Byla 2-674/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Audronės Jarackaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto V. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Adeveda“ akcininko V. K. , trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, uždarosios akcinės bendrovės „IREC LT“, uždarosios akcinės bendrovės „Adesta“, uždarosios akcinės bendrovės „Sabelijos prekyba“, uždarosios akcinės bendrovės „Adelonas“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Adeveda“.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

7Byloje buvo reiškiami reikalavimai iškelti atsakovui UAB „Adeveda“ bankroto bylą ir paskirti bankroto administratorių. Ieškovas Vytautas Kavaliūnas administratoriumi siūlė skirti V. Š. , tretieji asmenys UAB „Adesta“, UAB „Sabelijos prekyba“, UAB „Adelonas“ – UAB „Valnetas“, tretysis asmuo UAB „IREC LT“ – UAB „Forsina“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 15 d. nutartimi iškėlė UAB „Adeveda“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“. Spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, teismas nurodė, kad ieškovo siūlomas bankroto administratorius neskirtinas, nes ieškovas, kaip įmonės valdymo organų narys, gali būti suinteresuotas, jog bankroto proceso metu nebūtų atskleistos įmonės nemokumo tikrosios priežastys. Teismas, bankroto administratoriumi paskirdamas UAB „Valnetas“, atsižvelgė į tai, kad šią administratoriaus kandidatūrą pasiūlė tretieji asmenys – UAB „Adeveda“ kreditoriai, kurie nėra susiję su įmonės valdymu. Taip pat atsižvelgta į tai, kad siekiant operatyviai vykdyti bankroto procedūras, turėtų būti pasiektas susitarimas tarp bankroto administratoriaus ir įmonės kreditorių.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

11Apeliantas V. K. prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį – bankroto administratoriumi skirti V. Š. . Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiai motyvais:

121. Teismas pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalį, nes administratoriaus kandidatūros nesuderino su Įmonių bankroto valdymo departamentu. Priimant skundžiamą nutartį byloje nebuvo Įmonių bankroto valdymo departamento patvirtinimo dėl UAB „Valnetas“ kandidatūros.

132. Teismas 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartimi administratoriumi jau buvo paskyręs V. Š. . Pagrindo keisti teismo jau kartą paskirtą administratorių nebuvo, nes nėra priežasčių, dėl kurių minėtas asmuo negalėtų administruoti bendrovės

143. Teismas administratoriumi skyrė atsakovo ir su juo susijusių kreditorių UAB „Adelonas“ bei UAB „Adesta“ pasiūlytą bankroto administratorių. UAB „Adeveda“ bei jo vadovas yra glaudžiai susiję su abiem minėtais kreditoriais, todėl apeliantas nepasitiki jų siūloma administratoriaus kandidatūra.

15Atsakovas UAB „Adeveda“ prašo skundą atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, joje išsamiai nurodyti konkretaus administratoriaus skyrimo motyvai.

16Tretysis asmuo UAB „Sabelijos prekyba“ prašo skundą atmesti.

17Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirajame skunde keliamas pirmosios instancijos teismo sprendimo skirti bankroto administratoriumi trečiųjų asmenų UAB „Adesta“, UAB „Sabelijos prekyba“, UAB „Adelonas“ siūlytą asmenį pagrįstumo klausimas.

20Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Administratorius bankroto procese turi plačius įstatyme apibrėžtus įgaliojimus (ĮBĮ 11 str. 3 d.). Nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių pasiūlytų ar paties teismo parinktų asmenų tarpo (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Taigi teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi, tačiau ši teismo teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, teismas turi siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

21Pirmosios instancijos teismas sprendimą skirti bankroto administratoriumi trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, – kreditorių UAB „Adesta“, UAB „Sabelijos prekyba“ pasiūlytą asmenį iš esmės motyvavo tuo, kad kreditoriai nėra susiję su bankrutuojančios įmonės valdymu, o ieškovas (apeliantas), kaip bankrutuojančios įmonės valdymo organų narys, gali būti suinteresuotas, jog bankroto proceso metu nebūtų atskleistos įmonės nemokumo tikrosios priežastys, todėl jo pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neskirta. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis.

22Apelianto argumentas, kad administratoriaus kandidatūrą pasiūlė įmonės kreditoriai, kurie yra glaudžiai susiję su bankrutuojančia įmone, svarstant teismo paskirto bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, nelaikomas reikšmingu, nes apeliantas neįrodė, kad egzistuoja objektyvūs pagrindai abejoti dėl paskirto administratoriaus galimo šališkumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo. Aplinkybė, kad kreditoriai, pasiūlę teismo paskirtą administratoriaus kandidatūrą, galėjo būti ar yra susiję su bankrutuojančia įmone, nepanaikina jų, kaip kreditorių, teisių bankrutuojančios įmonės atžvilgiu. Vertinant šį apelianto argumentą atsižvelgtina į tai, kad pats apeliantas, būdamas bankrutuojančios įmonės valdymo organų nariu, yra susijęs su bankrutuojančia įmone.

23Atskirojo skundo argumentas, kad priimant skundžiamą nutartį paskirto bankroto administratoriaus kandidatūra nebuvo suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, nesudaro pagrindo abejoti priimtos nutarties pagrįstumu bei teisėtumu, nes nors priimant skundžiamą nutartį byloje dar nebuvo oficialaus Įmonių bankroto valdymo departamento atsakymo dėl siūlomai administratoriaus kandidatūros pritarimo, tai yra buvo padarytas formalus įstatymo pažeidimas, toks atsakymas buvo gautas kitą po nutarties priėmimo dieną, siūlomai administratoriaus kandidatūrai buvo pritarta (b.l. 43).

24Apelianto argumentas, kad teismas 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartimi bankroto administratoriumi jau buvo paskyręs jo siūlomą kandidatą, o pagrindo keisti teismo paskirtą administratorių nebuvo, nėra reikšmingas, nes kitas administratorius paskirtas laikantis ĮBĮ reikalavimų ir jo paskyrimas tinkamai argumentuotas.

25Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius atitinka administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1d., 4 d.), jo kandidatūra yra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 str. 2 d.).

26Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliktina nepakeista, o skundas atmestinas.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto V. K.... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 7. Byloje buvo reiškiami reikalavimai iškelti atsakovui UAB „Adeveda“... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 15 d. nutartimi iškėlė UAB... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 11. Apeliantas V. K. prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį –... 12. 1. Teismas pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalį, nes... 13. 2. Teismas 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartimi administratoriumi jau buvo... 14. 3. Teismas administratoriumi skyrė atsakovo ir su juo susijusių kreditorių... 15. Atsakovas UAB „Adeveda“ prašo skundą atmesti. Nurodo, kad pirmosios... 16. Tretysis asmuo UAB „Sabelijos prekyba“ prašo skundą atmesti.... 17. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirajame skunde keliamas pirmosios instancijos teismo sprendimo skirti... 20. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 21. Pirmosios instancijos teismas sprendimą skirti bankroto administratoriumi... 22. Apelianto argumentas, kad administratoriaus kandidatūrą pasiūlė įmonės... 23. Atskirojo skundo argumentas, kad priimant skundžiamą nutartį paskirto... 24. Apelianto argumentas, kad teismas 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartimi bankroto... 25. Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytą, sprendžia, kad pirmosios... 26. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,... 28. Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį palikti nepakeistą....