Byla 2S-617-232/2014
Dėl teisės normos išaiškinimo, suinteresuoti asmenys išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, skolininkas uždaroji akcinė bendrovė „Vilšansta“ (toliau – UAB „Vilšansta“)

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Vilšansta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolės P. K. prašymą dėl teisės normos išaiškinimo, suinteresuoti asmenys išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, skolininkas uždaroji akcinė bendrovė „Vilšansta“ (toliau – UAB „Vilšansta“),

Nustatė

2I.Ginčo esmė.

3Antstolė P. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydama išaiškinti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 704 str. 2 d. taikymą: ar galima parduoti vykdymo procese realizuojamą UAB „Vilšansta“ turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui už mažesnę pinigų sumą, nei turto arešto akte nurodyta realizuojamo turto vertė, kurios užtenka padengti išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms, kai tam turtui yra įregistruotas VMI prie LR Finansų ministerijos areštas, kurio mastas viršija skolininko pasiūlyto pirkėjo įmokėtą sumą. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-18 išduoto vykdomojo rašto Nr. 1-2-487/2012 vykdymo procese dėl 401 008,28 Lt solidarios skolos išieškojimo UAB „Vilšansta“ trečiosios eilės išieškotojui VMI prie LR Finansų ministerijos naudai per antstolio raginime nustatytą terminą skolininkas vykdomojo dokumento neįvykdė. 2013-10-10 gautas skolininko UAB „Vilšansta“ prašymas nukreipti išieškojimą iš skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą – administracinį pastatą, esantį Smolensko g., Vilniuje, parduodant šį turtą iš varžytynių. Minėtas turtas įvertintas 1 035 000 Lt. Skolininko prašymas patenkintas. Antstolių kontoroje iki varžytinių pradžios 2013-11-12 gautas UAB „Vilšansta“ prašymas vadovaujantis 704 str. 2 d. už 420 000 Lt parduoti iš varžytynių realizuojamą minėtą nekilnojamąjį turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui UAB „Alduva“, nurodyta, kad įmokėtos sumos visiškai užtenka padengti įsiskolinimui ir vykdymo išlaidoms. Skolininko pasiūlytas pirkėjas sutiko už nurodytą turtą sumokėti 420 000 Lt ir šią sumą iki varžytinių pradžios pervedė į antstolio depozitinę sąskaitą. Skolininko pasiūlytos 420 000 Lt sumos visiškai užtenka skolai ir vykdymo išlaidoms sumokėti, kurių bendra suma pagal vykdomąjį raštą Nr. 1-2-487/2012 yra viso 418 598,28 Lt. Tačiau Centrinės hipotekos įstaigos Turto areštų registro turto arešto akto Nr. 2013044570 duomenimis 2013-08-22 įregistruotas areštas tam pačiam skolininko nekilnojamajam turtui – administraciniam pastatui, esančiam Smolensko g., Vilniuje, areštas įregistruotas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administracinėje byloje Nr. (23.16-08)-319-4533, turto arešto mastas – 173 9499,10 Lt. .

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 27 d. nutartimi antstolės P. K. prašymą dėl teisės normos išaiškinimo patenkino visiškai. Išaiškino, kad pagal Lietuvos LR CPK 704 str. 2 d. parduoti iš varžytynių realizuojamą turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui už mažesnę sumą, nei turto arešto akte nurodyta realizuojamo turto vertė, negalima, jeigu iš šio turto pagal visus vykdomuosius dokumentus išieškoma suma yra ne mažesnė už turto arešto akte nurodytą realizuojamo turto vertę.

6Teismas nurodė, kad antstolio pateiktos vykdomosios bylos duomenys ir išdėstytos faktinės aplinkybės sąlygoja antstoliui būtinybę Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-18 išduoto vykdomojo rašto Nr. 1-2-487/2012 vykdymo procese taikyti LR CPK 704 str. Minėto straipsnio sąvoka „įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms“ turi būti suprantama kaip visiems įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms, kurių išieškojimas yra nukreiptas į realizuojamą iš varžytynių turtą, padengti reikalinga suma. Tuo atveju, kai išieškojimas į tą patį turtą yra nukreiptas pagal kelis vykdomuosius dokumentus, išieškoma suma ir vykdymo išlaidos turi būti nustatomos pagal bendrą visų vykdomųjų dokumentų išieškotiną sumą. Nagrinėjamu atveju vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad iš varžytynių realizuojamas turtas yra areštuotas administracinėje byloje Nr. (23.16-8)-319-4533, turto arešto mastas – 1 739 499,10 Lt. Todėl skolininko pasiūlyto pirkėjo į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėtos 402 000 Lt sumos neužtenka visai pagal visus vykdomuosius dokumentus iš minėto turto išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms, kurios nagrinėjamu atveju sudaro net 2 158 097,38 Lt, padengti. Todėl iš varžytynių realizuojamas turtas - administracinis pastatas, esantis Smolensko g., Vilniuje, pagal LR CPK 704 str. 2 d. skolininko pasiūlytam pirkėjui negali būti parduotas už mažesnę sumą, nei turto arešto akte nurodyta realizuojamo turto vertė.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Skolininkas UAB „Vilšansta“ atskiruoju skundu prašo 2013-11-27 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį panaikinti ir antstolei P. K. išaiškinti, kad šiuo atveju galima parduoti vykdymo procese realizuojamą UAB „Vilšansta“ turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui už mažesnę pinigų sumą, nei turto arešto akte nurodyta realizuojama turto vertė, jei šios sumos užtenka padengti išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms, nors tam turtui yra įregistruotas VMI prie LR FM areštas, kurio mastas viršija skolininko pasiūlyto pirkėjo įmokėtą sumą. Nurodė, jog 2013-12-03 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu administracinėje byloje Nr.I-6-426/2013 pelno mokesčio nepriemoką, pelno ir PVM mokesčių baudas teismas panaikino. Todėl VMI taikydama 1 739 499,10 Lt turto areštą mastą savivaliavo. Delspinigių klausimas šiuo metu nėra galutinai išspręstas. Pažymėjo ir tai, jog UAB „Vilšansa“ atžvilgiu yra tik vienas VMI pateiktas vykdomasis dokumentas - 2012-03-23 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr.1-2-487/2012 pagrindu, kuriuo solidariai iš septynių asmenų, tame tarpe UAB „Vilšansta“ valstybei priteista 589 870 Lt suma. Pirmosios instancijos teismas, teigdamas, jog išieškojimas vykdomas pagal vykdomuosius dokumentus, neteisingai turto arešto aktą prilygino vykdomajam dokumentui. Apelianto teigimu, visiems skolininkams turint turto iš kurio galima išieškoti, skola išieškotina proporcingai priteistai sumai. Iki VMI antstolei P. K. perduoto pavedimo išieškoti likusią nepadengtą civilinio ieškino dalį UAB „Vilšansta“ geranoriškai sumokėjo į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą 100 000 Lt sumą, 10 505,72 Lt suma taip pat įnešta į valstybės surenkamąją sąskaitą. Taigi iki priverstinio vykdymo stadijos, bendrovė sumokėjo didesnę sumą, nei jai proporcingai priklausytų. Remiantis CPK 704 str. antstolei P. K. pasiūlytas pirkėjas, kuris 420 000 Lt sumą, kurios visiškai pakako padengti įsiskolinimus bei vykdymo išlaidoms 2013-11-15 pervedė į antstolės P. K. depozitinę sąskaitą. Viso bendrovė atlygino 511 514 Lt sumą, nors bendrovei proporcingai tenkanti dalis – 84 267 Lt. Taip pat pažymėjo, jog VMI 2013-08-21 turto arešto aktu Nr.(23.16-08)-319-4534 yra areštavusi ne tik administracinį, bet ir skolininkui priklausantį sandėlį, todėl pasibaigus ginčui dėl delspinigių, išieškojimą galės nukreipti į šį turtą, taigi VMI pretenzijos užtikrintos visiškai.

9Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimu prašė atmesti apelianto atskirąjį skundą. Nurodė, jog VMI prie LR Finansų ministerijos atlikusi UAB „Vilšansta“ mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo į biuždetą teisėtumo patikrinimą 2008-04-11 patikrinimo akte Nr.(21.26)-07-77-10 apskaičivo 579 540 Lt PMV ir 274 092,55 Lt šio mokesčio delspinigių, 589 871 Lt pelno mokesčio ir 270 007,05 Lt šio mokesčio delspinigių. VMI prie LR Finansų ministerijos turto arešto mastas – 1 739 499,10 Lt, o viso areštuoto turto vertė – 1 352 000 Lt ty. 387 499,10 Lt mažesnė nei mokestinė nepriemoka valstybės biudžetui turto arešto metu. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-03-23 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr.1-2-487/2012 priteisė solidariai iš 7 asmenų, įskaitant ir UAB „Vilšansta“ 589 870 Lt valstybės naudai turtinei žalai atlyginti. Antstolei 2013-09-17 pateiktas vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-18 vykdomasis raštas dėl likusios 401 008,28 Lt solidarios skolos išieškojimo iš UAB „Vilšansta“ VMI prie FM naudai. Taigi pareiškėjo įsiskolinimai ir vykdymo išlaidos sudaro 2 158 097,38 Lt, tuo tarpu UAB „Vilšansta“ pasiūlytas pirkėjas už administracinį pastatą, esantį Smolensko g., Vilniuje, į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėjo 402 000 Lt pinigų sumą, kurios akivaizdžiai nepakanka padengti UAB „Vilšansta“ įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

12CPK 589 straipsnio 1 dalyje nustatyta antstolio teisė kreiptis į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad šis išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką arba įstatymo ar kito teisės akto normą, kurią reikia taikyti, jeigu teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarka arba įstatymo ar kito teisės akto norma, kurią reikia taikyti vykdymo procese, yra neaiški, yra tik viena iš antstoliui suteiktų priemonių kuo greičiau įvykdyti konkretų teismo sprendimą, taip pat padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus (CPK 634 straipsnio 2 dalis). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teisės normos aiškinimas CPK 589 straipsnio pagrindu apima tik teisės normos aiškinimą konkrečios bylos kontekste, o ne teisės aiškinimą apskritai, todėl teismas turėtų atmesti antstolio prašymą išaiškinti teisės normą, jeigu jame nenurodyta, kuo prašoma išaiškinti teisės norma ir jos išaiškinimas yra aktualūs konkrečioje vykdomojoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013-12-04 nutartis Nr. 3K-3-627/2013).

13Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs bylos medžiagą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisinius argumentus konstatuoja, kad apylinkės teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes bei tinkamai išaiškino teisės normos taikymą nagrinėjamoje byloje (CPK 704 str.). Todėl atskirojo skundo argumentų pagrindu naikinti skundžiamą nutartį nėra teisinio pagrindo (CPK 263 str.).

14Pagal bylos medžiagą nustatyta, jog antstolė P. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė išaiškinti LR CPK 704 str. 2 d. taikymą: ar galima parduoti vykdymo procese realizuojamą UAB „Vilšansta“ turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui už mažesnę pinigų sumą, nei turto arešto akte nurodyta realizuojamo turto vertė, kurios užtenka padengti išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms, kai tam turtui yra įregistruotas VMI prie LR Finansų ministerijos areštas, kurio mastas viršija skolininko pasiūlyto pirkėjo įmokėtą sumą.

15Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog antstolė P. K. vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-18 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-2-487/2012 dėl 589 870 Lt solidarios skolos išieškojimo iš UAB „Vilšansta“ trečiosios eilės išieškotojui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos naudai. Iki 2013-09-06 bendraskoliai pervedė VMI 188 861 Lt sumą, išieškotina suma 401 008,28 Lt. Per antstolio raginime nustatytą terminą skolininkas vykdomojo dokumento neįvykdė. 2013-10-10 gautas skolininko UAB „Vilšansta“ prašymas nukreipti išieškojimą į skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą – administracinį pastatą, esantį Smolensko g., Vilniuje, parduodant šį turtą iš varžytynių. Minėtas turtas įvertintas 1 035 000 Lt. Skolininko prašymas patenkintas, nurodytas nekilnojamasis turtas 2013-10-11 areštuotas vykdymo procese ir 2013-10-28 priimtas antstolio patvarkymas parduoti minėtą turtą iš varžytynių, pradinę pardavimo kainą varžytynėse nustatant 828 000 Lt. Antstolių kontoroje iki varžytynių pradžios 2013-11-12 gautas UAB „Vilšansta“ prašymas vadovaujantis 704 str. 2 d. už 420 000 Lt parduoti iš varžytinių realizuojamą minėtą nekilnojamąjį turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui UAB „Alduva“, įmokėtos sumos visiškai užtenka padengti įsiskolinimui ir vykdymo išlaidoms. Skolininko pasiūlytas pirkėjas 420 000 Lt sumą iki varžytynių pradžios pervedė į antstolio depozitinę sąskaitą. Centrinės hipotekos įstaigos Turto areštų registro turto arešto akto Nr. 2013044570 duomenimis 2013-08-22 įregistruotas areštas tam pačiam skolininko nekilnojamajam turtui – administraciniam pastatui, esančiam Smolensko g., Vilniuje, areštas įregistruotas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administracinėje byloje Nr. (23.16-08)-319-4533, turto arešto mastas – 1 739 499,10 Lt.

16Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi sprendė, kad skolininko pasiūlyto pirkėjo į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėtos 420 000 Lt sumos neužtenka visai pagal visus vykdomuosius dokumentus iš minėto turto išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms, kurios nagrinėjamu atveju sudaro net 2 158 097,38 Lt, padengti. Konstatavo, jog iš varžytynių realizuojamas turtas - administracinis pastatas, esantis Smolensko g., Vilniuje, pagal LR CPK 704 str. 2 d. skolininko pasiūlytam pirkėjui negali būti parduotas už mažesnę sumą, nei turto arešto akte nurodyta realizuojamo turto vertė.

17Apeliantas atskirąjį skundą iš esmės grindžia argumentais, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013-12-03 sprendimu pelno mokesčio nepriemoką, pelno ir PVM mokesčių baudos panaikino, todėl areštas 1 739 499,10 Lt sumai taikytinas nepagrįstai; vykdomoje byloje pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-18 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-2-487/2012 dėl 589 870 Lt išieškojimo apeliantas yra solidarus skolininkas, didesnę proporcingai jam tenkančią dalį yra sumokėjęs, be to areštuoto apeliantui priklausančio sandėlio vertė viršija maksimalią VMI pretenziją, todėl VMI pretenzijos užtikrintos visiškai.

18Minėta, jog antstolis vykdydamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-18 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-2-487/2012 vykdymo procese dėl 401 008,28 Lt solidarios skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Vilšansta“ trečiosios eilės išieškotojui VMI prie LR Finansų ministerijos naudai ir skolininko surastam pirkėjui įmokėjus už UAB „Vilšansta“ administracinį pastatą, esantį Smolensko g. 5A, Vilniuje į antstolio depozitinę sąskaitą 420 000 Lt, nustatė, jog turto areštų registro turto arešto akto Nr. 2013044570 duomenimis 2013-08-22 įregistruotas areštas tam pačiam skolininko nekilnojamajam turtui t.y. administraciniam pastatui, esančiam Smolensko g., Vilniuje, areštas įregistruotas VMI prie LR Finansų ministerijos administracinėje byloje Nr. (23.16-08)-319-4533, turto arešto mastas – 1 739 499,10 Lt. Apelianto teigimu, VMI savivaliavo, taikydama areštą minėtai sumai, kadangi 2013-12-03 Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu pelno mokesčio nepriemoką, pelno ir PVM mokesčių baudas panaikino. Tačiau kaip matyti iš Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-12-03 sprendimo, pareiškėjo skundas tenkintas iš dalies, panaikintas Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2008-06-16 sprendimo Nr.(21.26)-256-138, Mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos 2008-09-16 sprendimas Nr.69-176 ir Mokestinių ginčų komisijos 2008-12-09 sprendimas Nr.S-280(7-263/2008) tose dalyse, kuriose UAB „Vilšansta“ apskaičiuota 589 870 Lt juridinių asmenų pelno mokesčio nepriemoka bei paskirtos 173 862 PVM bauda ir 176 961 Lt pelno mokesčio bauda, likusi skundo reikalavimų dalis atmesta. Pagal teismų informacinės sistemos „LITEKO“, kurioje privalomai yra fiksuojami visi byloje atliekami procesiniai veiksmai, duomenis, minėtas sprendimas yra apskųstas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą yra padavusi VMI. Duomenų, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas būtų įsiteisėjęs nėra, taigi ginčas dėl minėtų sumų priteisimo nėra išspręstas galutinai, turto arešto aktas nėra nuginčytas. Be to pažymėtina ir tai, jog turto arešto mastas administracinėje byloje nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl apelianto argumentas, jog areštas 1 739 499,10 Lt sumai taikytas nepagrįstai, VMI savivaliaujant, atmestinas kaip nepagrįstas.

19Minėta, jog antstolė P. K. vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-18 išduotą vykdomąjį raštą Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-03-23 nuosprendžio pagrindu, kuriuo 589 870 Lt turtinė žala valstybės naudai priteista solidariai iš 7 asmenų, įskaitant ir UAB „Vilšansta“. Iki 2013-09-06 bendraskoliai pervedė 188 861,72 Lt, perduota vykdyti išieškotina suma šio nuosprendžio pagrindu 401 008,28 Lt. Pažymėtina, jog jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Kreditorius, kuriam solidariosios prievolės visiškai neįvykdė vienas iš skolininkų, turi teisę reikalauti, kad likusią prievolės dalį įvykdytų bet kuris iš kitų skolininkų arba visi jie bendrai. Jeigu solidariąją prievolę visiškai įvykdo vienas iš skolininkų, tai atleidžia kitus skolininkus nuo jos vykdymo kreditoriui (LR CK 6.6 str. 4,5, 7, d.,). Be to kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos apeliantas jokių skundų ar prašymų tuo pagrindu nereiškė. Todėl apelianto argumentai, jog 589 870 Lt suma išieškotina iš apelianto proporcingai priteistai sumai (84 267 Lt), atmestini kaip nepagrįsti.

20Apeliacinės instancijos teismo vertinimu pirmosios instancijas teismas skundžiama nutartimi teisingai aiškino LR CPK 704 str. 2 d., jog minėtoje teisės normoje naudojama sąvoka „įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms“ turi būti suprantamas kaip visiems įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms, kurių išieškojimas yra nukreiptas į realizuojamą iš varžytynių turtą, padengti reikalinga suma. Pagal bylos medžiagą varžytynėse realizuojamas turtas yra areštuotas ir administracinėje byloje, turto arešto mastas – 1 739 499,10 Lt. Įsiskolinimo faktas nepaneigtas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, turto arešto aktas nėra nuginčytas ar išregistruotas. Taip pat vykdomas išieškojimas to paties kreditoriaus naudai ir teismo nuosprendžio pagrindu kartu su vykdymo išlaidomis 418 598,28 Lt sumai. Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog skolininko pasiūlyto pirkėjo į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėtos sumos 420 000 Lt neužtenka įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms padengti. Pažymėtina, jog turto pardavimas išieškojimo procese yra skirtas visų pirma išieškotojo interesų užtikrinimui. O šiuo atveju, realizavus turtą, kurio neužtenka visiems įsiskolinimas kreditoriui padegti nebus tinkamai apsaugotos kreditoriaus teisės.

21Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

22Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 338 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine... 2. I.Ginčo esmė.... 3. Antstolė P. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydama išaiškinti... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 27 d. nutartimi... 6. Teismas nurodė, kad antstolio pateiktos vykdomosios bylos duomenys ir... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Skolininkas UAB „Vilšansta“ atskiruoju skundu prašo 2013-11-27 Vilniaus... 9. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. CPK 589 straipsnio 1 dalyje nustatyta antstolio teisė kreiptis į procesinį... 13. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs bylos medžiagą, atskirojo skundo... 14. Pagal bylos medžiagą nustatyta, jog antstolė P. K. kreipėsi į teismą su... 15. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog antstolė P. K. vykdo Vilniaus... 16. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi sprendė, kad skolininko... 17. Apeliantas atskirąjį skundą iš esmės grindžia argumentais, jog Vilniaus... 18. Minėta, jog antstolis vykdydamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-18... 19. Minėta, jog antstolė P. K. vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-18... 20. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu pirmosios instancijas teismas... 21. Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė... 22. Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 338 straipsniu, 326 straipsnio... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutartį palikti...