Byla 2-1101-590/2012
Dėl nekilnojamojo turto perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, išvadą teikianti institucija – Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,

2sekretoriaujant Silvijai Rimavičiūtei,

3dalyvaujant ieškovei Zofijai Milevskajai, ieškovės atstovei advokatei Dianai Gumbrevičiūtei – Kuzminskienei,

4atsakovei Daliai Burbienei, atsakovės atstovei advokatei Renatai Narbutienei,

5žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Zofijos Milevskajos ieškinį atsakovams Daliai Burbienei, Remigijui Burbai, Gintarei Burbaitei dėl nekilnojamojo turto perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, išvadą teikianti institucija – Vaiko teisių apsaugos skyrius, ir

Nustatė

6Ieškovė Z. Milevskaja kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama nutraukti 2008-07-21 tarp ieškovės ir atsakovės D. Burbienės Vilniaus m. 16-ajame notaro biure sudarytą Nekilnojamojo turto perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos sutartį ir grąžinti ieškovei sutartimi perduotą turtą; įpareigoti atsakovę D. Burbienę ir jos dukrą G. Burbaitę išsikelti iš buto, esančio Gelvonų g. Nr. 3-63; priteisti iš atsakovės D. Burbienės ieškovės naudai bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog 2008-07-21 tarp ieškovės Z. Milevskajos ir atsakovės D. Burbienės Vilniaus m. 16- ajame notaro biure buvo sudaryta ir notarės Dalios Jungevičienės patvirtinta Nekilnojamojo turto perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos sutartis, reg. Nr. 15571, kuria ieškovė perleido D. Burbienės ir jos sutuoktinio R. Burbos bendrojon jungtinėn nuosavybėn ieškovei nuosavybės teise priklausiusį butą su rūsiu, unikalus Nr. 1098-2003-1018:P0063, esantį Gelvonų g. Nr. 3 - 63, Vilniuje. Pažymi, kad D. Burbienė, pasinaudodama ieškovės silpna sveikata ir patiklumu, įkalbėjo ją kreiptis į notarą, kad po ieškovės mirties jos butas atitektų atsakovei, o ji už tai iki mirties ieškove rūpinsis. Kad bus sudarinėjamas ne testamentas – ieškovė nebuvo informuota, todėl eidama kartu su D. Burbiene pas notarą buvo tikra, jog bus sudarytas testamentas, kuriuo ieškovė po mirties paliks D. Burbienei savo turtą, tačiau notaras neišaiškino, kokius dokumentus iš tikrųjų ieškovė pasirašė. Po kurio laiko D. Burbienė su dukra G. Burbaite persikėlė gyventi pas ieškovę. Apsigyvenus ieškovės bute, atsakovės D. Burbienės bendravimas ir elgesys su ieškove kardinaliai pasikeitė, ji pradėjo elgtis kaip namų savininkė, o ne viešnia. Kadangi gyventi su D. Burbiene darėsi vis sunkiau, ieškovė nusprendė nueiti pas notarą ir pakeisti testamentą, tačiau kai ten nuvyko, notaras jai paaiškino, kad buvo sudarytas ne testamentas, o sutartis, kuria ieškovė perleido butą D. Burbienei. Ieškovei tai buvo netikėta, nes apie buto perleidimą su D. Burbiene jos niekada nebuvo kalbėję, ieškovė net nesvarstė tokios galimybės. Pažymi, kad nors atsakovė D. Burbienė pagal sutartį (4 p.) ir teisės aktus (CK 6.461 straipsnio 2 dalis) turėjo ir turi rūpintis visa ieškovės buitimi, jai padėti, aprūpinti maitinimu, drabužiais, jei sveikatos būklė reikalauja – prižiūrėti ir užtikrinti būtinąją medicininę priežiūrą, tačiau po sutarties pasirašymo niekada to nedarė ir nedaro iki šiol. Atsakovė D. Burbienė ne tik, kad neperka ieškovei Z. Milevskajai maisto, tačiau naudoja tą, kurį ieškovės prašymu nupirkdavo kaimynės ar nusipirkdavo pati ieškovė, savo nusipirktą maistą slepia, kad tik ieškovė juo nepasinaudotų. Ieškovė visiškai viena išlaiko visą butą, kuriame gyvena trys žmonės – ji apmoka visus komunalinius ir kitus mokesčius, kurie, apsigyvenus kartu atsakovei su dukra, išaugo daugiau negu dvigubai, o juos padengti ieškovei yra ypatingai sunku. Nurodo, kad reikšmingiausias sutarties nutraukimui yra pareigos suteikti reikiamą paramą ir slaugyti ieškovę nevykdymas tuo metu, kai, pablogėjus jos sveikatai, priežiūra ir visapusiškas aprūpinimas tampa itin svarbūs. Dėl prastos ieškovės sveikatos būklės ieškovei reikalinga nuolatinė pagalba – lankantis pas gydytojus, apsiperkant maistu, buitinėmis prekėmis, būtiniausiais medikamentais. Ieškovė pažymi, kad tokio pobūdžio įsipareigojimai – yra kasdienės priežiūros prievolė, kurią būtina vykdyti nuolat, o ne epizodiškai. Tačiau D. Burbienė apskritai šių įsipareigojimų nevykdo. Todėl minėtus D. Burbienės padarytus išlaikymo iki gyvos galvos sutarties pažeidimus reikėtų laikyti esminiais šios sutarties pažeidimais. Nurodo, kad rentos gavėjas (šiuo atveju ieškovė) yra silpnoji šios sutarties šalis – tai asmuo, kuris perduoda jam priklausantį turtą kitam asmeniui nuosavybės teise su tikslu, kad pastarasis tam tikrą laiko tarpą teiks išlaikymą. Atsakovė D. Burbienė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, todėl ieškovė, kaip silpnesnioji šio sandorio pusė, įgijo teisę išlaikymo iki gyvos galvos sutartį nutraukti ir reikalauti grąžinti sutartimi perduotą turtą (CK 6.458 str. 2 d., 6.464 str. 2 d.). Nutraukus ieškovės ir atsakovės D. Burbienės sudarytą sutartį, D. Burbienė ir jos dukra G. Burbaitė nebeturėtų jokio teisėto pagrindo gyventi ieškovei Z. Milevskajai priklausančiame bute. Atsižvelgiant į tai, ieškovė prašo teismo D. Burbienę bei jos dukrą G. Burbaitę įpareigoti išsikelti iš buto, esančio Gelvonų g. 3-63, Vilnius. Taip pat pažymi, jog nors sutartis buvo sudaryta tarp D. Burbienės ir ieškovės, D. Burbienės sutuoktinis R. Burba buvo naudos gavėjas pagal sutartį – jis bendrosios jungtinės nuosavybės teise su D. Burbiene gavo ieškovės butą, esantį Gelvonų g. 3-63, Vilnius. Atsižvelgiant į tai, nutraukiant sutartį, iš jo ir D. Burbienės būtų restitucijos būdu grąžinamas butas, esantis Gelvonų g. 3-63, Vilnius. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, atsakovui R. Burbai yra reiškiamas reikalavimas grąžinti ieškovei priklausantį butą. Teismo posėdyje ieškovė ir jos atstovė ieškinį palaikė išdėstytais motyvais.

7Atsakovės D. Burbienė ir G. Burbaitė, atstovaujama atstovės pagal įstatymą D. Burbienės, atsiliepimu prašo ieškovės Z. Milevskajos ieškinį atmesti. Nurodo, jog 2007 metais pablogėjus ieškovės sveikatai, pačios ieškovės iniciatyva Vilniaus m. 16-ajame notaro biure buvo sudaryta ginčo nekilnojamojo turto perleidimo sutartis su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos, kurią patvirtino notarė Dalia Jungevičienė. Ieškovė Z. Milevskaja buvo aukščiau minimo sandorio iniciatorė ir norėjo sudaryti būtent tokio turinio sutartį, kuri ir buvo sudaryta. Sandorį tvirtinusi Vilniaus m. 16-ojo notaro biuro notarė Dalia Jungevičienė ieškovei, kaip ir atsakovei, sandorio sudarymo metu išsamiai paaiškino visas šios sutarties sudarymo sąlygas ir pasekmes, todėl ieškovės teiginys, kad ji nesuvokė, kokį sandorį sudaro, yra nepagrįstas. Pažymi, jog atsakovės D. Burbienės santykiai su ieškove buvo geri ir ji atsakovės atžvilgiu nereiškė jokių pretenzijų iki 2010 metų spalio mėnesio. Ieškovės pažįstamos Albina Urbanovič ir Ilona Cleodyko sužinojusios, kad atsakovė su savo nepilnamete dukra G. Burbaite atsikraustė nuolat gyventi pas ieškovę, pradėjo itin dažnai ją lankyti tuo metu, kai atsakovės nebūdavo namuose. Po kiekvieno ieškovės pažįstamų Albinos Urbanovič ir Ilonos Cleodyko, kurios yra motina ir dukra, apsilankymo ieškovė tapdavo suirzusi ir viskuo nepatenkinta. Yra pagrindo įtarti, kad Albina Urbanovič ir Ilona Cleodyko, žinodamos, jog ieškovė yra vieniša ir nebendrauja su kitais giminaičiais, deda visas pastangas sąmoningai supriešinti garbaus amžiaus ir pasiligojusią ieškovę su atsakove, kad pastaroji nutrauktų tarp ieškovės ir atsakovė D. Burbienės pasirašytą sutartį ir tokiu būdu užvaldyti po jos mirties, o gal ir anksčiau, jai priklausantį butą. Taip pat nurodo, kad kai ieškovė Z. Milevskaja atsakovei prasitarė, jog nori nutraukti jų sudarytą nekilnojamojo turto perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos sutartį, ieškovės paprašyta atsakovė kartu nuvyko pas ginčo sutartį patvirtinusią notarę. Ieškovė notarei nurodė, esą atsakovė D. Burbienė tinkamai ją prižiūri, tačiau ji norinti, kad ją prižiūrėtų ne D. Burbienė, o kitas asmuo (jos dabartinė draugė). Notarė paaiškino, kad toks noras nėra pagrindas nutraukti sutartį, todėl atsisakė įgyvendinti nepagrįstą ieškovės norą. Ieškovė ieškinyje klaidingai nurodo, kad neva atsakovė D. Burbienė atsisako atvykti pas notarę. Taip pat pažymi, jog ieškovė teiginys, esą ji pati mokėjo už komunalines paslaugas, neatitinka tiesos. Nuo pat atsakovės apsigyvenimo bute, esančiame Gelvonų g. 3-63, Vilniuje, atsakovė pati savo asmeninėmis lėšomis mokėjo už butui teikiamus komunalinius patarnavimus. Ieškovė, piktnaudžiaudama procesinėmis teisėmis, kaip įrodymą pateikė atsiskaitymo už butą Gelvonų g. 3-63, Vilniuje, knygelės nuorašus, sąmoningai netinkamai atkopijuodama kiekvieną lapą, nuslėpdama įmokėjusio asmens parašą, t. y. atsakovės D. Burbienės parašą. Be to, atsakovė savo asmeninėmis lėšomis suremontavo virtuvę, tualetą, vonią. Ieškovė ne tik neprieštaravo, kad toks remontas būtų atliekamas, tačiau ir nuoširdžiai džiaugėsi, kad butas pasikeis, taps šviesesnis ir jaukesnis. Ieškovė neprieštaravo ir sutiko, kad būtų daromas remontas, išskyrus jos kambarį, kadangi jame ieškovei buvo daug sentimentų iš praeities. Nurodo, kad atsakovė D. Burbienė tinkamai vykdė ir iki šiol vykdo sutartinius įsipareigojimus: ieškovė Z. Milevskaja yra aprūpinta gyvenamąja patalpa, maistu, drabužiais, yra prižiūrima. Pagrindinis konfliktas kyla dėl to, kad ieškovė, kuriai daro įtaką pašaliniai asmenys, nori pakeisti rentos mokėtoją. Dėl šios priežasties ieškovė atsisako bet kokios pagalbos, kurią siūlo atsakovė. Ji pati išmeta maisto produktus iš šaldytuvo, atsisako, kad atsakovė padėtų jai apsiprausti ir susitvarkyti. Taigi pati ieškovė savo veiksmais trukdo atsakovei D. Burbienei vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Atsakovė ir jos atstovė teismo posėdyje ieškinį prašė atmesti.

8Atsakovas R. Burba atsiliepimu prašo ieškovės Z. Milevskajos ieškinį atmesti. Nurodo, kad atsakovas su sutuoktine nuo 2010 metų birželio pabaigos kartu negyvena, tačiau gali patvirtinti, kad sutuoktinė D. Burbienė tinkamai atlieka savo pareigas pagal pasirašytą nekilnojamojo turto perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos sutartį, kadangi, kai dar neturėjo nuosavo automobilio, ne kartą yra atsakovo prašiusi padėti nuvežti ieškovę Z. Milevskają pas gydytojus, į bažnyčią ar kitur. Atsakovui bendraujant su dukra G. Burbaite, ji ne kartą buvo užsiminusi apie tai, kad mama (atsakovė D. Burbienė) skiria labai daug laiko tetos priežiūrai, tenkina kiekvieną jos prašymą. Taip pat pažymi, jog atsakovui nėra žinomos aplinkybės, kad atsakovė neprižiūrėtų savo giminaitės. Atsakovė yra labai sąžininga ir tinkamai atliekanti jai pavestus darbus. Atsakovas nurodo, kad bendraudamas su ieškove Z. Milevskaja, susidarė įspūdį, kad ji yra labai patenkinta, kad yra tokioje geroje D. Burbienės priežiūroje.

9Išvadą teikianti institucija - Vaiko teisių apsaugos skyrius nurodė, kad bute, esančiame Gelvonų g. 3-63, Vilniuje, gyvena ieškovė, atsakovė ir jos nepilnametė dukra Gintarė Burnbaitė, gim. 1999-06-24. Butas tvarkingas, nepilnametei sudarytos palankios sąlygos augti, vystytis ir ugdyti gebėjimus. Nėra duomenų Dalios Burbienės ir Remigijaus Burbos netinkamą tėvų valdžios įgyvendinimą.

10Ieškinys atmetamas.

11Byloje nėra ginčo, kad 2008-07-21 ieškovė Zofija Milevskaja ir atsakovė Dalia Burbienė sudarė nekilnojamojo turto perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos sutartį, pagal kurią ieškovė (rentos gavėja) perdavė atsakovės Dalios Burbienės (rentos mokėtojos) bendrojon jungtinėn nuosavybėn su sutuoktiniu atsakovu Remigijumi Burba nekilnojamąjį turtą – 50,03 kv.m. butą, esantį Gelvonų g. 3-63, Vilniuje, o atsakovė įsipareigojo išlaikyti rentos gavėją iki gyvos galvos, aprūpindama ją maitinimu, gyvenamąja patalpa, drabužiais bei kitokia apranga, užtikrinti būtinąją medicininę priežiūrą. Ieškovė Zofija Milevskaja yra vieniša, 75 metų amžiaus, serga lėtine smegenų išemija ir kitomis ligomis, yra patyrusi du insultus, jos pensija per mėnesį sudaro apie 800 Lt. Atsakovė Dalia Burbienė yra ieškovės tolima giminaitė, atsakovė yra pradėjusi skyrybų procesą su atsakovu Remigijumi Burba, sutuoktiniai kartu negyvena, atsakovė gyvena su nepilnamete dukra Gintare Burbaite, atsakovės uždarbis per mėnesį sudaro apie 700 Lt per mėnesį, atsakovė kito nekilnojamojo turto neturi. Ieškovė ir atsakovė su nepilnamete dukra gyvena ginčo bute, viename kambaryje gyvena ieškovė, o atsakovė su dukra – kitame.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. lapkričio 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-207/2006 pažymėjo, kad išlaikymo iki gyvos galvos sutartis išsiskiria socialine reikšme. Pagal šią sutartį rentos gavėjas įgyja teisę gauti, o rentos mokėtojas prisiima pareigą suteikti reikiamas paslaugas ir priemones būtiniausiems, gyvybiškai svarbiems rentos gavėjo poreikiams tenkinti. Rentos mokėtojas, nevykdydamas ar netinkamai vykdydamas išlaikymo prievolę, ypač kai jos vykdymas konkrečiomis aplinkybėmis rentos gavėjui ypatingai svarbus, gali padaryti didelę ir nepataisomą žalą rentos gavėjo sveikatai ar kitiems teisėtiems jo interesams. Šie išlaikymo iki gyvos galvos sutarties ypatumai lemia tai, kad griežtas sutarties sąlygų laikymasis yra itin svarbus. Dėl to sprendžiant, ar konkretus išlaikymo iki gyvos galvos sutarties pažeidimas iš esmės pažeidžia išlaikymo įsipareigojimus (CK 6.464 straipsnio 2 dalis), atsižvelgtina ne tik į CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus bendruosius esminių sutarties pažeidimų nustatymo kriterijus, bet ir į pirmiau nurodytus tokio pobūdžio sutarties ypatumus. Vertindamas šalių sudarytos išlaikymo iki gyvos galvos sutarties vykdymą, teismas procesiniame sprendime privalo pasisakyti dėl kiekvienos rentos mokėtojo pareigos, sudarančios išlaikymo turinį, vykdymo ir visų reikšmingų aplinkybių bei įrodymų, patvirtinančių arba paneigiančių atitinkamos pareigos vykdymą, vertinimo, remdamasis ne vien formalaus sutarties teksto analize ir vadovaudamasis ne vienos ar kitos šalies subjektyviu supratimu, kokia apimtimi ir forma teiktinas išlaikymas, o sąžiningumo, protingumo ir teisingumo aspektu (CK 6.461 straipsnio 3 dalis) vertindamas šiuos kriterijus atitinkančius vienos sandorio šalies (rentos gavėjo) poreikius ir būtent tokių poreikių tenkinimą, taip pat kitos sandorio šalies (rentos mokėtojo) elgesį ir realias galimybes vykdyti sutartimi prisiimtas išlaikymo pareigas.

13Teismas nevertina ieškinyje nurodytų aplinkybių, kad ieškovė norėjo sudaryti ne sutartį, bet testamentą, o notaras neišaiškino sutarties turinio. Ieškovė neginčija sutarties, o tik prašo ją nutraukti, todėl paminėtos aplinkybės nesusiję su ieškinio dalyku ir neturi reikšmė bylai.

14Ieškovė nurodo, kad atsakovė yra labai netvarkinga, visiškai neprižiūri namų, atsakovė nemoka buto komunalinių mokesčių, visa buto išlaikymo našta tenka pačiai ieškovei, atsakovė neteikia išlaikymo bei nesirūpina atsakovės sveikata.

15Ieškovės nurodyti argumentai yra nepagrįsti, prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktame 2011-08-25 akte nurodoma, kad skyriaus atstovo apsilankymo, apie kurį atsakovė D. Burbienė nebuvo iš anksto įspėta, ginčo bute buvo labai tvarkinga ir švaru. Todėl ieškovės nurodytos aplinkybes, kad atsakovė labai netvarkinga, yra nepagrįstos.

16Visiškai nepagrįstas ieškovės argumentas, kad ji moka mokesčius už butą. Ieškovė pateikė teismui mokesčių už butą knygelės kopiją, iš kurios matyti, kad mokant už butą vartotoju buvo nurodoma pati ieškovė Z. Milevskaja. Tačiau iš ieškovės pateiktų kopijų nesimato koks asmuo mokėjo mokesčius už butą, nes knygelės dalis su mokėtojo parašu nebuvo pateikta. Atsakovė pateikė tos pačios knygelės kopijas, iš kurių matyti, kad sąskaitas, susijusias su buto išlaikymu, apmokėjo būtent atsakovė Dalia Burbienė.

17Ieškovė nurodė, kad atsakovė neteikia jai išlaikymo maistu. Šioms aplinkybėms pagrįsti ieškovė pateikė parduotuvių kvitus, kuriais įrodinėja, kad maisto produktus perka pati ieškovė. Teismas sutinka su atsakovės pastabomis dėl paminėtų įrodymų. Ieškovės pateikti parduotuvės MAXIMA kvitai už 2011 m. balandžio - gegužės mėnesių laikotarpį yra apmokėti panaudojant skirtingas MAXIMA korteles Nr. 3903, 2462, 1624, 3976, 4210, 5728, 1822. Akivaizdu, kad ieškovė kaip ir bet kuris kitas asmuo negali tuo pačiu metu turėti tiek daug tos pačios parduotuvės kortelių, todėl ieškovės aiškinimai, kad ji pati perka maistą yra visiškai neįtikinami.

18Atsakovė pateikė įrodymus, kad aprūpina ieškovę gyvenamąja patalpa, nes ieškovė gyvena atsakovei priklausančiame bute, kurio visas išlaikymo išlaidas moka atsakovė. Butas yra tvarkingas prižiūrimas atsakovės, todėl ieškovei yra sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos (b. l. 123 -131). Atsakovė pateikė įrodymus, kad perka maisto produktus (b. l. 107-115), rūpinasi atsakovės sveikata, registruoja ieškovę gydytojo konsultacijai, lydi ieškovę į gydymo įstaigą, rūpinasi kitais senyvo amžiaus žmogui būdingais poreikiais (b. l. 102, 173). Teismas atmeta ieškovės liudytojų Ilonos Chodyko, Reginos Pliargo, Stanislavos Budėnienės parodymus, nes jie iš esmės remiasi tik tokia informacija, kurią liudytojos sužino iš pačios ieškovės pasakojimų.

19Ieškovės nepagrįsti priekaištai dėl jai teikiamo išlaikymo, atsakovės ir iš dalies byloje apklaustų liudytojų paaiškinimai, byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė iš esmės vykdo 2008-07-21 nekilnojamojo turto perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos sutartį, todėl ją nutraukti nėra pagrindo (CK 6. 464 str. 2 d. ). Pažymėtina, kad atsakovė yra ieškovės giminaitė, ieškovė ir atsakovė seniai bendrauja ir kartu gyvena jau pakankamai ilgą laiką, ieškovė dėl sutarties nutraukimo kreipėsi praėjus 3 metams po sutarties sudarymo, yra senyvo amžiaus, serga lėtiniu smegenų veiklos sutrikimu. Išdėstytų aplinkybių visuma lemia teismo įsitikinimą, kad ieškinys yra nepagrįstas, todėl atmetamas.

20Vilniaus apygardos teismas 2011-07-22 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones, –atsakovams Daliai Burbienei (a/k 47311280648, gyv. Gelvonų g. 3-63, Vilnius) ir Remigijui Burbai (a/k 37801211084, gyv. Architektų g. 40-53, Vilnius) bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio buto, esančio Gelvonų g. 3-63, Vilniuje, unikalus Nr. 1098-2003-1018:P0063, areštą

21Kadangi ieškinys yra atmestas, laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos (CPK 150 str. 4 d.).

22Iš ieškovės valstybės naudai priteisiama 18,85 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 96 str.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 str.,

Nutarė

24Ieškinį atmesti.

25Priteisti iš ieškovės Zofijos Milevskajos valstybės naudai po 18,85 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT247300010112394300 AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660).

26Panaikinti nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos Vilniaus apygardos teismo 2011-07-22 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - atsakovams Daliai Burbienei (a/k 47311280648, gyv. Gelvonų g. 3-63, Vilnius) ir Remigijui Burbai (a/k 37801211084, gyv. Architektų g. 40-53, Vilnius) bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio buto, esančio Gelvonų g. 3-63, Vilniuje, unikalus Nr. 1098-2003-1018:P0063, areštą.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,... 2. sekretoriaujant Silvijai Rimavičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovei Zofijai Milevskajai, ieškovės atstovei advokatei Dianai... 4. atsakovei Daliai Burbienei, atsakovės atstovei advokatei Renatai Narbutienei,... 5. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Ieškovė Z. Milevskaja kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu,... 7. Atsakovės D. Burbienė ir G. Burbaitė, atstovaujama atstovės pagal... 8. Atsakovas R. Burba atsiliepimu prašo ieškovės Z. Milevskajos ieškinį... 9. Išvadą teikianti institucija - Vaiko teisių apsaugos skyrius nurodė, kad... 10. Ieškinys atmetamas.... 11. Byloje nėra ginčo, kad 2008-07-21 ieškovė Zofija Milevskaja ir atsakovė... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 13. Teismas nevertina ieškinyje nurodytų aplinkybių, kad ieškovė norėjo... 14. Ieškovė nurodo, kad atsakovė yra labai netvarkinga, visiškai neprižiūri... 15. Ieškovės nurodyti argumentai yra nepagrįsti, prieštarauja byloje esantiems... 16. Visiškai nepagrįstas ieškovės argumentas, kad ji moka mokesčius už butą.... 17. Ieškovė nurodė, kad atsakovė neteikia jai išlaikymo maistu. Šioms... 18. Atsakovė pateikė įrodymus, kad aprūpina ieškovę gyvenamąja patalpa, nes... 19. Ieškovės nepagrįsti priekaištai dėl jai teikiamo išlaikymo, atsakovės ir... 20. Vilniaus apygardos teismas 2011-07-22 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos... 21. Kadangi ieškinys yra atmestas, laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos... 22. Iš ieškovės valstybės naudai priteisiama 18,85 Lt procesinių dokumentų... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270... 24. Ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš ieškovės Zofijos Milevskajos valstybės naudai po 18,85 Lt... 26. Panaikinti nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos Vilniaus apygardos teismo... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...