., oficialiu duomenu apie vaiko teva vaiko gimimo iraše nera, motina – A. V. (po santuokos sudarymo – Š.), pagal suinteresuoto asmens A. Š. paaiškinima teismo keliu tevyste nera nustatyta (8,11,26-28 b.l.). Iš santuokos liudijimo matyti, kad pareiškejo P. Š. ir suinteresuoto asmens A. Š. santuoka sudaryta 2006m. balandžio 27d. (8 b.l.), taciau kartu pareiškejas P. Š. ir A. Š. gyvena apie tris metus ir P. Š. visa ta laika dalyvauja I. V. auklejime, ja rupinasi ir myli kaip savo dukra. I. V. nera itraukta i galimu ivaikinti vaiku apskaita, kadangi gyvena su savo motina A. Š. Pareiškejas P. Š. nera itrauktas i galimu Lietuvos Respublikos pilieciu, pageidaujanciu ivaikinti, apskaita (26-27 b.l.). Pareiškejas P. Š. yra sveikas ir ivaikinti vaika gali (16 b.l.). Pareiškejas gyvena sutuoktinei A. Š. nuosavybes teise priklausanciame bute, taip pat nuomoja buta ( - ), kadangi dirba ( - ) (6-7 b.l.), taciau ketina pradeti dirbti ( - ), tuo paciu ir nuolat gyventi ( - ). Pareiškejas P. Š. darbdavio charakterizuojamas teigiamai (7 b.l.), neteistas (39 b.l.).

12Ivaikinamoji I. V. yra sveika ir ja isivaikinti galima (16 b.l.). Ivaikinamoji I. V. niekieno neverciama ir savanoriškai teismui dave rašytini sutikima, kad ja ivaikintu pareiškejas P. Š., ir praše, kad butu pakeista jos pavarde (40 b.l.).

13Iš teismui pateiktu ir teismo posedžio metu patikrintu irodymu matyti, kad pareiškejas P. Š. beveik trys metai kaip tevas rupinasi, augina, aukleja, išlaiko materialiai savo sutuoktines A. Š., su kuria susituoke ( - ), nepilnamete dukra I. V. Vaikas I. V. pareiškeja P. Š. laiko savo tevu ir sutinka, kad ja ivaikintu P. Š., todel laikytina, kad I. V. ivaikinimas atitiks vaiko interesus ir yra galimas (LR CK 3.209 str. 1 d., 2 d., 3.210 str., 3.212 str.).

14Esant šioms aplinkybems, laikytina, kad pareiškejas turi tinkamas salygas ir yra tinkamai pasirenges ivaikinti (LR CK 3.217 str.), todel pareiškejui P. Š. ivaikintina I. V. ir ji pripažintina P. Š. vaiku, o P. Š. pripažintinas I. V. tevu, I. V. suteiktina „Š.“ pavarde (LR CK 3.227 str., 3.228 str.).

15Remdamasis išdestytu ir vadovaudamasis LR CPK 185 259, 263-265, 268, 270, 487 straipsniais, teismas

Nutarė

16Pareiškima patenkinti.

17P. Š., a.k. ( - ), lietuviui, Lietuvos Respublikos pilieciui, gyv( - ), ivaikinti I. V., gim. ( - ), a.k. ( - ) ir ivaikintoja P. Š. pripažinti I. V. tevu, ivaikintaja I. V. pripažinti P. Š. vaiku.

18I. V. suteikti „Š.“ pavarde.

19Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos apeliacine tvarka gali buti skundžiamas Panevežio apygardos teismui, paduodant skunda Utenos rajono apylinkes teisme.

Proceso dalyviai