Byla 1-2276-1057/2017
Dėl baudžiamojo proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga, kurioje V. P. (V. P.), a. k. (duomenys neskelbtini), gim. (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, lenkas, vedęs, dirbantis (duomenys neskelbtini), gyvenantis (duomenys neskelbtini), neteistas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Evelina Petraitienė, išnagrinėjusi Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Trečiojo skyriaus prokurorės Oksanos Leontjevos pareiškimą dėl baudžiamojo proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga, kurioje V. P. (V. P.), a. k. ( - ), gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lenkas, vedęs, dirbantis ( - ), gyvenantis ( - ), neteistas,

2kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 281 straipsnio 7 dalį,

Nustatė

3V. P., 2017 m. birželio 20 d., apie 15.17 val., Vilniuje, Olandų g., ties pastatu Nr. 57, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemonę neblaiviems asmenims, vairavo automobilį „Volvo S80“, valst. Nr. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio (kraujyje rasta 2,17 promilių etilo alkoholio). Šiais savo veiksmais Valdemar Pilat, padarė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalyje numatytą nusikaltimą.

4Ikiteisminio tyrimo metu įtariamuoju apklaustas V. P. kaltę pripažino visiškai, nurodė, jog gailisi.

5V. P., 2017-06-29 apklaustas kaip įtariamasis pagal LR BK 281 str. 7 d. nurodė, kad pareikšto įtarimo esmę suprato ir dėl pareikšto įtarimo kaltę pripažįsta pilnai. 2017 m. birželio 20 d., po 10.00 val., Vilniuje, Žalgirio gatvėje, prie parduotuvės „Maxima“, sutiko pažįstamą, su kuriuo automobilyje prie parduotuvės išgėrė butelį 0,5 l talpos „Trejos devynerios“ ir tris butelius po 1 l talpos alaus. Baigus gerti alkoholį, paskambino pažįstamam, kad jis atvažiuotų ir parvežtų į namus. Pažįstamas atsakė, kad jis iki Žalgirio gatvės atvažiuoti negali ir jam pačiam liepė kažkaip atvažiuoti iki degalinės „Lukoil“, esančios prie Olandų žiedo. Kadangi nesijautė labai apgirtęs, manė kad gali vairuoti, todėl vairuodamas automobilį „Volvo S80“, valst. Nr. ( - ), važiavo nuo Žalgirio gatvės link degalinės „Lukoil“, esančios ties Olandų žiedu. Jam vairuojamu automobiliu „Volvo S80“ įvažiavus į degalinę „Lukoil“ iš karto privažiavo prie jo policijos pareigūnai. Priėję prie automobilio, pareigūnai paprašė pateikti automobilio „Volvo“ dokumentus ir vairuotojo pažymėjimą. Jis pateikė tvarkingus automobilio dokumentus ir savo vairuotojo pažymėjimą. Bendraudami su juo pareigūnai turbūt pastebėjo, kad jis neblaivus, todėl pasiteiravo ar jis vartojęs alkoholį. Jis prisipažino, kad gėrė alkoholį. Sutiko, kad būtų patikrintas blaivumas ir jam buvo nustatytas 2,31 promilės girtumas. Su nustatytu girtumu sutiko, pareigūnų reikalavimus vykdė. Po to buvo nuvežtas į Vilniaus priklausomybės ligų centrą, kur jam buvo paimtas kraujas girtumo nustatymui. Dėl pareikšto įtarimo kaltę pripažįsta pilnai ir labai gailisi. Psichinėmis ligomis nesirgo ir neserga, į narkologinę ar psichiatrinę įskaitas neįrašytas (b.l. 28).

6Kaltinamojo V. P., kaltę, padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, be jo paties prisipažinimo, patvirtina ir kita ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga.

7Liudytojas V. V. parodė, kad 2017 m. birželio 20 d., patruliuojant su Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės vyriausiuoju patruliu J. P. ir apie 15.05 val., tarnybiniu automobiliu važiuojant Olandų gatve, pastebėjo link degalinės „Lukoil“ važiuojantį automobilį „Volvo“, valst. Nr. ( - ), kuris įtartinai manevravo iš vienos eismo juostos į kitą. Dėl to nutarė šį automobilį patikrinti ir Olandų gatvėje, ties pastatu Nr. 57 sustabdė patikrinimui. Priėjus prie automobilio „Volvo“ vairuotojo ir pareikalavus jis pateikė tvarkingus automobilio dokumentus bei V. P. vardu išduotą vairuotojo pažymėjimą, iš kurio ir buvo nustatyta automobilio „Volvo“ vairuotojo asmenybė. Bendraujant su vairuotoju iš jo burnos sklido stiprus alkoholio kvapas, kalba buvo nerišli. Vairuotojo V. P. pasiteiravus ar jis vartojęs alkoholį, prisipažino, kad maždaug prieš dvi valandas vartojo alkoholinius gėrimus, alų. V. P. sutiko, kad būtų patikrintas jo blaivumas ir alkotesterio „Alcotest 7510 Nr. ARKA-0042“ pagalba V. P. buvo nustatytas 2,31 promilės girtumas. Su nustatytu girtumu V. P. sutiko, reikalavimus vykdė. Po to V. P. buvo nuvežtas į Vilniaus priklausomybės ligų centrą kur jam buvo paimtas kraujo mėginys girtumo nustatymui (b.l. 13).

82017-06-20 transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros protokolu buvo apžiūrėtas automobilis „Volvo S80“, valst. Nr. ( - ) (b.l. 6-8).

9VTMT Toksikologijos laboratorijos specialisto išvadoje Nr. T-A 6101/2017 (01) konstatuota, jog V. P. kraujyje, paimtame 2017-06-20 15.41 val., nustatyta mažiausia koncentracija 2,17 % promilės etilo alkoholio (b.l. 22).

10Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akte Nr. 1049 konstatuota, jog V. P. kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija yra 2,17 promilės etilo alkoholio. Vidutinis girtumo laipsnis (b.l. 23).

11Iš alkoholio kiekio matuoklio kvito duomenų matyti, kad 2017-06-20 15.09 val., V. P. buvo nustatytas 2,31 promilės girtumas (b.l. 14).

12Iš VĮ „REGITRA“ duomenų bazės nustatyta, kad automobilio „Volvo S80“, valst. Nr. ( - ), savininkas yra UAB „MOGO LT“, o valdytojas – V. P.. (b.l. 9).

13Iš VšĮ „Emprekis“ rašto matyti, kad automobilio „Volvo S80“, valst. Nr. ( - ), kaina su PVM yra 2780 eurų (b.l. 10).

14Pagal BK 281 straipsnio 7 dalį atsako tas, kas vairavo kelių transporto priemonę arba mokė praktinio vairavimo būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio. Minėti ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys patvirtina, kad kaltinamojo V. P. veika teisingai kvalifikuota pagal BK 281 straipsnio 7 dalį, nes jis 2017 m. birželio 20 d., apie 15.17 val., Vilniuje, Olandų g., ties pastatu Nr. 57, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemonę neblaiviems asmenims, vairavo automobilį „Volvo S80“, valst. Nr. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio (kraujyje rasta 2,17 promilių etilo alkoholio) (b.l. 28). Kaltinamasis V. P. veikė tiesiogine tyčia, nes suvokė savo veiksmų pavojingumą, tačiau nepaisydamas to, vairavo neblaivus.

15Kaltinamajam paskelbus apie galimybę kreiptis į teisėją dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, V. P. tam pritarė ir sutiko su siūlomos bausmės rūšimi ir dydžiu (b. l. 35), tačiau pateikė prašymą išdėstyti baudos mokėjimą dalimis per 10 mėnesių, taip pat prašo nekonfiskuoti automobilio vertės, t.y. 2780 eurų, nes augina tris mažamečius vaikus, turi įsipareigojimų bankui (b.l. 36).

16Teismas, įvertinęs į bylos duomenis bei esant BK 418 straipsnio 1 dalies pagrindams, sprendžia, jog procesas gali būti baigiamas priimant baudžiamąjį įsakymą.

17Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą, kaltininko kaltės formą ir rūšį – padarytas tyčinis nesunkus nusikaltimas, taip pat atsižvelgia į vairuotojui nustatytą vidutinį girtumą – transporto priemonės vairavimas tokios būklės kelia didelį pavojų transporto eismo saugumui, kitų žmonių sveikatai ir gyvybei, į kaltinamojo asmenybę – neteistas (b.l. 31), nebaustas administracine tvarka (b.l. 32-33); duomenų apie gydymą psichikos sveikatos įstaigose, Vilniaus priklausomybės ligų centre byloje valstybinis kaltintojas nepateikė.

18Teismas taip pat atsižvelgia į kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę – prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.); jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

19Atsižvelgdamas į aptartas aplinkybes, teismas sprendžia, kad BK 41 straipsnyje numatyta bausmės paskirtis bus pasiekta kaltinamajam už padarytą nusikalstamą veiką paskyrus BK 281 straipsnio 7 dalies sankcijoje numatytą ir prokurorės siūlomą bausmės rūšį – baudą, nesiekiančią šios bausmės rūšies, skiriamos už nesunkius nusikaltimus, vidurkio. Teismas pažymi, jog kaltinamasis V. P. dirba, todėl, teismo vertinimu, prokurorės siūlomos rūšies ir dydžio bausmė, atsižvelgus į minėtas bausmės individualizavimui reikšmingas aplinkybes, šiuo konkrečiu atveju yra proporcinga padarytai veikai, todėl ją didinti arba, mažinti nėra pagrindo.

20Kaltinamasis V. P. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, todėl taikytinos BK 641 straipsnio nuostatos ir kaltinamajam V. P. skiriama bausmė mažintina vienu trečdaliu.

21Atsižvelgiant į kaltinamojo prašymą, teismas mano, jog yra tikslinga nustatyti kaltinamajam ilgesnį baudos sumokėjimo terminą nei numatytas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsnio 2 dalyje, o būtent – 10 mėnesių.

22Kartu su bausme taikytina LR BK 68 straipsnyje numatyta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise (teise vairuoti kelių transporto priemones), nes kaltinamasis V. P., vairuodamas automobilį, padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Teismas, įvertinęs jau aptartus kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis, bei tai, kad jis padarė itin pavojingą ir šiurkštų naudojimosi kelių transporto priemone taisyklių reikalavimo pažeidimą, sprendžia, jog prevencinį šios baudžiamosios poveikio priemonės tikslą pasiekti galima uždraudus naudotis specialia teise (teise vairuoti kelių transporto priemones) ne trumpiau, nei prokurorės siūlomam laikotarpiui, t.y. dviejų metų terminui.

23LR BK 67 straipsnio 2 dalies 7 punkte ir 72 straipsnyje numatyta dar viena baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas, t. y. priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn (LR BK 72 str. 1 d.). Konfiskuotinu turtu laikomas baudžiamajame kodekse uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas, o kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais (LR BK 72 str. 2-3 d.). Nagrinėjamu atveju, teismas atsižvelgia į tai, kad automobilio „Volvo S80“, valst. Nr. ( - ), savininkas yra ( - ), o valdytojas – V. P. (b. l. 9) ir nenustatyta, jog transporto priemonės savininkas būtų žinojęs ar galėjęs žinoti, jog jam nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė bus naudojama baudžiamojo kodekso uždraustai veikai daryti, dėl to taikyti konfiskavimą netikslinga. Teismo vertinimu, šiuo atveju taikytinos BK 72 straipsnio 5 dalies nuostatos, numatančios, jog kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismas iš kaltininko ar kitų šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą. Atsižvelgiant į tai, iš V. P. Valstybės naudai išieškotina automobilio „Volvo S80“, valst. Nr. ( - ),, identifikavimo Nr. ( - ),, vertę atitinkanti pinigų suma – 2780,00 Eur (būtent tokia vertė nurodyta transporto priemonės vidutinės kainos nustatymo akte – b.l. 10) (LR BK 72 str. 5 d.).

24Proceso išlaidų nėra, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje nepareikštas, laikinas nuosavybės teisių apribojimas netaikytas.

25Ikiteisminio tyrimo metu V. P. paskirta kardomoji priemonė (b.l. 29) – dokumentų paėmimas – paliktina galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus – panaikintina, dokumentą – vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ), perduotinas VĮ „Regitra“.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

27V. P. (V. P.), a. k. ( - ),, pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalyje, ir skirti jam 75 MGL (2824,50 Eur) dydžio baudą.

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir V. P. skirti galutinę bausmę – 50 MGL (1883,00 Eur) dydžio baudą.

29Taikyti V. P. baudžiamojo poveikio priemonę, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 straipsnyje - uždrausti naudotis specialia teise - teise vairuoti transporto priemones, nustatant 2 (dviejų) metų terminą.

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 5 dalimi, išieškoti iš V. P. Valstybės naudai automobilio „Volvo S80“, valst. Nr. ( - ),, identifikavimo Nr. ( - ), vertę atitinkančią pinigų sumą – 2780,00 Eur.

31V. P. paskirtą kardomąją priemonę – dokumentų paėmimą – palikti galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus – panaikinti, dokumentą – vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ) perduoti VĮ „Regitra“.

32Išaiškinti kaltinamajam V. P., kad:

331. Bauda turi būti sumokėta per dešimt mėnesių nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą banke AB „Swedbank“ Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, arba sąskaitą banke „Nordea Bank Finland Plc“ Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, arba sąskaitą banke SEB bankas Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, arba sąskaitą banke DNB bankas Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, įmokos kodas 6801.

342. Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą reikalaudama surengti bylos nagrinėjimą teisme.

353. Padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios.

364. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą, teismas nėra saistomas teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, t. y. išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

375. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

386. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Evelina Petraitienė,... 2. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK)... 3. V. P., 2017 m. birželio 20 d., apie 15.17 val., Vilniuje, Olandų g., ties... 4. Ikiteisminio tyrimo metu įtariamuoju apklaustas V. P. kaltę pripažino... 5. V. P., 2017-06-29 apklaustas kaip įtariamasis pagal LR BK 281 str. 7 d.... 6. Kaltinamojo V. P., kaltę, padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką,... 7. Liudytojas V. V. parodė, kad 2017 m. birželio 20 d., patruliuojant su... 8. 2017-06-20 transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir apžiūros... 9. VTMT Toksikologijos laboratorijos specialisto išvadoje Nr. T-A 6101/2017 (01)... 10. Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akte Nr.... 11. Iš alkoholio kiekio matuoklio kvito duomenų matyti, kad 2017-06-20 15.09... 12. Iš VĮ „REGITRA“ duomenų bazės nustatyta, kad automobilio „Volvo... 13. Iš VšĮ „Emprekis“ rašto matyti, kad automobilio „Volvo S80“, valst.... 14. Pagal BK 281 straipsnio 7 dalį atsako tas, kas vairavo kelių transporto... 15. Kaltinamajam paskelbus apie galimybę kreiptis į teisėją dėl proceso... 16. Teismas, įvertinęs į bylos duomenis bei esant BK 418 straipsnio 1 dalies... 17. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 18. Teismas taip pat atsižvelgia į kaltinamojo atsakomybę lengvinančią... 19. Atsižvelgdamas į aptartas aplinkybes, teismas sprendžia, kad BK 41... 20. Kaltinamasis V. P. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, todėl... 21. Atsižvelgiant į kaltinamojo prašymą, teismas mano, jog yra tikslinga... 22. Kartu su bausme taikytina LR BK 68 straipsnyje numatyta baudžiamojo poveikio... 23. LR BK 67 straipsnio 2 dalies 7 punkte ir 72 straipsnyje numatyta dar viena... 24. Proceso išlaidų nėra, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje... 25. Ikiteisminio tyrimo metu V. P. paskirta kardomoji priemonė (b.l. 29) –... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 27. V. P. (V. P.), a. k. ( - ),, pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1... 29. Taikyti V. P. baudžiamojo poveikio priemonę, numatytą Lietuvos Respublikos... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 5 dalimi,... 31. V. P. paskirtą kardomąją priemonę – dokumentų paėmimą – palikti... 32. Išaiškinti kaltinamajam V. P., kad:... 33. 1. Bauda turi būti sumokėta per dešimt mėnesių nuo teismo baudžiamojo... 34. 2. Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi... 35. 3. Padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo... 36. 4. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą,... 37. 5. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo... 38. 6. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....