Byla N-444-7416-10
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutarties O. J. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo O. J. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutarties O. J. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

52009 m. sausio 30 d. nutarimu Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūros pareigūnas paskyrė O. J. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 78 straipsnio 1 dalį 300 litų baudą. Nuobauda O. J. paskirta už tai, kad jis 2009 m. sausio 23 d. jam priklausantį automobilį pastatė ant žaliosios vejos prie daugiabučio gyvenamojo namo, tuo pažeidė Aplinkos apsaugos įstatymo 9 straipsnio nuostatas.

6II.

7Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartimi 2009 m. sausio 30 d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūros pareigūno nutarimą pakeitė ir O. J. paskyrė 200 litų baudą. Teismas konstatavo, kad jo kaltė be jo paties paaiškinimų įrodyta administracinio teisės pažeidimo protokolu (b. l. 21-22), liudytojų paaiškinimais (b. l. 32, 34), įvykio vietos fotonuotraukomis (b. l. 26-30, 35-36, 46-50), transporto priemonės sulaikymo akto duomenimis (b. l. 33), įvykio vietos planu (b. l. 37), įspėjimu (b. l. 38). Minėti įrodymai pripažinti tinkamais, teismas nurodė neturįs pagrindo jais abejoti (ATPK 256 str.). Konstatuota, jog byloje surinkta pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad O. J. pažeidė Aplinkos apsaugos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus ir padarė pažeidimą, numatytą ATPK 78 straipsnio 1 dalyje (jis tyčia apgadino žaliąją veją, kuri buvo prižiūrima daugiabučio namo gyventojų). Nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir byla išnagrinėta tam įgaliotų pareigūnų, administracinė nuobauda paskirta nepažeidžiant jos skyrimo terminų, norminio akto, numatančio atsakomybę už tokio administracinio teisės pažeidimo padarymą, nustatytose ribose, suteiktų įgaliojimų ribose.

8Nagrinėjant bylą institucijoje pareiškėjo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, buvo nustatyta jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė (ATPK 32 str. 1 d. 2 p.). Teismas su tokia išvada sutiko iš dalies, pažymėjo, jog bylos duomenys sudaro pagrindą išvadai, kad pažeidimas padarytas ne iš chuliganiškų paskatų, o dėl to, kad trūksta automobilių stovėjimo vietų aikštelėse prie daugiabučių namų. Pareiškėjo anksčiau padaryti teisės pažeidimai, vengimas paimti šaukimą bei atvykti į instituciją dėl kitų pažeidimų, teismo manymu, negali būti vertinama kaip chuliganiškos paskatos, į tai gali būti dalinai atsižvelgiama kaip į pareiškėjo asmenybę charakterizuojančius duomenis. Be to, institucijos atstovas pripažino, kad pareiškėjas vengė atvykti į kitos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimą. Teismas nurodė, jog nuobaudą skyręs pareigūnas pagrįstai nusprendė, kad nėra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, nes pareiškėjas nuoširdžiai nesigaili dėl pažeidimo padarymo.

9Teismas nusprendė, kad pritaikytos pažeidėjui sankcijos neatitinka teisingumo ir protingumo kriterijų, humaniškumo principo. Vadovaudamasis ATPK 20 straipsniu, nustatęs, kad savo kaltės pareiškėjas iš esmės neneigia, praeityje jis yra padaręs teisės pažeidimų, atsižvelgęs į pažeidėją charakterizuojančią medžiagą (2006 m. lapkričio 24 d. O. J. už analogišką pažeidimą jau buvo paskirtas įspėjimas; b. l. 65; liudytojas R. B. paaiškino, kad jis pareiškėją ne kartą įspėjo nestatyti automobilio ant vejos, tačiau šis pastabas ignoravo), teismas padarė išvadą, kad yra pagrindas sumažinti paskirtos baudos dydį, nekeičiant nuobaudos rūšies. Atsižvelgus į asmenį charakterizuojančią medžiagą nuspręsta, kad paskyrus minimalią nuobaudą jos tikslai pasiekti nebus, todėl tikslinga skirti 200 Lt baudą. Pareiškėjo pateiktas pranešimas, kad žalia veja neprižiūrima (b. l. 90), įvertintas kaip neturintis įrodomosios reikšmės, nes jis pasirašytas paties pareiškėjo, be to, pranešime nurodytos aplinkybės buvo paneigtos liudytojo R. B. parodymais, kuriais netikėti teismas nurodė neturįs pagrindo. Teismas konstatavo, kad institucijos paskirta nuobauda neatitinka nuobaudos už administracinį teisės pažeidimą skyrimo bendrųjų taisyklių, kadangi nesant sunkinančių atsakomybę aplinkybių paskirta sankcijoje numatyta griežčiausia nuobauda. Skirdamas nuobaudą, teismas taip pat atsižvelgė į pareiškėjo gaunamą darbo užmokestį, į tai, kad jis turi finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms, o galiojančių administracinių nuobaudų neturi.

10Teismas nustatė, kad pareiškėjui protokolo nuorašas buvo įteiktas, jame buvo išdėstytos jo procesinės teisės. Pažymėta, kad bylos nagrinėjimas teisme leidžia pašalinti visus pažeidimus, galimai padarytus skiriant nuobaudą institucijoje, kad tokio pobūdžio bylose nesprendžiamas policijos pareigūnų veiksmų teisėtumo klausimas (jeigu pareiškėjas mano, kad policijos pareigūnų veiksmai priverstinai nugabenant jam priklausančią transporto priemonę prieštarauja įstatymui, jis turi teisę atskiru skundu apskųsti minėtus veiksmus, taip pat reikalauti žalos atlyginimo).

11III.

12O. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir bylą nutraukti arba paskirti jam minimalią nuobaudą pagal ATPK 781 straipsnį arba 1241 straipsnio 2 dalį. Apeliantas teigia, kad teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad 2009 m. sausio 23 d. paaiškinime (b. l. 31) jis nurodė nuoširdžiai besigailintis dėl pažeidimo padarymo, kad darbovietėje jis charakterizuojamas teigiamai (b. l. 14). Apeliantas pažymi, kad liudytojas R. B. teisme pripažino, jog šiuo metu veja gyventojų neprižiūrima, kada ji buvo prižiūrima, neprisiminė. Apeliantas nurodo, kad nuo 2009 m. sausio 30 d. jis nėra padaręs jokio administracinio teisės pažeidimo, paaiškina, kad įspėjimo (b. l. 38) iš buvusio bendrijos pirmininko negavo, įspėjimo kopiją gavo tik kartu su kitų dokumentų kopijomis po nutarimo surašymo iš Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento. Apeliantas pažymi, jog aplinkos apsaugos inspektorius V. R. savo teiginių, kad jis anksčiau nuolat darė teisės pažeidimus, vengė imti šaukimus, nepagrindė įrodymais, buvo neobjektyvus, norėjo jam atkeršyti, vadovavosi emocijomis. Apeliantas nurodo, kad nutarime tik vėliau atsirado įrašas, jog pažeidimu padaryta žala „neskaičiuojama kaip menkavertė", iš pradžių buvo pažymėta, kad pažeidimu padaryta žala „nebuvo". Apeliantas remiasi ATPK 31 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 301 straipsniu.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

16Skundžiamu teismo nutarimu O. J. paskirta administracinė nuobauda už ATPK 78 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą. ATPK 78 straipsnio 1 dalis numato, kad savavališkas žaliųjų vejų, gėlynų, medžių, krūmų, augančių ne miško žemėje, žalojimas arba naikinimas miestų ir kaimų gyvenamųjų vietovių bendrojo naudojimo vietose, ruožuose išilgai automobilių kelių ir geležinkelių, vandens telkinių, pakrančių apsauginėse juostose ar zonose bei vietose, saugomose pagal specialius sprendimus, užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo 150 iki 300 litų <...>.

17Apeliantas neigia padaręs pažeidimą. Paaiškinime administracinio teisės pažeidimo protokole jis nurodė, kad vejos tuo metu nesimatė, nes buvo prisnigta. Bylos medžiaga patvirtina, kad dėl O. J. naudojamo automobilio stovėjimo ant vejos buvo ne kartą kreiptasi į atitinkamas institucijas, 2006 m. lapkričio 24 d. už ATPK 781 straipsnyje numatyto pažeidimo padarymą jam buvo paskirtas įspėjimas. Teismo posėdyje pareigūnas V. R. paaiškino, jog matėsi, kad žolė toje vietoje yra prižiūrima, kad vejoje buvo matyti O. J. automobilio vėžės (b. l. 68, 91). Teismo posėdyje O. J. patvirtino, kad automobilį jis pastatė vietoje, kurioje yra veja, kad veją prižiūri, kartais nušienauja savivaldybė. Liudytojas R. B. teismo posėdyje taip pat patvirtino, kad veja buvo prižiūrima. Iš byloje pateiktų fotonuotraukų ir kitų įrodymų matyti, kad O. J. ne tik statė automobilį ant vejos, bet ir važiavo per veją, ją žalodamas, tuo tarpu administracinio teisės pažeidimo protokolas jam buvo surašytas tik dėl automobilio pastatymo ant vejos. Kadangi administracinio teisės pažeidimo protokolu apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos, byla nagrinėjama tik dėl to pažeidimo, kuris nurodytas administracinio teisės pažeidimo protokole, teismas neturi teisės pripažinti asmenį kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo, nenurodyto administracinio teisės pažeidimo protokole, padarymo, pirmosios instancijos teismo nutartis ir 2009 m. sausio 30 d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūros pareigūno nutarimas naikintini, o byla perduotina administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusiai institucijai tinkamam protokolo surašymui.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19O. J. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

20Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartį bei 2009 m. sausio 30 d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūros pareigūno nutarimą panaikinti, o bylą perduoti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūrai administracinio teisės pažeidimo protokolo trūkumams pašalinti.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai