Byla AS-248-82-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Birutės Janavičiūtės (pranešėja) ir Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo individualios įmonės „Turtema“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo individualios įmonės „Turtema“ skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu ir valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2007 m. spalio 19 d. sprendimu Nr.356 netenkino pareiškėjo prašymo įregistruoti jo nuosavybės teises į gyvenamąjį namą, tvartą ir daržinę, esančius Lopaičių kaime, Tverių seniūnijoje, Rietavo savivaldybėje.

6Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija nurodė, kad pareiškėjas pateikė 1986 m. balandžio 25 d. sutartį, kuria P. L. nupirko minėtą turtą; Klaipėdos apygardos teismo 2004 m. lapkričio 8 d. nutartį, kuria Petro Liškaus individualiai įmonei iškelta bankroto byla ir paskirtas administratorius; 2007 m. kovo 16 d. bankrutavusios Petro Liškaus individualios įmonės kreditorių susirinkimo protokolą Nr.6, 2007 m. kovo 22 d. pirkimo - pardavimo sutartį Nr.1, 2007 m. kovo 28 d. perdavimo - priėmimo aktą Nr.1, kuriais pareiškėjas minėtą turtą įsigijo iš bankrutavusios Petro Liškaus individualios įmonės; kitus dokumentus. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija nurodė, kad pareiškėjo pateikti dokumentai nepatvirtina jo nuosavybės teisių į ginčo turtą atsiradimo. Pagal pateiktus dokumentus pareiškėjui šį turtą perleido bankrutavusios Petro Liškaus individualios įmonės administratorius, tačiau pagal 1986 m. balandžio 25 d. sutartį šis turtas priklausė P. L.. Dokumentų, patvirtinančių, jog ginčo turtas priklausė Petro Liškaus individualiai įmonei, nepateikta.

7Pareiškėjas skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą ir prašė įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialą įregistruoti minėtą gyvenamąjį namą, tvartą ir daržinę bei pareiškėjo nuosavybės teises į šiuos daiktus.

8Pareiškėjas nurodė, kad jo atsakovui pateikti dokumentai patvirtina jo nuosavybės teises į ginčo turtą. Šis turtas pagal tuo metu galiojusias normas teisėtai buvo įsigytas P. L., o vėliau pagal galiojusias Įmonių bankroto įstatymo nuostatas šis turtas teisėtai iš bankrutavusios Petro Liškaus individualios įmonės perėjo pareiškėjui.

9II.

10Šiaulių apygardos administracinis teismas 2007 m. lapkričio 27 d. nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu.

11Teismas nurodė, kad nors pareiškėjo skundo reikalavimas yra administracinio teisinio pobūdžio, tačiau ginčas iš esmės yra susijęs su nuosavybės teisėmis. Esant tokioms aplinkybėms ginčas turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

12III.

13Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartį ir jo skundą priimti.

14Pareiškėjas nurodo, kad šiuo atveju reikalavimų dėl nuosavybės teisių pripažinimo nėra reiškiama. Ginčas yra dėl nekilnojamojo turto registro tvarkytojo veiksmų, jis yra administracinio teisinio pobūdžio, todėl turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Nagrinėjamu atveju pareiškėjas įrodinėja savo nuosavybės teises į ginčo nekilnojamuosius daiktus. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojai atsisako registruoti pareiškėjo nuosavybės teises iš esmės remdamiesi tuo, jog pareiškėjo pateikti dokumentai nepatvirtina jo nuosavybės teisių, nes pagal pateiktus dokumentus pareiškėjas ginčo turtą įsigijo iš bankrutavusios Petro Liškaus individualios įmonės, tačiau nepatvirtinta, jog būtent ši įmonė prieš tai buvo įgijusi ginčo turtą. Keliamas ginčas yra susijęs su nuosavybės teisių įgijimo pagrindais, kuriuos reglamentuoja civilinės bei bankroto teisės normos. Esant tokioms aplinkybėms ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

19Pažymėtina, jog Speciali teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti spręsdama iš esmės analogiško ginčo rūšinio teismingumo klausimą taip pat nurodė, jog tokio pobūdžio ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Specialios teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta byloje D. V. v. valstybės įmonė Registrų centras).

20Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta. Tenkinti atskirąjį skundą ir panaikinti šią nutartį nėra pagrindo.

21Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

22atskirąjį skundą atmesti.

23Šiaulių apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai