Byla B2-1047-460/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vatam“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Litvinga“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

Nustatė

3Klaipėdos apygardos teismo 2016-05-06 nutartimi UAB „Vatam” iškelta bankroto byla, administratore paskirta UAB „Litvinga“.

4Klaipėdos apygardos teismo 2016-08-05 nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas ir jų kreditiniai reikalavimai.

5Klaipėdos apygardos teisme gautas bankroto administratorės prašymas dėl trijų kreditorių išbraukimo iš kreditorių sąrašo, taikos sutarties patvirtinimo ir bankroto bylos nutraukimo.

6Prašymas tenkintinas.

7Įmonių bankroto įstatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad pasiūlymą sudaryti taikos sutartį gali pateikti kreditoriai, administratorius, įmonės savininkas (savininkai), o taikos sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu iki teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos. Šio straipsnio 4 dalis numato, kad taikos sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu iki teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos (CPK 41 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis).

8Teismas, išanalizavęs šalių 2016-11-28 pasirašytos taikos sutarties sąlygas dėl taikaus ginčų civilinėje byloje užbaigimo mano, kad jos neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms ar viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 straipsnio 2 dalis), šalys susitarė dėl taikaus ginčo sprendimo, susitarė su bendrovės kreditoriais dėl finansinių reikalavimų patenkinimo, taikos sutarties tvirtinimo, ir bylos nutraukimo. Šalims teisinės pasekmės šalims žinomos – jog patvirtinus taikos sutartį vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

9Patenkinus kreditorių Valdo Aleksandrovo, UAB „Tele2“, OU „E100 Baltia“ reikalavimus, jie išbrauktini iš kreditorių sąrašo (Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnis).

10Esant nurodytoms aplinkybėms teismui šalių pateikta 2016-11-28 taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla nutrauktina ((Įmonių bankroto įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 29 straipsnis, CPK 140 straipsnio 3 dalis, CPK 293 straipsnio 5 punktas).

11Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

12prašymą tenkinti.

13Iš kreditorių sąrašo išbraukti Valdą Aleksandrovą su 1 950 EUR kreditiniu reikalavimu.

14Iš kreditorių sąrašo išbraukti uždarąją akcinę bendrovę „Tele2“ su 176,35 EUR kreditiniu reikalavimu.

15Iš kreditorių sąrašo išbraukti OU „E100 Baltia“ su 791,99 EUR kreditiniu reikalavimu.

16Patvirtinti tarp kreditorės uždarosios akcinės bendrovės ,3altijos sunkvežimių servisas“, įmonės kodas 302414405, buveinės adresas Svajonės g. 10–2, Klaipėda, atstovaujamos direktoriaus Maksimo Michno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vatam“, įmonės kodas 302860959, buveinės adresas Mokyklos g. 62 K4- 12, Palanga, atstovaujama bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Litvinga“ direktoriaus Dominyko Survilos, šiomis sąlygomis:

 1. Atsakovė pripažįsta, jog yra skolingas vienintelei kreditorei 1 815,28 Eur sumą. Šią skolą sudaro:
 • 1815,28 Eur (tūkstantis aštuoni šimtai penkiolika eurų ir dvidešimt aštuoni euro et) dydžio skola trečios eilės kreditorei uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos sunkvežimių servisas“,
 1. Vienintelė kreditorė sutinka atidėti sutarties 1 punkte nurodytos skolos grąžinimą 1 mėnesiui, skaičiuojant nuo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos, o atsakovė įsipareigoja grąžinti skolą kreditorei šiame punkte nustatytu terminu. Atsakovė turi teisę grąžinti skolą dalimis arba sumokėti visą iš karto suėjus taikos sutarties nurodytam terminui.
 2. Atsiskaitymo forma - grynaisiais pinigais arba bankiniu pavedimu į žemiau nurodytą kreditoriaus sąskaitą:
 • UAB „Baltijos sunkvežimių centras“, a/s. Nr. LT787044060007036238, AB SEB bankas.
 1. Bendrovei pažeidus atsiskaitymo su kreditore terminą, atsakovė įsipareigoja mokėti 0,05 procentų (penkios šimtosios procento) dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną. Bendrovei pažeidus atsiskaitymo su kreditore terminą ir nesumokėjus visos skolos ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo šios taikos sutarties 2 punkte nurodyto termino, kreditorius įgyja teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.
 2. Kol galios ši sutartis ir jai pasibaigus pilnu prievolių įvykdymu, šalys įsipareigoja nereikšti viena kitai jokių pretenzijų ryšium su uždarosios akcinės bendrovės „Vatam“ nemokumu.
 3. Šalys šia sutartimi nustato 2000 (dviejų tūkstančių) Eur dydžio sumą administravimo išlaidų bei administratoriaus atlyginimui (kartu), o administratorius sutinka 2016-09-12 kreditorių susirinkime bei 2016-09-12 pavedimo sutartyje numatytą 6200 Eur. sumą už bankroto administravimo išlaidas bei administratoriaus atlyginimą sumažinti iki minėtos 2000 Eur sumos, kuri turi būti sumokėta bankroto administratoriui UAB „Litvinga“ per 1 mėnesį po teismo sprendimo (nutarties) nutraukti BUAB „Vatam“ iškeltą bankroto bylą Nr. B2-1047- 460/2016 Klaipėdos apygardos teisme įsiteisėjimo dienos Administratoriaus atsiskaitomosios sąskaitos Nr.: LT874010041200164393, AB DnB bankas.
 4. Bendrovei pažeidus atsiskaitymo su bankroto administratoriumi terminus, atsakovė įsipareigoja mokėti 0,05 procentų (penkios šimtosios procento) dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną. Bendrovei pažeidus atsiskaitymo su bankroto administratoriumi terminus ir nesumokėjus visos skolos ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo šios taikos sutarties 2 punkte nurodyto termino, bankroto administratorius įgyja teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.
 5. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo, teismui patvirtinus šalių sudarytą sutartį, procesinės teisinės pasekmės, nustatytos CPK 140 str. 3 d., 294 str. 2 d. ir ĮBĮ 29 str. 5 d.
 6. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad ši sutartis yra visoms šalims priimtinas susitarimas, pasiektas abipusių nuolaidų būdu, kuriuo yra išspręstas tarp šalių kilęs ginčas.
 7. Šalys pareiškia, kad šią sutartį perskaitė, jos turinį ir teisines pasekmes suprato ir, kaip atitinkančią jų valią priima ir pasirašo.

17Civilinę bylą Nr. 2-1047-460/2016 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos sunkvežimių servisas“ pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vatam“ dėl bankroto bylos iškėlimo nutraukti.

18Įpareigoti administratorę su nutartimi supažindinti įmonės kreditorius.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai