Byla AS-1236-525/2015
Dėl raštų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. R. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. R. skundą atsakovui Pajūrio regioninio parko direkcijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai dėl raštų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas R. R. patikslintu skundu Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašė panaikinti Pajūrio regioninio parko direkcijos (toliau – ir Direkcija) atsakymus Nr. 2.12-290 ir Nr. 1.7-236 ir įpareigoti teisingai traktuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-282 patvirtintus Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano (toliau – ir Tvarkymo planas) sprendinius ir nustatyti, kad jam priklausantis sklypas yra skirtingo funkcinio prioriteto zonose ir vienoje iš jų valstybinių parkų planavimo schemoje numatyta statybų galimybė.

5Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi pareiškėjui buvo išaiškintos procesinės teisės ir pareigos (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisinos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 10 straipsnis) bei siūlyta apsispręsti iš ko kildina ginčą ir tinkamai suformuluoti reikalavimus, ginčijant administracinius aktus, kurie sukelia jam teisines pasekmes iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

62015 m. rugsėjo 1 d. pareiškėjas pateikė patikslintą skundą, kuriame iš dalies pašalino trūkumus ir nurodė, kad ginčija atsakovo atsakymus bei sumokėjo žyminį mokestį.

7II.

8Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 2 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo R. R. patikslintą skundą atsakovui Pajūrio regioninio parko direkcijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai dėl raštų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Nurodė įsiteisėjus teismo nutarčiai skundą ir patikslintą skundą su priedais grąžinti pareiškėjui R. R. bei grąžinti 28,00 Eur žyminio mokesčio.

9Teismas rėmėsi ABTĮ 5 straipsnio 1 dalimi, 3 dalies 1 punktu, 22 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika.

10Teismas nustatė, kad ginčijamas 2015 m. liepos 13 d. atsakymas Nr. 1.7-236 “Dėl tarnybinės pagalbos” yra adresuotas ne pareiškėjui, o Klaipėdos rajono savivaldybės tarnybai ir yra analogiškas ginčijamam 2015 m. rugpjūčio 14 d. atsakymui Nr. 2.12-290, adresuotam pareiškėjui. Atsakovas 2015 m. rugpjūčio 14 d. raštu Nr. 2.12-290, atsakant į pareiškėjo 2015 m. rugpjūčio 13 d. prašymą informuoti pareiškėją ar yra jo žemės sklype numatyta statybų galimybė, informavo pastarąjį, kad pagal Aplinkos ministrą 2005 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-282, patvirtintą Pajūrio regioninio parko tvarkymo planą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996, patvirtintus Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus (toliau – ir Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai) statybų galimybė nenumatyta. Ginčijamas atsakovo priimtas raštas tiek pareiškėjui, tiek savivaldybei yra informacinio pobūdžio ir teisinių pasekmių nesukelia.

11Spręsdamas iš rašto turinio, teismas laikė, kad jis yra informacinio pobūdžio ir jame viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų), skirtų pareiškėjui nėra, todėl raštas pats savaime kokių nors teisinių pasekmių nesukelia. Pažymėta, kad teismas turi priimti nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką aktais, dėl kurių galima pateikti skundą (prašymą) administraciniam teismui, nepripažįstami informacinio pobūdžio dokumentai (žr., pvz., 2011 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-727/2011) ar informacinio-aiškinamojo pobūdžio dokumentai (žr., pvz., 2011 m. gruodžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-779/2011).

12Teismas konstatavo, jog skundžiamas raštas negali būti bylos nagrinėjimo dalyku, tokio pobūdžio ginčų administracinis teismas nesprendžia (ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnis). Esminis individualaus administracinio akto požymis – konkrečių teisinių pasekmių nustatymas tam tikram asmeniui arba jų grupei (LVAT 2008 m. gruodžio 11 d. sprendimas byloje Nr. I-3894-602/2008). Nagrinėjamu atveju, skundžiamame rašte nėra viešojo administravimo subjekto konkrečiam asmeniui (šiuo atveju pareiškėjui) nustatytų arba suteikiamų teisių ir pareigų. Teismas sprendžia ginčus dėl teisės (ABTĮ 5 straipsnis), o šiuo atveju tokio ginčo būti negali, nes skundžiamas raštas jokių teisinių padarinių pareiškėjui nesukelia, jam buvo suteikta informacija ir nurodyta, kokiais teisės aktais yra negalima statyba. Taigi, toks raštas negali būti savarankiškas administracinės bylos dalykas. Be to, ABTĮ 15 straipsnio 1 dalyje pateiktas sąrašas bylų, kurias sprendžia administraciniai teismai, tačiau į nustatytą sąrašą nepatenka reikalavimas dėl informacinio pobūdžio rašto panaikinimo.

13Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas darė išvadą, kad pareiškėjo skundžiamas raštas pagal savo turinį nėra individualus administracinis aktas, todėl negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku.

14Teismas nurodė, jog kadangi pareiškėjas netinkamai pašalino teismo nustatytus trūkumus ir neaiškiai suformulavo reikalavimus, teismas negali nustatyti koks administracinis aktas konkrečiai sukelia pareiškėjui teisines pasekmes, nes pareiškėjas į institucijas nesikreipė su prašymais pakeisti žemės sklypo paskirtį, išduoti statybos leidimą ir panašiai. Pareiškėjui 2015 m. rugpjūčio 18 d. teismo nutartyje buvo aiškiai ir išsamiai išaiškinta, kokius pareiškėjas gali kelti reikalavimus ir kokius nagrinėja administraciniai teismai.

15Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas laikė, kad reikalavimai dėl raštų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nenagrinėtini teismų administracinio proceso tvarka, todėl pareiškėjo patikslintą skundą atsisakyta priimti (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalis 1 punktas).

16III.

17Pareiškėjas R. R. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2015 m. rugsėjo 2 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutartį ir bylą išspręsti iš esmės.

18Teigia, kad teismas neįsigilino į bylos esmę. Direkcija organizuoja Pajūrio regioninio parko, kuriame yra pareiškėjo žemės sklypas, apsaugą ir tvarkymą, vadovaudamasi Tvarkymo planu. Neteisingas Tvarkymo plano sprendinių traktavimas sukelia ir sukėlė pareiškėjui neigiamas pasekmes – jis negali pakeisti savo sklypo paskirties, iš jo atimta statybos galimybė. Žemės sklypo paskirtį Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius keičia įsakymu, vadovaudamasis Pajūrio regioninio parko tarnybine pagalba. Jei tarnybinė pagalba suteikta klaidingai, pareiškėjui tai irgi sukelia neigiamas pasekmes – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Prašymų pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą nagrinėjimo komisija negali tinkamai ir objektyviai įvertinti visų aplinkybių ir savivaldybės administracijos direktorius priima pareiškėjui neigiamą sprendimą – nepatenkina jo prašymo ir atsisako pakeisti jo sklypo paskirtį. Šiuo atveju taip ir atsitiko. Komisija pareiškėjo prašymo netenkino, motyvus išdėstydama Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2015 m. liepos 20 d. rašte Nr. (5.1.22)A5-3942. Pagrindinis motyvas – Pajūrio regioninio parko tarnybinė pagalba Nr. 1.7-236. Raštas Nr. (5.1.22)A5-3942 yra byloje, bet teismas jo neskaitė, nutartyje teigiama, kad pareiškėjas nesikreipė dėl sklypo paskirties pakeitimo. Direkcija vadovaudamasi Tvarkymo planu, kurį, pareiškėjo nuomone, mato ir supranta klaidingai. Tai patvirtina teismui pateikti įrodymai, kuriuos teismą atsisakė nagrinėti. Teismas Direkcijos atsakymą laiko informaciniu dokumentu. Pareiškėjas, kaip eilinis pilietis, negali spręsti ir suprati bei nurodyti Direkcijai kokios formos ir kokį statusą turi atitikti jos atsakymai. Tai valstybės institucijos funkcija. Abu atsakymai sukelia ir sukėlė jam neigiamas pasekmes.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Nagrinėjamos bylos dalykas – Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 2 d. nutarties, kuria teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

22Byloje nustatyta, jog pareiškėjui pateikus pirminį skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti Direkcijos 2015 m. rugsėjo 15 d. atsakymą Nr. 2.12-290 ir nustatyti faktą, kad pareiškėjui priklausantis žemės sklypas yra skirtingo funkcinio prioriteto zonose ir vienoje iš jų valstybinių parkų planavimo schemoje (ribų ir tvarkymo plane) numatyta statybos galimybė, teismas 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi įpareigojo pareiškėją pašalinti skundo trūkumus: pateikti patikslintą skundą, atitinkantį ABTĮ įstatymų reikalavimus, tinkamai nurodant šalis bei jų duomenis, suformuluojant aiškius ir konkrečius reikalavimus, kurie nukreipti į tinkamą atsakovą, nurodant aplinkybes, kuriomis grindžiami reikalavimai, pateikti tinkamai įformintus įrodymus, patvirtinančius skunde nurodytas aplinkybes, nurodyti skundžiamus administracinius aktus arba viešojo ar vidaus administravimo subjekto neveikimą, vilkinant atlikti veiksmus, nurodyti kokios teisės ar interesai yra pažeisti, kokias pasekmes šie pažeidimai sukelia pareiškėjui, sumokėti 28 Eur žyminį mokestį ir pateikti apie tai įrodymus arba prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio, pagrįstą įrodymais apie turtinę padėtį.

23Pareiškėjas pateikė teismui patikslintą skundą, kuriuo prašė panaikinti Direkcijos atsakymus Nr. 2.12-290 ir Nr. 1.7-236, įpareigoti Direkciją teisingai traktuoti Tvarkymo plano sprendinius ir nustatyti, kad pareiškėjui priklausantis žemės sklypas yra skirtingo funkcinio prioriteto zonose ir vienoje iš jų valstybinių parkų planavimo schemoje (ribų ir tvarkymo plane) numatyta statybų galimybė.

24Susipažinus su pareiškėjo skundžiamais raštais, įvertinus jų turinį matyti, jog Direkcijos 2015 m. liepos 13 d. atsakymas Nr. 1.7-236 „Dėl tarnybinės pagalbos” yra adresuotas ne pareiškėjui, o Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai ir yra iš esmės analogiškas ginčijamam Direkcijos 2015 m. rugpjūčio 14 d. atsakymui Nr. 2.12-290, adresuotam pareiškėjui. Tuo tarpu Direkcijos 2015 m. rugpjūčio 14 d. raštas Nr. 2.12-290, yra atsakymas į pareiškėjo 2015 m. rugpjūčio 13 d. prašymą nustatyti, ar jo žemės sklypas yra skirtingo funkcinio prioriteto zonose ir vienoje iš valstybinių parkų planavimo schemose (ribų ir tvarkymo planuose) numatyta statybų galimybė. Atsakydama į tai, Direkcija informavo pareiškėją, kad Tvarkymo planą ir Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus statybų galimybė nenumatyta.

25Atsižvelgiant į tai, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog tiek pareiškėjui, tiek savivaldybei adresuoti Direkcijos raštai yra informacinio pobūdžio ir teisinių pasekmių nesukelia.

26Pareiškėjo prašomuose panaikinti raštuose viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų), skirtų pareiškėjui nėra, todėl jie patys savaime kokių nors teisinių pasekmių nesukelia. Konkrečias materialines teisines pasekmes pareiškėjui galėtų sukelti tik atitinkamos institucijos atsisakymas pagal konkretų pareiškėjo prašymą pakeisti žemės sklypo paskirtį, išduoti statybos leidimą ar panašiai.

27Aiškinant ABT 5 straipsnio ir 22 straipsnio 1 dalies nuostatas sisteminiu teisės aiškinimo metodu, atsižvelgiant į tai, kad informacinio pobūdžio dokumentai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nepripažįstami aktais, dėl kurių galima pateikti skundą (prašymą) administraciniam teismui (pvz., 2011 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-727/2011), konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atsisakė priimti pagrįstai.

28Dėl atskirojo skundo argumentų, kad teismas neįsigilino į skundo esmę, nesupranta pareiškėjo reikalavimų, neskaitė pridėtų dokumentų – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2015 m. liepos 20 d. rašto Nr. (5.1.22)A5-3942, pažymėtina, jog pagal ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktus, kiekviename skunde pareiškėjas privalo nurodyti savo skundo elementus. Skundo sudedamosios dalys yra: skundo dalykas – pareiškėjo reikalavimas, ir pagrindas – aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai. Paminėtos teisės normos užtikrina, kad administracinės bylos iškėlimo stadijoje teismui bus pateikta minimaliai būtina informacija ir įrodymai, leidžiantys preliminariai nustatyti ginčo dalyką ir pagrindą bei kitas aplinkybes, kurios yra reikšmingos sprendžiant skundo priėmimo klausimą (žr., pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-111/2012). Pagal pareikštus konkrečius ir aiškius reikalavimus apibrėžiamos administracinės bylos nagrinėjimo ribos. Tik tiksli jų formuluotė gali atskleisti siekiamas apginti teises ar teisėtus interesus bei padėti visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, taikant teisės aktus, reguliuojančius atitinkamus visuomeninius santykius (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A17-217/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 1(11), 2007 m.). Atitinkamai pirmosios instancijos teismas, gavęs pirminį pareiškėjo ABTĮ reikalavimų neatitinkantį skundą, nustatė terminą jo trūkumams pašalinti, tačiau pareiškėjas juos pašalino netinkamai, neaiškiai suformulavo reikalavimus, teismas, kaip nurodė, negalėjo nustatyti koks administracinis aktas konkrečiai sukelia pareiškėjui teisines pasekmes. Pažymėtina, jog nei pirminiame, nei patikslintame skunde pareiškėjas neprašė panaikinti atskirajame skunde minimo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2015 m. liepos 20 d. rašto Nr. (5.1.22)A5-3942. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pastarieji atskirojo skundo argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

29Remdamasi išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuotina, jog Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 2 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

30Teisėjų kolegija papildomai pastebi, jog pareiškėjas, siekdamas tinkamai apginti savo galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus, gali kreiptis pagalbos į teisines paslaugas teikiančius asmenis.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32pareiškėjo R. R. atskirąjį skundą atmesti.

33Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas R. R. patikslintu skundu Klaipėdos apygardos administracinio... 5. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi... 6. 2015 m. rugsėjo 1 d. pareiškėjas pateikė patikslintą skundą, kuriame iš... 7. II.... 8. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 2 d. nutartimi... 9. Teismas rėmėsi ABTĮ 5 straipsnio 1 dalimi, 3 dalies 1 punktu, 22 straipsnio... 10. Teismas nustatė, kad ginčijamas 2015 m. liepos 13 d. atsakymas Nr. 1.7-236... 11. Spręsdamas iš rašto turinio, teismas laikė, kad jis yra informacinio... 12. Teismas konstatavo, jog skundžiamas raštas negali būti bylos nagrinėjimo... 13. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas darė išvadą, kad pareiškėjo... 14. Teismas nurodė, jog kadangi pareiškėjas netinkamai pašalino teismo... 15. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas laikė, kad reikalavimai dėl... 16. III.... 17. Pareiškėjas R. R. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2015... 18. Teigia, kad teismas neįsigilino į bylos esmę. Direkcija organizuoja Pajūrio... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Nagrinėjamos bylos dalykas – Klaipėdos apygardos administracinio teismo... 22. Byloje nustatyta, jog pareiškėjui pateikus pirminį skundą, kuriuo buvo... 23. Pareiškėjas pateikė teismui patikslintą skundą, kuriuo prašė panaikinti... 24. Susipažinus su pareiškėjo skundžiamais raštais, įvertinus jų turinį... 25. Atsižvelgiant į tai, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 26. Pareiškėjo prašomuose panaikinti raštuose viešojo administravimo subjekto... 27. Aiškinant ABT 5 straipsnio ir 22 straipsnio 1 dalies nuostatas sisteminiu... 28. Dėl atskirojo skundo argumentų, kad teismas neįsigilino į skundo esmę,... 29. Remdamasi išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 30. Teisėjų kolegija papildomai pastebi, jog pareiškėjas, siekdamas tinkamai... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. pareiškėjo R. R. atskirąjį skundą atmesti.... 33. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 2 d. nutartį... 34. Nutartis neskundžiama....