Byla e2S-522-565/2019
Dėl taikos sutarties patvirtinimo, suinteresuoti asmenys G. K., M. K., P. Š. (P. Š.)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų D. P. (D. P.) ir M. P. (M. P.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. sausio 28 d. nutarties priimtos civilinėje byloje, kurioje, tenkinus pareiškėjų D. P. ir M. P. prašymą buvo atnaujintas procesas civilinėje byloje pagal M. K., G. K., P. Š. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, suinteresuoti asmenys G. K., M. K., P. Š. (P. Š.),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Pareiškėjai D. P. ir M. P. prašė atnaujinti procesą Vilniaus regiono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2SP-3795-494/2017, kurioje Vilniaus regiono apylinkės teismas 2017 m. birželio 27 d. nutartimi patvirtino M. K., G. K. ir P. Š. sudarytą taikos sutartį, bei atsisakyti tvirtinti M. K., G. K. ir P. Š. sudarytą taikos sutartį.

52.

6Prašyme nurodė, kad Vilniaus regiono apylinkės teismo patvirtinta taikos sutartis prieštarauja imperatyvioms teisės normos. Taikos sutartimi P. Š. M. K. ir G. K. perleido nuosavybės teises į žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) esantį ( - ), už 9 000 Eur sumą, kurią P. Š. M. ir G. K. buvo skolingas pagal 2011 m. rugsėjo 21 d. paskolos sutartį. M. P. ir D. P. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso 0,9860 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - ) (žemės sklypo kadastro Nr. ( - )), kuris ribojasi su žemės sklypu, kurio kadastro Nr. ( - ), šiuo metu bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiu G. K. ir M. K.. P. Š. faktiškai žemės ūkio paskirties žemės sklypą pardavė, pažeidžiant Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymu įtvirtintą nuostatą, suteikiančią teisę besiribojančių žemės ūkio žemės sklypų savininkams pirmenybės teise įsigyti parduodamus žemės ūkio paskirties žemės sklypus. P. Š. 2017 m. birželio 13 d. Nacionalinei žemės tarnybai pateikė pranešimą apie parduodamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą, tačiau nesulaukęs Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi nustatytų terminų bei galimų pretendentų, pateikusių sutikimus įsigyti žemės ūkio paskirties žemę, atitikties įstatymo reikalavimams įvertinimo, 2017 m. birželio 21 d. sudarė taikos sutartį, kurią Vilniaus regiono apylinkės teismas patvirtino 2017 m. birželio 27 d. nutartimi. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 8 dalis nustato, kad jeigu žemės ūkio paskirties žemės sklypas parduotas pažeidžiant pirmumo teisę jį pirkti, suinteresuotas asmuo per 3 mėnesius nuo sužinojimo apie tai dienos arba nuo momento, kai akivaizdžiai galėjo sužinoti apie žemės ūkio paskirties žemės sklypo pardavimą, turi teisę teismo tvarka reikalauti, kad jam būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos.

73.

8Suinteresuoti asmenys M. K., G. K. ir P. Š. su pareiškėjų reikalavimais nesutiko.

94.

10Nurodė, jog Lietuvos Respublikos Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 4 ir 6 straipsnių pakeitimo 2013 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XII-458 3 straipsnio 2 dalis nustatė, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos žemės sklypo pardavimo procedūros užbaigiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo nuostatas. Pardavimo procedūra laikoma pradėta, jeigu žemės savininko pranešimas apie sprendimą parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą yra išsiųstas žemės ūkio paskirties žemės sklypo naudotojui arba Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.165 straipsnyje nustatyta tvarka yra sudaryta preliminarioji sutartis dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo perleidimo sandorio sudarymo. Nurodytas įstatymas įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 d. ir galioja šiuo metu. M. K., G. K. ir P. Š. 2011 m. rugsėjo 21 d. sudarė atlygintiną paskolos sutartį, pagal kurią M. K. ir G. K. dviejų metų terminui, bet ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 30 d., paskolino P. Š. grynais pinigais 9 000 Eur sumą. Suėjus paskolos sutarties įvykdymo terminui P. Š. neturėjo finansinių galimybių įvykdyti paskolos sutartį, todėl buvo sudarytas 2013 m. spalio 3 susitarimas dėl prievolių įvykdymo pakeitimo (novacijos sutartis), o 2013 m. spalio 10 d. – preliminari sutartis, pagal kurią P. Š. įsipareigojo sudaryti pagrindinę žemės ūkio paskirties žemės sklypo (apie 0,2 ha ploto, esančio ( - )) pirkimo – pardavimo sutartį per 3 (tris) mėnesius nuo minėto žemės sklypo įregistravimo P. Š. vardu Nekilnojamojo turto registre. P. Š. nuosavybė (0,1934 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantis ( - )) Nekilnojamojo turto registre įregistruota 2017 m. kovo 1 d., tačiau pagrindinė žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis nustatytu terminu nebuvo sudaryta dėl P. Š. kaltės, todėl jis privalėjo sumokėti preliminariosios sutarties 6 straipsnio 2 dalyje numatytas netesybas – 5 000 Eur dydžio baudą. Šalys, siekdamos užkirsti kelią galimiems teisminiams ginčams dėl netesybų ir dėl žemės sklypo perleidimo, sudarė 2017 m. birželio 21 d. taikos sutartį, kurią pateikė teismui patvirtinti.

115.

12Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018 m. birželio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eA2-5769-723/2018 pareiškėjų D. P. ir M. P. prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė.

136.

14Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. birželio 18 d. nutartį panaikino ir atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. e2SP-3795-494/2017 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 7 ir 9 punktuose nurodytais pagrindais.

15II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

167.

17Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. sausio 28 d. nutartimi prašymą dėl teismo sprendimo (nutarties) pakeitimo arba panaikinimo atmetė. Teismas patvirtino M. K., G. K. ir P. Š. 2017 m. birželio 21 d. sudarytą taikos sutartį; priteisė iš D. P. 500 Eur bylinėjimosi išlaidas M. K. ir G. K.; priteisė iš D. P. 500 Eur bylinėjimosi išlaidas P. Š.; priteisė iš M. P. 500 Eur bylinėjimosi išlaidas M. K. ir G. K.; priteisė iš M. P. 500 Eur bylinėjimosi išlaidas P. Š.. Teismas nustatė, kad:

187.1.

19Lietuvos Respublikos Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 4 ir 6 straipsnių pakeitimo 2013 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XII-458 3 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos žemės sklypo pardavimo procedūros užbaigiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo nuostatas. Pardavimo procedūra laikoma pradėta, jeigu žemės savininko pranešimas apie sprendimą parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą yra išsiųstas žemės ūkio paskirties žemės sklypo naudotojui arba CK 6.165 straipsnyje nustatyta tvarka yra sudaryta preliminarioji sutartis dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo perleidimo sandorio sudarymo. Nurodyto pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 4 dalį, įsigaliojo 2014 m. sausio 1 d.;

207.2.

21pirmumo teisę įsigyti parduodamą žemės ūkio paskirties sklypą ta kaina, kuria jis parduodamas, ir kitomis tokiomis pačiomis sąlygomis turi asmuo, nuosavybės teise turintis žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuris ribojasi su parduodamu žemės ūkio paskirties žemės sklypu, jeigu jis atitinka Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus, tačiau tik tuo atveju, jeigu pardavimo procedūra būtų pradėta jau po 2014 m. sausio 1 d. Pareiškėjai preliminarią sutartį sudarė 2013 m. spalio 10 d., t. y. pardavimo procedūra pagal aptartą teisinį reguliavimą laikoma pradėta iki 2014 m. sausio 1 d., todėl pradėtos žemės sklypo pardavimo procedūros galėjo būti užbaigiamos pagal iki įstatymo įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo nuostatas;

227.3.

23pareiškėjai neginčijo sudarytos preliminarios sutarties, o įstatymas pareigos išviešinti sudarytą preliminarią sutartį nenumatė, pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, kad sudaryta preliminari sutartis būtų neteisėta, nepateikė įrodymų, kad ji fiktyvi. Tai, kad P. Š. kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą dėl žemės sklypo pardavimo, nesudaro pagrindo teigti, jog P. Š. nelaikė, kad turi įsipareigojimų pagal preliminarią sutartį. Kitų duomenų, kurie sudarytų pagrindą teigti, kad sudaryta taikos sutartis pažeidžia pareiškėjų ar kitų asmenų interesus, imperatyvias įstatymo nuostatas byloje nėra;

247.4.

25suinteresuoti asmenys M. K. ir G. K. bei suinteresuotas asmuo P. Š., sudarydami taikos sutartį, tinkamai išsprendė 5 000 Eur baudos sumokėjimo bei žemės sklypo perleidimo klausimus. Taikos sutartimi šalys išreiškė savo suderintą valią, jų sudaryta taikos sutartis atitinka įstatymų keliamus reikalavimus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei, nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, jos nuostatos yra suderintos šalių laisva valia.

26III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

278.

28Pareiškėjai D. P. ir M. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. sausio 28 d. nutartį ir tenkinti pareiškėjų prašymą panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2017 m. birželio 27 d. nutartį, kuria patvirtinta M. K., G. K. ir P. Š. sudaryta taikos sutartis. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

298.1.

30skundžiama teismo nutartimi teismas dar kartą patvirtino M. K., G. K. ir P. Š. 2017 m. birželio 21 d. sudarytą taikos sutartį, nors vadovaujantis CPK 371 straipsniu turėjo priimti vieną iš sprendimų: 1) pareiškėjų prašymą dėl teismo sprendimo (nutarties) pakeitimo arba panaikinimo atmesti; 2) teismo sprendimą ar nutartį pakeisti; 3) priimti naują sprendimą (nutartį). Teismui nusprendus, kad sudaryta 2017 m. birželio 21 d. sutartis atitinka imperatyvias teisės normas, teismas turėjo pareiškėjų prašymą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e2SP-3795-494/2017 atmesti, numatant galimybę tokią teismo nutartį apskųsti apeliacine tvarka;

318.2.

32asmenys, sudarę preliminarią sutartį, pageidaudami įrodyti, kad žemės sklypo pardavimo procedūra buvo pradėta iki 2014 m. sausio 1 d., ir šį faktą siekdami panaudoti prieš trečiuosius asmenis, turėjo tokią sutartį įregistruoti viešajame registre. Nagrinėjamu atveju preliminarios sutarties sudarymo faktas nebuvo išviešintas, tai yra 2013 m. spalio 10 d. sudaryta preliminarioji sutartis nebuvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre (CK 1.75 straipsnio 2 dalis). Pagal CK 4.254 straipsnio 1 punktą viešame registre turi būti registruojami su daiktais, teisių į juos suvaržymais bei daiktinėmis teisėmis susiję juridiniai faktai, sandoriai ir sprendimai, kuriais keičiamas registruojamo daikto teisinis statusas ar iš esmės keičiamos jo valdymo, naudojimo ir disponavimo juo galimybės. Tokiais atvejais, kai tam tikrą privalomai registruotiną, bet neįregistruotą sandorį siekiama panaudoti prieš trečiuosius asmenis, kurių teisiniams interesams, susijusiems su sandorio dalyku, sandorio sudarymas gali turėti įtakos, CK 1.75 straipsnio 2 dalyje nustatytas apribojimas juo remtis turi būti taikomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2013);

338.3.

34byloje nėra ginčo, jog pareiškėjai D. P. ir M. P. turi pirmumo teisę įsigyti parduodamą besiribojantį žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Teismui 2017 m. birželio 27 d. nutartimi patvirtinus sudarytą taikos sutartį, buvo pažeista imperatyvi Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymu įtvirtinta nuostata, suteikianti teisę besiribojančių žemės ūkio žemės sklypų savininkams (pareiškėjams) pirmenybės teise įsigyti parduodamus žemės ūkio paskirties žemės sklypus. Todėl sudaryta taikos sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Novacijos sutartis, preliminari sutartis bei taikos sutartis buvo tariami sandoriai, kuriais buvo siekiama apeiti įstatymą ir trečiųjų asmenų – pareiškėjų teises. Tokiu būdu šalys siekė išvengti pareiškėjų pirmenybės teisės bei sandorio patvirtinimo notarine forma;

358.4.

36nuosavybės teises į minėtą žemės sklypą P. Š. įregistravo 2017 m. kovo 1 d. Pagal preliminarios sutarties nuostatas sudaryti pagrindinę žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį P. Š. turėjo per 3 mėnesius nuo turtinių teisių įregistravimo, tai yra, iki 2017 m. birželio 1 d. Žinodamas apie sudarytas sutartis bei jose numatytas 5 000 Eur netesybas, P. Š. objektyviai turėjo galimybę sudaryti pagrindinę žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį iki 2017 m. birželio 1 d. 2017 m. gegužės 26 d. jam buvo įteiktas raginimas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tačiau ir per likusį laiką P. Š. žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties nesudarė. 2017 m. birželio 13 d. jis pateikė pranešimą apie parduodamą 0,1934 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą Nacionalinei žemės tarnybai, o jau 2017 m. birželio 21 d. sudarė tariamą taikos sutartį, kurią pateikė tvirtinti teismui;

378.5.

38neginčijama, kad gali būti sudaromos preliminarios sutartys dėl būsimo daikto (objekto), kurio sutarties sudarymo momente nėra, tačiau vertinant, ar žemės ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo procedūra buvo pradėta Lietuvos Respublikos Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo prasme, pardavimo objektas turėjo egzistuoti – turėjo būti suformuotas ir įregistruotas pardavėjo P. Š. vardu.

399.

40Suinteresuoti asmenys P. Š. bei M. K. ir G. K. prašo atskirojo skundo netenkinti. Suinteresuotų asmenų atsiliepimai grindžiami šiais pagrindiniais argumentais:

419.1.

42Lietuvos Respublikos Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 4 ir 6 straipsnių pakeitimo 2013 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XII-458 3 straipsnio 2 dalis nustatė, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos žemės sklypo pardavimo procedūros užbaigiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo nuostatas. Pardavimo procedūra laikoma pradėta, jeigu žemės savininko pranešimas apie sprendimą parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą yra išsiųstas žemės ūkio paskirties žemės sklypo naudotojui arba Civilinio kodekso 6.165 straipsnyje nustatyta tvarka yra sudaryta preliminarioji sutartis dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo perleidimo sandorio sudarymo. Įstatymas įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 d. ir galioja šiuo metu. Tai reiškia, kad tiek pagal preliminariąją sutartį (kartu ir pagal novacijos sutartį), tiek pagal taikos sutartį P. Š., M. K. bei G. K. galėjo užbaigti 2013 metais pradėtą žemės sklypo perleidimo procedūrą;

439.2.

44P. Š. ir M. K. bei G. K. sudaryti sandoriai – paskolos sutartis, susitarimas (novacijos sutartis), preliminarioji sutartis – yra galiojantys ir CK numatytais pagrindais nėra nuginčyti (pareiškėjai šių sandorių neginčijo). Šių sandorių pasekmė ir yra taikos sutartis, kurią patvirtino pirmos instancijos teismas. Pareiškėjų nurodomos aplinkybės (faktinis pagrindas) dėl taikos sutarties, kaip apsimestinio sandorio, ir dėl tariamos pareigos išviešinti preliminariąją sutartį yra laikytini jų samprotavimais, kurie nėra pagrįsti byloje esančiais įrodymais. Pareiškėjai iš esmės tik išreiškė savo nepasitenkinimą jiems nepalankia nutartimi, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis. Tačiau nesutikdami su pirmos instancijos teismo pateiktu byloje esančių įrodymų vertinimu, pareiškėjai nenurodo teismo padarytų teisės normų pažeidimų vertinant įrodymus, o pateikia savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų turinio. Tokiu būdu iš esmės siekiama, kad byloje pateiktų ir esančių įrodymų pagrindu būtų nustatytos kitos faktinės aplinkybės, nei tai padarė pirmos instancijos teismas;

459.3.

46joks įstatymas nenustato, kad asmuo, siekiantis perleisti jam priklausančią privačią žemės ūkio paskirties žemę ir pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymą pradėjęs tokią procedūrą, negali savo nuožiūra tokios procedūros nutraukti, t. y. atsisakyti siekio parduoti savo privačią žemės ūkio paskirties žemę. Todėl aplinkybė, jog P. Š., neturėdamas teisinių žinių ir vykdydamas novacijos bei preliminarią sutartis, kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos dėl jam priklausiusio žemės sklypo pardavimo pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymą, nesudaro pagrindo išvadai, kad jis negalėjo persigalvoti ir tokią procedūrą nutraukti, juo labiau, kad jis privalėjo (bei iki šiol privalo) tokią pardavimo procedūrą užbaigti, taip pat, kad pareiškėjai įgijo ir šiuo metu turi absoliučią bei neatšaukiamą teisę privalomai įsigyti ginčo žemės sklypą ir tokiu būdu tapti jo bendrasavininkiais;

479.4.

48Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos pradėta ginčo perleidimo procedūra yra nutraukta. Tai reiškia, kad nutartis, kuria patvirtinta taikos sutartis, pareiškėjams nesukelia jokių teisinių pasekmių, t. y., nepatvirtinus taikos sutarties, ginčo žemės sklypo savininku vėl taptu P. Š., kuris ginčo žemės sklypo pareiškėjams neprivalo perleisti ir neperleis.

49IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

50Atskirasis skundas tenkinamas

5110.

52Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmos instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, nustatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė (CPK 338 straipsnis).

5311.

54Pagal CPK 370 straipsnio 4 dalį atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, atnaujinus procesą, teismas turi pasisakyti dėl visų pareiškėjo (pareiškėjų) nurodytų proceso atnaujinimo pagrindų ir juos analizuoti atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, nes tik tokiu būdu galima nustatyti, ar pareiškėjo nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai iš tikrųjų leidžia abejoti byloje priimto ir įsiteisėjusio sprendimo (nutarties) teisėtumu ir pagrįstumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2006). Tai reiškia, kad po nutarties dėl proceso atnaujinimo priėmimo vykstančio proceso metu pirmiausia turi būti išnagrinėta, ar pasitvirtino tos aplinkybės, kurios sudarė pagrindą priimti nutartį atnaujinti procesą byloje. Šiuo atveju bylos procesas buvo atnaujintas CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto – teismui nusprendus dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų pagrindu, bei CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto – teismui sprendime (nutartyje) padarius aiškią teisės normos taikymo klaidą, kai procesinis sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, pagrindu. Nagrinėjant atnaujintą civilinę bylą laikantis proceso atnaujinimo pagrindų, reikia patikrinti, ar Vilniaus regiono apylinkės teismo 2017 m. birželio 27 d. nutartis, kuria patvirtinta suinteresuotų asmenų M. K., G. K. bei P. Š. sudaryta taikos sutartis, pažeidžia neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teises ir įstatymų saugomus interesus, taip pat, ar patvirtinant suinteresuotų asmenų sudarytą taikos sutartį teismas nepadarė teisės taikymo klaidų – ar patvirtinta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms.

5512.

56Bylos duomenys patvirtina, jog pareiškėjams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantis ( - ), t. y., pareiškėjui D. P. priklauso 159/1972 dalys minėto žemės sklypo, o pareiškėjui M. P. priklauso 1813/1972 dalys minėto žemės sklypo (e. b. T. I., b. l. 51–52).

5713.

58Suinteresuotiems asmenims G. K. ir M. K. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso su pareiškėjams nuosavybės teise priklausančiu žemės ūkio paskirties žemės sklypu besiribojantis žemės ūkio paskirties sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (įrašas Nekilnojamojo turto registre galioja nuo 2017 m. liepos 12 d.). Šio žemės sklypo savininku iki 2017 m. birželio 27 d. Vilniaus rajono apylinkės teismo nutarties Nr. e2SP-3795-494/2017 priėmimo buvo suinteresuotas asmuo P. Š. (e. b. T. I., b. l. 55).

5914.

60Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog:

6114.1.

62M. K., G. K. ir P. Š. 2011 m. rugsėjo 21 d. sudarė atlygintiną paskolos sutartį, pagal kurią M. K. ir G. K. dviejų metų terminui, bet ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 30 d. paskolino P. Š. grynaisiais pinigais 9 000 Eur sumą (e. b. T. I., b. l. 7-8);

6314.2.

642013 m. spalio 3 d. susitarimu dėl prievolių įvykdymo pakeitimo (novacijos sutartis) kreditoriai M. K., G. K. ir skolininkas P. Š., atsižvelgdami į tai, kad pagal įsiteisėjusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I-2059-16-2005 ir pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymą skolininkui yra formuojamas (suformuotas) atskiras apie 0,2 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - ), kuris yra (bus) skolininko asmeninė nuosavybė, tačiau šiuo metu teisės aktų nustatyta tvarka nekilnojamojo turto registre dar nėra įregistruotas, susitarė pakeisti prievolių vykdymą, tai yra, sudarydamos novacijos sutartį, šalys susitarė, jog skolininkas P. Š., įregistravęs nekilnojamojo turto registre nuosavybės teisę į minėtą žemės ūkio paskirties žemės sklypą, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo nuosavybės teisės įregistravimo jo vardu nekilnojamojo turto registre dienos šį žemės sklypą perleis M. K. ir G. K. (e. b. T. I., b. l. 9);

6514.3.

662013 m. spalio 10 d. M. K., G. K. ir P. Š. sudarė preliminariąją sutartį, pagal kurią P. Š. įsipareigojo sudaryti pagrindinę minėto žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį su M. K. ir G. K. per 3 (tris) mėnesius nuo turto įregistravimo nekilnojamojo turto registre P. Š. vardu už bendrą 9 000 Eur kainą (e. b. T. I., b. l. 10-12);

6714.4.

68P. Š. Nekilnojamojo turto registre 2017 m. kovo 1 d. įregistravo nuosavybės teises į 0,1934 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) (T. I., e. b. l. 15-16);

6914.5.

70M. K. ir G. K. 2017 m. gegužės 25 d. priminimu – raginimu paragino P. Š. iki 2017 m. birželio 1 d. sudaryti žemės sklypo pagrindinę pirkimo – pardavimo sutartį (e. b. T. I., b. l. 13);

7114.6.

72Suinteresuotas asmuo P. Š. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriui pateikė 2017 m. birželio 13 d. pranešimą apie parduodamą 0,1934 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) esantį ( - ) (T. I., e. b. l. 46-47) už 9 000 Eur kainą;

7314.7.

74Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius 2017 m. birželio 20 d. pranešimu dėl parduodamo žemės ūkio paskirties žemės sklypo Nr. 48SD-7709-(14.48.104.), informavo M. P., jog P. Š. už 9 000 Eur kainą parduoda 0,1934 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą (nekilnojamojo turto registro numeris ( - ), kadastro numeris ( - )), o M. P. kaip žemės sklypo, besiribojančio su parduodamu žemės sklypu, savininkas yra vienas iš asmenų, turinčių pirmumo teisę įsigyti parduodamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą. Tarnyba nurodė, jog M. P. ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos turi pateikti sutikimą pirkti parduodamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą ar atsisakymą jį pirkti (e. b. T. I., b. l. 13);

7514.8.

76Vilniaus regiono apylinkės teismo 2017 m. birželio 27 d. nutartimi supaprastinto proceso tvarka (CPK 579–582 straipsniai) patvirtinta suinteresuotų asmenų M. K., G. K. ir P. K. 2017 m. birželio 21 d. sudaryta taikos sutartis, kurios pagrindu 0,1934 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise atiteko P. Š. kreditoriams M. ir G. K. (e. b. T. I., b. l. 34-36);

7714.9.

78M. P. 2017 m. birželio 30 d. sutikimu, o D. P. 2017 m. liepos 24 d. sutikimu išreiškė norą pirkti P. Š. žemės ūkio paskirties žemės sklypą už pardavėjo P. Š. nurodytą 9 000 Eur sumą (e. b. T. I., b. l. 49–50; 53–54).

7915.

80Pareiškėjai D. P. ir M. P. teigia, jog suinteresuotų asmenų sudaryta taikos sutartis, kuria P. Š. nuosavybės teise perleido jam priklausiusį žemės ūkio paskirties žemės sklypą M. ir G. K., pažeidžia jų teises ir interesus, nes jie, kaip besiribojančio su perleidžiamu žemės skypu bendrasavininkai, buvo suinteresuoti šį sklypą įsigyti už tą kainą, už kurią jis buvo parduodamas; teismui patvirtinus suinteresuotų asmenų sudarytą taikos sutartį, buvo pažeista imperatyvi Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymu įtvirtinta nuostata, suteikianti teisę besiribojančių žemės ūkio žemės sklypų savininkams (pareiškėjams) pirmenybės teise įsigyti parduodamus žemės ūkio paskirties žemės sklypus.

8116.

82Pareiškėjai teigia, jog ginčo teisiniams santykiams taikytina Lietuvos Respublikos Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo redakcija (įsigaliojusi nuo 2014 m. sausio 1 d.), kadangi suinteresuotas asmuo P. Š. 2017 m. birželio 13 d. Nacionalinei žemės tarnybai pateikė pranešimą apie savo parduodamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą, tačiau, nesulaukęs Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi nustatytų terminų bei galimos pretendentų, pateikusių sutikimus įsigyti žemės ūkio paskirties žemę, atitikties įstatymo reikalavimams įvertinimo, 2017 m. birželio 21 d. sudarė taikos sutartį, kurią Vilniaus regiono apylinkės teismas patvirtino 2017 m. birželio 27 d. nutartimi. Tuo tarpu suinteresuoti asmenys teigia, kad ginčo taikos sutartis buvo 2013 m. spalio 10 d. suinteresuotų asmenų sudarytos preliminarios sutarties įgyvendinimas, tai yra, jog žemės ūkio paskirties žemės sklypo pardavimas buvo pradėtas dar iki Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties įsigijimo įstatymo redakcijos įsigaliojimo 2014 m. sausio 1 d., todėl suinteresuoti asmenys turėjo teisę pabaigti iki naujosios įstatymo redakcijos įsigaliojimo pradėtą ginčo žemės sklypo pirkimo – pardavimo procesą.

8317.

84Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinuoju įstatymu (toliau – ir Laikinasis įstatymas), be kitų tikslų, siekiama užtikrinti, kad Lietuvos nacionalinis turtas – žemės ūkio paskirties žemė, būtų naudojama racionaliai, skatinant žemės ūkio veiklą ir konkurencingą žemės ūkį, sudarant sąlygas racionaliai tvarkomoms žemės valdoms suformuoti ir žemės konsolidacija. Viena iš šiam tikslui pasiekti nustatytų priemonių – pirmumo teisė įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę ta kaina, kuria ji parduodama, ir kitomis tomis pačiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai parduodama iš viešųjų varžytynių. Asmeniui turi būti suteikta reali galimybė pasinaudoti jam priklausančia pirmumo teise (jis turi būti informuojamas apie pardavimą, jo sąlygas), o ja nepasinaudojęs, netenka teisės į pažeistų teisių gynybą šiuo pagrindu.

8518.

86Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo (redakcija, įsigaliojusi nuo 2014 m. sausio 1 d.) 6 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog pirmumo teisę įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę ta kaina, kuria ji parduodama, ir kitomis tokiomis pačiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai parduodama iš viešųjų varžytynių, šia eilės tvarka turi: 1) žemės sklypo bendraturčiai – Civilinio kodekso 4.79 straipsnyje nustatyta tvarka; 2) parduodamo žemės sklypo naudotojas, pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį naudojęs šią žemę žemės ūkio veiklai ne mažiau kaip vienus metus, – jeigu jis atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus; 3) asmuo, nuosavybės teise turintis žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuris ribojasi su parduodamu žemės ūkio paskirties žemės sklypu, – jeigu jis atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus. Laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymas numatė, kad žemės savininkas apie sprendimą parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą praneša pasirinktam notarui arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) teritoriniam padaliniui pagal parduodamo žemės sklypo buvimo vietą. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys apie parduodamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą, pardavimo sąlygas ir sąlygas, kurioms esant asmenys gali pasinaudoti pirmumo teise įsigyti parduodamą žemę, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo žemės savininko pranešimo gavimo dienos raštu praneša parduodamo žemės sklypo naudotojui (naudotojams), kurie savo sutikimą (sprendimą, kai žemė įsigyjama valstybės vardu) pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą ar atsisakymą jį pirkti turi pateikti Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos.

8719.

88Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui ir nustačius, jog pareiškėjai D. P. ir M. P. bendrąja daline nuosavybe valdo žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuris ribojasi su P. Š. nuosavybės teise iki Vilniaus regiono apylinkės teismo 2017 m. birželio 27 d. nutarties priėmimo valdytu žemės ūkio paskirties žemės sklypu, pareiškėjai laikytini asmenimis turinčiais pirmumo teisę įsigyti ginčo sklypą pagal Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punktą.

8920.

90Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalis, reglamentuojanti įstatymo įsigaliojimą, numatė, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo (2014-01-01 redakcijos) pradėtos žemės sklypo pardavimo procedūros užbaigiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Laikinojo įstatymo nuostatas. Pardavimo procedūra laikoma pradėta, jeigu žemės savininko pranešimas apie sprendimą parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą yra išsiųstas žemės ūkio paskirties žemės sklypo naudotojui arba CK 6.165 straipsnyje nustatyta tvarka yra sudaryta preliminarioji sutartis dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo perleidimo sandorio sudarymo.

9121.

92Nagrinėjamoje byloje suinteresuoti asmenys įrodinėja, jog tiek pagal preliminariąją sutartį (kartu ir pagal novacijos sutartį), tiek pagal taikos sutartį jie turėjo teisę užbaigti dar 2013 metais pradėtą ginčo žemės sklypo perleidimo procedūrą, kadangi ši procedūra pradėta dar iki Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo 2014 m. sausio 1 d. redakcijos, numatančios besiribojančių su parduodamu žemės sklypu, žemės savininkų pirmumo teisę įsigyti parduodamą žemę, įsigaliojimo.

9322.

94CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Pagal kasacinio teismo praktiką preliminarioji sutartis – tai ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. plenarinės sesijos nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2008; 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010; kt.).

9523.

96Suintresuotų asmenų 2013 m. spalio 10 d. sudarytos preliminarios sutarties 1 straipsnyje nurodyta, jog būsimas pardavėjas (P. Š.) siūlo būsimiems pirkėjams (M. ir G. K.) įsigyti ginčo žemės sklypą už bendrą 9 000 Eur kainą (2 straipsnio 1 punktas), o būsimi pirkėjai šį pasiūlymą priima. Kadangi šalys 2013 m. spalio 3 d. sudarė susitarimą dėl prievolių įvykdymo pakeitimo (novacijos sutartį), todėl, sudarius pagrindinę ginčo žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį, būsimo pardavėjo prievolės pagal paskolos sutartį pasibaigia, o žemės sklypo pagrindinėje pirkimo – pardavimo sutartyje nurodoma, kad būsimi pirkėjai būsimam pardavėjui žemės sklypo kainą yra sumokėję (2 straipsnio 2 punktas).

9724.

98Vienas esminių preliminariosios sutarties bruožų yra terminas, iki kurio turi būti sudaryta pagrindinė sutartis (CK 6.165 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamu atveju 2013 m. spalio 10 d. suinteresuotų asmenų sudarytos preliminarios sutarties 1 straipsnio 3 punkte nurodyta, jog P. Š. įsipareigoja sudaryti pagrindinę ginčo žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį su M. K. ir G. K. per 3 (tris) mėnesius nuo turto įregistravimo nekilnojamojo turto registre P. Š. vardu. Nustatyta, jog P. Š. nuosavybės teisę į ginčo žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre įregistravo 2017 m. kovo 1 d., taigi, pagrindinės ginčo žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo terminas baigėsi 2017 m. birželio 1 d. Be to, suinteresuoti asmenys M. ir G. K. savo procesiniuose dokumentuose nurodė, jog P. Š. nepagrįstai vengė sudaryti pagrindinę žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad yra pagrindas konstatuoti prievolės sudaryti pagrindinę sutartį dėl žemės sklypo pirkimo – pardavimo pasibaigimą 2017 m. birželio 1 d. (CK 6.165 straipsnio 5 dalis) ir būsimų pirkėjų teisę reikalauti iš būsimo pardavėjo, jam pažeidus pareigą sudaryti pagrindinę sutartį, atlyginti dėl sutarties neįvykdymo patirtus nuostolius. Nors CK 6.165 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas reguliavimas dėl prievolės sudaryti pagrindinę sutartį nustatytu terminu pasibaigimo nereiškia, kad pasibaigus šalių sutartam terminui pagrindinės sutarties sudaryti nebegalima, tačiau konstatavus preliminarios sutarties pabaigą, pagrindinė žemės ūkio paskirties žemės pirkimo – pardavimo sutartis negali būti sudaroma pažeidžiant Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo nuostatas.

9925.

100Šiuo atveju pasibaigus terminui, iki kurio turėjo būti sudaryta pagrindinė ginčo žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis, šalys kreipėsi į teismą, prašydami supaprastinto proceso tvarka patvirtinti taikos sutartį dėl ginčo žemės sklypo nuosavybės perėjimo.

10126.

102CK 6.983 straipsnio 1 dalis numato, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog taikos sutartį supaprastinto proceso tvarka (CPK XXXIX skyrius 579-582 straipsniai) teismas gali patvirtinti, jeigu nustato, kad dėl sutarties teisminio patvirtinimo yra abiejų sutarties šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama (žr., pvz., CK 1.80, 1.81, 1.84, 1.86, 6.228, 6.984, 6.986 straipsnius, CPK 42 straipsnio 2 dalį, 293 straipsnio 5 punktą, 296 straipsnio 1 dalies 2–4 punktus). Kreiptis į teismą dėl taikos sutarties patvirtinimo, kai civilinė byla dėl taikos sutartimi išspręstų klausimų teisme nėra iškelta, šalys neprivalo. Sudarydamos tokią sutartį, šalys gali apsiriboti vien paprasta rašytine sandorio forma (CK 1.73 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 6.983 straipsnio 3 dalis), o prireikus dėl taikos sutarties patvirtinimo šalys gali kreiptis ir į notarą. Sprendžiant klausimą dėl taikos sutarties sudarymo teismine tvarka, reikia atsižvelgti į pirmiau nurodytas CK 6.983 straipsnio nuostatas dėl taikos sutarties sampratos bei į teismo vykdomą apsauginę funkciją. Iš šios teisės normos turinio išplaukia, kad teismas supaprastinto proceso tvarka taikos sutartis tvirtina tik tokiais atvejais, kai materialinių teisinių santykių subjektai tarpusavio nuolaidų būdu ir esant jų suderintai valiai išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus, t. y., iš esmės tokios sutarties tvirtinimas teismine tvarka galimas tik esant ginčui ar galimybei jam kilti tarp materialinių teisinių santykių subjektų, o tais atvejais, kai nurodytos įstatyme aplinkybės neegzistuoja, teismas, nors ir vykdydamas apsauginę funkciją, negali pakeisti notaro, atliekančio jam įstatymo priskirtas funkcijas, tarp jų – notarinių sandorių tvirtinimą (Notariato įstatymo 2, 26, 45 straipsniai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K3-486/2013).

10327.

104Nagrinėjamu atveju nei iš teismui pateiktos tvirtinti 2017 m. birželio 21 d. taikos sutarties nuostatų, nei iš pačio prašymo patvirtinti taikos sutartį supaprastinto proceso tvarka (e. b. T. I., b. l. 1-8) neaišku, kokiomis konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis remiantis buvo sudaryta ši taikos sutartis. Suinteresuoti asmenys teigia, jog teismo patvirtinta taikos sutartimi šalys išsprendė galimą ginčą dėl 5 000 Eur dydžio baudos, numatytos preliminarioje sutartyje už P. Š. delsimą sudaryti pagrindinę žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį mokėjimo (preliminarios sutarties 6 straipsnio 2 punktas), tačiau nagrinėjamu atveju sutarties objektas yra ne preliminarioje sutartyje numatyta bauda, o ginčo žemės sklypo nuosavybės perėjimas. Tai apsunkina galimybę įvertinti tikruosius taikos sutartį pasirašiusių šalių ketinimus ir įvertinti jų atitikimą imperatyviems įstatymo reikalavimams. Sandoriai dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą turi būti sudaromi notarine forma (CK 1.74 straipsnio 1 dalies 1 punktas), todėl tarp suinteresuotų asmenų nesant ginčo dėl daiktinių teisių į nekilnojamą turtą, suinteresuoti asmenys dėl sutarties patvirtinimo turėjo kreiptis į notarą (CK 1.74 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 1.93 straipsnio 3 dalis).

10528.

106Byloje yra duomenys, jog pasibaigus preliminarios sutarties galiojimui (2017-06-01), suinteresuotas asmuo P. Š. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriui pateikė 2017 m. birželio 13 d. pranešimą apie už 9 000 Eur parduodamą ginčo žemės sklypą, kas taip pat patvirtina, jog pagrindinės ginčo žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo procedūra buvo nutraukta. Pareiškėjai, po to kai gavo informaciją iš Nacionalinės žemės tarnybos, pateikė sutikimus dėl parduodamo žemės sklypo įsigijimo, tai yra, išreiškė norą pasinaudoti jiems priklausančia pirmumo teise, tačiau bylos duomenys patvirtina, jog ši procedūra nebuvo baigta, nes Vilniaus regiono apylinkės teismo 2017 m. birželio 27 d. nutartimi supaprastinto proceso tvarka buvo patvirtinta suinteresuotų asmenų M. K., G. K. ir P. K. 2017 m. birželio 21 d. sudaryta taikos sutartis dėl ginčo žemės sklypo nuosavybės teisės perėjimo.

10729.

108Apibendrinant nurodytas byloje nustatytas faktines aplinkybes bei teisinius argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog ginčo žemės sklypo pardavimo procedūra buvo pradėta dar iki 2014 m. sausio 1 d., nes byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, jog, jeigu tokia procedūra ir buvo pradėta, ji nutrūko pasibaigus preliminarios sutarties terminui ir toliau turėjo būti vykdoma laikantis žemės ūkio paskirties žemės perleidimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Įrodymų, kad suinteresuoti asmenys būtų atskleidę pareiškėjams preliminarios sutarties sudarymo faktą, byloje nėra, todėl buvo pažeistos pareiškėjų teisės. Įstatymų nežinojimas ar netinkamas jų nuostatų suvokimas nepateisina įstatymų reikalavimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

10930.

110Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Nustačius, jog pareiškėjų pirmumo teisė įsigyti suinteresuoto asmens parduodamą žemės sklypą buvo pažeista, be to, suinteresuoti asmenys nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sandorį sudarė pažeidžiant CK nuostatas, reglamentuojančias tokių sandorių privalomą notarinę formą, o įstatymų reikalaujamos notarinės formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį (CK 1.93 straipsnio 3 dalis), vertintina, jog yra pagrindas konstatuoti patvirtintos taikos sutarties prieštaravimą imperatyvioms įstatymo nuostatoms.

11131.

112Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Remiantis nurodytu, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir ginčas išsprendžiamas iš esmės – suinteresuotų asmenų M. K., G. K. ir P. Š. prašymas patvirtinti 2017 m. birželio 21 d. sudarytą taikos sutartį, kaip prieštaraujančią imperatyvioms įstatymų nuostatoms, atmetamas (CK 6.984 straipsnis, CPK 42 straipsnio 2 dalis, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kadangi žemės ūkio paskirties žemės perleidimo tvarką reglamentuoja specialusis įstatymas, teismas šioje byloje nesprendžia dėl ginčo žemės sklypo pirkėjų teisių perkėlimo, tačiau išsprendžia teismo nutartimi patvirtintos imperatyvioms ir įstatymo normoms prieštaraujančios taikos sutarties atgręžimo klausimą. Dėl teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties įvykdymo atgręžimo

11332.

114Pagal CPK 373 straipsnį panaikinus arba pakeitus sprendimą ar nutartį, jeigu jie jau buvo įvykdyti ar pradėti vykdyti, vienos iš šalių prašymu teismas įpareigoja ginčo šalis grąžinti tai, ką jos yra gavusios sprendimą vykdydamos. Įstatymo leidėjas įtvirtino taisyklę, kad esant būtinybei teismo nutarties įvykdymo atgręžimo klausimas yra išsprendžiamas galutiniu teismo procesiniu sprendimu, priimtu civilinėje byloje dėl proceso atnaujinimo (CPK 371 straipsnis, 373 straipsnis). Taigi sprendimo įvykdymo atgręžimas vykdomas toje pačioje byloje, kurioje buvo atnaujintas procesas. Tokiu būdu užtikrinamas civilinio proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principo įgyvendinimas ir išvengiama naujo proceso dėl procesinio sprendimo įvykdymo atgręžimo. Atnaujinto proceso byloje teismui priėmus naują sprendimą, ankstesnis teismo procesinis sprendimas netenka galios pagal įstatymą (CPK 371 straipsnis 3 dalis), todėl nagrinėjamu atveju privalo būti išspręstas Vilniaus regiono apylinkės teismo 2017 m. birželio 27 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties įvykdymo atgręžimo klausimas. Be to, restitucijos taikymą numato ir CK 1.80 straipsnio 2 dalis, kurioje reglamentuota, kad kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių. Restitucijos taikymo pagrindą ir būdus reglamentuoja CK šeštosios knygos I dalies X skyrius. Teismo nutartimi patvirtintą taikos sutartį pripažinus prieštaraujančia imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir dėl to negaliojančia ab initio, privalo būti taikoma restitucija.

11533.

116Juridinių asmenų registro duomenys (CPK 179 straipsnio 3 dalis) patvirtina, jog ginčo žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), 2017 m. birželio 27 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo nutarties Nr. e2SP-3795-494/2017 pagrindu yra įregistruotas G. K. ir M. K. nuosavybės teise. Nustačius, jog Vilniaus regiono apylinkės teismo 2017 m. birželio 27 d. Nr. e2SP-3795-494/2017 patvirtinta taikos sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, taikytina restitucija natūra: suinteresuotam asmeniui P. Š. (asmens kodas ( - ) iš suinteresuotų asmenų M. K. (asmens kodas ( - ) ir G. K. (asmens kodas ( - ) priteisiamas 0,1934 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), esantis ( - )

11734.

118Bylos duomenys patvirtina, jog vietoje 9 000 Eur sumos grąžinimo Giedrei ir M. K., P. Š. perleido jiems ginčo žemės sklypą, kuris taikius restituciją grąžinamas P. Š., todėl dėl 9 000 Eur sumos atgręžimo šioje byloje nepasisakoma. Dėl bylinėjimosi išlaidų

11935.

120Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį apeliacinės instancijos teismas, keisdamas pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą, iš naujo paskirsto bylinėjimosi išlaidas.

12136.

122Bylos duomenys patvirtina, jog atnaujinus procesą, pirmosios instancijos teisme pareiškėjai D. P. ir M. P. turėjo 1 350 Eur bylinėjimosi išlaidų už pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, atskirąjį skundą ir atstovavimą teismo posėdžiuose (e. b. T. I., b. l. 123-124; T. II., b. l. 1-4). Byloje pateikti du analogiški 2018 m. birželio 22 d. pinigų priėmimo kvitai Nr. 924565, išrašyti 200 Eur sumai (e. b. T. I., b. l. 124 ir T. II., b. l. 4), todėl, sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų, šie kvitai vertinami kaip vienas. Pareiškėjų prašomos priteisti išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų bei 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 pakeistų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatų 8.8, 8.15; 8.19 punkte nurodytų dydžių, todėl šios išlaidos lygiomis dalimis priteisiamos iš suinteresuotų asmenų M. K., G. K. ir P. Š., iš kiekvieno priteisiant po 450 Eur pareiškėjų naudai (CPK 93, 98 straipsniai).

12337.

124Pareiškėjai taip pat patyrė 400 Eur advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Šias išlaidas patvirtina 2019 m. kovo 20 d. Teisinių paslaugų ataskaita ir 2019 m. vasario 13 d. pinigų priėmimo kvitas Nr. 924576. Išlaidos neviršija aukščiau nurodytų Rekomendacijų 8.15 punkte nurodytų dydžių, todėl apeliacinės instancijos teismui tenkinus skundą visiškai, pareiškėjų patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme lygiomis dalimis priteisiamos iš suinteresuotų asmenų M. K., G. K. ir P. Š., iš kiekvieno priteisiant po 133,33 Eur pareiškėjų naudai (CPK 93, 98 straipsniai).

125Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

126Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. sausio 28 d. nutartį panaikinti ir ginčą išspręsti iš esmės:

127Atsisakyti tvirtinti suinteresuotų asmenų M. K. (asmens kodas ( - ) G. K. (asmens kodas ( - ) ir P. Š. (asmens kodas ( - ) 2017 m. birželio 21 d. sudarytą taikos sutartį.

128Taikyti restituciją natūra: grąžinti suinteresuotam asmeniui P. Š. (asmens kodas ( - ) nuosavybės teise iš suinteresuotų asmenų M. K. (asmens kodas ( - ) ir G. K. (asmens kodas ( - )) 0,1934 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

129Priteisti lygiomis dalimis iš suinteresuotų asmenų M. K. (asmens kodas ( - ) G. K. (asmens kodas ( - ) ir P. Š. (asmens kodas (( - )) 1 350 Eur bylinėjimosi išlaidų, pareiškėjų patirtų pirmosios instancijos teisme, priteisiant iš kiekvieno suinteresuoto asmens po 450 Eur pareiškėjų D. P. (asmens kodas ( - ) ir M. P. (asmens kodas ( - ) naudai.

130Priteisti lygiomis dalimis iš suinteresuotų asmenų M. K. (asmens kodas ( - ) G. K. (asmens kodas ( - ) ir P. Š. (asmens kodas (( - )) 400 Eur bylinėjimosi išlaidų, pareiškėjų patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisiant iš kiekvieno suinteresuoto asmens po 133,33 Eur pareiškėjų D. P. (asmens kodas ( - ) ir M. P. (asmens kodas ( - ) naudai.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Pareiškėjai D. P. ir M. P. prašė atnaujinti procesą Vilniaus regiono... 5. 2.... 6. Prašyme nurodė, kad Vilniaus regiono apylinkės teismo patvirtinta taikos... 7. 3.... 8. Suinteresuoti asmenys M. K., G. K. ir P. Š. su pareiškėjų reikalavimais... 9. 4.... 10. Nurodė, jog Lietuvos Respublikos Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo... 11. 5.... 12. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018 m. birželio 18 d. nutartimi... 13. 6.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi Vilniaus regiono... 15. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 7.... 17. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. sausio 28 d. nutartimi prašymą... 18. 7.1.... 19. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo... 20. 7.2.... 21. pirmumo teisę įsigyti parduodamą žemės ūkio paskirties sklypą ta kaina,... 22. 7.3.... 23. pareiškėjai neginčijo sudarytos preliminarios sutarties, o įstatymas... 24. 7.4.... 25. suinteresuoti asmenys M. K. ir G. K. bei suinteresuotas asmuo P. Š.,... 26. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 27. 8.... 28. Pareiškėjai D. P. ir M. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 29. 8.1.... 30. skundžiama teismo nutartimi teismas dar kartą patvirtino M. K., G. K. ir P.... 31. 8.2.... 32. asmenys, sudarę preliminarią sutartį, pageidaudami įrodyti, kad žemės... 33. 8.3.... 34. byloje nėra ginčo, jog pareiškėjai D. P. ir M. P. turi pirmumo teisę... 35. 8.4.... 36. nuosavybės teises į minėtą žemės sklypą P. Š. įregistravo 2017 m. kovo... 37. 8.5.... 38. neginčijama, kad gali būti sudaromos preliminarios sutartys dėl būsimo... 39. 9.... 40. Suinteresuoti asmenys P. Š. bei M. K. ir G. K. prašo atskirojo skundo... 41. 9.1.... 42. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo... 43. 9.2.... 44. P. Š. ir M. K. bei G. K. sudaryti sandoriai – paskolos sutartis, susitarimas... 45. 9.3.... 46. joks įstatymas nenustato, kad asmuo, siekiantis perleisti jam priklausančią... 47. 9.4.... 48. Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos pradėta... 49. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 50. Atskirasis skundas tenkinamas... 51. 10.... 52. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 53. 11.... 54. Pagal CPK 370 straipsnio 4 dalį atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą... 55. 12.... 56. Bylos duomenys patvirtina, jog pareiškėjams bendrosios dalinės nuosavybės... 57. 13.... 58. Suinteresuotiems asmenims G. K. ir M. K. bendrosios jungtinės sutuoktinių... 59. 14.... 60. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog:... 61. 14.1.... 62. M. K., G. K. ir P. Š. 2011 m. rugsėjo 21 d. sudarė atlygintiną paskolos... 63. 14.2.... 64. 2013 m. spalio 3 d. susitarimu dėl prievolių įvykdymo pakeitimo (novacijos... 65. 14.3.... 66. 2013 m. spalio 10 d. M. K., G. K. ir P. Š. sudarė preliminariąją sutartį,... 67. 14.4.... 68. P. Š. Nekilnojamojo turto registre 2017 m. kovo 1 d. įregistravo nuosavybės... 69. 14.5.... 70. M. K. ir G. K. 2017 m. gegužės 25 d. priminimu – raginimu paragino P. Š.... 71. 14.6.... 72. Suinteresuotas asmuo P. Š. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 73. 14.7.... 74. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono... 75. 14.8.... 76. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2017 m. birželio 27 d. nutartimi... 77. 14.9.... 78. M. P. 2017 m. birželio 30 d. sutikimu, o D. P. 2017 m. liepos 24 d. sutikimu... 79. 15.... 80. Pareiškėjai D. P. ir M. P. teigia, jog suinteresuotų asmenų sudaryta taikos... 81. 16.... 82. Pareiškėjai teigia, jog ginčo teisiniams santykiams taikytina Lietuvos... 83. 17.... 84. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinuoju... 85. 18.... 86. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo... 87. 19.... 88. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui ir nustačius, jog pareiškėjai D.... 89. 20.... 90. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo... 91. 21.... 92. Nagrinėjamoje byloje suinteresuoti asmenys įrodinėja, jog tiek pagal... 93. 22.... 94. CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių... 95. 23.... 96. Suintresuotų asmenų 2013 m. spalio 10 d. sudarytos preliminarios sutarties 1... 97. 24.... 98. Vienas esminių preliminariosios sutarties bruožų yra terminas, iki kurio... 99. 25.... 100. Šiuo atveju pasibaigus terminui, iki kurio turėjo būti sudaryta pagrindinė... 101. 26.... 102. CK 6.983 straipsnio 1 dalis numato, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio... 103. 27.... 104. Nagrinėjamu atveju nei iš teismui pateiktos tvirtinti 2017 m. birželio 21 d.... 105. 28.... 106. Byloje yra duomenys, jog pasibaigus preliminarios sutarties galiojimui... 107. 29.... 108. Apibendrinant nurodytas byloje nustatytas faktines aplinkybes bei teisinius... 109. 30.... 110. Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas netvirtina šalių taikos sutarties,... 111. 31.... 112. Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį imperatyvioms įstatymo normoms... 113. 32.... 114. Pagal CPK 373 straipsnį panaikinus arba pakeitus sprendimą ar nutartį, jeigu... 115. 33.... 116. Juridinių asmenų registro duomenys (CPK 179 straipsnio 3 dalis) patvirtina,... 117. 34.... 118. Bylos duomenys patvirtina, jog vietoje 9 000 Eur sumos grąžinimo Giedrei ir... 119. 35.... 120. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį apeliacinės instancijos teismas, keisdamas... 121. 36.... 122. Bylos duomenys patvirtina, jog atnaujinus procesą, pirmosios instancijos... 123. 37.... 124. Pareiškėjai taip pat patyrė 400 Eur advokato pagalbos išlaidų apeliacinės... 125. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 126. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. sausio 28 d. nutartį panaikinti ir... 127. Atsisakyti tvirtinti suinteresuotų asmenų M. K. (asmens kodas ( - ) G. K.... 128. Taikyti restituciją natūra: grąžinti suinteresuotam asmeniui P. Š. (asmens... 129. Priteisti lygiomis dalimis iš suinteresuotų asmenų M. K. (asmens kodas ( - )... 130. Priteisti lygiomis dalimis iš suinteresuotų asmenų M. K. (asmens kodas ( - )...