Byla 1A-388-511-2012
Dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d. nuosprendžio, kuriuo byla nutraukta ir R. D. nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas kaltininkui ir nukentėjusiam asmeniui susitaikius (Lietuvos Respublikos BK 38 str.), paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę - specialiosios teisės vairuoti kelių transporto priemones atėmimą 2 (dvejiems) metams (Lietuvos Respublikos BK 68 str. )

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų Eligijaus Gladučio ( kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Evaldo Vanago ir Bronės Vidzėnienės,

2sekretoriaujant Daivai Liandzbergienei,

3dalyvaujant:

4prokurorei Jolantai Činčikienei,

5atleistajam nuo baudžiamosios atsakomybės R. D. ,

6gynėjui advokatui A. M. ,

7teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Panevėžio apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d. nuosprendžio, kuriuo byla nutraukta ir R. D. nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas kaltininkui ir nukentėjusiam asmeniui susitaikius (Lietuvos Respublikos BK 38 str.), paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę - specialiosios teisės vairuoti kelių transporto priemones atėmimą 2 (dvejiems) metams (Lietuvos Respublikos BK 68 str. ).

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

9R. D. 2011 m. spalio 23 d., apie 2.40 val., Panevėžio rajone, kelio Ramygala-Kavarskas 12 km 490 m, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio - kraujyje rasta 2,15 promilių etilo alkoholio, vairuodamas automobilį AUDI 80, valstybinis numeris ( - ) dėl nusikalstamo nerūpestingumo pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 ir 133 punktų reikalavimus - nepasirinko saugaus važiavimo greičio, atsižvelgdamas į važiavimo sąlygas, ypač į vietovės reljefą ir kelią, kad galėtų prireikus sulėtinti greitį ir sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių, nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio, numušė kelio ženklą „146- posūkio kryptis į dešinę“ ir apsivertė, dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta automobilio AUDI 80 keleivio A. A. sveikata, jam nustatyti stuburo VI ir VII kaklo slankstelių kūnų lūžiai.

10Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-03-12 nuosprendžiu R. D. dėl veikos, numatytos BK 281 str. 2d., nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas, pritaikius BK 38 str., ir byla nutraukta.

11Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas V. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-03-12 nuosprendį ir priimti naują apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo R. D. pripažinti kaltu pagal BK 281 str. 2 d. ir paskirti jam 30 parų arešto bausmę, atliekant ją areštinėje, vadovaujantis BK 67 str. 1, 3 d., 68 str. paskirti jam baudžiamojo poveikio priemonę -uždraudimą naudotis specialia teise - teise vairuoti transporto priemones 2 (dvejiems) metams. Skunde nurodo, jog nėra konstatuota viena iš privalomų sąlygų taikyti BK 38 str. - pagrindas manyti, kad R. D. nedarys naujų nusikalstamų veikų. Be to, teismas nenurodė kitų papildomų motyvų, kodėl R. D. galima bylą nutraukti, tuo nesilaikyta suformuotos teismų praktikos. Nepagrįsta teismo išvada, kad R. D. asmenybė yra teigiama. Nors nuosprendyje teismas pažymėjo, kad nusikalstamos veikos padarymo metu teisiamasis administracine tvarka yra baustas, tačiau plačiau šio klausimo neišanalizavo, administracinės teisės pažeidimų kiekio ir pobūdžio bei ar pažeidimai yra susiję su nusikalstamos veikos įvykdymu, neaptarė. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad R. D. turi galiojančių administracinių nuobaudų, administracine tvarka baustas už veikas, įvykdytas: 2009-04-27 - ATPK 174 str. 50 Lt bauda, 2010-04-27 - ATPK 185(1) str. 2 d. įspėjimu, 2010-08-21 ATPK 178 str. 1 d. 40 Lt bauda, 2011-04-08 ATPK 178 str. 2 d. 75 Lt bauda, 2011-09-08 ATPK 124(1) str. 7 d. įspėjimu (b.l. 82). Duomenų apie paskirtų baudų sumokėjimą už 2009-04-27 ir 2011-04-08 įvykdytas veikas, byloje nėra, be to kai kurie R. D. įvykdyti administracinės teisės pažeidimai (ATPK 178 str. 1 d., 178 str. 2 d.) rodo, kad jo įvykdyta nusikalstama veika - automobilio vairavimas apsvaigus nuo alkoholio, nebuvo atsitiktinė, o greičiau yra dėsninga jo ankstesnio elgesio - nesaikingo, neleistinose vietose, alkoholio vartojimo pasekmė. Sprendžiant, ar yra galimybė taikyti BK 38 straipsnį šioje byloje, svarbu atsižvelgti ne tik į nukentėjusiojo poziciją - kartu su neblaiviu teisiamuoju vykusio automobiliu asmens pageidavimą susitaikyti, tačiau ir į visos visuomenės interesą - visų eismo dalyvių interesą jaustis saugiai, pagrįstai tikintis, kad kiti eismo dalyviai transporto priemones vairuoja būdami blaivūs ir nekelia jiems potencialios grėsmės sėsdami už automobilio vairo apsvaigę nuo svaigalų. Sprendimas atleisti R. D. nuo baudžiamosios atsakomybės yra neteisingas ir todėl, jog nesilaikyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2009-06-10 Teismų praktikos kelių transporto eismo saugumo ir transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo baudžiamosiose bylose apžvalgos Nr.30 nuostatų, jog „netoleruotina situacija, kai bausmės, skiriamos už nusikaltimo padarymą, savo dydžiu yra mažesnės nei taikomos už žymiai lengvesnius - administracinius - teisės pažeidimus". Nagrinėjamos bylos atveju, apsvaigusiam nuo alkoholio kaltinamajam teismas jokios bausmės neskyrė ( buvo paskirta tik baudžiamojo poveikio priemonė), jį nuo baudžiamosios atsakomybės atleido, nors panaši, tik lengvesnė veika - administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos ATPK 127 str. 3 d., padarymas, užtraukia baudą vairuotojams nuo keturių tūkstančių iki penkių tūkstančių litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo trejų iki penkerių metų arba administracinį areštą nuo penkiolikos iki trisdešimties parų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo trejų iki penkerių metų, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, - baudą nuo penkių tūkstančių iki penkių tūkstančių penkių šimtų litų su transporto priemonės konfiskavimu ar be jo arba administracinį areštą nuo dešimties iki dvidešimties parų su transporto priemonės konfiskavimu. Teismas privalėjo įvertinti R. D. padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį - teisiamasis vairavo transporto priemonę smarkiai (2,15 promilių) apsvaigęs nuo alkoholio, kelio posūkyje į dešinę nesuvaldęs automobilio išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, nuvažiavo nuo kelio ir apsivertė, sužalojo nukentėjusįjį ir dėl to Teritorinė ligonių kasa patyrė 6555 Lt išlaidų, kurias atlygino draudimo bendrovė, taip pat buvo sugadintas ir kelio ženklas. Teismas turėjo įvertinti ATPK pažeidimų kiekį ir pobūdį, taip pat atsižvelgti ir į viešąjį interesą eismo dalyviams jaustis saugiems. Pirmosios instancijos teismas R. D. atžvilgiu netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą- nepagrįstai taikė BK 38 str. nuostatas, todėl jo atžvilgiu turėtų būti priimtinas apkaltinamasis nuosprendis ir R. D. skirtina sankcijoje už šią veiką numatyta bausmė.

12Prokurorė prašė skundą tenkinti, gynėjas ir atleistasis nuo baudžiamosios atsakomybės - atmesti.

13Prokuroro apeliacinis skundas tenkinamas.

14BK 38 str. 1 d. nurodyta, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, esant visumai šių sąlygų: jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką; savo noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo; susitaikė su nukentėjusiuoju arba juridiniu asmens atstovu, arba valstybės institucijos atstovu; yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų. Teisėjų kolegija sutinka su apylinkės teismo išvadomis, jog R. D. visumą šių sąlygų formaliai atitinka, nes jis padarė vieną neatsargų nusikaltimą (BK 11 str.), nors padaręs administracinių teisės pažeidimų, tačiau teisiamas pirmą kartą (b.l. 81), gyvenamojoje vietoje nusiskundimų jo atžvilgių negauta (b.l. 89-91), nukentėjusiojo atsiprašė, nukentėjęs jokių pretenzijų jam neturi; su juo susitaikė. Tačiau atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės yra teismo teisė, o ne pareiga. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog atleisdamas nuo baudžiamosios atsakomybės asmenį, padariusį nusikalstamą veiką, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko, teismas turi ne tik nustatyti ir motyvuoti nuosprendyje visų BK 38 str. 1 d. nurodytų sąlygų buvimą, bet papildomai nurodyti dar ir kitus motyvus, kodėl tokiam asmeniui galima taikyti atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės ( kasacinės nutartys 2K-372/2004, 2K-128/2008, 2K-73/2008). Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas papildomų motyvų, kuriais remiantis būtų galima R. D. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, iš esmės nenurodė.

15Sprendžiant, ar jam taikytinas BK 38 str., atsižvelgtina ne tik į nukentėjusiojo poziciją - pageidavimą susitaikyti, tačiau ir į visos visuomenės interesą - visų eismo dalyvių interesą jaustis saugiai kelyje. Šiuo požiūriu įvertintinas ir R. D. padarytos nusikalstamos veikos pavojingumas - vairavo transporto priemonę sunkiai (2,15 promilės) apsvaigęs nuo alkoholio, kelio posūkyje į dešinę nesuvaldęs automobilio išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, nuvažiavo nuo kelio ir apsivertė, sužalojo nukentėjusįjį, taip pat buvo sugadintas ir kelio ženklas. Be to, nors R. D. anksčiau neteistas, tačiau turi kelias galiojančias administracines nuobaudas už padarytus pažeidimus: tarp jų ir už KET pažeidimą. Nuobaudos už pažeidimus, numatytus ATPK 178 str. 1 d., 178 str. 2 d. rodo, kad R. D. alkoholinius gėrimus vartoja neatsakingai.

16Atsižvelgtina ir į tai, jog teismų praktikoje pripažįstama, kad bausmės, skiriamos už nusikaltimo padarymą, neturi būti mažesnės už administracines nuobaudas, skiriamas kaltininkams, padariusiems panašias, tačiau mažiau pavojingas veikas, už kurias numatyta tik administracinė atsakomybė. Šiuo atveju, administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 127 str. 3 d., padarymas, kai vairuojant apsvaigus nesukeliamos tokio sunkumo kaip šioje byloje pasekmės, užtraukia baudą vairuotojams nuo keturių tūkstančių iki penkių tūkstančių litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo trejų iki penkerių metų arba administracinį areštą nuo penkiolikos iki trisdešimties parų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo trejų iki penkerių metų, o asmenims, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, - baudą nuo penkių tūkstančių iki penkių tūkstančių penkių šimtų litų su transporto priemonės konfiskavimu ar be jo arba administracinį areštą nuo dešimties iki dvidešimties parų su transporto priemonės konfiskavimu. Todėl šioje byloje kaltinamąjį atleidus nuo baudžiamosios atsakomybės ir paskyrus tik baužiamojo poveikio priemonę, jo teisinė padėtis žymiai geresnė, nei būtų nubaustas pagal minėtą ATPK 127 str. 3d. už mažiau pavojingą veiką.

17Įvertinusi visumą aptartų aplinkybių, teisėjų kolegija sutinka su prokuroro skundo teiginiu, jog pirmosios instancijos teismas, atleisdamas R. D. nuo baudžiamosios atsakomybės, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą - nepagrįstai pritaikė taikė BK 38 str. nuostatas, todėl nuosprendis panaikintinas ir priimtinas apkaltinamasis nuosprendis, R. D. skiriant sankcijoje už šią veiką numatytą bausmę.

18R. D. apeliacinės instancijos teismui pateikti duomenys, jog jis sumokėjo už ATPK pažeidimus anksčiau paskirtas dvi baudas, jog laikinai įsidarbino, nepašalina būtinumo R. D. taikyti baudžiamąją atsakomybę, tuo siekiant BK 41 str. numatytų bausmės tikslų.

19Skiriant bausmę atsižvelgtina į tai, kad R. D. teisiamas pirmą kartą, yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė - prisipažino kaltu ir gailisi, sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgiama ir į nukentėjusiojo poziciją- norą susitaikyti. Įvertintinas teisiamojo elgesys ir iki nusikalstamos veikos padarymo - anksčiau baustas 5 kartus už administracinių teisės pažeidimų padarymą, tarp jų ir alkoholio vartojimą neleistinose vietose. Skirtina arešto bausmė, švelnesnė nei sankcijos vidurkis. Vadovaujantis BK 67 str. 1 d., 3 d., 68 str. jam taip pat skirtina baudžiamojo poveikio priemonė - uždraudimas naudotis specialia teise - teise vairuoti transporto priemones.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 4 d., 329 str. 3 p.,

Nutarė

21Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-03-12 nuosprendį panaikinti ir priimti naują apkaltinamąjį nuosprendį:

22R. D. pripažinti kaltu pagal BK 281 str. 2 d. ir nubausti 30 (trisdešimčia) parų arešto atlikti areštinėje.

23Vadovaujantis BK 67 str. 1, 3 d., 68 str. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę -uždraudimą naudotis specialia teise - teise vairuoti transporto priemones 2 (dvejiems) metams.

24Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumento: vairuotojo pažymėjimo paėmimą panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

25R. D. 2011-08-12 VĮ „Regitra" išduotą vairuotojo pažymėjimą Nr. (duomenis neskelbtini) perduoti Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biurui.

26Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumento: vairuotojo pažymėjimo paėmimą panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

27R. D. 2011-08-12 VĮ „Regitra" išduotą vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) perduoti Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biurui.

Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Daivai Liandzbergienei,... 3. dalyvaujant:... 4. prokurorei Jolantai Činčikienei,... 5. atleistajam nuo baudžiamosios atsakomybės R. D. ,... 6. gynėjui advokatui A. M. ,... 7. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 9. R. D. 2011 m. spalio 23 d., apie 2.40 val., Panevėžio rajone, kelio... 10. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-03-12 nuosprendžiu R. D. dėl... 11. Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas V. M.... 12. Prokurorė prašė skundą tenkinti, gynėjas ir atleistasis nuo baudžiamosios... 13. Prokuroro apeliacinis skundas tenkinamas.... 14. BK 38 str. 1 d. nurodyta, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą,... 15. Sprendžiant, ar jam taikytinas BK 38 str., atsižvelgtina ne tik į... 16. Atsižvelgtina ir į tai, jog teismų praktikoje pripažįstama, kad bausmės,... 17. Įvertinusi visumą aptartų aplinkybių, teisėjų kolegija sutinka su... 18. R. D. apeliacinės instancijos teismui pateikti duomenys, jog jis sumokėjo už... 19. Skiriant bausmę atsižvelgtina į tai, kad R. D. teisiamas pirmą kartą, yra... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 4 d., 329 str. 3 p.,... 21. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-03-12 nuosprendį panaikinti ir... 22. R. D. pripažinti kaltu pagal BK 281 str. 2 d. ir nubausti 30 (trisdešimčia)... 23. Vadovaujantis BK 67 str. 1, 3 d., 68 str. paskirti baudžiamojo poveikio... 24. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumento:... 25. R. D. 2011-08-12 VĮ „Regitra" išduotą vairuotojo pažymėjimą Nr.... 26. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumento:... 27. R. D. 2011-08-12 VĮ „Regitra" išduotą vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - )...