Byla e2VP-1892-618/2019
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Agro“, uždaroji akcinė bendrovė „Vetoil“, antstolė Vida Daugirdienė

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Larisa Šimanskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo D. A. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Agro“, uždaroji akcinė bendrovė „Vetoil“, antstolė Vida Daugirdienė.

3Teismas

Nustatė

4teisme gautas pareiškėjo D. A. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolės Vidos Daugirdienės paskelbtas nekilnojamojo turto varžytines, kol bus atliktas nekilnojamojo turto vertės nustatymas.

5Teismas

konstatuoja:

6Prašymas tenkintinas iš dalies

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kai laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai yra pagrindas manyti, kad jų nepritaikius būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo galimai palankaus pareiškėjui teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas yra įtvirtintas CPK 145 straipsnio 1 dalyje. Pažymėtina, kad gali būti taikomos ir kitos laikinosios apsaugos priemonės numatytos įstatymuose ar teismo pritaikytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punktas).

8Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas – 1) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) 2) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) 3) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) 4) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) 5) negyvenamoji patalpa - dirbtuvės, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ) 6) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) 7) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) 8) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) 9) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) 10) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) 11) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) 12) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) 13) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - )., 14) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - )., 15) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) 16) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) 17) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) 18) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) 19) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) 20) negyvenamoji patalpa - dirbtuvės, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ) 21) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) 22) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) 23) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - )., 24) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - )., 25) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - )., 26) žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ).,

9Laikotarpiu nuo 2018-12-13 iki 2019-01-14 paskelbtos pirmosios minėto nekilnojamojo turto varžytinės. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundžia antstolės veiksmus dėl nekilnojamojo turto įkainojimo. Pareiškėjo skundą tenkinus būtų konstatuota, jog nurodytas nekilnojamasis turtas įkainotas netinkamai ir atitinkamai nustatyta netinkama pradinė nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytinių kaina. CPK 724 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog antstolis per tris darbo dienas po visos turto kainos sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo varžytynių pabaigos, surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos kiekvieno iš varžytynių parduodamo turto pardavimo iš varžytynių aktą. Tai reiškia, jog varžytinėms įvykus iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali būti surašytas turto pardavimo iš varžytinių aktas ir dėl šios priežasties skundo dėl antstolio veiksmų, kuriais galimai buvo pažeistos pareiškėjo teisės, nagrinėjimas netektų teisinės prasmės. Perleidus išvaržomą turtą tretiesiems asmenims pareiškėjo galimai pažeistų teisių gynyba būtų neproporcingai suvaržyta.

10Vis dėlto, teismas taip pat pažymi, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo bei proporcingumo principais (CPK 145 straipsnio 2 dalis). Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

11Esant išdėstytoms aplinkybėms, įvertinus prašyme nurodytas aplinkybes, atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių tikslą, siekiant užtikrinti teismo procesinio sprendimo įvykdymą, tačiau tuo pačiu nepažeisti suinteresuotų asmenų interesų, neužkirsti kelio kitų išieškojimų veiksmų vykdomojoje byloje, vadovaujantis ekonomiškumo principu, pareiškėjo prašymas tenkintinas iš dalies, taikytinos laikinosios apsaugos priemonės – antstolei Vidai Daugirdienei uždraustina surašyti pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – 1) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 2) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 3) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 4) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 5) negyvenamosios patalpos - dirbtuvių, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ) 6) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 7) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 8) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 9) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 10) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 11) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 12) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 13) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., 14) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., 15) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 16) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 17) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 18) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 19) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 20) negyvenamosios patalpos - dirbtuvių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) 21) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 22) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 23) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., 24) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., 25) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., 26) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., pardavimo iš varžytinių aktą iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 1 dalies 13 punktas).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 100 straipsniu, 115 straipsnio 5 dalimi, 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

13prašymą tenkinti iš dalies.

14Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti antstolei Vidai Daugirdienei surašyti pareiškėjui D. A. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – 1) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 2) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 3) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 4) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 5) negyvenamosios patalpos - dirbtuvių, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ) 6) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 7) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 8) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 9) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 10) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 11) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 12) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 13) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., 14) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., 15) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 16) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 17) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 18) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 19) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 20) negyvenamosios patalpos - dirbtuvių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) 21) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 22) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) 23) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., 24) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., 25) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., 26) žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., pardavimo iš varžytinių aktą iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų.

15Kitą prašymo dalį atmesti.

16Nutartį vykdyti skubiai.

17Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjui, antstolei Vidai Daugirdienei, suinteresuotiems asmenims.

18Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

19Atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.

20Civilinę bylą per 3 darbo dienas nuo nutarties priėmimo dienos perduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų civilinių bylų raštinei.

Proceso dalyviai