Byla 2-1011-460/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „ANIS LMK“ bankroto byloje

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų Dextron Universal LIMITED ir akcinės bendrovės „Baltic Research“ prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „ANIS LMK“ bankroto byloje,

Nustatė

2pareiškėja Dextron Universal LIMITED kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su skundu, juo prašo įpareigoti BUAB „ANIS LMK“ turto varžytynes vykdantį bankroto administratorės UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ įgaliotą asmenį atšaukti 2013-02-26 varžytynes ir skelbti jas iš naujo. Nurodo, jog varžytynės vykdomos pažeidžiant 2012-04-06 įvykusio kreditorių susirinkimo sprendimą, kuriuo buvo nutarta Metalo konstrukcijų gamybos cechą, unikalus. Nr. 4400-1557-1325, bendras plotas 2 385 kv. m, žemės nuomos teisės dalį 0,9501 ha (bendras plotas 15 2949 ha) , unikalus. Nr. 2101-0034-0023, adresas Pramonės g. 17, Klaipėdoje, ir AB SEB banko lizingui priklausančią įrangą ir mechanizmus, sumontuotus metalo konstrukcijos gamybos ceche pardavinėti varžytynėse Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-07-03 nutarimo Nr. 831 nustatyta tvarka; nustatyti pirmose varžytynėse pradinę turto pardavimo kainą – 4 482 740 Lt, nepardavus turto pirmosiose varžytynėse, skelbti antrąsias varžytynes nustatant turto pardavimo kainą 2 859 720 Lt. Pažymi, kad šiuo atveju varžytynės vykdomos paskelbus klaidinančią informaciją, t. y. varžytynes vykdanti administratorė nepaskelbė apie įrangos pardavimą iš varžytynių. Mano, jog tai, kad 2013-02-15 pirmosios varžytynės neįvyko, gali turėti įtakos klaidinantys duomenys apie parduodamą turtą.

3Pareiškėja AB „Baltic Research“ teismui pateikė ieškinį, juo prašo pripažinti, kad BUAB „ANIS LMK“ bankroto administratorės veiksmai viešose varžytynėse parduodant trečiųjų asmenų turtą– mechanizmus, esančius Pramonės g. 17, Klaipėdoje, yra neteisėti. Nurodo, jog varžytynės yra neteisėtos, kadangi parduodamas ne tik bankrutuojančios įmonės, bet ir trečiojo asmens – lizingo įmonės turtas.

4Siekdami užtikrinti reikalavimo įvykdymą, pareiškėjai teismo prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti vykdyti BUAB „ANIS LMK“ turto varžytynes, vyksiančias 2013-02-26 11:00 val.

5Civilinės bylos sujungtinos.

6Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkintinas.

7CPK 136 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai mano, kad yra neteisėtos 2013-02-26 turinčios įvykti varžytynės. Atsižvelgdamas į tai teismas mano, kad bylas sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, be to, nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję, todėl pareiškėjos AB „Baltic Research“ ieškinys dėl varžytynių neteisėtumo laikytinas skundu BUAB „ANIS LMK“ bankroto byloje, civilinė byla Nr. 2-1011-460/2013 dėl varžytynių neteisėtumo sujungtina su civiline byla Nr. B2-379-460/2013 dėl bankroto bylos iškėlimo ir nustatytinas civilinės bylos Nr. B2-379-460/2013 (CPK 136 straipsnio 4 dalis).

8CPK144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisės normos darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011 ir t.t.). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas, atsižvelgdamas į turimų įrodymų visetą, sprendžia, ar ieškinio suma konkretaus atsakovo (atsakovų) atžvilgiu pripažintina didele.

9Nagrinėjamu atveju pareiškėjai pateikė skundus dėl 2013-02-26 turinčių įvykti varžytynių. Pabrėžtina, kad iš pateiktų duomenų galima manyti, jog pareiškėjai tikėtinai pagrindė reikalavimą, kadangi iš byloje esančios medžiagos matyti, kad pareiškėjai suformulavo skundo pagrindą, dalyką bei pateikė jo reikalavimus tikėtinai pagrindžiančius įrodymus. Teismas pažymi, kad preliminariai vertinant skundo pagrįstumą, pats skundas (ginčas) nėra nagrinėjamas iš esmės, teismas netiria ir nevertina pareiškėjų teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo.

10Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad antrosiose varžytynėse pardavimo kaina sumažinta 1 623 020 Lt. Pabrėžtina, jog neišnaudojus visų galimybių parduodant turtą pirmosiose varžytynėse už kreditorių nustatytą kainą, kadangi pirmosios varžytynėse nedalyvavo nė vienas pirkėjas dėl nepaskelbtos informacijos apie įrangos pardavimą, žalą patirs ne tik kreditoriai, be ir pati bankrutavusi bendrovė. Pažymėtina, jog vienas iš Įmonių bankroto įstatyme įtvirtinto teisinio reguliavimo tikslų – užtikrinti, kad bankrutavusios įmonės turtas būtų panaudotas kuo geresniam kreditorių reikalavimų tenkinimui laikantis jų intereso derinimo ir lygiateisiškumo principų tiek materialiosios tiek ir proceso teisės lygmeniu. Be to, administratorė privalo veikti taip, kad parduodant turtą būtų gauta maksimali nauda, atitinkanti tiek bankrutavusios įmonės, tiek jos kreditorių interesus. Svarbu paminėti, jog kuo didesne kaina bus parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditorių reikalavimai.

11Įvertinus ieškovės nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus teismas daro išvadą, jog būtina šioje byloje išsiaiškint su turto pardavimu – varžytynėmis susijusias reikšmingas aplinkybes, be to, pareiškėjai tikėtinai pagrindė skundo reikalavimą bei, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl taikytinos laikinosios apsaugos priemonės – uždraustina vykdyti BUAB „ANIS LMK“ turto varžytynes, vyksiančias 2013-02-26 11:00 val. (CPK 144 straipsnio 1 dalis, CPK 145 straipsnio 1 dalies 12 punktas).

12Kadangi bankroto procedūros yra susijusios su viešojo intereso gynimu, nutartis vykdytina skubiai (CPK 152 straipsnio 1 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 290?291 straipsniais,

Nutarė

14civilinę bylą Nr. 2-1011-460/2013 pagal AB „Baltic Research“ ieškinį dėl varžytynių neteisėtumo sujungti su civiline byla Nr. B2-379-460/2013 dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „ANIS LMK“ ir nustatyti civilinės bylos Nr. B2-379-460/2013.

15Pareiškėjų Dextron Universal LIMITED ir AB „Baltic Research“ prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

16Uždrausti vykdyti paskelbtas BUAB „ANIS LMK“ turto varžytynes, vyksiančias 2013-02-26 11:00 val., S. Daukanto g. 3, Klaipėdoje.

17Nutartį vykdyti skubiai.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai