Byla eB2-273-601/2019
Dėl bankrutavusios viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) „Socialinio solidarumo institutas“ veiklos pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutavusios viešosios įstaigos „Socialinio solidarumo institutas“ bankroto bylą,

Nustatė

2bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „FORSINA“, atstovaujama direktorės I. K., 2019 m. rugpjūčio 8 d. pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl bankrutavusios viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) „Socialinio solidarumo institutas“ veiklos pabaigos.

3Kreditoriams apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje, prašymų ir pareiškimų iki bylos nagrinėjimo negauta (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

4Prašymas tenkinamas.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. vasario 15 d. nutartimi VšĮ „Socialinio solidarumo institutas“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „FORSINA“. Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 27 d. nutartimi nuspręsta patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, kuris vėliau patikslintas 2017 m. birželio 5 d., 2017 m. birželio 12 d., 2017 m. liepos 3 d., 2017 m. liepos 5 d., 2017 m. liepos 14 d., 2017 m. rugpjūčio 31 d., 2017 m. spalio 17 d., 2018 m. rugsėjo 4 d. ir 2019 m. balandžio 4 d. nutartimis. Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 3 d. nutartimi VšĮ „Socialinio solidarumo institutas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; ši nutartis įsiteisėjo 2017 m. liepos 12 d., todėl terminas likvidavimo procedūroms vykdyti baigėsi 2019 m. liepos 12 d.

6Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Byloje esanti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. spalio 27 d. pažyma Nr. (KM)-D2-2998 patvirtina, kad VšĮ „Socialinio solidarumo institutas“ su departamentu yra atsiskaičiusi. Administratorės kartu su prašymu pateikta informacija leidžia teismui konstatuoti, kad bankroto proceso metu bankrutavusios VšĮ „Socialinio solidarumo institutas“ mokumas nebuvo atstatytas, taikos sutartis nesudaryta, įmonė turto neturi, likvidavimo procedūra baigta. Bankroto proceso metu buvo gauta 32 971,02 Eur pajamų, iš jų 31 374,20 Eur iš Garantinio fondo įmonės darbuotojų kreditoriniams reikalavimams padengti. Baigus bankroto procedūrą liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių bendra suma sudaro 199 650,67 Eur. Bankroto administratorė pabaigė visas ĮBĮ nustatytas likvidavimo procedūras, duomenų apie balanse apskaitomą turtą nėra, pinigų sąskaitose nėra. Šiuo metu įmonė veiklos nevykdo. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad bylų, kuriose šalimi yra bankrutavusi VšĮ „Socialinio solidarumo institutas“, teismuose nėra.

8Teismas pažymi, kad kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

9Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagrindinis bankroto proceso tikslas – patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus. Tai yra galutinis rezultatas, kurio siekiama, o susidarius situacijai, kai įmonės turto bei dokumentų nėra, taip pat nėra galimybių juos surasti ir perimti, bankroto procedūros tęsimas nebūtų naudingas kreditoriams dėl didėjančių išlaidų ir tai neatitiktų bankroto procedūrų operatyvumo principo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007).

10Kadangi galimybių tęsti įstatuose numatytą atsakovės veiklą nėra, o bankroto administratorė pilnai įvykdė įstatyme numatytus veiksmus likviduojant ją, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl atsakovės veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

11Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu,

Nutarė

12pripažinti bankrutavusios viešosios įstaigos „Socialinio solidarumo institutas“, kurios juridinio asmens kodas 302490851, buveinės adresas Žemaičių pl. 37, Kauno m. sav., veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

13Šio sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankrutavusios viešosios įstaigos „Socialinio solidarumo institutas“ bankroto administratorei ir įpareigoti ją atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

14Įpareigoti bankroto administratorę per 3 dienas nuo sprendimo gavimo dienos informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai