Byla 2A-342-280/2009

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Laimutės Sankauskaitės (pranešėja), Zinos Mickevičiūtės (pirmininkė), Laimanto Misiūno,

2sekretoriaujant Daivai Liandzbergienei,

3dalyvaujant ieškovės Panevėžio rajono ( - ) kaimo ( - ) namo savininkų bendrijos pirmininkei K. R.,

4atsakovui R. S.,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Panevėžio rajono ( - ) kaimo ( - ) namo savininkų bendrijos apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-925-828/2009 pagal ieškovės Panevėžio rajono ( - ) kaimo ( - ) namo savininkų bendrijos ieškinį atsakovui R. S. dėl įsiskolinimo priteisimo ir atsakovo R. S. prieškinį ieškovei Panevėžio rajono ( - ) kaimo ( - ) namo savininkų bendrijai dėl bendrijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu, ir

Nustatė

6Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 367,53 Lt daugiabučio namo eksploatavimo ir kaupiamųjų lėšų skolos už laiką nuo 2007-06-01 iki 2008-06-01 ir išieškoti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laiką nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo.

7Nurodo, kad 2006-12-29 bendrijos susirinkimo nutarimu, protokolu Nr. 1, iš namo gyventojų buvo rinkti namo eksploatacines ir kaupiamąsias lėšas. Atsakovas, kuris išstojo iš bendrijos narių 2007-08-18, šio nutarimo nuo 2007-06-01 iki 2008-06-01 nevykdė ir yra skolingas bendrijai 367,53 Lt nurodytų išlaidų.

8Nurodytas eksploatacines lėšas buvo rinkti daugiabučio namo priežiūrai, išlaikymui, o kaupiamąsias – namo kapitaliniam remontui, tai yra stogo keitimui, sienų apšiltinimui, lietvamzdžių klojimui ir kt. Nutarimas buvo priimtas bendrijos narių balsų dauguma. Vadovaujantis LR daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymu (29 str. 1 d. 5 p. ir 6 p.) daugiabučio namo savininkų bendrijos įstatais (28 p.), atsakovas, kaip buto, esančio minėtame name savininkas (bendraturtis), privalo vykdyti minėtą nutarimą, mokėti nurodytas lėšas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra, remontu, tvarkymu, nepriklausomai, ar jis yra, ar nėra bendrijos narys (atsakovas nuo 2007-08-18 yra išstojęs iš bendrijos narių). Renkamų lėšų dydis priklauso nuo gyventojui priklausančio buto ploto. Atsakovo buto plotas yra 53,78 kv. m (VĮ „Registrų centras“ pažyma).

9Atsakovas priešieškiniu (b. l. 107–108) prašo ieškinį atmesti, 2006-12-29 bendrijos susirinkimo nutarimą (protokolą Nr. 1), kuriuo nuo 2007 m. sausio 1 d. pradėti rinkti eksploatacijos lėšas iš namo gyventojų po 0,23 Lt už 1 kv. m bendrojo ploto bei kaupiamąsias lėšas po 0,30 Lt už 1 kv. m bendrojo naudingo ploto, pripažinti negaliojančiu, tenkinti prieškinį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Nurodo, kad nutarimas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms – LR daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 21 str. 5 d. ir CK 2.82 str. 4 d., pagal kuriuos bendrijos narių nutarimai dėl bendro naudojimo objektų rekonstrukcijos, jei tai susiję su privalomais mokėjimais, yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 daugiabučio namo savininkų. Priimant ginčijamą nutarimą balsavo 1/2 daugiabučio namo butų savininkų, todėl jis yra negaliojantis ir naikintinas. Pagal bendrijos narių registracijos žurnalo duomenis nurodyto susirinkimo dieną bendriją sudarė 4 bendrasavininkiai. P. R. (nepilnametis), K. R., R. S. ir M. K. Atsakovas R. S. iš bendrijos narių yra išstojęs 2007-08-02, M. K. išstojusi iš bendrijos narių 2007-04-02. Iš bendrijos 2006-12-29 susirinkimo protokolo matyti, kad susirinkime dalyvavo 2 bendrijos nariai, būtent, P. R. ir K. R., o tai sudaro tik pusę bendrijos narių (susirinkimo protokolą yra pasirašiusi R. V., kuri nėra bendrijos narė). Todėl jis neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Be to, jo buto plotas yra ne 53,78 kv. m, o 51,36 kv. m, todėl priteistinos skolos suma nėra tiksli.

11Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė, o atsakovo priešieškinį visiškai patenkino.

12Pripažino negaliojančiu 2006-12-29 Panevėžio r. ( - ) k. ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos narių susirinkimo sprendimą Nr. 1 rinkti eksploatacijos (po 0,23 Lt už vieną kvadratinį metrą ploto) ir kaupiamąsias (po 0,30 Lt už vieną kvadratinį metrą ploto) lėšas iš ( - ) namo savininkų. Priteisė iš Panevėžio r. ( - ) k. ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos valstybei 567,70 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Teismas nustatė, kad 2006-12-29 Panevėžio r. ( - ) k. ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos susirinkimo protokolu Nr. 1 iš namo gyventojų buvo rinkti lėšas namo rekonstrukcijai (2000-06-20 LR daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. VIII-1741 (toliau – įstatymas), bet ne kitoms išlaidoms. Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs šalių paaiškinimus ir 2006-12-29 bendrijos narių susirinkimo protokolo Nr. 1 tekstą (b. l. 8), kurio 2 p. 1 p. p. nurodoma, kad eksploatacines lėšas rinkti tam, kad į namą įvesti „vandentiekį ir kanalizaciją“, o 2 p p. – kaupiamąsias lėšas tam, kad atlikti namo „kapitalinį remontą“. Nustatė, kad 2007-05-07 protokolu bendrijos narių susirinkimas nutarė pradėti namo kapitalinį remontą, tačiau nenusprendė dėl lėšų jam rinkimo (b. l. 48). Taip pat teismas nustatė, kad bendrija kreipėsi dėl valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti ir buvo paruoštas namo investicijų modernizavimo projektas, bet po to, 2009-02-06 pati bendrija atsisakė dalyvauti šiame projekte (b. l. 53, 87–98, 142). Nurodė, kad 200 Lt surinktų lėšų realiai buvo panaudotos renovacijos planui parengti (b. l. 85, 86, 144), o kitos lėšos (282,26 Lt) panaudotos spausdinimo įrangai, kanceliarinėms prekėms, t. y. tikslams, tiesiogiai nesusijusiems su namo priežiūra, bendro naudojimo objektų išlaikymu ir išsaugojimu (b. l. 119, 120, 126, 127). Teismas nurodė, kad ieškovė nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių išlaidų, tiesiogiai susijusių su namo priežiūra, namo bendro naudojimo objektų išlaikymu ir išsaugojimu, kurias pagal CK 4.82 str. 3 d., Įstatymo 4 str. 4 d., 5 str. 1 d. privalo apmokėti visi namo butų savininkai, turėjimą .

14Teismas atmetė ieškovės paaiškinimus, jog surašant 2006-12-29 protokolą buvo padaryta klaida ir nustatė, kad iš tikrųjų eksploatacines lėšas buvo rinkti ne vandentiekio ir kanalizacijos į namą įvedimui, bet namo priežiūrai, jo išlaikymui, einamajam remontui ir jos tiesiogiai tam naudojamos.

15Teismas, vadovaudamasis Įstatymo 21 str. 5 d. nuostatomis, konstatavo, kad bendrijos narių susirinkimo nutarimai dėl bendro naudojimo objektų rekonstrukcijos, jeigu tai susiję su privalomais mokėjimais, yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip ½ daugiabučio namo savininkų, tačiau iš 2006-12-29 ieškovės, namo bendrijos susirinkimo protokolo Nr. 1, matyti, kad bendrijos narių susirinkime dalyvavo ir rinkti lėšas namo rekonstrukcijai nutarė du iš keturių narių, t. y. l/2 namo butų savininkų – K. R., P. R. Todėl 2006-12-29 bendrijos narių susirinkimo nutarimas rinkti lėšas namo rekonstrukcijai prieštarauja imperatyviai įstatymo 21 str. 5 d. normai ir CK 2.82 str. 4 d. nuostatoms ir yra negaliojantis.

16Teismas nurodė, kad daugiabučio namo butų savininkai iš viso yra tik keturi asmenys (ieškovo atstovė, dalyvavusi byloje K. R., atsakovas, M. K. ir P. R.). Ieškovo atstovė ir P. R. yra susiję giminystės ryšiais. Tik jie bylos nagrinėjimo metu yra bendrijos nariai ir tik šie du savininkai balsavo už ginčijamo 2006-12-29 sprendimo rinkti lėšas priėmimą. Vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir CK 1.5 str., 1.138 str., 2.82 str. 4 d. aiškinimu, atsižvelgdamas į minėtas bylos aplinkybes teismas pripažino, kad atsakovas galėtų būti laikomas CK 2.82 str. 4 d. nurodytu kitu įstatymuose numatytu asmeniu, turinčiu teisę ginčyti nurodytą juridinio asmens organo – Panevėžio r. ( - ) k. ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos narių susirinkimo sprendimą, todėl priešieškinį tenkino.

17Bylinėjimosi išlaidų ieškovei nepriteisė, nes ieškinį atmetė. Patenkinus priešieškinį, atsakovui, kuriam byloje teikiama valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba, apmokant 100 procentų pagalbos išlaidų, yra atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (2005-01-20 LR valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. X-78 20 str. 1 d.) bylinėjimosi išlaidos nepriteistos. Iš ieškovės valstybei teismas priteisė šias bylinėjimosi išlaidas – žyminį mokestį už atsakovo priešieškinio pateikimą (128 Lt), procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (39,7 Lt), valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos, teiktos atsakovui, išlaidas (400 Lt) — iš viso 567,70 Lt (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 2 p., 82 str., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 99 str.).

18Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Panevėžio apylinkės teismo 2009-04-16 sprendimą ir priimti naują sprendimą. Prašo priešieškinį atmesti, ieškinį tenkinti visiškai. Prašo priteisti ieškovei Panevėžio r. ( - ) k. ( - ) NSB 367,53 Lt iš atsakovo R. S. bei priteisti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

19Nurodo, kad teismas sprendime nepasisakė dėl esminių bylos aplinkybių ir tuo padarė procesinės teisės normų pažeidimus, sąlygojusius neteisėto ir nepagrįsto sprendimo priėmimą.

20Nurodo, kad teismas, remiantis CK 2.82 str. 4 d., atsakovo priešieškinio negalėjo nagrinėti, kadangi buvo praėjęs trijų mėnesių senaties terminas. Atsakovas apie ginčijamą sprendimą sužinojo 2007 m. sausio mėn., kada gavo atsiskaitymo lapelį ir mokesčius mokėjo, antrą kartą atsakovui apie skolą buvo pranešta 2008-08-06, kada Panevėžio apylinkės teismas priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškinį patenkino, o trečią kartą atsakovas sužinojo, kada byla buvo atnaujinta ir pradėta nagrinėti iš naujo, tačiau atsakovas tuo metu dėl protokolo Nr. 1 priešieškinio nepateikė.

21LR DNSB įstatymo 21 str. 5 d. nekalbama apie bendrojo naudojimo objektų rekonstrukciją, joje kalbama dėl bendrijos įstatų pakeitimo ir papildymo, dėl lėšų, susijusių su bendro naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomųjų reikalavimų įgyvendinimu, kaupimo ar skolinimosi, tais klausimais priimami nutarimai yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip pusė bendrijos narių. 2006-12-29 priimant nutarimą dėl eksploatacijos ir kaupimo lėšų rinkimo, Panevėžio r. ( - ) NS bendrijoje buvo trys bendrijos nariai, susirinkime dalyvavo du bendrijos nariai, t. y. 66,6 %, todėl susirinkimas yra teisėtas ir priimtas nutarimas yra teisėtas. Atsakovas R. S. į bendriją įstojo tik 2007-03-01.

22Sprendime nurodoma, kad atsakovo buto plotas yra ne 53,78 kv. m, o 51,36 kv. m. Tačiau atsakovas R. S. bendrijai apie buto ploto pasikeitimą pranešė tik 2007 m. birželio mėn., todėl mokesčiai priskaičiuoti teisingai, remiantis registrų centro pažyma, už 53,78 kv. m.

23Sprendime nurodoma, kad 2006-12-29 ( - ) NSB susirinkimo protokole Nr. l rinkti lėšas būtent namo rekonstrukcijai, bet tai yra netiesa. Protokole aiškiai parašyta, kad kaupiamąsias lėšas rinkti namo kapitaliniam remontui.

24Sprendime nurodoma, kad ieškovo atstovė nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių išlaidų, tiesiogiai susijusių su namo priežiūra, namo bendro naudojimo objektų išlaikymu ir išsaugojimu. Pateikta sąskaita faktūra už renovaciją apmokėta iš bendrijos lėšų, o kitos pateiktos sąskaitos apmokėtos už skolintus pinigus ir neapmokėtos, tačiau teismas jų nepripažino. Kadangi bendrija nerenka administravimo lėšų, visos išlaidos, susijusios su namu, padengiamos iš eksploatacijos lėšų.

25Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo ieškovo Panevėžio rajono ( - ) kaimo ( - ) namo savininkų bendrijos apeliacinį skundą atmesti, o Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-04-16 sprendimą palikti nepakeistą, remiantis šiais teisiniais motyvais ir argumentais. Jis, atsakovas, turėjo teisę ginčyti 2006-12-29 Panevėžio rajono ( - ) kaimo ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos narių susirinkimo sprendimą Nr. l, kuriuo

Nutarė

26rinkti eksploatacijos (po 0,23 Lt už vieną kvadratinį metrą ploto) ir kaupiamąsias (po 0,30 Lt už vieną kvadratinį metrą ploto) lėšas iš namo gyventojų, nes šis sprendimas jam sukėlė neigiamų padarinių. Susirinkimas be jo sutikimo nustatė pareigą mokėti eksploatacijos (po 0,23 Lt už viena kvadratinį metrą ploto) ir kaupiamąjį (po 0,30 Lt už vieną kvadratinį metrą ploto) mokestį. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės ieškinį, o jo priešieškinį patenkino vadovaudamasis sprendime nurodytais įstatymų pagrindais (CK 1.5 str., 1.138 str., 2.82 str. 4 d. pagrindu).

27Apeliacinis skundas tenkintinas, skundžiamas sprendimas naikintinas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.) ir priimtinas naujas sprendimas ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti.

28Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas ir absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

29Apylinkės teismo sprendime daromos išvados neatitinka byloje esančių įrodymų, dėl ko neteisingai nustatytos aplinkybės. Teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas (CPK 330 str., CK 4.83 str.).

30Nustatytos faktinės aplinkybės

31Atsakovas R. S. yra buto ( - ), ( - ) kaime, Panevėžio rajone savininkas. Daugiabutis namas ( - ) susideda iš keturių atskirų butų. Butų savininkai yra atsakovas R. S., K. R., M. K. ir P. R. Namas yra apleistas, jame neįvestas vandentiekis ir kanalizacija. Atsakovo bute neįvesta net elektros apskaita. Bendro lauko tualeto nėra, laiptinė apšviečiama, tačiau jos apšvietimo išlaidos apskaitomos kartu su K. R. buto apšvietimo išlaidomis. Namo savininkai nesutaria dėl namo išlaikymo ir remonto. Šiuo metu bendrijai priklauso tik dviejų butų savininkai, o ginčijamo nutarimo priėmimo metu jų buvo trys.

32Atsakovas ( - ) namo savininkų bendrijos nariu buvo nuo 2007-03-01 iki 2007-07-23. Jam nebūnant bendrijos nariu, kai trys savininkai buvo bendrijos nariais, 2006-12-29 priimtas nutarimas „dėl eksploatacijos lėšų rinkimo“ ir „dėl kaupimo lėšų rinkimo“. Kapitalinio remonto atvejui buvo numatyta kaupti lėšas, o eksploatacinės išlaidos numatytos vandentiekio ir kanalizacijos įvedimui, kitoms bendroms namo išlaidoms dengti. Ieškovas nurodė aplinkybes ir pateikė įrodymus, kad tokios išlaidos šiame name yra būtinos.

33Atsakovas R. S. gera valia dalį išlaidų, renkamų kas mėnesį, sumokėjo, vėliau, kai išstojo iš bendrijos narių, jų mokėti nebesutinka, nes bendrija jokių remonto darbų nevykdo. Tvirtina, kad už parduotą žemės sklypą sklypo pirkėjas suremontavo M. K. sąskaita dalį stogo. Bendrijos pirmininkė tvirtina, kad stogo danga tinkama ne gyvenamiesiems namas, o ūkio pastatams, todėl kapitališkai remontuojant namą, ją reiks keisti.

34Nustatyta, kad 2008-07-30 namo bendrija sudarė sutartį su Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo pagal daugiabučių namų modernizavimo programą, paruoštas techninis projektas namo renovacijai. Dėl ginčų teisme, kaupiamųjų lėšų trūkumo sutarties vykdymas sustabdytas.

35Teisiniai argumentai

36Namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne namo bendrija, o butų savininkai. Šie asmenys, o ne bendrija, proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 dalis).

37Pagal daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 str. 5 dalį bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė yra bendrosios konstrukcijos (pamatai, sienos, perdengimai, stogas) ir kitos konstrukcijos (įėjimo į namą laiptai ir durys), bendroji inžinerinė įranga (vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, vamzdynai) bei bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jeigu jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims. Minėto įstatymo 25 str. nustato, kad bendrija turi teisę kaupti lėšas namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrai ir atnaujinimui, o 26 str. įpareigoja bendriją organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų ir jam priskirto žemės sklypo valdymą, priežiūrą ir kitokį tvarkymą, planuoti ir kaupti lėšas šiems darbams atlikti.

38Nepriklausomai nuo to, ar atsakovas yra, ar nėra bendrijos narys, atsakovas, būdamas ( - ) gyvenamojo namo atitinkamų patalpų savininkas, kartu yra teisinių santykių, susijusių su šio namo bendrosios dalinės nuosavybės teisių įgyvendinimu, subjektas ir turi vykdyti bendraturčių teises ir pareigas naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir ją išlaikant (CK 4.76 str.). Atsakovui, kaip ir kitiems namo patalpų savininkams, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos pagrindinės namo konstrukcijos, bendro naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga (CK 4.82 str. l d.). Jis turi pareigą proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas, ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. l d., 3 d.). Vadovaujantis nurodytomis įstatymų nuostatomis pirmosios instancijos teismas turėjo pripažinti, kad ieškovas teisėtai reikalauja, jog atsakovas proporcingai savo daliai bendrijos nustatyta tvarka apmokėtų išlaidas elektros prietaisų eksploatacijai, dalyvautų lėšų kaupime, bet jis taip pat proporcingai turi apmokėti administravimo išlaidas bei dalyvauti tikslinėse rinkliavose.

39Pirmosios instancijos teismas, neatsižvelgamas į nurodytą teisinį reglamentavimą, padarė neteisingas išvadas, rėmėsi nebegaliojančiu LR daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 8 str., vertino lėšų realų naudojimo faktą ir tikslinę jų paskirtį. Teismas neįvertino to, kad be eksploatacinių ir kaupiamųjų lėšų surinkimo negalima daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir tvarkymas.

40Nenustatyta, kad priešieškiniu ginčijamas 2006-12-29 neatitiktų įstatymų reikalavimų ir pažeistų namo savininkų teises ir interesus. Jis priimtas teisėtai ir pagrįstai, nes priėmimo metu buvo trys bendrijos nariai, nutarimo priėmime dalyvavo du. R. S. tuo metu dar nebuvo bendrijos narys, tačiau buvo namo buto savininkas. Teismas vertina ir tai, kad atsakovas R. S. visiškai nesirūpina ne tik viso namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra, bet ir savo buto įrenginiais (neturi elektros apskaitos).

41Dėl to, kas pasakyta, Panevėžio m. apylinkės teismo 2009 m. balandžio 16 d. sprendimas naikintinas, priimtinas naujas sprendimas ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti (CPK 326 str. 2 p., CPK 330 str., CK 4. 83 str. 3 d.).

42Ieškovė nepagrįstai reikalauja iš atsakovo 54,03 Lt delspinigių, todėl priteistina skola 313,50 Lt už laiką nuo 2007 m. birželio mėn. iki 2008 m. balandžio mėn. imtinai. Tarp ieškovės ir atsakovo nėra sudaryta sutartis, nustatanti netesybas. CK 6.70 str. nustato, kad prievolių įvykdymas gali būti užtikrinimas netesybomis tik pagal sutartį arba įstatymus, todėl ieškovė neįrodė reikalavimo dėl prašomų delspinigių pagrįstumo. Kadangi ieškovė prašo išieškoti procesines palūkanas, tai iš atsakovo R. S. priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 313,50 Lt už laiką nuo bylos iškėlimo teisme (2008-06-28) iki sprendimo visiško įvykdymo.

43Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 2 p.

44n u s p r e n d ž i a:

45Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 16 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

46Ieškovės Panevėžio rajono ( - ) kaimo ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškinį atsakovui R. S. tenkinti iš dalies, o atsakovo R. S. priešieškinį atmesti.

47Priteisti Panevėžio rajono ( - ) kaimo ( - ) namo savininkų bendrijai (į. kodas 300574756) iš atsakovo R. S. (a. k. ( - )) 313,50 Lt įsiskolinimo eksploatacinių ir kaupiamųjų lėšų už laiką nuo 2008-06-01 iki 2008 m. balandžio mėn. imtinai ir 253 Lt žyminio mokesčio bei išieškoti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 313,50 Lt sumos už laiką nuo 2008 m. birželio 28 dienos iki šio sprendimo visiško įvykdymo.

48Priteisti iš atsakovo R. S. 42 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Daivai Liandzbergienei,... 3. dalyvaujant ieškovės Panevėžio rajono ( - ) kaimo ( - ) namo savininkų... 4. atsakovui R. S.,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 367,53 Lt daugiabučio namo... 7. Nurodo, kad 2006-12-29 bendrijos susirinkimo nutarimu, protokolu Nr. 1, iš... 8. Nurodytas eksploatacines lėšas buvo rinkti daugiabučio namo priežiūrai,... 9. Atsakovas priešieškiniu (b. l. 107–108) prašo ieškinį atmesti,... 10. Nurodo, kad nutarimas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms – LR... 11. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009 m. balandžio 16 d. sprendimu... 12. Pripažino negaliojančiu 2006-12-29 Panevėžio r. ( - ) k. ( - ) daugiabučio... 13. Teismas nustatė, kad 2006-12-29 Panevėžio r. ( - ) k. ( - ) daugiabučio... 14. Teismas atmetė ieškovės paaiškinimus, jog surašant 2006-12-29 protokolą... 15. Teismas, vadovaudamasis Įstatymo 21 str. 5 d. nuostatomis, konstatavo, kad... 16. Teismas nurodė, kad daugiabučio namo butų savininkai iš viso yra tik keturi... 17. Bylinėjimosi išlaidų ieškovei nepriteisė, nes ieškinį atmetė.... 18. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Panevėžio apylinkės teismo... 19. Nurodo, kad teismas sprendime nepasisakė dėl esminių bylos aplinkybių ir... 20. Nurodo, kad teismas, remiantis CK 2.82 str. 4 d., atsakovo priešieškinio... 21. LR DNSB įstatymo 21 str. 5 d. nekalbama apie bendrojo naudojimo objektų... 22. Sprendime nurodoma, kad atsakovo buto plotas yra ne 53,78 kv. m, o 51,36 kv. m.... 23. Sprendime nurodoma, kad 2006-12-29 ( - ) NSB susirinkimo protokole Nr. l rinkti... 24. Sprendime nurodoma, kad ieškovo atstovė nepateikė jokių dokumentų,... 25. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo ieškovo Panevėžio rajono... 26. rinkti eksploatacijos (po 0,23 Lt už vieną kvadratinį metrą ploto) ir... 27. Apeliacinis skundas tenkintinas, skundžiamas sprendimas naikintinas (CPK 326... 28. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliacinio... 29. Apylinkės teismo sprendime daromos išvados neatitinka byloje esančių... 30. Nustatytos faktinės aplinkybės... 31. Atsakovas R. S. yra buto ( - ), ( - ) kaime, Panevėžio rajone savininkas.... 32. Atsakovas ( - ) namo savininkų bendrijos nariu buvo nuo 2007-03-01 iki... 33. Atsakovas R. S. gera valia dalį išlaidų, renkamų kas mėnesį, sumokėjo,... 34. Nustatyta, kad 2008-07-30 namo bendrija sudarė sutartį su Valstybės paramos... 35. Teisiniai argumentai... 36. Namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne namo bendrija, o butų... 37. Pagal daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 str. 5 dalį... 38. Nepriklausomai nuo to, ar atsakovas yra, ar nėra bendrijos narys, atsakovas,... 39. Pirmosios instancijos teismas, neatsižvelgamas į nurodytą teisinį... 40. Nenustatyta, kad priešieškiniu ginčijamas 2006-12-29 neatitiktų įstatymų... 41. Dėl to, kas pasakyta, Panevėžio m. apylinkės teismo 2009 m. balandžio 16... 42. Ieškovė nepagrįstai reikalauja iš atsakovo 54,03 Lt delspinigių, todėl... 43. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 2 p.... 44. n u s p r e n d ž i a:... 45. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 16 d. sprendimą... 46. Ieškovės Panevėžio rajono ( - ) kaimo ( - ) daugiabučio namo savininkų... 47. Priteisti Panevėžio rajono ( - ) kaimo ( - ) namo savininkų bendrijai (į.... 48. Priteisti iš atsakovo R. S. 42 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų...