Byla N-575-3473-10
Dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutarties administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo A. P. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutarties administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Anykščių regioninio parko direkcijos 2009 m. balandžio 15 d. nutarimu (toliau – ir Nutarimas) A. P. už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 76 straipsnio 2 dalyje, padarymą, skirta 150 litų bauda.

5II.

6A. P. (toliau – ir pareiškėja) 2009 m. lapkričio 4 d. (pagal pašto spaudą ant voko) pateikė skundą dėl Nutarimo panaikinimo ir bylos nutraukimo, kartu su prašymu atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą. Prašymas buvo grindžiamas ta aplinkybe, jog pareiškėjos dalyvauti priimant Nutarimą niekas nekvietė, o apie Nutarimą ji sužinojo tik nagrinėjant Anykščių rajono apylinkės teisme bylą pagal Anykščių regioninio parko direkcijos prašymą. Pažymėta, kad pas pareiškėją į namus buvo atvykę Anykščių regioninio parko direkcijos darbuotojai, tačiau pareiškėja, būdama 80 metų amžiaus, nesuprato, kodėl jie buvo atvykę. Pareiškėja taip pat teigė, kad tik gavusi Anykščių rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 29 d. nutartį suprato, kad yra nubausta.

7Anykščių regioninio parko direkcija (toliau – ir Institucija) 2009 m. lapkričio 17 d. (pagal pašto spaudą ant voko) pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė termino A. P. skundui dėl Nutarimo paduoti neatnaujinti. Nurodė, kad Nutarimas pareiškėjai du kartus buvo siunčiamas registruotu laišku, tačiau ji laiškų neatsiėmė, todėl Institucijos pareigūnai 2009 m. liepos 15 d. nuvyko į pareiškėjos namus ( - ) ir įteikė jai Nutarimą, ką patvirtina filmuota medžiaga. Pažymėta, jog pareiškėja Nutarimo neapskundė, Nutarimu paskirtos baudos laiku nesumokėjo, todėl Institucija Nutarimą perdavė antstolei vykdyti, kuri 2009 m. rugpjūčio 26 d. grąžino vykdomąjį dokumentą, nurodydama, kad Institucija praleido terminą vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti. Institucija taip pat nurodė, kad 2009 m. rugsėjo 9 d. kreipėsi į Anykščių rajono apylinkės teismą dėl pareiškėjai paskirtos administracinės nuobaudos terminų atstatymo. Anykščių rajono apylinkės teismas 2009 m. spalio 29 d. nutartimi atnaujino terminą vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti, todėl 2009 m. lapkričio 9 d. Institucija kreipėsi į antstolę dėl baudos išieškojimo.

8III.

9Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 20 d. nutartimi nutarė A. P. prašymo netenkinti ir neatnaujinti termino skundui paduoti, o nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir prie jo esančius dokumentus grąžinti pareiškėjai. Teismas nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 122 straipsniu, skundas teismui galėjo būti pateiktas iki 2009 m. balandžio 27 d., tačiau pareiškėja skundą pateikė tik 2009 m. lapkričio 4 d. (pagal pašto spaudą ant voko). Pažymėta, kad pareiškėja priimant Nutarimą nedalyvavo, jai Nutarimas išsiųstas registruotu laišku jo priėmimo dieną, tai yra 2009 m. balandžio 15 d., tačiau pareiškėja laiško neatsiėmė. Pakartotinai Nutarimas buvo išsiųstas registruotu laišku 2009 m. gegužės 18 d., tačiau pareiškėja laiško taip pat neatsiėmė, todėl 2009 m. liepos 15 d. Institucijos atstovai nuvyko į pareiškėjos namus, norėdami įteikti jai Nutarimą ir jį įteikė. Minėtą aplinkybę patvirtina 2009 m. liepos 15 d. aktas bei pateikta vaizdo medžiaga. Pažymėta, kad minėti įrodymai paneigia pareiškėjos paaiškinimą, kad ji apie skundžiamą aktą sužinojo tik iš Anykščių rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 29 d. nutarties. Teismas taip pat nurodė, kad iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėja vengė paimti skundžiamą Nutarimą, po Nutarimo įteikimo 2009 m. liepos 15 d., skundą pateikė praėjus daugiau kaip trims mėnesiams. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad pareiškėja terminą skundui paduoti praleido ne dėl svarbių priežasčių.

10IV.

11Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui A. P. 2009 m. lapkričio 30 d. (pagal pašto spaudą ant voko) pateikė atskirąjį skundą, parašydama panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartį ir atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą dėl Nutarimo apskundimo. Nurodė, kad yra virš 80 metų amžiaus, žaizdotomis kojomis, todėl pasiekti pašto dėžutę, kuri yra 400 metrų nuo sodybos, jai yra sunku. Pažymėjo, kad sūnus pareiškėjai vietinį laikraštį atveža į namus, pareiškėja laiškais su niekuo nesusirašinėja, todėl pašto dėžutė jai yra kaip ir nereikalinga. Teigia, kad į jos sodybą joks registruotas laiškas ar šaukimas nebuvo atneštas, tuo labiau įteiktas jai į rankas. Pareiškėja taip pat nurodė, kad Institucijos atstovai buvo atvykę į jos namus tiek 2009 m. balandžio mėn., tiek ir 2009 m. liepos 15 d., ją rado namuose. Tačiau registruotas laiškas pareiškėjos namų nepasiekė ir nebuvo atneštas, todėl pareiškėja apie Nutarimu jai skirtą baudą sužinojo tik nagrinėjant bylą Anykščių rajono apylinkės teisme. Pažymėta, kad iki to pareiškėjos į bylos nagrinėjimą niekas nekvietė.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13V.

14Atskirasis skundas netenkinamas.

15Administracinių teisės pažeidimų kodekso 293 straipsnyje numatyta, kad skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu gali atnaujinti atitinkamas administracinis teismas.

16Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Nutarimas priimtas 2009 m. balandžio 15 d., taigi skundas galėjo būti pateiktas iki 2009 m. balandžio 27 d. (2009 m. balandžio 25-26 buvo nedarbo dienos; ABTĮ 66 str. 4 d.). Tačiau A. P. skundas Panevėžio apygardos administraciniam teismui pateiktas tik 2009 m. lapkričio 4 d. (pagal pašto spaudą ant voko), tai yra žymiai praleidus įstatymo numatytą terminą.

17Kaip ne kartą yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, sprendžiant termino atnaujinimo klausimą būtina nustatyti, dėl kokių priežasčių jis praleistas, svarbiomis termino praleidimo priežastimis pripažįstant tik objektyvias, nuo asmens valios nepriklausiusias aplinkybes, sutrukdžiusias asmeniui įstatymo nustatytu terminu pateikti apeliacinį skundą.

18Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino A. P. nurodytas termino skundui paduoti praleidimo priežastis ir pagrįstai netenkino jos prašymo atnaujinti praleistą terminą. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja apie bylos nagrinėjimą Institucijoje 2009 m. balandžio 14 d. buvo informuota surašant jai administracinio teisės pažeidimo protokolą, kuriame pasirašyti atsisakė. Iš bylos medžiagos seka, kad Nutarimas A. P. byloje buvo priimtas 2009 m. balandžio 15 d. pareiškėjai nedalyvaujant. Nepaisant to, pažymėtina, kad Institucija Nutarimo nuorašą pareiškėjai du kartus siuntė registruotu paštu, tai yra 2009 m. gegužės 15 d., taip pat 2009 m. birželio 18 d., tačiau A. P. palikus pranešimus apie jos vardu esančią korespondenciją, pareiškėja jai adresuotos korespondencijos neatsiėmė. Kita vertus, net ir atsižvelgus į pareiškėjos nurodytas aplinkybes, tai yra į tai, kad pareiškėja jokio registruoto laiško negavo ir jai niekas nebuvo įteikta, tai pat įvertinus tai, kad pareiškėja yra pensinio amžiaus, laiškais su niekuo nesusirašinėja, o pašto dėžutė, kuri yra už 400 metų nuo sodybos, pareiškėjai yra ne tik sunkiai pasiekiama, bet ir praktiškai nėra reikalinga, minėtos aplinkybės nėra pakankamos spęsti, kad A. P. apie Nutarimą sužinojo tik nagrinėjant bylą Anykščių rajono apylinkės teisme 2009 m. spalio 29 d. (civilinė byla Nr. 2-1104-266/2009). Pareiškėjos nurodytas aplinkybes paneigia byloje esantys įrodymai: Institucijos 2009 m. liepos 15 d. Aktas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje įteikimo, iš kurio matyti, kad Institucijos pareigūnai, P. P. ir G. M., 2009 m. liepos 15 d. nuvykę pas pareiškėją, gyvenančią ( - ), įteikė jai Nutarimą. Minėtą aplinkybę taip pat patvirtina filmuota medžiaga, kuria rėmėsi ir Anykščių rajono apylinkės teismas 2009 m. spalio29 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 2-1104-266/2009). Kaip minėta, skundą dėl Nutarimo pareiškėja Panevėžio apygardos administraciniam teismui pateikė 2009 m. lapkričio 4 d., tai yra praėjus daugiau nei trims mėnesiams nuo Nutarimo nuorašo įteikimo jai dienos. Atsižvelgus į tai, spręstina, kad A. P. 2009 m. liepos 15 d. susipažinusi su Nutarimu, tai yra žinodama, kad jos atžvilgiu yra priimtas nutarimas, žinodama jo turinį, taip pat - apskundimo tvarką ir terminą, skundą dėl Nutarimo pateikti delsė nepateisinamai ilgai.

19Teisėjų kolegijos vertinimu, visuma šių aplinkybių leidžia manyti, kad termino praleidimą sąlygojo ne objektyvios priežastys, o pačios pareiškėjos pasirinktas elgesys ir subjektyvus situacijos vertinimas. Tai nėra svarbios priežastys, dėl kurių terminas galėtų būti atnaujintas (ATPK 293 str.). Atsižvelgus į tai, spręstina, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, pakeisti ją ar panaikinti pareiškėjos nurodytas motyvais nėra pagrindo.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21A. P. atskirojo skundo netenkinti.

22Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai