Byla 2-289-750/2018
Dėl automobilio pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Dalia Zimantienė, sekretoriaujant Eglei Šeputienei, dalyvaujant ieškovui V. M., jo atstovui advokatui V. A., atsakovo V. O. atstovui advokatui Antanui Butautui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. M. ieškinį atsakovui V. O. tretiesiems asmenims ERGO Insurance SE Lietuvos filialui ir D. P. dėl automobilio pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas V. M. ieškiniu prašo patvirtinti faktą kad ieškovas V. M., 2014-05-03 sudarė su atsakovu V. O. 1993 m. laidos, raudonos spalvos, automobilio „Mazda Xedos 6“, valst. Nr. ( - ), pirkimo - pardavimo sutartį. Ieškinyje (b.l. 16-17) nurodė, kad 2014-05-03 ( šeštadienį) su atsakovu susitarė, kad šis pirks, o ieškovas jam už 1 000,00 Lt (289,63 Eur) parduos 1993 m. laidos, raudonos spalvos, automobilį „Mazda Xedos 6“, valst. Nr.( - ). Su atsakovu 1 (vienu) egzemplioriumi užpildė nustatytos formos automobilio pirkimo-pardavimo sutartį ir kuomet V. O. tą pačią 2014-05-03 ieškovui sumokėjo visus, už perkamą automobilį sulygtus 1 000,00 Lt, ieškovas atsakovui perdavė valdyti nuosavybėn minėtą automobilį ir jo techninius dokumentus bei automobilio užvedimo spynelės raktus, taip pat užpildytą pirkimo-pardavimo sutarties egzempliorių. Su minėta sutartimi atsakovas turėjo nuvykti į VĮ „Regitra“ ir persirašyti (užsiregistruoti) automobilį savo vardu. Dėl ieškovo didelio užimtumo bei dėl to, kad jau buvo šeštadienio popietė, faktinę automobilio pirkimo pardavimo dieną, jie nenuvyko į minėtą įstaigą ir neperregistravo automobilio atsakovo vardu. Be to V. O. pažadėjo tai padaryti 2014-05-06 (antradienį). Ieškovas tikėjo, kad jis taip ir padarė, t.y. nuvyko į VĮ „Regitra“ ir užsiregistravo nusipirktą automobilį savo vardu. Šiuo metu atsakovas V. O. atsisako įforminti minėto automobilio pirkimo-pardavimo sutartį ir ją įregistruoti VĮ "Regitra" savo vardu, todėl ieškovas neturi kitos išeities kaip tik reikalauti patvirtinti automobilio pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą teismine tvarka.

5Ieškovas V. M. teismo posėdžio metu parodė, kad atsakovas V. O. yra jo pusbrolis. Šis buvo išsivežęs automobilį „Audi“ į Angliją. Kaip jam dabar žinoma, minėtas automobilis buvo registruotas V. O. sesers V. V. vardu, tačiau atsakovas tą automobilį buvo pirkęs ir tuo automobiliu naudojosi. Tas automobilis V. O. Anglijoje sugedo ir jis paskambinęs ieškovui V. M. paprašė, kad automobilį „Audi“ mainytų į jo automobilį „Mazda Xedos 6“. V. M. sutiko. Automobilį „Mazda Xedos 6“ atvažiavo ir išvežė į Angliją. Taip automobiliais susimainė visam laikui. Mainų raštišku susitarimu neįformino, jokios sutarties nepasirašė. „Audi“ automobilį ieškovas V. M. susitaisė. Kai atsakovas pamatė, kad automobilis „Audi“ jau yra važiuojantis, atsakovas nusprendė automobilių nebemainyti. Atsakovas 2014-05-03 pasakė, kad jam minėtą automobilį grąžintų, jis sumokės už remontą. V. O. sumokėjo už „Audi“ remontą. 2014-05-03 automobilį „Mazda Xedos 6“ ieškovas pardavė už 1000 Lt atsakovui V. O.. Jo namuose buvo surašyta automobilio pirkimo-pardavimo sutartis dviem egzemplioriais. Pasirašant minėtą sutartį dalyvavo atsakovas. Pirkėjas pagal tą sutartį buvo atsakovas V. O.. Ieškovas turėjo vieną minėtos sutarties egzempliorių, tačiau jos neišsaugojo, pametė. Ieškovas gavo pinigus už automobilį iš atsakovo. Automobilio pirkimo-pardavimo sutartį kitą savaitę turėjo VĮ „Regitra“ įregistruoti atsakovas. Kaip vėliau paaiškėjo atsakovas to sandorio neįregistravo minėtoje įstaigoje, todėl minėtas automobilis liko įregistruotas ieškovo vardu. Ieškovas nesikreipė į VĮ „Regitra“ dėl transporto priemonės išregistravimo. 2017 metais gavęs iš draudimo įmonės „Ergo“ laišką, kad reikia sumokėti su žalą padarytą su minėtu automobiliu, sužinojo, kad automobilis „Mazda Xedos 6“ nėra atsakovo išregistruotas. Dėl minėto automobilio su atsakovo daugiau nebendravo, neklausė ar jis jį persiregistravo savo vardu. Apie byloje esančią 2014-07-15 automobilio „Mazda Xedos 6“ pirkimo pardavimo sutartį (b.l. 35) jis nieko nežino, nežino kas pasirašė jo vardu. Dėl minėtos sutarties suklastojimo niekur nesikreipė. Jis su atsakovu nekalbėjo dėl minėto automobilio pardavimo kitam asmeniui.

6Ieškovo V. M. atstovas advokatas Valdas Andrijauskas teismo posėdžio metu prašė ieškinį patenkinti visiškai.

7Atsakovas V. O. pateiktu atsiliepimu (b.l. 21-22) prašo ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad ieškovas su atsakovu, kuris tuo metu buvo Jungtinėje Karalystėje, sutarė, kad automobiliu "Mazda Xedos 6", valstybinis Nr. ( - ) identifikavimo numeris ( V1N): JMZCA12B201103457, gali naudotis atsakovas, nes tuo metu atsakovui buvo reikalinga transporto priemonė. Šio susitarimo metu, tai buvo 2013 m. gegužės mėn. automobilis buvo ieškovo sodybos ( - ) kieme. Siekiant atsigabenti automobilį, atsakovo prašymu, J. B. suorganizavo jo pakrovimą ant vilkiko 2013-05-21 iš ieškovo sodybos Alyvų g.1, Stubrių k., Šilutės r. sav. kiemo ir atgabenimą atsakovui į Jungtinę Karalystę. Per kelias dienas automobilis buvo pristatytas atsakovui. Atsakovas minėtu automobiliu naudojosi iki 2014 m. gegužės mėn., kol baigėsi jo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo terminas, techninės apžiūros galiojimo laikas. Tuomet atsakovas susisiekė telefonu su ieškovu ir abu sutarė parduoti automobilį, nes Jungtinėje Karalystėje būtų nuostolinga drausti civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, atlikti automobilio techninę apžiūrą. Tuo tikslu, vykdydamas susitarimą, atsakovas surado automobiliui pirkėją - D. P.. Su pastaruoju 2014-07-15 23 val. 45 min. sudarė automobilio pirkimo-pardavimo sutartį. Automobilį įkainojo 800 Lt suma. Gautus už automobilį pinigus, originalią automobilio pirkimo- pardavimo sutartį atsakovas perdavė ieškovui.

8Atsakovo V. O. atstovas advokatas Antanas Butautas teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovas ir atsakovas yra pusbroliai. Automobilis „Mazda Xedos 6“ buvo ( - ) kurį išvežė J. B.. Tam automobiliui buvo galiojanti techninė apžiūra, jisai buvo draustas. Jie kaip giminaičiai pasikalbėjo, atsakovas paprašė, kad leisti pasinaudoti minėtu automobiliu, ieškovas tai leido. V. O. suorganizavo to automobilio nugabenimą į Jungtinę Karalystę, naudojosi tol, kol baigėsi transporto priemonės valstybinė techninė apžiūra bei draudimas. Tuomet šalys nutarė tą automobilį parduoti. Atsakovas surado ieškovo automobiliui „Mazda Xedos 6“ pirkėją. Automobilis buvo parduotas su savininko, t.y. ieškovo valia. Pats automobilio savininkas ieškovas V. M. pasirašė minėto automobilio 2014-07-15 pirkimo-pardavimo sutartį. Pinigus už automobilį atsakovas perdavė ieškovui.

9Liudytoja S. M. teismo posėdžio metu parodė, kad ieškovas V. M. yra jos sūnus. Atsakovas V. O. yra jos brolio sūnus. Jos sūnus turėjo automobilį „Mazda“. Šiuo metu to automobilio jis nebeturi. Atsakovas tuo metu turėjo automobilį „Audi“ ir Anglijoje su ta mašina važinėjosi. Kai ta mašina sugedo ją su vilkiku parvežė pas liudytoją ant kiemo ir jį iškrovė ir tuo pačiu vilkiku išvežė automobilį „Mazda“. Sūnus tuo metu buvo Lietuvoje ir gyveno pas ją. Automobilį „Mazda“ automobilį išvežė 2014 m. pavasarį, tikėtina, kad buvo gegužės mėnuo. Sūnus sakė, kad su V. O. sudarė automobilio „Mazda“ pirkimo – pardavimo sutartį, minėtą automobilį pardavė jam už 1000 Lt. Kaip sudarė tą pirkimo – pardavimo sutartį liudytoja nematė. Taip pat nematė, kaip atsakovas sumokėjo pinigus už automobilį, nematė ir minėtos sutarties. Sūnus ir V. O. iš pradžių buvo susikeitę automobiliais, o paskui V. O. sugalvojo tą „Audi“ pasiimti ir jis už automobilį „Mazda“ sumokėjo pinigus sūnui.

10Liudytojas J. B. teismo posėdžio metu parodė, kad 2012 -2013 m. jis su vilkiku veždavo transporto priemones į užsienį. Automobilius transportuodavo iš Lietuvos į Angliją arba iš Anglijos į Lietuvą. V. O. paprašė jam atvežti automobilį į Angliją. Pasakė, kad iš ( - )., reikia paimti automobilį „Mazda Xedos 6“, kadangi V. M. jam duoda naudotis minėtu automobiliu. Jis automobilį nuvežė į Northampton miestą esantį Anglijoje. V. M. pats perdavė jam minėtą automobilį, jo raktelius bei jame esančius dokumentus. Apie minėto automobilio pirkimą-pardavimą nei V. M., nei V. O. nekalbėjo. V. O. turėjo daug „Audi“ markės automobilių. Jis nepamena, kad būtų vežęs „Audi“ automobilį.

11Liudytoja V. V. teismo posėdžio metu parodė, kad V. M. davė V. O. naudotis automobiliu „Mazda Xedos 6“. Minėtas asmuo tuo automobiliu naudojosi, važinėjosi Anglijoje. Automobiliu naudojosi kol pasibaigė automobilio draudimas ir techninė apžiūra. Po to V. O. pasakė, kad jis grąžina automobilį, nes jam nebereikalinga. V. M. pasakė, kad ir jam minėtas automobilis taip pat nereikalingas ir pasiūlė, kad reikia jį parduoti. V. M. sutiko. Automobilį V. M. pardavė D. P.. Pirkimo-pardavimo sandoris įvyko Anglijoje, pardavė už 800 Lt Kaip buvo atsiskaityta už automobilį nežino. Pinigai buvo sumokėti V. O., jisai pats tai pasakė. O po to pinigus V. O. atidavė V. M.. Automobilis buvo parduotas V. M. vardu. Buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis dviem egzemplioriais. Vieną šios sutarties egzempliorių parvežė į Lietuvą. Kas pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį jai nėra žinoma. V. M. pardavęs automobilį, jo neišregistravo. Tuo metu V. M. automobiliu „Mazda Xedos 6“ nesinaudojo. Automobilis „Audi“ buvo parsiųstas į Lietuvą, kad V. M. jį suremontuotų. Tas automobilis priklausė liudytojai, o juo naudojosi V. O.. Kažkada V. M. ir V. O. buvo kalbėję apie automobilių susikeitimą, bet sutarė, kad V. O. grąžins pinigus už remontą ir jokių mainų nebebus. K. B. yra V. O. žmona. Ji siuntė sutartį savo mamai N. B.. Kai sutartį gavo, liudytoja tą sutartį paėmė ir ją nuvežė V. M.. V. O. susitarė su J. B., kad reikia tą automobilį pervežti. Automobilį vežė naudotis.

12Į teismo posėdį neatvyko atsakovas V. O., tretieji asmenys ERGO Insurance SE Lietuvos filialo atstovas ir D. P., apie teismo posėdį jie informuoti tinkamai. Byla išnagrinėta jiems nedalyvaujant.

13Teismas konstatuoja:

14Ieškinys atmestinas.

15Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovo V. M., šalių atstovų paaiškinimų, liudytojų S. M., J. B., V. V. parodymų, nustatyta, kad VĮ „Regitra“ ieškovo vardu yra registruotas automobilis „Mazda Xedos 6“, kurio valstybinis Nr. ( - ) (b.l.7-9). Iš 2014-07-15 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties turinio matyti, kad pardavėjas V. M. pirkėjui D. P. pardavė automobilį „Mazda Xedos 6“, kurio valstybinis Nr. ( - ), už 800 Lt. Sutartis sudaryta Northampton, minėtoje sutartyje prie minėtų asmenų nurodytų duomenų (vardo ir pavardės) yra parašai (b.l. 35). ERGO Insurance SE Lietuvos filialas V. M. pateikė 2017-07-14 raštą Dėl žalos Nr. 2700894-2850_1-001 atlyginimo regreso tvarka, kuriame nurodė, kad Jungtinėje Karalystėje įvyko eismo įvykis ir draudimo kompanija išmokėjo 6142,72 Eur draudimo išmoką ir pareikalavo iš V. M. ir E. D. iki 20% grąžinti išmokėtos draudimo išmokos, t.y. 1228,54 Eur pervedant šią sumą į minėtos draudimo įstaigos atsiskaitomąją sąskaitą. Be to nurodė, kad neapmokėjus nurodytos sumos bus kreipiamasi į teismą dėl nuostolių atlyginimo (b.l. 10). UAB „Transkona“ 2018-05-03 pranešime Nr. 169 nurodė, kad transporto priemonės „Mazda Xedos 6“, valst. Nr. ( - ) privalomoji techninė apžiūra atlikta 2012-05-12, kuri galiojo iki 2014-05-12 (b.l. 81,82).

16Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl to ar buvo sudaryta automobilio „Mazda Xedos6“ valst. Nr. ( - ) pirkimo-pardavimo sutartis tarp ieškovo ir atsakovo.

17Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnio 1 dalį pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą).

18Pagal civilinio kodekso 6.311 straipsnį pirkimo–pardavimo sutarties formą nustato sandorių sudarymo formos taisyklės. Atskiroms pirkimo–pardavimo sutartims įstatymai gali nustatyti specialias jų sudarymo taisykles. CK 1.73 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta, kad motorinės transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartys turi būti rašytinės formos. Šis motorinės transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties formos reikalavimas atsirado nuo 2015 m. lapkričio 1 d. Šiuo atveju ieškovas nurodė, kad pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo data 2014-05-03. Kasacinis teismas buvo išaiškinęs, jog automobilio pirkimo–pardavimo sutarčiai teisės aktuose nenustatyta privalomų formos reikalavimų (išskyrus, kai formos reikalavimas išplaukia iš kitų CK nuostatų, kaip antai CK 1.73 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktų), todėl tokia sutartis, kaip ir bet kuris kitas sandoris, gali būti sudaroma žodžiu, raštu (paprasta arba notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais (CK 1.71 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2014).

19Ieškovas nagrinėjamu atveju teigė, jog tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta rašytinė automobilio pirkimo-pardavimo sutartis, tačiau jos pateikti negalėjo, o atsakovas savo ruožtu teigė, kad automobilio pirkimo-pardavimo sudaryta nebuvo.

20Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuluotoje praktikoje pripažįstama, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, kas reiškia, kad išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

21Teismas, vadovaudamasis teisminio nagrinėjimo metu surinktų įrodymų visuma, konstatuoja, kad ieškovas neįrodė, jog tarp jo ir atsakovo 2014-05-03 buvo sudaryta automobilio („Mazda Xedos 6“, valst. Nr. ( - )) pirkimo-pardavimo sutartis. Ieškovas nepateikė rašytinės sutarties bei nenurodė jokių objektyvių aplinkybių įrodančių, jog buvo tokia sutartis sudaryta. Nors ir teigė, jog 1000 Lt jam už automobilį atsakovas sumokėjo jo namuose adresu ( - ), tačiau šių aplinkybių ieškovas neįrodinėjo jokiais būdais: nei rašytiniais dokumentais, tai nebuvo patvirtinta ir teisme apklaustų liudytojų parodymais. Liudytoja S. M. 2014-05-03 nors ir gyveno su ieškovu viename name, tačiau ji pati nei sutarties sudarymo, nei pinigų perdavimo momento nematė. Be to, į bylą buvo pateikta 2014-07-15 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis (b.l. 35), iš kurios turinio matyti, kad automobilio („Mazda Xedos 6“, kurio valstybinis Nr. ( - )) pirkėjas yra ne atsakovas. Nors ieškovas ir teigė, jog minėtos sutarties jis nesudarė, jos nepasirašė, tačiau minėta sutartis nėra nuginčyta, dėl šios sutarties ieškovas nesikreipė į teisėsaugos institucijas, kad ištirtų galimą sutarties suklastojimo faktą. Sprendžiant dėl ieškovo reikalavimo šiuo atveju teismas reikšmingu laiko ir kitos civilinės bylos kontekstą, kur sprendžiami ieškovo civilinės atsakomybės klausimas dėl žalos regreso tvarka draudimo kompanijai kompensavimo. Šioje byloje ieškinys pareikštas buvo po to kai ieškovui buvo pateikta 2017-07-14 trečiojo asmens ERGO Insurance SE Lietuvos filialo pretenzija (b.l. 10), todėl teismas sprendžia jog ieškovo argumentai susiję su 2014-05-03 sutarties sudarymu tiesiogiai susiję su siekiu išvengti deliktinės atsakomybės sąlygų. Be to pažymėtina ir tai, kad ieškovas, būdamas transporto priemonės pirkimo –pardavimo sutarties santykių šalimi, visiškai nepaisė atidumo, atsargumo, rūpestingumo standartų ir nesiėmė jokių veiksmų dėl transporto priemonės pardavimo fakto išviešinimo VĮ „Regitra“, todėl turėjo suprasti dėl tokių padarinių kilsiančias neigiamas pasekmes jam kaip teisėtai įregistruotam transporto priemonės savininkui. Ieškovo paaiškinimus, susijusius su transporto priemonių mainais, vykdytais su atsakovu teismas laiko teisiškai nereikšmingais ir nepaneigiančiais aukščiau teismo padarytų išvadų. Esant tokioms aplinkybėms ieškinys atmestinas.

22Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 straipsnis). Atsakovo V. O. atstovas advokatas Antanas Butautas į bylą pateikė 2018-03-14 pinigų priėmimo kvitą Serija LAT Nr. 772973 iš kurio matyti, kad atsakovas už teisinę pagalbą sumokėjo minėtam advokatui 300 Eur (b.l. 69). Kadangi ieškinys atmestas, todėl atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos šiuo atveju 300 Eur priteistinos iš ieškovo atsakovui. Be to iš ieškovo V. M. taip pat priteistina 15,14 Eur pašto išlaidų į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnis, 96 straipsnis).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263 – 265 straipsniais,

Nutarė

24Ieškinį atmesti.

25Priteisti iš ieškovo V. M., 300,00 Eur (tris šimtus eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovui V. O..

26Priteisti iš ieškovo V. M., 15,14 Eur (penkiolika eurų 14 ct) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Dalia... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas V. M. ieškiniu prašo patvirtinti faktą kad ieškovas V. M.,... 5. Ieškovas V. M. teismo posėdžio metu parodė, kad atsakovas V. O. yra jo... 6. Ieškovo V. M. atstovas advokatas Valdas Andrijauskas teismo posėdžio metu... 7. Atsakovas V. O. pateiktu atsiliepimu (b.l. 21-22) prašo ieškinį atmesti.... 8. Atsakovo V. O. atstovas advokatas Antanas Butautas teismo posėdžio metu... 9. Liudytoja S. M. teismo posėdžio metu parodė, kad ieškovas V. M. yra jos... 10. Liudytojas J. B. teismo posėdžio metu parodė, kad 2012 -2013 m. jis su... 11. Liudytoja V. V. teismo posėdžio metu parodė, kad V. M. davė V. O. naudotis... 12. Į teismo posėdį neatvyko atsakovas V. O., tretieji asmenys ERGO Insurance SE... 13. Teismas konstatuoja:... 14. Ieškinys atmestinas.... 15. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovo V. M., šalių atstovų... 16. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl to ar buvo sudaryta automobilio „Mazda... 17. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnio 1... 18. Pagal civilinio kodekso 6.311 straipsnį pirkimo–pardavimo sutarties formą... 19. Ieškovas nagrinėjamu atveju teigė, jog tarp ieškovo ir atsakovo buvo... 20. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, dalyvaujantys... 21. Teismas, vadovaudamasis teisminio nagrinėjimo metu surinktų įrodymų visuma,... 22. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263 –... 24. Ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš ieškovo V. M., 300,00 Eur (tris šimtus eurų 00 ct)... 26. Priteisti iš ieškovo V. M., 15,14 Eur (penkiolika eurų 14 ct) bylinėjimosi... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...