Byla 2-4-266/2011

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovui Rimgaudui Kvykliui , atsakovo D. U. atstovei advokatei Vidai Leonovienei , nedalyvaujant trečiojo asmens Anykščių rajono savivaldybės administracijos atstovui, nedalyvaujant trečiojo asmens Anykščių regioninio parko direkcijos atstovui , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui D. U., tretiesiems asmenims Anykščių rajono savivaldybės administracijai ir Anykščių regioninio parko direkcijai dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, ir ,-

Nustatė

2ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovas paaiškino, kad atsakovas D. U. žemės sklype 127 ,114, esančiame Anykščių regioninio parko teritorijoje (duomenys neskelbtini) jone neturėdamas įstatymų nustatyta tvarka išduoto statybos leidimo bei nustatyta tvarka parengto bei suderinto statinio projekto pastatė sodo namą ir ūkio pastatą. Inspekcijos pareigūnai konstatavo savavališkos statybos faktą ir 2007-07-24 atsakovui surašė savavališkos statybos aktą, o 2007-07-27 administracinio teisės pažeidimo protokolą, bei įpareigojo atsakovą parengti ir suderinti sodo namo ir ūkio pastato statybos projektus bei gauti statybos leidimą. Už padarytą pažeidimą atsakovui buvo paskirta nuobauda – bauda 1000 litų. Atsakovas baudą susimokėjo, tačiau nurodytų dokumentų neparengė. 2008-01-24 Utenos apskrities viršininko įsakymu dar kartą buvo konstatuota savavališka statyba ir jos padarinių šalinimas ir atsakovas dar kartą buvo įpareigotas parengti projektus, gauti statybos leidimą. Atsakovas reikalavimų neįvykdė, todėl su ieškiniu buvo kreiptasi į teismą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. Ieškovo atstovas nurodė, jog atsakovo prašymu, teismas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą su prašymu išaiškinti ar reikalavimas nugriauti pastatus neprieštarauja LR Konstitucijos normoms. Per tą laiką , nuo 2010-10-01 įsigaliojęs naujas Statybos įstatymas numato galimybę atsakovui savo lėšomis pasirūpinti dokumentais, kad galėtų įteisinti savavališką statybą , todėl ieškovas ir prašo įpareigoti atsakovą per 6 mėnesius, nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos , savo lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją sodo namo ir ūkio pastato statybai ir gauti statybą leidžiančius dokumentus. Be to, ieškovas prašo įpareigoti atsakovą , jog jei atsakovas per teismo paskirtą laiką neįvykdys įpareigojimo parengti projektinę dokumentaciją ir gauti leidimą, tai per tris mėnesius savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytus statinius, o jei atsakovas ir šio įpareigojimo nevykdys, tai suteikti teisę ieškovui atsakovo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius bei sutvarkyti statybvietę. Taip pat prašė priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinį grindė Statybos įstatymo reikalavimais.

3Atsakovo atstovė sutiko su ieškinio reikalavimais. Paaiškino, jog atsakovas jau baigia susitvarkyti pastatų projektinę dokumentaciją ir gaus leidimą statyboms, todėl ieškovo prašomo skirti 6 mėnesių termino pakaks visiškai įteisinti savavališką statybą.

4Trečiojo asmens -Anykščių rajono savivaldybės administracijos ir Anykščių regioninio parko direkcijos atstovai į teismo posėdį neatvyko. Jiems teismo posėdžio data ir vieta žinomi. Prašymų atidėti bylos nagrinėjimą, teismas negavo, todėl byla išnagrinėta jų atstovams nedalyvaujant.

5Ieškinys tenkintinas.

6Bylos medžiaga, šalių atstovų paaiškinimais nustatyta, kad atsakovas D. U. žemės sklype (duomenys neskelbtini), esančiame Anykščių regioninio parko teritorijoje (duomenys neskelbtini), neturėdamas įstatymų nustatyta tvarka išduoto statybos leidimo bei nustatyta tvarka parengto bei suderinto statinio projekto pastatė sodo namą ir ūkio pastatą. Inspekcijos pareigūnai konstatavo savavališkos statybos faktą ir 2007-07-24 atsakovui surašė savavališkos statybos aktą, o 2007-07-27 administracinio teisės pažeidimo protokolą, bei įpareigojo atsakovą parengti ir suderinti sodo namo ir ūkio pastato statybos projektus bei gauti statybos leidimą. Už padarytą pažeidimą atsakovui buvo paskirta nuobauda – bauda 1000 litų. Atsakovas baudą susimokėjo, tačiau nurodytų dokumentų neparengė. 2008-01-24 Utenos apskrities viršininko įsakymu dar kartą buvo konstatuota savavališka statyba ir jos padarinių šalinimas ir atsakovas dar kartą buvo įpareigotas parengti projektus, gauti leidimą statyboms. Kadangi atsakovas neparengė projektinės dokumentacijos ir negavo leidimo statyboms, tai ieškovas su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašo atsakovą įpareigoti per nustatytą terminą parengti dokumentaciją pastatų statybai ir gauti leidimą, t.y. tokiu būdu įteisinti pastatytus statinius. Atsakovas rengia projektus ir ateityje gaus statybą leidžiančius dokumentus.

7Tokiu būdu konstatuotina, kad atsakovo veiksmai – atlikta sodo namo ir ūkio pastato statyba be suderinto projekto ir negavus statybai leidimo , iš esmės pažeidė tuo metu galiojusio Statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų reikalavimus.

8Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas, įsigaliojęs 2010m. spalio 1d., (toliau tekste – Statybos įstatymas) įtvirtino galimybę teismui savo sprendimu įpareigoti statytoją savo lėšomis , per nustatytą terminą , teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją, gauti statybą leidžiantį dokumentą , tai atvejais , kai žemės sklype, kuriame nustatyta savavališka statyba tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus, taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos , paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. (Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies 1 punktas.) Kaip nustatyta pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą, konstatavo atsakovo padarytus pažeidimus, kad jis sodo namą ir ūkio pastatą pastatė be reikiamos dokumentacijos ir be leidimo . Ieškovas iki naujojo Statybos įstatymo įsigaliojimo, ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą pašalinti savavališkos statybos padarinius, tačiau įsiteisėjus naujam Statybos įstatymui, ieškovas pakeitė savo reikalavimą ir prašo atsakovą įpareigoti susitvarkyti dokumentaciją, gauti leidimą ir tokiu būdu įteisinti nelegalią statybą. Toks ieškovo reikalavimas visiškai pagrįstas ir atitinka Statybos įstatymo reikalavimus.

9LR CK 4.103 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Iš bylos medžiagos , ieškovo atstovo paaiškinimų, matyti, jog atsakovui nėra kliūčių įteisinti sodo namo ir ūkio pastato statybą , tik reikia pasirūpinti projektine dokumentacija ir gauti leidimą. Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies nuostatos leidžia teismui savo sprendimu įpareigoti atsakovą per tam tikrą laiką parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą , todėl ieškovo ieškinys tenkintinas .

10Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 9 dalies nuostata , teismo sprendime nurodytinos pasekmės, jei per teismo paskirtą 6 mėnesių terminą atsakovas neįvykdys teismo įpareigojimo. (LR CPK 273 str. 1d.).

11Iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas žyminis mokestis ir teismo turėtos pašto išlaidos. (LR CPK 96str. )

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 273 str.,

Nutarė

13ieškinį tenkinti .

14Įpareigoti atsakovą D. U. per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis teisė aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus jo gyvenamojo namo ir ūkio pastato esančių Anykščių regioniniame parke, sodininkų bendrijos (duomenys neskelbtini): žemės sklype Nr. (duomenys neskelbtini),esančiame (duomenys neskelbtini), statybai įteisinti .

15Jei atsakovas D. U. per teismo nustatytą terminą neįvykdys teismo įpareigojimo, įpareigoti atsakovą D. U. per 3 mėnesius savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą gyvenamąjį namą , ūkio pastatą, esančius sodininkų bendrijos „(duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini)“ žemės sklype Nr. (duomenys neskelbtini) (duomenys neskelbtini).

16Jei atsakovas D. U. per teismo nustatytą terminą neįvykdys įpareigojimo nugriauti savavališkai pastatytus statinius , tai suteikti teisę statybos valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – ieškovui nugriauti savavališkai pastatytus statinius bei sutvarkyti statybvietę , išieškant patirtas su statinių nugriovimu ir statybvietės sutvarkymu , susijusias išlaidas iš atsakovo D. U..

17Išieškoti iš D. U. į valstybės biudžetą 135 litus žyminio mokesčio ir 45,20Lt teismo turėtų pašto išlaidų. (sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660)

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai