Byla T-29-817/2013
Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam R. S., a.k. (duomenys neskelbtini) (toliau – Nutarimas) patvirtinimo klausimą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva Gavelytė - Kalytienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimo dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam R. S., a.k. ( - ) (toliau – Nutarimas) patvirtinimo klausimą,

Nustatė

2R. S. Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-11-07 nuosprendžiu nuteistas pagal BK 178 str. 2 d. (2 nusikalstamos veikos), 302 str. 1 d., 63 str. 1 d., 4 d.- 1 metų laisvės atėmimo bausme, vadovaujantis BK 63 str. 9 d. paskirta bausmė subendrinta su Alytaus rajono apylinkės teismo 2011-04-13 nuosprendžiu paskirta bausme, ir paskirta galutinė bausmė 2 metai 6 mėnesiai laisvės atėmimo, nuosprendis įsiteisėjo: 2012-12-04.

3Prieš Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-11-07 nuosprendžio priėmimą R. S. buvo teistas dar keturis kartus:

  1. 2009-09-22 pagal BK 178 str. 2 d., nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas remiantis BK 38 str. pagrindu ir paskirta baudžiamojo poveikio priemonė 50 valandų nemokamų auklėjamojo pobūdžio darbų;
  2. 2010-11-05 pagal BK 178 str. 2 d., 284 str. 1 d., laisvės atėmimu 1 m., bausmės vykdymą atidedant 1 m. 6 mėn.;
  3. 2011-01-21 pagal BK 180 str. 1 d., laisvės atėmimu 1 m., šią bausmę subendrinus su 2010-11-05 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė nustatyta laisvės atėmimas 1 m. 4 mėn.;
  4. 2011-04-13 pagal BK 138 str. 1 d., laisvės atėmimu 1 m. 5 mėn., šią bausmę subendrinus su 2011-01-21 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė subendrinta bausmė nustatyta laisvės atėmimas 2 m., iki suėmimo gyv. Kurnėnų km. Miroslavo sen. Alytaus raj.

4R. S. Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-11-07 nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės pradžia – 2011-02-23, pabaiga – 2013-08-23.

5Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau – Komisija) 2012-12-27 priimtu nutarimu Nr. 89-46 nutarta taikyti nuteistajam R. S. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos. Tokį savo sprendimą Komisija motyvuoja tuo, jog R. S. anksčiau teistas 4 kartus už nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir interesams. Dėl padaryto nusikaltimo kaltu prisipažįsta iš dalies. Bausmės atlikimo metu 1 kartą baustas, neskatintas. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo Buhalterinės apskaitos skyriaus duomenimis nuteistasis neturi vykdomųjų raštų, tačiau priteista 20248.92 Lt žalai atlyginti. Nuteistasis savanoriškai dengia nusikaltimu padarytą žalą. Socialinius ryšius nuteistasis palaiko su tėvais, močiute, broliu, drauge bendraudamas telefonu, rašydamas laiškus, lankomas pasimatymų metu. Paleistas į laisvę planuoja gyventi pas savo močiutę ir grįžti dirbti į UAB „Ugnera“, tačiau patvirtinančios pažymos, kad bus priimtas į minimą darbovietę nepateikė. Nuteistasis R. S., gim. 1990-07-30 atliko 1/3 bausmės dalį, įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika yra vidutinė (pagal OASys metodiką), atlikęs didžiąją dalį paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalies, neatliktoji bausmės dalis - 8 mėn. 2 d.

6Komisija siūlo nuteistajam R. S. taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos Bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, paskiriant konkrečias baudžiamojo poveikio priemones.

7Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorė teismui pateiktu atsiliepimu prašo teismo atsisakyti patvirtinti Komisijos 2012-12-27 Nutarimą, priimtą R. S. atžvilgiu, kadangi R. S. anksčiau teistas 4 kartus už nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams. Nusikaltimai nesunkėja, tačiau nusikaltimams būdingas smurto panaudojimo prieš kitus vykdant nusikaltimus apsvaigus nuo alkoholio modelis. Šiuo metu R. S. atlieka bausmę pagal kelis nuosprendžius už nesunkius, apysunkius ir sunkų nusikaltimus, kaltę pripažįsta iš dalies, bausmę atlieka paprastojoje grupėje. Nors šiuo metu galiojančių nuobaudų neturi, tačiau 2011-10-20 buvo baustas papeikimu, neskatintas. Pakartotino nusikalstamo elgesio rizika, atlikta pagal OASys metodiką, vidutinė - 50 balų. Atsižvelgiant į nuteistojo asmenybę, padarytų nusikalstamų veikų pavojingumą bei pobūdį, ankstesnius teistumus, daro išvadą, kad šiuo metu R. S. taikant lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos nebūtų užtikrintas bausmės tikslų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 straipsnio 2 dalyje, tarp kurių yra siekis nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį bei užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, realizavimas.

8Komisijos nutarimą taikyti nuteistajam R. S. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos atsisakytina tvirtinti.

9BVK 157 str. 1 d. nustatyta, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų. BVK 157 str. 1 d. 1 p., kuriuo vadovaudamasi Komisija nutarė R. S. taikyti lygtinį paleidimą, nustatyta, kad nuteistieji už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus, kuriems paskirta bausmė neviršija šešerių metų, taip pat kiti nuteistieji, kuriems paskirta bausmė neviršija trejų metų laisvės atėmimo, taip pat nepilnamečiai, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų, jiems atlikus vieną trečdalį paskirtos laisvės atėmimo bausmės.

10Pažymėtina, kad sprendžiant nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą, svarbu atsižvelgti ir į visuomenės interesą, jog nusikalstamą veiką padaręs asmuo turi būti nubaustas ir atlikti tokią bausmę ar jos dalį, kuri paveiktų nuteistąjį, kad jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų bei būtų užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas, nes tik tuomet bus pasiekta bausmės paskirtis, numatyta BK 41 str. 2 d.

11Kaip matyti iš teismui pateiktos medžiagos, nuteistasis formaliai atitinka BVK 157 str. nurodytus kriterijus: Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo direktoriaus 2011-05-13 įsakymu nuteistasis R. S. paliktas Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime atlikti ūkio darbus jis bausmę atlieka paprastos grupės sąlygomis (a.b.l. 44), 1/3 jam paskirtos bausmės atliko 2011-12-23, bausmės atlikimo metu įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, sėkmingai baigė adaptacijos, teisinio ir socialinio švietimo programas bei įvykdė šiose programose numatytas priemones, dalyvauja resocializacijos, integracijos į visuomenę, kriminalinės subkultūros apraiškų prevencijos programose, lanko bendruosius nuteistųjų susirinkimus, dalyvavo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vykdomame projekte „Mano kelias 2“ ir baigė nustatytų valandų skaičių, dalyvavo Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo psichologinės tarnybos surengtoje programoje „Emocinė parama terapinėje grupėje“, kuri skirta priklausomybių gydymui taikant psichologinę pagalbą, ir ją sėkmingai baigė.

12Taigi R. S. atitinka formalųjį lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagrindą, tačiau sprendžiant klausimą, ar įmanoma asmenį toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, taip pat reikia visapusiškai įvertinti nuteistojo asmenybę, jo požiūrį į padarytą nusikaltimą, bei, vadovaujantis teisingo ir progresyvaus bausmių atlikimo principu, atsižvelgti į nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu. Be to teismas, spręsdamas klausimą dėl Komisijos nutarimo, kuriuo nutarta asmens atžvilgiu taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, taip pat atsižvelgia į nuteistojo ankstesnius teistumus, į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį bei pavojingumą ir kitas reikšmingas aplinkybes. Lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo įstaigos taikomas tik tuo atveju, jei įvertinus visas aplinkybes, galima pagrįstai manyti, kad lygtinai paleistas asmuo pakankamai pakeitė savo elgesį, kad jis toliau laikysis įstatymų, nenusikals ir kad bus užtikrintas bausmės tikslų, numatytų BK 41 str. 2 d., pasiekimas.

13Analizuojant nuteistojo asmens bei teikimo byloje esančius dokumentus nustatyta, jog pastarasis savo kaltę dėl padarytų nusikalstamų veikų pripažįsta tik iš dalies. Laisvės atėmimo bausmės laikotarpiu nuteistasis 1 kartą baustas, t.y. 2011-10-20 nubaustas papeikimu už tai, kad 2011-09-18, apie 7.30 val. nelegaliai iš įstaigos virtuvės atsinešė dvi dešras po 380 g. ir įdėjo į nuteistųjų bendrabučio 2-oje sekcijoje esantį šaldytuvą, kurias neteisėtai pasisavinęs davė kitas nuteistasis, nuobauda nebegalioja, nuteistasis atlikdamas laisvės atėmimo bausmę neskatintas. Pažymėtina ir tai, jog atlikus R. S. pakartotinio nusikalstamumo rizikos įvertinimą, naudojant OASys metodiką, nustatyta, kad nuteistasis priklauso vidutinei pakartotinio teistumo rizikos grupei (50 balų), galimi kriminogeniniai veiksniai – teistumai už įsibrovimus, nuteistajam būdingas smurto panaudojimas prieš kitus vykdant nusikaltimus apsvaigus nuo alkoholio modelis, problemos susijusios su alkoholio vartojimu, bedarbystė po paleidimo, nuolatinė veikla, skatinanti nusikalstamumą, grįžta gyventi tuo pačiu adresu, kur įvykdė nusikaltimus, impulsyvus elgesys, nepripažįsta savo kaltės ar tik iš dalies pripažįsta savo kaltę įvykdytuose nusikaltimuose.

14Teismas tai pat nustatė, kad R. S. iš viso yra teistas penkis kartus, paskutinį kartą teistas už trijų apysunkių nusikaltimų, numatytų BK 178 str. 2 d. (dvi nusikalstamos veikos), 302 str. 1 d., padarymą. Tarp nusikaltimų, už kuriuos R. S. yra teistas anksčiau, taip pat yra apysunkių nusikaltimų, smurtinio pobūdžio nusikaltimų, numatytų BK 180 str. 1 d. Pažymėtina ir tai, kad R. S. atžvilgiu paskutinis apkaltinamasis nuosprendis priimtas Alytaus rajono teismo 2012-11-07, kuris įsiteisėjo tik 2012-12-04, minėtu nuosprendžiu R. S. paskirtos bausmės artimos minimaliam laisvės atėmimo bausmės dydžiui, minėtu nuosprendžiu paskirtos bausmės buvo subendrintos su ankstesniais jo atžvilgiu priimtais nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis ir 1/3 jam paskirtos bausmės jis jau buvo atlikęs dar iki paskutinio jo atžvilgiu priimto apkaltinamojo nuosprendžio. Minėtų nusikalstamų veikų pobūdis bei jų padarymo laikas rodo R. S. asmenybės padidintą pavojingumą, jo polinkį nusikalsti. Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog šiuo metu nuteistasis dar neatlikęs nemažos dalies paskirtos laisvės atėmimo bausmės. Tuo tarpu per trumpas paskirtos bausmės atlikimo laikas gali asmeniui suformuoti klaidingą nuomonę dėl pernelyg švelnaus baudžiamumo už pavojingą visuomenei veiką ir tai gali būti viena iš prielaidų nusikalstant ateityje, o ne faktorius, skatinantis laikytis įstatymų. Nutarime nurodytos aplinkybės, siejamos su nuteistojo ateities planais, t. y. tai, kad jis turi norą ir galimybę įsidarbinti, vertinama teigiamai, tačiau negali būti priešpastatoma viešajam interesui bei turėti lemiamos įtakos, sprendžiant jo lygtinio paleidimo klausimą. Taip pat teismas atižvelgia ir į tai, jog iš pateiktos medžiagos nėra pateikta pažymos, kad nuteistasis bus priimtas į jo nurodytą darbovietę UAB „Ugnera“. Nurodytos aplinkybės rodo tik teigiamą paskirtos bausmės poveikį nuteistojo elgesiui, bet automatiškai nesuponuoja išvados, kad nuteistasis ateityje laikysis įstatymų ir daugiau nenusikals.

15Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, nustatytą asmens pavojingumą, neatliktos bausmės dalį, Socialinio tyrimo išvadoje nurodytus nuteistajam būdingus kriminogeninius veiksnius, siekiamus paskirtos bausmės tikslus, konstatuoja, kad šiuo metu nėra pagrindo daryti vienareikšmiškos išvados, kad R. S. laikysis įstatymų ir nenusikals. Teismo vertinimu, šiuo metu nėra pasiekti LR BK 41 str. numatyti bausmės tikslai ir nėra galimybės nuteistąjį R. S. taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, bet prižiūrimą, todėl nuteistajam R. S. lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos netaikytinas ir atsisakytina partvirtinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimą dėl R. S. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BVK 157 str., Lietuvos Respublikos BPK 360 str. 5 d. 2 p., teismas,

Nutarė

17Atsisakyti patvirtinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2012-12-27 Nr. 89-46 Nutarimą dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam R. S., a.k. ( - )

18Nutartis per 5 dienas nuo įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai