Byla 2-7113-127/2015
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo jam iš motinos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jūratė Trinkūnienė, sekretoriaujant Ingridai Valickienei, dalyvaujant ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei L. P., atsakovei A. D., atsakovės atstovui advokatui A. D., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei A. D., trečiajam asmeniui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo jam iš motinos priteisimo ir

Nustatė

2atsakovė A. D. turi mažametį sūnų D. D., gim. 2014 06 12, kurio atžvilgiu motinos valdžios neįgyvendina nuo pat jo gimimo. Atsakovė sūnaus atžvilgiu yra vieniša motina. Tėvystė berniukui nenustatyta (b.l.5).

3Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė ieškinį, kuriame nurodė, kad atsakovė naujagimio iš ligoninės nepasiėmė, vaiko gimimo neįregistravo. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2014 06 30 įsakymu Nr. A30-2622 D. nustatyta laikinoji globa ir jo globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai (b.l. 22). Ieškovo duomenimis D. D., gimęs 2014 06 12, yra trečias atsakovės vaikas: vyriausią sūnų E. D., gim. 2009 08 01, atsakovė augina pati, pagal galimybes juo rūpinasi, o A. D., gim. 2012 02 22, gyvena pas tėvą P. K..

4Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius ieškinyje nurodo, kad VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų ligoninės pateiktoje 2014-06-25 informacijoje nurodyta, kad atsakovė serga depresinio tipo šizoafektiniu sutrikimu, vartoja vaistus. Vilniaus priklausomybės ligų centro 2014 12 30 duomenimis ji nuo 2004-08-03 yra įrašyta į priežiūros grupę, jai diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant opioidus, priklausomybės sindromas. Jos šeima nuo 2013 10 15 įrašyta į Vilniaus miesto socialinių įgūdžių stokojančių šeimų, auginančių vaikus, sąrašą. Šeimai teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Apgyvendinus mažametį D. D. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, atsakovė jį aplankė du kartus 2014 metų rugsėjo mėnesį, daugiau sūnumi nesidomi, išlaikymo neteikia, jo gyvenime nedalyvauja. Ieškovas prašo teismo:

  1. Neterminuotai apriboti A. D., a.k. ( - ), motinos valdžią D. D., a.k. ( - ), atžvilgiu.
  2. Priteisti iš A. D., a.k. ( - ), išlaikymą D. D., a.k. ( - ), po 60 eurų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jo pilnametystės.
  3. Nustatyti nuolatinę globą D. D., a.k. ( - ), jo globėju bei gaunamų lėšų administratoriumi paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, kodas 191645111.
  4. D. D., a.k. ( - ), globos vietą nustatyti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, kodas 191645111.
  5. Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2014-06-30 įsakymą Nr. A30-2622 dėl laikinosios globos D. D. nustatymo.
  6. Teismo išlaidas išreikalauti iš atsakovės (b.l.2-4).

5Ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus ir paaiškino, kad byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių faktą, jog A. D. sūnaus D. D., gimusio 2014 06 12, atžvilgiu motinos valdžios neįgyvendina. Ieškovo atstovė pažymėjo, jog atsakovė sūnaus iš ligoninės nepasiėmė, juo rūpintis nuo pat gimimo neketino. Ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti.

6Atsakovė A. D. su ieškiniu sutiko iš dalies. Atsakovė posėdžio metu pripažino, kad sūnaus D.auginti neketina. Atsakovė serga depresija, jos materialinė padėtis yra labai sunki. Ji viena išlaiko nepilnametį sūnų E. D., gimusį 2009 08 01, rūpintis sūnumi jai padeda motina. Pasak atsakovės, jai nustatytas neįgalumas, ji yra tik iš dalies darbinga, jai sergant depresija yra ribotos galimybės susirasti darbą. Vidutines atsakovės mėnesio pajamas sudaro gaunama neįgalumo išmoka bei išmoka vaikui, viso apytiksliai 155 EUR. Iš šių lėšų atsakovė turi mokėti buto komunalinius mokesčius, išlaikyti save bei nepilnametį sūnų E., pirkti brangiai kainuojančius vaistus nuo depresijos. Atsakovė nurodė, kad nevartoja alkoholio, narkotinių medžiagų ir nerūko. A. D. teigimu, prašomo iš jos priteisti 60 EUR išlaikymo, mokamo kas mėnesį periodinėmis išmokomis iki sūnaus D.pilnametystės, ji mokėti nepajėgtų, kitaip būtų pažeisti kartu su ja gyvenančio sūnaus E. interesai. Atsakovė nurodė, kad galėtų mokėti išlaikymą nepilnamečiui sūnui D. po 30 EUR kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jo pilnametystės.

7Tretysis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad D. D., gimęs 2014 06 12, kūdikių namuose gyvena nuo 2014 06 27. Atsakovė A. D. sūnų aplankė tik 2 kartus 2014 metų rugsėjo mėnesį, daugiau sūnumi nesidomėjo, telefonu nesiteiravo, jo gyvenime nedalyvavo, išlaikymo neteikė. Tretysis asmuo prašė ieškinį tenkinti.

8Ieškinys tenkinamas iš dalies šiais motyvais.

9Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš tėvų neturi teisės atsisakyti pareigos įgyvendinti tėvų valdžią. Kiekvienu atveju tėvų, nevykdančių savo pareigų vaikams, veiksmai ar neveikimas laikytini priešingais vaikų interesams (CK 3.159 str. 3 d.). Vaiko interesais laikomas sudarymas tokių sąlygų, kurios užtikrintų vaiko sveikatą, fizinę ir psichinę raidą, parengtų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

10Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta, kad nepilnamečio D. D., gimusio 2014 06 12, motina A. D. nevykdo motinos pareigų, nes paliko naujagimį ligoninėje valstybės globai ir juo rūpintis neketina. A. D. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose atsakovė jį aplankė du kartus, daugiau sūnaus gyvenime nedalyvavo, nesidomėjo vaiko sveikata, ugdymu, kasdienių poreikių tenkinimu, išlaikymo neteikė. Posėdžio metu pati atsakovė pripažino, kad auginti sūnų neturi galimybės. Duomenų, kad toks motinos požiūris į savo vaiką ateityje galėtų pasikeisti, byloje nėra. Vadovaujantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis teismas mano, kad motinos A. D. valdžia sūnaus D. atžvilgiu jai turėtų būti apribota neterminuotai (CK 3.180 str. 1 d., 2 d.).

11Nepilnamečiui D. D., gim. 2014 06 12, įstatymų nustatyta tvarka atskirtam nuo motinos, nustatoma nuolatinė globa (CK 3.251 str. 1 d., 3.256 str., 3.257 str. 3 p.). Nepilnamečio D. D., gim. 2014 06 12, globėju skiriami Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, kitų asmenų, norinčių globoti vaiką, nėra (CK 3.261 str.). Nepilnamečio D. D., gim. 2014 06 12, gyvenamoji vieta nustatoma globėjo buveinėje (CK 3.265 str. 3 p.). Globėjas Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, skiriami nepilnamečio vaiko gaunamų lėšų administratoriumi (CK 3.275 str.).

12Apribojus tėvų valdžią, pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka (CK 3.195 str.). Atsakovė A. D. šiuo metu nedirba, jai nustatytas neįgalumas, ji yra tik iš dalies darbinga. Sergant psichikos liga ji turi ribotas galimybes įsidarbinti. Byloje yra duomenų, kad atsakovės materialinė padėtis yra labai sunki, vidutines jos mėnesio pajamas sudaro apie 155 EUR gaunamos invalidumo ir vaikui mokamos išmokos, iš kurių ji turi mokėti būsto komunalinius mokesčius, išlaikyti save ir su ja kartu gyvenantį nepilnametį sūnų E. D., gimusį 2009 08 01. Atsakovė turi net tris išlaikytinius, todėl teismas pripažįsta, kad priteisus ieškovo prašomą 60 EUR dydžio išlaikymą nepilnamečiui sūnui D., būtų pažeisti kitų dviejų vaikų teisės ir interesai. Atsižvelgiant į sunkią atsakovės materialinę padėtį, į tai, kad A. D. turi tris nepilnamečius vaikus, iš jos priteisiamas 30 EUR išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kol sūnus D. D., gimęs 2014 06 12, sulauks pilnametystės (CK 3.192 str., 3.196 str. 1 d. 1 p.).

13Atsakovė A. D. Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2015 02 18 sprendimu Nr. (1.7.) S-293-598-15 nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų atleista 100 %, todėl žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas nesprendžiamas (CPK 96 str. 4 d.).

14Sprendimas išlaikymo priteisimo dalyje nukreipiamas vykdyti skubiai (( - ) str. 2 d. 1 p.).

15Teismas, vadovaudamasis ( - ) 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio antrosios dalies pirmuoju punktu, 406-407 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį patenkinti iš dalies.

17Neterminuotai apriboti A. D. a.k( - ) motinos valdžią nepilnamečio sūnaus D. D. a.k. ( - ) atžvilgiu.

18Nustatyti nuolatinę globą D. D. a.k. ( - ), jo globėju bei gaunamų lėšų administratoriumi paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, kodas 191645111.

19Nustatyti D. D. a.k. ( - ) gyvenamąją vietą globėjo buveinėje.

20Priteisti iš A. D., a.k. ( - ) nepilnamečiui sūnui D. D. a.k. ( - ) išlaikymą po 30 EUR (trisdešimt eurų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2015 01 14, iki jo pilnametystės, pavedant išlaikymo lėšomis uzufrukto teise disponuoti paskirtam globėjui ir gaunamų lėšų administratoriui, Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, kodas 191645111, priteistas išlaikymo sumas periodinėmis išmokomis kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

21Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2014-06-30 įsakymą Nr. A30-2622 dėl laikinosios globos D. D. nustatymo.

22Sprendimą išlaikymo priteisimo dalyje nukreipti vykdyti skubiai.

23Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

24Per tris darbo dienas po teismo sprendimo apriboti motinos valdžią įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jūratė... 2. atsakovė A. D. turi mažametį sūnų D. D., gim. 2014 06 12, kurio atžvilgiu... 3. Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos... 4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius... 5. Ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos... 6. Atsakovė A. D. su ieškiniu sutiko iš dalies. Atsakovė posėdžio metu... 7. Tretysis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pateikė... 8. Ieškinys tenkinamas iš dalies šiais motyvais.... 9. Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš... 10. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais nustatyta,... 11. Nepilnamečiui D. D., gim. 2014 06 12, įstatymų nustatyta tvarka atskirtam... 12. Apribojus tėvų valdžią, pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus... 13. Atsakovė A. D. Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 14. Sprendimas išlaikymo priteisimo dalyje nukreipiamas vykdyti skubiai (( - )... 15. Teismas, vadovaudamasis ( - ) 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio... 16. ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Neterminuotai apriboti A. D. a.k( - ) motinos valdžią nepilnamečio sūnaus... 18. Nustatyti nuolatinę globą D. D. a.k. ( - ), jo globėju bei gaunamų lėšų... 19. Nustatyti D. D. a.k. ( - ) gyvenamąją vietą globėjo buveinėje.... 20. Priteisti iš A. D., a.k. ( - ) nepilnamečiui sūnui D. D. a.k. ( - )... 21. Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus... 22. Sprendimą išlaikymo priteisimo dalyje nukreipti vykdyti skubiai.... 23. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti... 24. Per tris darbo dienas po teismo sprendimo apriboti motinos valdžią...