Byla 2S-1562-163/2012
Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės J. M. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-06-04 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės J. M. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Litana ir Ko“ dėl visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2ieškovė Klaipėdos rajono apylinkės teismui pateikė ieškinį, kuriuo pareiškė reikalavimą pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Litana ir Ko“ visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus negaliojančiais ir priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei iš paskirstyto pelno – 5 milijonų litų – panaudoti dukterinių įmonių nuostoliams padengti.

3Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2012-06-04 nutartimi netenkino ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas pažymėjo, kad taikydamas ieškinio užtikrinimo priemones, teismas turi vadovautis ekonomiškumo principu ir nevaržyti atsakovės interesų labiau negu būtina teismo sprendimui, kuris gali būti palankus ieškovei, vykdymui užtikrinti. Taikomos ieškinio užtikrinimo priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams. Nurodė, kad iš ieškinyje suformuluotų reikalavimų matyti, kad ginčas vyksta dėl visuotinio akcininkų susirinkimo bei jame priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, t. y. pareikšti neturtiniai reikalavimai. Ieškinyje nepareikšti turtiniai reikalavimai, tad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nesusijusios su pareikštų reikalavimų užtikrinimu ir peržengia ieškinio ribas. Teismas taip pat pažymėjo, jog ieškovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, jog nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

4Atskiruoju skundu ieškovė J. M. prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-06-04 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti UAB „Litana ir Ko“ iš paskirstyto pelno – 5 milijonų litų panaudoti dukterinių įmonių nuostoliams padengti iki bylos išnagrinėjimo. Nurodo, kad neprašo taikyti piniginių lėšų arešto 5 mln. Lt sumai, o prašo uždrausti atsakovei atlikti tam tikrus veiksmus, kurie yra tiesiogiai susiję su ginču ir ginčo objektu. Teigia, kad ieškinio patenkinimo atveju atsakovei būtų uždrausta atlikti galimai fiktyvų pelno sumažinimo veiksmą. Teigia, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų išvengta savavališko disponavimo akcininkų lėšomis, tuo pačiu sudarant sąlygas tinkamai pagal Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus šias lėšas paskirstyti kaip bendrovės pelną akcininkams. Teigia, kad ieškinyje pateikė pakankamai argumentų, jog yra reali grėsmė, kad teismo sprendimas nebus įvykdytas.

5Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Litana ir Ko“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovė turi 20 450 829 Lt, t. y. daugiau nei 20 mln. Lt paskirstytojo pelno, kuris perkeliamas į 2012 metus, todėl nėra grėsmės, kad galimai palankus teismo sprendimus negalėtų būti įvykdytas. Nurodo, kad ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir ieškinio reikalavimai yra analogiški. Nurodo, kad pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones būtų nepagrįstai varžomos ir kitų akcininkų teisės. Nurodo, kad sprendimas dėl atsakovės pelno paskirstymo priimtas kvalifikuota balsų dauguma, todėl nėra pagrindo teigti, kad priimant šį nutarimą buvo pažeisti Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimai.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas, išnagrinėjęs bylos duomenis, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad atskirasis skundas yra pagrįstas, skundžiama teismo nutartis naikintina.

8CPK 144 str. 1 d. numatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimo arba pasidarymo nebeįmanomu. Taigi laikinosios apsaugos priemonės yra atsakovui ar jo turtui teismo taikomos procesinės priemonės, kuriomis nesprendžiamas tarp šalių kilęs materialusis teisinis ginčas, o tik imamasi įstatymuose nustatytų priemonių, kad ateityje, šalių ginčą išsprendus, būtų neapsunkintas ir apskritai būtų įmanomas priimto sprendimo įgyvendinimas, t. y. įvykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-02-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010)

9Pagrindinė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą reglamentuojančio CPK XI skyriaus penktojo skirsnio teisės normų paskirtis ir tikslas yra užtikrinti laikiną ginčo objekto apsaugos mechanizmą ir būsimo teismo sprendimo įvykdymą. LR CPK 145 str. numatytos galimos laikinosios apsaugos priemonės, t. y. draudimas atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų (LR CPK 145 str. 1 d. 6 p.). Teismui, taikančiam CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima. Teismas atkreipia dėmesį, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti. Pažymėtina, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kai laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai yra pagrindas manyti, kad jų nepritaikius būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Šiuo atveju teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka, kad būtų taikomos prašomos laikinosios apsaugos priemonės. Teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones atsižvelgia į tai, kokio pobūdžio byla nagrinėjama, į ieškinio reikalavimų rūšį ir dydį, šalies veiksmus ir kitas reikšmingas bylai aplinkybes.

10Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu eilinio visuotinio akcininkių susirinkimo metu priimto nutarimo 4.1 punktą dėl bendrovės pelno paskirstymo. Pirmosios instancijos teismas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė motyvuodamas tuo, kad pareikšti neturtiniai reikalavimai, ieškinyje nepareikšti turtiniai reikalavimai, todėl prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nesusijusios su pareikštų reikalavimų užtikrinimu ir peržengia ieškinio ribas. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais. Nagrinėjamu atveju ieškovė neprašė taikyti piniginių lėšų arešto 5 000 000 Lt sumai, o prašė uždrausti atlikti tam tikrus veiksmus, kurie yra susiję su ieškinio reikalavimais ir nėra turtinio pobūdžio (CPK 145 str. 1 d. 6 p.). Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs atskirojo skundo argumentus pripažįsta, kad pritaikius jos prašomą laikinąją apsaugos priemonę, bus efektyviau užtikrintas ieškovės teisių gynimo būdas ir kad egzistuoja grėsmė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas pasunkės ar pasidarys neįmanomas. Todėl kol vyksta teisminiai ginčai dėl visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo teisėtumo, tikslinga taikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra laikino pobūdžio, nes priešingu atveju kiltų reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (CPK 144 str. 1 d.).

11Esant šioms aplinkybėms, skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – taikytinos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausti atsakovei iš paskirstyto pelno – 5 milijonų litų panaudoti dukterinių įmonių nuostoliams padengti (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

13Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-06-04 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės J. M. prašymą tenkinti. Taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti atsakovei UAB „Litana ir Ko“, įmonės kodas 163105617, adresas Gamyklos g. 2A, Gargždai, iš paskirstyto pelno – 5 milijonų litų panaudoti dukterinių įmonių nuostoliams padengti. Išaiškinti atsakovei, kad pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimas baudžiamas baudą iki vieno tūkstančio litų.

Proceso dalyviai
Ryšiai