Byla eA-1529-575/2020
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Veslavos Ruskan,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nord Service“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nord Service“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI, atsakovas) 2018 m. birželio 1 d. sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (21.131-31-5)-FR0682-182 patvirtino 2018 m. kovo 6 d. patikrinimo aktą Nr. (21.60-32) FR0680-97 (toliau – ir Patikrinimo aktas) ir nurodė uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Nord Service” (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) sumokėti į valstybės biudžetą 168 000 Eur pridėtinės vertės mokestį (toliau – ir PVM), 10 857,92 Eur PVM delspinigių, 50 400 Eur PVM baudą.

72.

8Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir MGK) 2018 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr. S-127 (7-109/2018) patvirtino VMI 2018 m. birželio 1 d. sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (21.131-31-5)-FR0682-182 ir neatleido pareiškėjo nuo 10 857,92 Eur PVM delspinigių mokėjimo.

93.

10Pareiškėjas padavė teismui skundą, kuriame prašė: 1) panaikinti MGK 2018 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. S-127 (7-109/2018); 2) panaikinti VMI 2018 m. birželio 1 d. sprendimą Nr. (21.131-31-5)-FR0682-182 dėl patikrinimo akto tvirtinimo; 3) atleisti pareiškėją nuo 10 857,92 Eur delspinigių arba juos sumažinti; 4) sumažinti pareiškėjui paskirtos PVM baudos dydį iki minimalios – 10 proc.; 5) priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

114.

12Pareiškėjas skunde nurodė, kad UAB „Gromus“ (būsimas pirkėjas 1), UAB „Binsera“ (būsimas pirkėjas 2) ir UAB „All Investment Group“ (būsimas pardavėjas) sudarė 2017 m. vasario 27 d. preliminarią sutartį (toliau – ir Preliminarioji sutartis), pagal kurią šalys susitarė sudaryti pagrindinę sutartį dėl žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ) (toliau – ir Žemės sklypas), su statybos leidimu daugiabučio gyvenamojo namo statybai pardavimo už 1 936 000 Eur kainą (su PVM). Būsimas pardavėjas UAB „All Investment Group“ išrašė UAB „Binsera“ 2017 m. kovo 2 d. PVM sąskaitą faktūrą serija AIG Nr. 008 968 000 Eur sumai, išskirdamas 168 000 Eur PVM. 2017 m. kovo 17 d. susitarimu dėl Preliminariosios sutarties pakeitimo šalys pakeitė Preliminariosios sutarties 2.1.2 papunktį – būsimas pardavėjas UAB „All Investment Group“ iki 2017 m. gegužės 17 d. įsipareigojo gauti galiojantį statybos leidimą daugiabučio gyvenamojo namo statybai ir šalys įsipareigojo pasirašyti pagrindinę sutartį per 90 dienų nuo visos kainos dalies sumokėjimo. 2017 m. kovo 24 d. susitarimu dėl Preliminariosios sutarties nutraukimo šalys susitarė nutraukti Preliminariąją sutartį. Būsimas pardavėjas UAB „All Investment Group“ šiuo susitarimu įsipareigojo anuliuoti būsimiems pirkėjams išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, pateikdamas kreditinę PVM sąskaitą faktūrą ir grąžinti sumokėtą 25 000 Eur dydžio kainos dalį. 2017 m. gegužės 17 d. susitarimu Nr. 2 dėl Preliminariosios sutarties sąlygų pakeitimo šalys pratęsė terminą būsimam pardavėjui UAB „All Investment Group“ statybos leidimui gauti iki 2017 m. lapkričio 17 d. ir susitarė, kad jeigu iki nustatyto termino leidimas nėra gaunamas – Preliminarioji sutartis laikoma nutraukta dėl būsimo pardavėjo kaltės ir būsimas pardavėjas įsipareigoja būsimam pirkėjui 2 (UAB „Binsera“) per 60 dienų sumokėti 25 000 Eur baudą. 2017 m. birželio 5 d. susitarimu Nr. 3 dėl Preliminariosios sutarties sąlygų pakeitimo šalys susitarė, kad nuo 2017 m. birželio 5 d. UAB „Gromus“ pasitraukia iš Preliminariosios sutarties šalių, o visas pagal Preliminariąją sutartį įgytas teises ir prisiimtas pareigas perima pareiškėjas. Šalys susitarė, kad 2017 m. birželio 5 d. būsimas pardavėjas išrašo kreditinę sąskaitą UAB „Gromus“ ir išrašo sąskaitą faktūrą būsimam pirkėjui – pareiškėjui UAB „Gromus“ turėtų įsipareigojimų daliai. UAB „All Investment Group“ išrašė pareiškėjui 2017 m. birželio 5 d. PVM sąskaitą faktūrą serija AIG Nr. 013 968 000 Eur sumai, išskirdamas 168 000 Eur PVM. Būsimam pardavėjui UAB „All Investment Group“ iki 2017 m. gegužės 17 d. susitarime Nr. 2 nustatyto termino negavus statybos leidimo, šalys nesudarė notarinės nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutarties, tokiu būdu 2017 m. lapkričio 17 d. nutraukdami sudarytą Preliminariąją sutartį. Nesudarius notarine tvarka nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties, UAB „All Investment Group“ išrašė 2017 m. lapkričio 17 d. kreditinę PVM sąskaitą faktūrą Nr. AIG014, kurios pagrindu buvo anuliuota PVM sąskaita faktūra.

135.

14Pareiškėjas taip pat nurodė, kad 2017 m. lapkričio mėn. gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka per i.MAS sistemą registravo UAB „All Investment Group“ išrašytą Kreditinę PVM sąskaitą faktūrą. Pareiškėjas 2017 m. lapkričio 24 d. pateikė PVM deklaraciją (forma FR0600) už 2017 m. lapkričio mėn., kurioje 168 000 Eur sumažino atskaitomo pirkimo PVM sumą ir deklaravo 204 446 Eur mokėtino į biudžetą PVM. PVM deklaracijoje už 2017 m. lapkričio mėn. atskaitoma PVM suma buvo sumažinta 168 000 Eur dėl sandorio, įforminto 2017 m. birželio mėn. Pareiškėjas, siekdamas padengti susidariusią mokestinę nepriemoką ir visiškai atsiskaityti su valstybės biudžetu, 2017 m. gruodžio 5 d. kreipėsi į VMI su prašymu (toliau – ir Prašymas 1) dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo ir išdėstymo sudarant mokestinės paskolos sutartį, kuris buvo patikslintas 2018 m. sausio 11 d. prašymu. Prašymas 1 dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo VMI 2018 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. (23.24-08)-327-561 nebuvo tenkintas. Pareiškėjas 2018 m. vasario 19 d. pateikė prašymą dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo (toliau – ir Prašymas 2). VMI 2018 m. balandžio 5 d. raštu Nr. (23.1-08) RNA-9814 (toliau – ir Raštas) informavo pareiškėją, kad jo Prašymas 2 nebus nagrinėjamas iš esmės, kadangi yra neteisingas objektas. VMI 2018 m. balandžio 10 d. nurodymu Nr. (23.31-08) 467-66390 (toliau – ir Nurodymas) nurodė nurašyti mokestinę nepriemoką iš kredito, mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigose esančių mokesčių mokėtojo sąskaitų, bendra suma – 206 403,13 Eur. Iš prie Nurodymo pridedamos prievolių ataskaitos matyti, kad mokesčių administratoriaus vykdomas piniginių lėšų nurašymas iš pareiškėjo banko sąskaitų įvykdytas būtent dėl mokestinės prievolės, susidariusios pateikus 2017 m. lapkričio mėn. mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją, dėl kurios VMI Rašte nurodė, kad Prašymas 2 negali būti nagrinėjamas iš esmės dėl neteisingo objekto, tačiau mokesčių administratorius vis tiek atliko priverstinį išieškojimą iš pareiškėjo banko sąskaitos.

156.

16Pareiškėjas atkreipė dėmesį, jog skundžiamas MGK sprendimas yra nepasirašytas sprendimą priėmusių ir surašiusių MGK narių. Ši aplinkybė, pareiškėjo nuomone, sudaro savarankišką pagrindą spręsti dėl skundžiamo sprendimo negaliojimo.

177.

18Pareiškėjas paaiškino, kad ginčijamas MGK sprendimas laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu ir dėl to, kad nagrinėdama tarp pareiškėjo ir mokesčių administratoriaus kilusį ginčą, MGK neatsižvelgė į pareiškėjo viso mokestinio ginčo metu turimą mokesčio permoką. Viso mokestinio patikrinimo metu pareiškėjas turėjo net 137 026,71 Eur dydžio mokesčio permoką. Turima mokesčio permoka sudarė beveik 82 proc. patikrinimo aktu pareiškėjui apskaičiuotos PVM sumos. Ji buvo areštuota 2017 m. gruodžio 11 d. turto arešto aktu Nr. (23.31-08)-319-2887. Šios aplinkybės pagrindžia, kad 137 026,71 Eur suma buvo mokesčių administratoriaus dispozicijoje ir 30 973,29 Eur apimtimi valstybės biudžetas nebuvo patyręs jokios žalos. Atsižvelgiant į tai, privalėjo būti sprendžiamas klausimas dėl pareiškėjo atleidimo nuo delspinigių dalies dėl 137 026,71 Eur sumos, remiantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 141 straipsnio 1 dalies 3 punktu.

198.

20Pareiškėjas teigė, jog mokesčių administratorius privalėjo taikyti MAĮ 69 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuostatą. Atsižvelgdamas į tai, jog Preliminarioji sutartis buvo nutraukta būtent 2017 m. lapkričio 17 d., kaip šalys ir buvo numačiusios 2017 m. gegužės 17 d. susitarime Nr. 2 dėl Preliminariosios sutarties sąlygų pakeitimo, ką papildomai pagrindžia ir UAB „All investment group“ išrašyta Kreditinė PVM sąskaita faktūra, pareiškėjas savo nuožiūra pašalino netikslumus ir sumažino 168 000 Eur atskaitomą pirkimo PVM bei deklaravo 241 446 Eur mokėtiną PVM į biudžetą, kas akivaizdžiai pagrindžia, kad šalims nesudarius notarinės nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutarties ir nutraukus preliminariąją sutartį, buvo sumažintas visas pagal PVM sąskaitą faktūrą išskirtas 168 000 Eur PVM, mokesčių administratoriui pateikus 2017 m. lapkričio mėn. PVM deklaraciją. VMI privalėjo įvertinti ir nustatyti priežastinį ryšį tarp 2017 m. lapkričio 17 d. įvykusio Preliminariosios sutarties nutraukimo ir pareiškėjo 2017 m. lapkričio mėn. PVM deklaracijos pateikimo bei 168 000 Eur atskaitomo pirkimo PVM sumos sumažinimo. VMI šių veiksmų neatlikus, pareiškėjo atžvilgiu buvo atliktas neišsamus ir formalus mokestinis patikrinimas.

219.

22Pareiškėjas pažymėjo, kad atskaitytas 168 000 Eur PVM buvo atstatytas dar iki pavedimo tikrinti 2018 m. lapkričio 29 d. išrašymo dienos, pareiškėjas 2017 m. lapkričio 22 d. per i.MAS sistemą pateikė 2017 m. lapkričio mėn. gaunamų sąskaitų faktūrų registrą. Atsižvelgiant į tai, mokestinis patikrinimas iš viso neturėjo būti pradėtas.

2310.

24Pareiškėjas pabrėžė, kad mokesčių administratorius nepagrįstai nesivadovavo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika dėl teisingumo ir protingumo principų laikymosi, gero administravimo principo taikymo apskaičiuojant jam PVM delspinigius ir skiriant PVM baudą, delspinigių ir baudos sumažinimo remiantis teisingumo ir protingumo principais. Teigė, kad ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdamas ne tik pašalinti pradinių kontrolės veiksmų (mokestinio tyrimo) metu mokesčių administratoriaus nustatytus trūkumus, bet ir siekdamas atsiskaityti su valstybės biudžetu visa apimtimi per tęstinį laikotarpį, kreipėsi į VMI su Prašymu 1 ir Prašymu 2, tačiau VMI ne tik netenkino nurodytų prašymų, bet Nurodymu pradėjo priverstinio išieškojimo veiksmus dėl pareiškėjo 2017 m. lapkričio mėn. mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotų papildomų sumų, dėl kurių Rašte teigė, jog šios sumos yra neteisingas objektas. Todėl šiuo atveju, įvertinus pareiškėjo ir mokesčių administratoriaus įvykdytų veiksmų visumą, yra objektyvi būtinybė pareiškėjo atžvilgiu nustatyti teisingas valstybės poveikio priemones, kas akivaizdžiai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktriną dėl konstitucinio teisingumo principo taikymo.

2511.

26Pareiškėjas nurodė, kad jam papildomai apskaičiuota itin didelė – 229 257,92 Eur PVM suma, iš kurios 61 257,92 Eur yra delspinigiai ir paskirta bauda, kas sudaro beveik net 36 proc. visos pareiškėjui apskaičiuotos mokesčių sumos ir akivaizdžiai prieštarauja proporcingumo principui. Pareiškėjas prašė atsižvelgti ir į tai, kad laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. liepos 31 d. jo vykdoma veikla buvo nuostolinga – susidarė 135 966 Eur dydžio nuostoliai, grynojo pelno iš viso nebuvo. Šios aplinkybės yra pagrindas sumažinti apskaičiuotus delspinigius ir paskirtą baudą iki minimalios – 10 proc.

2712.

28Pareiškėjas nesutiko su mokesčių administratoriaus tariamai nustatytomis atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis, dėl kurių yra paskirta 30 proc. PVM bauda. Pabrėžė, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką pažeidimo padarymo būdo negalima kvalifikuoti kaip atsakomybę sunkinančią ir baudą didinančią aplinkybę. Pareiškėjas nesutiko su mokesčių administratoriaus išvadomis, kad siekė sąmoningai suklaidinti mokesčių administratorių, teikdamas tikrovės neatitinkančią informaciją, nuolat tikslindamas PVM deklaracijas. Atkreipė dėmesį, kad mokestinė nepriemoka šiuo atveju susidarė ne dėl jo kaltės. Būtent UAB „All investment group“, pažeisdamas PVMĮ 2 straipsnio 30 dalies, 3 straipsnio, 4 straipsnio ir 79 straipsnio 1 dalies nuostatas, neteisėtai išrašė pareiškėjui PVM sąskaitą faktūrą, kuria įformino neįvykusią ūkinę operaciją. Taip pat pabrėžė, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką aplinkybė, jog pareiškėjas buhalterinėje apskaitoje užfiksavo juridinės galios neturinčius dokumentus, negali būti kvalifikuojama kaip atsakomybę sunkinančia ir tuo pačiu baudą didinančia aplinkybe. Teigė, kad 2017 m. lapkričio mėn. PVM deklaracija buvo tikslinama tik dėl to, jog VMI Pranešime apie atliktą tyrimą nenurodė, kaip tiksliai pašalinti mokestinio tyrimo metu nustatytus trūkumus.

2913.

30Atsakovas VMI atsiliepime į skundą prašė skundą atmesti.

3114.

32Atsakovas nurodė, kad vertinant teismų praktiką PVM atskaitos bylose, išskiriamos dvi skirtingos situacijos, kada mokesčių mokėtojui neleidžiama atskaityti pirkimo PVM: 1) tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas neįrodo, jog ūkinė operacija yra realiai įvykusi, tokiu atveju mokesčių administratoriui nereikia vertinti ir įrodinėti mokesčių mokėtojo nesąžiningumo, dalyvavimo sukčiavime ir pan.; 2) tais atvejais, kai ūkinė operacija įvykusi, tačiau ne tarp tų asmenų, ar ne tomis sąlygomis, kokios nurodytos apskaitos dokumentuose bei ūkinė operacija yra realiai įvykusi, tokia, kokia nurodyta apskaitos dokumente, mokėtojas, remdamasis pateiktu apskaitos dokumentu siekia pasinaudoti teise į PVM atskaitą, tačiau kontrahentas nėra sumokėjęs pardavimo PVM į biudžetą.

3315.

34Atsakovas paaiškino, kad mokesčių administratorius nustatė, kad pareiškėjas savo buhalterinėje apskaitoje apskaitė juridinės galios neturinčią ginčo PVM sąskaitą faktūrą (kuria įforminta neįvykusi ūkinė operacija, nes nekilnojamasis turtas neperduotas pirkėjui, notarinė nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis nesudaryta), todėl darė išvadą, kad pareiškėjas neįgijo teisės į PVM atskaitą.

3516.

36Atsakovas dėl pareiškėjo skunde akcentuojamų aplinkybių, kad visi PVM deklaravimo netikslumai buvo pašalinti iki pavedimo tikrinti išrašymo dienos, todėl ir jo mokestinis patikrinimas buvo inicijuotas nepagrįstai, nurodė, kad mokesčių administratorius kontrolės veiksmus pareiškėjo atžvilgiu pradėjo dar 2017 m. spalio mėn., vykdydamas 2017 m. spalio 10 d. užduotį Nr. (21.66-32) FR0688-1513 atliko pareiškėjo mokestinį tyrimą (2017 m. lapkričio 24 d. pranešimas apie atliktą mokestinį tyrimą Nr. (21.68-32) FR0687-1285). Taigi pareiškėjas 2017 m. lapkričio mėn. PVM deklaraciją pateikė jau po jo atžvilgiu inicijuotų kontrolės veiksmų pradžios. Be to, atsakovas nesutiko su pareiškėjo vertinimu, jog jo padarytas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – ir PVMĮ) nuostatų pažeidimas tėra PVM deklaravimo netikslumas, kurį jis pašalino iki mokesčių administratoriaus atliktų kontrolės procedūrų pradžios. Atsakovas pripažino, kad MAĮ 80 straipsnio nuostatos suteikia mokesčių mokėtojui galimybę patikslinti mokesčio deklaraciją, jei nėra pasibaigęs MAĮ 68 straipsnyje nustatytas mokesčio apskaičiavimo (perskaičiavimo) terminas. Tačiau ginče aptariama situacija, kai pareiškėjas jo sandorio kontrahentės išrašytos kreditinės PVM sąskaitos faktūros pagrindu visai kito mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaravo į biudžetą mokėtiną PVM (kuris patikrinimo akto surašymo dieną nesumokėtas), atsižvelgiant į sprendime konstatuotas aplinkybes dėl dirbtinės ūkinės operacijos pagrindu nepagrįstai suformuotos atskaitomos PVM sumos už 2017 m. birželio mėn., nelaikytina PVM deklaravimo netikslumų taisymu aptartos MAĮ nuostatos kontekste.

3717.

38Atsakovas dėl kreditinės PVM sąskaitos faktūros išrašymo 2017 m. lapkričio 17 d. paaiškino, jog buvo nustatyta, kad ją išrašiusi UAB „All investment group“ nuo 2017 m. lapkričio 3 d. yra išregistruota iš PVM mokėtojų registro dėl PVM apmokestinamos veiklos nevykdymo. Išrašytas kreditines PVM sąskaitas faktūras UAB „All investment group“ apskaitė apskaitos registruose ir 2017 m. gruodžio 5 d. pateikė VMI 2017 m. lapkričio 1–30 d. laikotarpio PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitą (FR0608), kurioje deklaravo 336 000 Eur grąžintiną iš biudžeto PVM. Pareiškėjas dar nepasibaigus 2017 m. lapkričio mėn., t. y. 2017 m. lapkričio 24 d., pateikė PVM deklaraciją už 2017 m. lapkričio 1–30 d. laikotarpį, kurioje 168 000 Eur sumažino (dėl sandorio, įforminto 2017 m. kovo mėn.) atskaitomą pirkimo PVM sumą ir deklaravo 204 446 Eur mokėtiną PVM, kurio į biudžetą nesumokėjo. Be to, pareiškėjas 2017 m. gruodžio 27 d. pateikė patikslintą PVM deklaraciją už 2017 m. lapkričio mėn., kurioje sumažino 167 735 Eur atskaitomą pirkimo PVM ir deklaravo mokėtiną į biudžetą 204 604 Eur PVM, kuris nėra sumokėtas.

3918.

40Atsakovas, vadovaudamasis PVMĮ 4 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 83 straipsnio 1 dalimi, nurodė, kad konstatavus, jog nebuvo paties prekių (nekilnojamojo turto) tiekimo, o buvo tik formaliai surašyti apskaitos dokumentai neįvykusiai ūkinei operacijai pagrįsti, darė išvadą, kad UAB „All investment group“ nepagrįstai išrašė ir kreditines PVM sąskaitas faktūras.

4119.

42Atsakovas, atsižvelgdamas į patikrinimo metu surinktų įrodymų visumą, darė išvadą, kad tiek pareiškėjas, tiek jos kontrahentė UAB „All investment group“ nei vienoje iš ginče minimų PVM sąskaitų faktūrų išrašymo, PVM deklaracijų pateikimo mokesčių administratoriui, jų tikslinimo etapų PVM į biudžetą nemokėjo, jų deklaruotas mokėtinas PVM buvo įskaitomas iš susidariusio PVM skirtumo, kuris, kaip šio ginčo atveju, susidarė pareiškėjui atskaičius pirkimo PVM pagal UAB „All investment group“ išrašytą juridinės galios neturinčią PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodyta realiai neįvykusi ūkinė operacija. Ginčo byloje nustatytos aplinkybės liudija apie pareiškėjo siekimą mokestinės naudos – sutaupyti iš biudžeto atskaitomą PVM, sumažinti mokestines prievoles biudžetui. Ši faktinė situacija sudaro prielaidas spręsti apie prekių pirkimo ir pardavimo fiktyvumą bei taikyti MAĮ 10 straipsnyje įtvirtintą turinio viršenybės prieš formą principą ir nesuteikti teisės pareiškėjui atskaityti PVM nuo formalaus sandorio, kuriuo, kaip buvo nustatyta ir ne kartą paminėta šiame sprendime, realus prekių tiekimas nevyko, t. y. nebuvo sukurtas PVM objektas PVMĮ prasme.

4320.

44Atsakovas nesutiko su skundo argumentais, kad pareiškėjui nepagrįstai apskaičiuoti PVM delspinigiai ar skirta PVM bauda. Atsakovas vadovavosi PVMĮ 123 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatomis ir pažymėjo, kad delspinigių skaičiavimu nėra siekiama nubausti mokesčių mokėtoją, taikant jam neigiamas turtines pasekmes, o iš jo yra išieškoma turtinė nauda, kurią jis gavo valstybės sąskaita, t. y. delspinigiai yra vienas iš mokestinės prievolės užtikrinimo būdų. Nurodė, kad pareiškėjas nepagrįstai sumažino mokėtiną į biudžetą PVM sumą, dėl ko apskaičiuota jam papildomai sumokėti į biudžetą PVM suma.

4521.

46Atsakovas dėl pareiškėjo prašymo atleisti jį nuo delspinigių mokėjimo MAĮ 141 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, kadangi visą mokestinio patikrinimo laikotarpį jis turėjo 137 026,71 Eur permoką ir žalos biudžetui nepadarė, paaiškino, kad pareiškėjas 2017 m. birželio mėnesį deklaravo ginčo sandorį. 2017 m. lapkričio mėn. deklaracijoje deklaravo kreditinę PVM sąskaitą faktūrą ir sumažino atskaitomą PVM. Pareiškėjas 2017 m. rugsėjo 4 d. pateikė patikslintą 2017 m. birželio mėn. deklaraciją, kurioje deklaravo 318 210,00 Eur grąžintiną iš biudžeto PVM, kuri susigrąžinama arba įskaitoma kitų mokesčių įmokoms, 2018 m. balandžio 20 d. dar kartą tikslino 2017 m. birželio mėnesio PVM deklaraciją, kurioje deklaravo 318 284 Eur grąžintiną iš biudžeto PVM. Pareiškėjas 2017 m. gruodžio 27 d. patikslino pateiktą lapkričio mėnesio deklaraciją, vietoje 168 000 Eur sumažinto atskaitomo PVM, sumažino iki 167 735 Eur atskaitomo pirkimo PVM ir deklaravo 204 604 Eur PVM, kuris nėra sumokėtas. Pareiškėjas 2018 m. balandžio 20 d. pateikė patikslintą 2017 m. lapkričio mėnesio PVM deklaraciją, kurioje deklaravo 36 825 Eur mokėtino PVM, bei 2017 m. lapkričio 24 d. pateiktoje pirminėje PVM deklaracijoje (FR0600) už 2017 m. 11 mėn. sumažino 168 000 Eur atskaitomą pirkimo PVM ir deklaravo mokėtiną į biudžetą 204 446 Eur PVM, tačiau jo nemokėjo. MAIS Apskaita duomenimis, 2018 m. kovo 1 d. UAB „Nord Service“ yra nesugretinta (neįskaityta) 137 026,71 Eur PVM mokesčių permoka bei pareiškėjas turi 204 525 Eur PVM ir 3 058,40 Eur delspinigių mokestinę nepriemoką, kuri bus įskaitoma iš minėtos PVM permokos. Atsakovas pažymėjo, kad apskaičiuotoji delspinigių suma (sumos) gali keistis atsižvelgiant į duomenų pasikeitimus mokesčių apskaitoje, kurie vykdomi teisės aktuose numatytais atvejais.

4722.

48Atsakovas nurodė, kad, vadovaudamasis MAĮ 33 straipsnio 15 punktu, 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 101 straipsnio 4 dalimi, 2017 m. gruodžio 11 d. Turto arešto aktu Nr. (23.31)-319-2887 areštavo 137 026,71 Eur pareiškėjo turimą PVM permoką ir 2017 m. gruodžio 11 d. Turto arešto aktu Nr. (23.31-08)-319-2949 areštavo pareiškėjui priklausančius 2 žemės sklypus, kurių bendra vertė 31 500 Eur. Bendra VMI areštuoto turto vertė – 168 526,76 Eur. Minėtuose turto arešto aktuose buvo nurodytas ir jų priėmimo pagrindas ir motyvai.

4923.

50Atsakovas dėl pareiškėjo prašymo atleisti jį nuo delspinigių mokėjimo vadovaujantis MAĮ 8 straipsnio 3 dalyje įtvirtintais protingumo ir teisingumo principais, palaikė MGK sprendime išdėstytus argumentus ir nurodė, kad nėra pagrindo pareiškėjo atleisti nuo delspinigių (ar jų dalies) mokėjimo nurodytu pagrindu.

5124.

52Atsakovas, atsakydamas į skundo teiginius, kad mokesčių administratorius netinkamai taikė MAĮ 139 straipsnio 1 dalies nuostatas nustatydamas baudos dydį, pažymėjo, kad MAĮ detaliai nenustato, kaip turėtų būti mažinamas ar didinamas baudos dydis vertinant normoje nurodytas aplinkybes. Nurodė, kad ginčo atveju buvo nustatyta tiek pareiškėjo atsakomybę sunkinančių (PVM apskaičiavimas konstatavus pareiškėjo piktnaudžiavimo PVM įstatymo nuostatomis, siekio sąmoningai suklaidinti mokesčių administratorių teikiant tikrovės neatitinkančią informaciją, nuolat tikslinant PVM deklaracijas), tiek ir ją švelninančių (bendradarbiavimas su mokesčių administratoriumi) aplinkybių. Šiuo atveju nenustatyta, jog švelninančių aplinkybių būtų buvę daugiau ir suponuojančių mažesnės nei vidurkis baudos skyrimą.

5325.

54Atsakovo atstovas pirmosios instancijos teismo posėdyje papildomai akcentavo, kad pareiškėjas pripažįsta nustatytą faktinę aplinkybę, jog PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta ūkinė operacija (sandoris) realiai neįvyko. Joks turtas pagal ginčo PVM sąskaitą faktūrą įsigytas nebuvo. Nesant ūkinės operacijos, negalima ir PVM atskaita. Apskaičiuojant PVM delspinigius buvo atsižvelgta į pareiškėjo anksčiau turėtas mokesčio permokas. Delspinigių apskaičiavimas pateiktas lentelėje.

55II.

5626.

57Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. vasario 21 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

5827.

59Teismas nurodė, kad ginčas byloje yra kilęs dėl pareiškėjui papildomai apskaičiuoto PVM, mokesčių administratoriui nepripažinus jo teisės į 168 000 Eur pirkimo PVM atskaitą pagal UAB „All investment group“ 2017 m. birželio 5 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą AIG Nr. 013 (toliau – ir ginčo PVM sąskaita faktūra), nes realiai ūkinė operacija, nurodyta ginčo PVM sąskaitoje faktūroje, realiai neįvyko.

6028.

61Teismas nustatė, kad pagal 2017 m. spalio 25 d. užduotį atlikti mokestinį tyrimą Nr. FR 0688-1516 VMI 2017 m. lapkričio 22 d. atliko UAB „Nord Service“ mokestinį tyrimą. Įvertinus mokestinio tyrimo metu surinktą informaciją ir išdėstytus PVM įstatymo nuostatų taikymo pažeidimus, nustatyti mokesčių vengimo požymiai, todėl inicijuotas Bendrovės mokestinis patikrinimas, kurio metu patikrintas PVM už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. deklaravimo, apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumas. VMI mokestinio patikrinimo rezultatus pateikė 2018 m. kovo 6 d. patikrinimo akte Nr. (21.60-32)FR0680-97, kuriame konstatavo, kad pareiškėjas pažeidė PVMĮ 58 straipsnio 1 dalį, 64 straipsnio 2 dalį, todėl jam papildomai apskaičiavo 168 000 Eur PVM. Nurodytas patikrinimo aktas patvirtintas VMI 2018 m. birželio 1 d. sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (21.131-31-5)FR0682-182, kuriame pareiškėjui be papildomai apskaičiuotų 168 000 Eur PVM, apskaičiuota 10 857,92 Eur PVM delspinigių ir skirta 50 400 Eur (30 proc.) PVM bauda. Pareiškėjas VMI 2018 m. birželio 1 d. sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (21.131-31-5)FR0682-182 apskundė MGK, kuri 2018 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr. S-127 (7-109/2018) patvirtino mokesčių administratoriaus sprendimą ir neatleido pareiškėjo nuo 10 857,92 Eur PVM delspinigių.

6229.

63Teismas nurodė, kad PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo ir (arba) importo PVM už įsigytas ir (arba) importuotas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti įstatyme nurodytai šio PVM mokėtojo veiklai. Ši nacionalinės teisės norma iš esmės atkartoja 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – ir PVM direktyva) X antraštinės dalies 1 skyriaus „Teisės į atskaitą atsiradimas ir taikymo sritis“ nuostatas. Teismas, vadovaudamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ESTT) išaiškinimais, pabrėžė, kad teisė atskaityti apskaičiuotą PVM paprastai siejama su apmokestinamojo sandorio faktiniu įvykdymu. Apmokestinamojo asmens teisė į PVM atskaitą gali būti pripažinta tik, jei nekilnojamasis turtas (žemės sklypas) pareiškėjui buvo perleistas, kaip tai suprantama pagal PVM direktyvos ir atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas.

6430.

65Teismas, akcentuodamas PVMĮ 64 straipsnio 1 dalyje, 64 straipsnio 9 dalies 1 punkte, MAĮ 10 straipsnyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą, nurodė, kad mokestinio patikrinimo metu buvo nustatyta ir ginčo dėl to nėra, kad UAB „All investment group“ ginčo PVM sąskaitą faktūrą pareiškėjui išrašė 2017 m. vasario 27 d. tarp UAB „All investment group“, UAB „Gromus“ bei UAB „Binsera“ pasirašytos preliminariosios nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties dėl žemės sklypo su statybos leidimu daugiabučio gyvenamojo namo statybai (unik. Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), bendras plotas 0,2560 ha) pirkimo pagrindu. VMI, įvertinusi tiek pareiškėjo skunde, tiek ginčijamuose sprendimuose išsamiai išdėstytų faktinių aplinkybių, susijusių su Preliminarios sutarties vykdymu, visumą, konstatavo, jog UAB „All investment group“, pažeisdama PVMĮ 2 straipsnio 30 dalies, 3, 4 straipsnių ir 79 straipsnio 1 dalies nuostatas, neteisėtai išrašė ginčo PVM sąskaitą faktūrą, kadangi įformino neįvykusią ūkinę operaciją (turtas neperduotas pirkėjui, tarp šalių nepasirašyta notarinės formos pirkimo–pardavimo sutartis ir pirkėjas neįgijo teisės disponuoti turtu kaip savininkas).

6631.

67Teismas pažymėjo, jog tai, kad ginčo PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta ūkinė operacija realiai neįvyko, pripažįsta ir pareiškėjas. PVM sąskaita faktūra, kuria įforminta neįvykusi ūkinė operacija, neturi juridinės galios pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 4 punktą. Nepaisant to, kad pareiškėjas ginčo PVM sąskaitoje faktūroje nurodyto nekilnojamojo turto neįsigijo 2017 m. birželio mėn., už 2017 m. birželio mėn. pateiktoje PVM deklaracijoje jis deklaravo sandorį ir į atskaitą įtraukė 168 000 Eur pirkimo PVM pagal ginčo PVM sąskaitą faktūrą, tuo pažeisdamas PVMĮ 64 straipsnio 1 dalies nuostatas. Esant realiai neįvykusiai ūkinei operacijai, teisė į PVM atskaitą negalima.

6832.

69Teismas nurodė, kad pareiškėjas pripažįsta, jog realiai neįvykus ginčo PVM sąskaitoje faktūroje deklaruotai ūkinei operacijai, jis neįgijo teisės į PVM atskaitą, tačiau mano, kad mokesčių administratorius nepagrįstai jo atžvilgiu pradėjo mokestinį patikrinimą ir priskaičiavo papildomai į biudžetą mokėtiną PVM. Pareiškėjas jo padarytą PVM įstatymo nuostatų pažeidimą – 168 000 Eur pirkimo PVM pagal ginčo PVM sąskaitą faktūrą įtraukimą į atskaitą, šio pirkimo PVM deklaravimą už 2017 m. kovo mėn. pateiktoje PVM deklaracijoje, laiko klaida, kurią jis teigia pašalinęs iki pavedimo tikrinti 2017 m. lapkričio 28 d. išrašymo dienos, 2017 m. lapkričio 24 d. pateikdamas 2017 m. lapkričio mėn. PVM deklaraciją, kuria buvo sumažintas 168 000 Eur atskaitomas PVM. Pareiškėjo nuomone, mokesčių administratorius šiuo atžvilgiu privalėjo vadovautis MAĮ 69 straipsnio 2 dalimi. Teismas su tokia pareiškėjo pozicija nesutiko.

7033.

71Teismas vertino, kad mokesčių administratorius pagrįstai nesivadovavo MAĮ 10 ir 69 straipsniuose įtvirtintu turinio viršenybės prieš formą principu. Teismas pažymėjo, kad MAĮ 69 straipsnis taikytinas tais atvejais, kai nustatomos dvi būtinos sąlygos: 1) ūkinės operacijos atitinka formaliąsias sąlygas, nustatytas atitinkamą mokestį nustatančiuose teisės aktuose, dėl to yra įgyjamas mokestinis pranašumas, kuris prieštarauja įstatymo tikslams; 2) pagrindinis ūkinių operacijų tikslas yra mokestinio pranašumo įgijimas, tačiau transakcija neturi ekonominio ir verslo pagrindimo. Dėl minėtų MAĮ 69 straipsnio taikymo sąlygų nustatymo kartu konstatuojamas ir mokesčio mokėtojo piktnaudžiavimas, taigi mokesčių mokėtojo veiksmai nelaikomi teisėtu mokesčių planavimu. Įstatymų leidėjas minėto teisės principo taikymą sieja su aplinkybėmis, kai ūkinės operacijos įvyko, tačiau ne tomis sąlygomis, kurios nurodytos jas įforminusiuose apskaitos dokumentuose.

7234.

73Teismas pažymėjo, kad yra neginčytinai nustatyta, kad ūkinė operacija, įforminta ginčo PVM sąskaitoje faktūroje, realiai neįvyko, todėl šiuo atveju mokesčių administratoriui nekilo pareiga nustatyti priežastinio ryšio tarp 2017 m. lapkričio 17 d. įvykusio Preliminariosios sutarties nutraukimo ir pareiškėjo 2017 m. lapkričio mėn. PVM deklaracijos pateikimo bei 168 000 Eur atskaitomo pirkimo PVM sumos sumažinimo.

7435.

75Teismas sprendė, kad pareiškėjo veiksmų, kuomet jis 2017 m. lapkričio 24 d. pateikė 2017 m. lapkričio mėn. PVM deklaraciją, kurioje buvo sumažintas 168 000 Eur atskaitomas PVM, tiek VMI, tiek MGK pagrįstai nevertino kaip deklaracijos tikslinimo.

7636.

77Teismas atkreipė dėmesį, kad MAĮ 80 straipsnio nuostatos suteikia mokesčių mokėtojui galimybę patikslinti mokesčio deklaraciją, jei nėra pasibaigęs MAĮ 68 straipsnyje nustatytas mokesčio apskaičiavimo (perskaičiavimo) terminas.

7837.

79Teismas nustatė, kad pareiškėjas žinojo, jog neįsigijo nekilnojamojo turto 2017 m. birželio mėn. pagal Preliminariąją sutartį, nepaisant to, mokesčių administratoriui pateiktoje PVM deklaracijoje už 2017 m. birželio mėn. įrašė neteisingus duomenis apie atskaitomą bei grąžintiną PVM. Vėliau, dar nepasibaigus 2017 m. lapkričio mėn., 2017 m. lapkričio 24 d. pateikė PVM deklaraciją už 2017 m. lapkričio 1–30 d. laikotarpį, kurioje 168 000 Eur sumažino (dėl sandorio, įforminto 2017 m. kovo mėn.) atskaitomą pirkimo PVM sumą ir deklaravo 204 446 Eur mokėtiną PVM, kurio į biudžetą nesumokėjo. Pareiškėjas 168 000 Eur sumažino atskaitomą pirkimo PVM sumą UAB „All investment group“ 2017 m. lapkričio 17 d. išrašytos kreditinės sąskaitos faktūros pagrindu. Bylos duomenys rodo, kad ginčo PVM sąskaitą faktūrą išrašiusi UAB „All investment group“ PVM į biudžetą nemokėjo. 2017 m. lapkričio 17 d. išrašydama kreditinę sąskaitą faktūrą UAB „All investment group“ jau nebuvo registruota PVM mokėtoja. Be to, bylos duomenys rodo, kad pareiškėjas 2017 m. gruodžio 27 d. pateikė patikslintą PVM deklaraciją už 2017 m. lapkričio mėn., kurioje sumažino 167 735 Eur atskaitomą pirkimo PVM ir deklaravo mokėtiną į biudžetą 204 604 Eur PVM, kuris nėra sumokėtas. Mokesčių administratoriaus nustatytos faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad UAB „All investment group“ faktiškai nemokėdama PVM į biudžetą, sudarė sąlygas pareiškėjui suformuoti 168 000 Eur atskaitomą PVM, kuriuo pareiškėjas sumažino mokėtiną į biudžetą PVM.

8038.

81Teismas akcentavo, jog mokesčių administratorius kontrolės veiksmus pareiškėjo atžvilgiu pradėjo 2017 m. spalio mėn., vykdydamas 2017 m. spalio 10 d. užduotį Nr. (21.66-32) FR0688-1513 atliko pareiškėjo mokestinį tyrimą (2017 m. lapkričio 24 d. pranešimas apie atliktą mokestinį tyrimą Nr. (21.68-32) FR0687-1285). Taigi pareiškėjas 2017 m. lapkričio mėn. PVM deklaraciją pateikė jau po jo atžvilgiu inicijuotų kontrolės veiksmų pradžios. Be to, pareiškėjas jo sandorio kontrahentės išrašytos kreditinės PVM sąskaitos faktūros pagrindu visai kito mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaravo į biudžetą mokėtiną PVM (kuris patikrinimo akto surašymo dieną nebuvo sumokėtas). Atsižvelgiant į konstatuotą aplinkybę, kad neįvykusios ūkinės operacijos pagrindu pareiškėjas mokesčių administratoriui pateiktoje PVM deklaracijoje už 2017 m. birželio mėn. įrašė neteisingus duomenis apie atskaitomą bei grąžintiną PVM, darytina išvada, kad pareiškėjo nurodytų veiksmų, susijusių su patikslintų deklaracijų teikimu, negalima vertinti kaip PVM deklaravimo netikslumų taisymo MAĮ 80 straipsnio nuostatų kontekste. Teismas sprendė, kad tokiu būdu pareiškėjas siekė išvengti atsakomybės už padarytą PVM įstatymo pažeidimą.

8239.

83Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo skundo argumentai, kad jis PVM deklaracijos netikslumus (klaidas) šalino savo nuožiūra, kadangi mokesčių administratorius nenurodė tikslaus nustatytų trūkumų pašalinimo būdo, šiuo atveju nėra reikšmingi. Teismas, atsižvelgęs į Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. VA-108 (2013 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-7 redakcija), 11.5 papunktyje nustatytą teisinį reguliavimą ir byloje nustatytas aplinkybes, darė išvadą, kad mokesčių administratorius neturėjo pareigos pasiūlyti konkretų mokestinio tyrimo metu nustatytų trūkumų pašalinimo būdą, o nustatęs mokesčių vengimo požymių pradėjo pareiškėjo mokestinį patikrinimą.

8440.

85Teismas sprendė, kad VMI padarė pagrįstą išvadą, jog pareiškėjas, žinodamas, kad nekilnojamojo turto pagal Preliminariąją sutartį neįsigijo, nepagrįstai, pažeisdamas PVMĮ 58 straipsnio 1 dalies, 64 straipsnio 1 dalies nuostatas, į atskaitą įtraukė 168 000 Eur pirkimo PVM pagal UAB „All investment group“ 2017 m. birželio 5 d. išrašytą ginčo PVM sąskaitą faktūrą. Dėl šio pažeidimo mokesčių administratorius pareiškėjui mokestinio patikrinimo metu pagrįstai apskaičiavo 168 000 Eur PVM.

8641.

87Teismas, vertindamas skundo argumentų dėl priskaičiuotų delspinigių ir baudos dydžio pagrįstumą, vadovaudamasis MAĮ 40 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis, 100 straipsnio 1 dalimi, 141 straipsnio 1 dalimi, PVMĮ 123 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimais, nurodė, kad apskaičiuota delspinigių suma yra pareiškėjo pasirinkto elgesio modelio (neteisingas mokesčių deklaravimas ir nesumokėjimas) pasekmė, todėl teisinga ir pagrįsta.

8842.

89Teismas akcentavo, kad pareiškėjas neįrodė, jog nėra kaltas dėl mokestinio pažeidimo ir, kad mokesčių įstatymą pažeidė dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių. Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas žinojo, jog ginčo PVM sąskaitoje faktūroje įforminta ūkinė operacija realiai neįvyko ir kad jis neįgijo teisės į PVM atskaitą, tačiau nepaisant to sąmoningai deklaravo šią ūkinę operaciją, įtraukė į atskaitą 168 000 Eur pirkimo PVM, taip sumažindamas į biudžetą mokėtiną PVM. Todėl pareiškėjas negali būti atleistas nuo delspinigių mokėjimo MAĮ 141 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Pareiškėjo mokestinis patikrinimas buvo inicijuotas pagrįstai, tinkamai laikantis MAĮ ir kituose poįstatyminiuose aktuose nustatytų procedūrų.

9043.

91Teismas, vertindamas skundo argumentų dėl atleidimo nuo delspinigių MAĮ 141 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu pagrįstumą, nustatė, kad mokesčių administratorius ne tik 2017 m. gruodžio 11 d. Turto arešto aktu Nr. (23.31)-319-2887 areštavo 137 026,71 Eur pareiškėjo turimą PVM permoką, bet ir 2017 m. gruodžio 11 d. Turto arešto aktu Nr. (23.31-08)-319-2949 areštavo pareiškėjui priklausančius 2 žemės sklypus, kurių bendra vertė 31 500 Eur (viso VMI areštuoto turto vertė 168 526,76 Eur). Teismas vertino, kad šios aplinkybės nepatvirtina fakto, jog nebuvo padaryta žala biudžetui.

9244.

93Teismas, vadovaudamasis MAĮ 33 straipsnio 15 punktu, 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 101 straipsnio 4 dalimi, nurodė, kad pareiškėjas, PVM deklaracijoje nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis tikslu sumažinti mokėtiną į biudžetą PVM, nepagrįstai tikslindamas PVM deklaracijas ir savalaikiai nemokėdamas PVM į biudžetą, tuo padarė jam žalą. Atsiliepimo į skundą duomenimis 2018 m. kovo 1 d. UAB „Nord Service“ yra nesugretinta (neįskaityta) 137 026,71 Eur PVM mokesčių permoka bei pareiškėjas turi 204 525 Eur PVM ir 3 058,40 Eur delspinigių mokestinę nepriemoką, kuri bus įskaitoma iš minėtos PVM permokos.

9445.

95Teismas, vertindamas skundo argumentų dėl MAĮ 8 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų protingumo ir teisingumo principų taikymo, sankcijų proporcingumo pagrįstumą, nustatė, kad MGK ginčijamame sprendime įvertino pareiškėjo argumentus dėl atleidimo nuo delspinigių. Teismas, įvertinęs mokestiniame ginče nustatytas aplinkybes, darė išvadą, kad MGK pagrįstai vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kurioje nurodoma, kad: santykinai didelės delspinigių sumos savaime nesudaro pagrindo spręsti klausimą dėl atleidimo nuo delspinigių; atleidimas nuo delspinigių mokėjimo yra galimas tik esant išskirtinėms aplinkybėms; nėra pagrindo atleisti nuo delspinigių mokėjimo, kai mokestinė nepriemoka nustatyta konstatavus aplinkybes, kad mokesčių mokėtojas piktnaudžiavo mokesčių įstatymais, dėl to nevykdė savo pareigų apskaičiuoti, deklaruoti ir mokėti mokesčius.

9646.

97Teismas atkreipė dėmesį, kad delspinigių apskaičiavimas yra pateiktas atskiroje lentelėje, iš kurios matyti, kad apskaičiuojant delspinigius buvo atsižvelgta į pareiškėjo turimą mokesčio permoką, todėl priskaičiuotų delspinigių suma palyginus su pareiškėjo įsiskolinimu valstybės biudžetui yra nedidelė.

9847.

99Teismas dėl PVM baudos dydžio mažinimo, vadovaudamasis MAĮ 139 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsniu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, iš ginčijamo VMI sprendimo turinio nustatė, kad mokesčių administratorius, skirdamas pareiškėjui 30 proc. dydžio PVM baudą, atsižvelgė į tai, kad pareiškėjas piktnaudžiavo PVMĮ nuostatomis, siekė sąmoningai suklaidinti mokesčių administratorių, teikdamas patikslintas deklaracijas, kuriose teikiami tikrovės neatitinkantys duomenys, ir laikė mokesčių mokėtojos atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis. Taip pat mokesčių administratorius atsižvelgė į tai, kad pareiškėjas su juo bendradarbiavo: patikrinimo metu bendravo su mokesčių administratoriumi, netrukdė jam įgyvendinti įstatymų suteiktų teisių, teikė mokestiniam patikrinimui atlikti reikalingus buhalterinės apskaitos dokumentus. Šias aplinkybes mokesčių administratorius laikė lengvinančiomis atsakomybėmis. Teismas, atsižvelgdamas į atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių santykį, darė išvadą, kad paskirtos baudos dydis yra adekvatus padaryto pažeidimo mastui ir yra teisingas. Mažinti paskirtos baudos dydį iki minimalios nėra pagrindo.

10048.

101Teismas konstatavo, kad VMI pagrįstai nustatė PVMĮ pažeidimą ir pareiškėjui apskaičiavo papildomai mokėtiną į biudžetą PVM, delspinigius ir skyrė baudą. Atitinkamai MGK tinkamai ir visapusiškai išnagrinėjo kilusį mokestinį ginčą, atsakė į visus pareiškėjo skundo argumentus.

10249.

103Teismas, vertindamas skundo argumentų dėl ginčijamo MGK sprendimo pasirašymo pagrįstumą, vadovaudamasis MGK nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu (2006 m. vasario 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 114 redakcija; toliau – ir Nuostatai) 40 ir 41 punktais, MGK darbo reglamento, patvirtinto MGK pirmininko 2004 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1-14 (toliau – ir MGK darbo reglamentas), 42–43 punktais, iš ginčijamo MGK sprendimo nustatė, kad jis yra patvirtintas MGK Bendrųjų reikalų skyriaus spaudu ir atsakingo darbuotojo parašu. Teismui abejonių dėl MGK sprendimo priėmimo ir galiojimo nekilo.

10450.

105Teismas konstatavo, kad skundu prašomi panaikinti sprendimai yra teisėti ir pagrįsti.

10651.

107Teismas, atmetęs skundą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 punktu, pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkino.

108III.

10952.

110Pareiškėjas padavė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – skundo reikalavimus tenkinti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

11153.

112Pareiškėjo teigimu, teismas netinkamai taikė MAĮ 141 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas. Pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pažymi, kad tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas turi mokesčio permoką, pareiškėjo veikla, kuria nesumokėti mokesčiai, nelaikoma padariusia žalos biudžetui. Mokesčio permokos atveju žala biudžetui nepadaroma ir tokiu atveju, esant mokesčių permokai delspinigiai negali būti skaičiuojami, nes turi būti įskaitoma esama kito mokesčio permoka. Nagrinėjamu atveju MGK ir teismas neatsižvelgė į pareiškėjo viso mokestinio ginčo metu turimą 137 026,71 Eur dydžio mokestinę permoką, kuri buvo mokesčių administratoriaus dispozicijoje ir šioje apimtyje valstybės biudžetas nebuvo patyręs jokios žalos, todėl privalėjo būti sprendžiamas pareiškėjo atleidimas nuo delspinigių šioje dalyje.

11354.

114Pareiškėjas nurodo, kad teismas neteisingai taikė MAĮ 139 straipsnio 1 dalies ir PVMĮ 123 straipsnio nuostatas, t. y. neteisingai įvertino faktines aplinkybes, susijusias su pareiškėjo galimai įvykdytais mokesčių teisės pažeidimais, dėl ko neteisingai nustatinėjo atsakomybę švelninančių ir sunkinančių aplinkybių balansą. Pareiškėjo teigimu, teismas vadovavosi išimtinai mokesčių administratoriaus pozicija, kuri nesuderinama su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pagal kurią pažeidimas negali būti vertinamas kaip atsakomybę didinančia aplinkybe bei sudarančia prielaidas didinti skirtiną baudą.

11555.

116Pareiškėjo vertinimu, teismas, sutinkamai su MAĮ 80 straipsnio 1 dalimi, nepagrįstai deklaracijų tikslinimą traktavo kaip atsakomybę sunkinančia aplinkybe. Aktualus ir tikslintinos deklaracijos tikslas – 2017 m. lapkričio mėn. PVM deklaracija buvo tikslinama dėl to, jog VMI Pranešime apie mokestinį tyrimą nenurodė, kaip tiksliai pašalinti mokestinio tyrimo metu nustatytus neatitikimus, todėl pareiškėjas trūkumus / neatitikimus pašalino savo nuožiūra, teikdamas patikslintą deklaraciją. Klaidų taisymas pareiškėjo iniciatyva turi būti vertinamas kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Be to, aplinkybė, kad pareiškėjas buhalterinėje apskaitoje užfiksavo juridinės galios neturinčius dokumentus, negali būti kvalifikuojama kaip atsakomybę sunkinančia ir tuo pačiu baudą didinančia aplinkybe.

11756.

118Pareiškėjas, vadovaudamasis VMI viršininko 2007 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. VA-25 patvirtintų baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikų (toliau – ir Metodikos) 18.2 ir 18.4 papunkčiais, akcentuoja, kad ne tik atliekamo mokestinio patikrinimo metu tinkamai bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, bet ir mokesčių administratoriui dar nepradėjus mokestinio patikrinimo, siekė savo iniciatyva pašalinti mokestinio tyrimo metu nustatytus trūkumus. Nurodytos aplinkybės turi būti vertinamos kaip atsakomybę lengvinančios.

11957.

120Pareiškėjo nuomone, teismas atmestinai įvertino ginčijamo MGK sprendimo nepasirašymo ir nepatvirtinimo aplinkybes. Pareiškėjo teigimu, MGK yra privalomi ABTĮ įtvirtinti sprendimo priėmimui keliami reikalavimai, be kita ko, ABTĮ 84 straipsnio 1 ir 6 dalyse, 107 straipsnio 2 dalyje bei MGK darbo reglamento 42 punkte įtvirtinti reikalavimai. Pareiškėjas, vadovaudamasis ABTĮ 146 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pažymi, kad teismas nepaneigė, kad MGK ginčijamas sprendimas nebuvo pasirašytas, tačiau nevertino pareiškėjo argumentų dėl absoliutaus MGK sprendimo negaliojimo ABTĮ 84 straipsnio 6 dalies ir MGK darbo reglamento 42 punkto kontekste.

12158.

122Pareiškėjas nesutinka su skundžiamame teismo sprendime pateiktu MAĮ 69 straipsnio 2 dalies nuostatos išaiškinimu, nes, pareiškėjo teigimu, MAĮ 69 straipsnyje yra detalizuojamas ir plačiau nustatomas MAĮ 10 straipsnyje įtvirtinto turinio viršenybės prieš formą principo įgyvendinimas, kuris yra taikomas įskaitant, bet neapsiribojant, apskaičiuojant mokesčius. Pareiškėjas pažymi, kad šiuo atveju mokesčiai buvo apskaičiuoti mokestinio patikrinimo metu, todėl yra nepagrįstas teiginys, kad mokestinio patikrinimo iniciavimui netaikomos MAĮ 69 straipsnio nuostatos, kadangi toks išaiškinimas paneigia teisingumo ir protingumo principus.

12359.

124Pareiškėjas pažymi, kad teismas nepasisakė dėl pareiškėjo sunkios finansinės padėties, kurią pagrindžia 2018 m. liepos 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita. Pareiškėjo teigimu, ši aplinkybė bei pareiškėjo atliekami veiksmai iki mokestinio patikrinimo ir jo eigoje (patikslintos deklaracijos pateikimas, kreipimasis į VMI dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo ir išdėstymo, mokestinės paskolos sutarties sudarymas), vadovaujantis teisingumo principu, yra pagrindas atleisti pareiškėją nuo apskaičiuotų delspinigių ir sumažinti paskirtą baudą.

12560.

126Pareiškėjas laikosi pozicijos, kad teismas, neatlikdamas tinkamo byloje pateiktų įrodymų vertinimo, pažeidė procesinės teisės normas.

12761.

128Atsakovas VMI atsiliepime į apeliacinį skundą pirmosios instancijos teismui atsiliepime į skundą nurodytais argumentais prašo apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

129Teisėjų kolegija

konstatuoja:

130IV.

13162.

132Šioje byloje ginčas yra kilęs dėl Bendrovei papildomai apskaičiuoto PVM, baudos ir delspinigių, mokesčių administratoriui nepripažinus jos teisės į pirkimo PVM atskaitą, nes ūkinė operacija, nurodyta ginčo PVM sąskaitoje faktūroje, realiai neįvyko.

13363.

134Vadovaujantis ABTĮ 140 straipsnio 1 dalimi, šioje byloje priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumas ir teisėtumas tikrinamas neperžengiant apeliacinio skundo ribų. Byloje nenustatytos aplinkybės, nurodytos ABTĮ 140 straipsnio 2 dalyje, t. y. aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos. Todėl šios bylos apeliacinėje proceso stadijoje pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas atsižvelgiant tik į apeliaciniame skunde akcentuojamus aspektus.

13564.

136Kaip matyti iš bylos medžiagos, ūkinė operacija, įforminta ginčo PVM sąskaitoje faktūroje, realiai neįvyko. Dėl to ginčo tarp šalių nėra. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su byloje esančiais įrodymais, vertina, kad byloje įrodyta, jog Bendrovė, žinodama, jog nekilnojamojo turto pagal Preliminariąją sutartį neįsigijo, nepagrįstai, pažeisdama PVMĮ 58 straipsnio 1 dalies, 64 straipsnio 1 dalies nuostatas, į atskaitą įtraukė 168 000 Eur pirkimo PVM pagal UAB „All investment group“ 2017 m. birželio 5 d. išrašytą ginčo PVM sąskaitą faktūrą.

13765.

138Apeliantas teigia, kad savo nuožiūra ir iniciatyva pašalino mokestinio tyrimo metu nustatytus trūkumus, sumažindamas 168 000 Eur atskaitomą pirkimo PVM. Vertinant jo veiksmus turi būti taikomas MAĮ 10 straipsnyje įtvirtintas turinio viršenybės prieš formą principas.

13966.

140Teismas su šiais apelianto argumentais nesutinka. Pareiškėjo padarytą ginče aptariamą mokestinį pažeidimą vertinti kaip klaidą ar netikslumą nėra pagrindo. Mokesčių administratorius 2017 m. spalio 17 d. pateikė pareiškėjui nurodymą, iš kurio turinio akivaizdu, kad bus tikrinama Bendrovės veikla, susijusi su PVM mokėjimu. Apelianto nurodoma 2017 m. lapkričio 17 d. PVM sąskaita faktūra, kuria tariamai taisyta klaida, yra išrašyta žinant apie mokesčių administratoriaus tyrimą. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad Bendrovė 2017 m. lapkričio mėn. PVM deklaraciją pateikė jau po jos atžvilgiu inicijuotų kontrolės veiksmų pradžios.

14167.

142Taip pat iš mokestinio ginčo byloje esančių UAB „All investment group“ direktoriaus V. D. paaiškinimų akivaizdu, jog išrašydamas PVM sąskaitas faktūras dėl realiai neparduoto turto, jis suvokė, kad realiai turto pirkėjams neperleidžia, tą padarė prašomas pirkėjų vadovų (MGK byla, I t., b. l. 54). Akivaizdu, kad PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu pareiškėjui buvo žinomas jos neteisėtumas. Be to, MAĮ 80 straipsnio nuostatos suteikia mokesčių mokėtojui galimybę patikslinti mokesčio deklaraciją, jei nėra pasibaigęs MAĮ 68 straipsnyje nustatytas mokesčio apskaičiavimo (perskaičiavimo) terminas. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas ne tikslino deklaraciją, o kitos PVM sąskaitos faktūros pagrindu visai kito mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaravo į biudžetą mokėtiną PVM (kuris patikrinimo akto surašymo dieną nesumokėtas).

14368.

144Pažymėtina, jog PVMĮ 83 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu po prekių tiekimo arba paslaugų teikimo įforminimo keičiasi tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų apmokestinamoji vertė ir (arba) kiekis, suteikiamos įvairios nuolaidos, prekės (ar jų dalis) grąžinamos, prekių (ar jų dalies) arba paslaugų atsisakoma ar dėl kokių nors kitų priežasčių keičiasi pirkėjo (kliento) mokėtinas atlygis, kreditinį dokumentą, kuriuo įforminami minėtų aplinkybių pasikeitimai, privalo išrašyti asmuo, kuris išrašė pradinį prekių tiekimą arba paslaugų teikimą įforminantį apskaitos dokumentą. Šio ginčo atveju konstatavus, jog nebuvo paties prekių (nekilnojamojo turto) tiekimo, o buvo tik formaliai surašyti apskaitos dokumentai neįvykusiai ūkinei operacijai pagrįsti, darytina išvada, kad UAB „All investment group“ nepagrįstai išrašė ir kreditines PVM sąskaitas faktūras.

14569.

146Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas klaidingai sprendė, jog nėra pagrindo atleisti Bendrovę nuo delspinigių dalyje, kurioje apeliantas viso mokestinio patikrinimo metu turėjo mokestinę permoką (137 026,71 Eur), tokiu būdu neteisingai taikė MAĮ 141 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas.

14770.

148Šie apelianto argumentai iš dalies pagrįsti. Pirmosios instancijos teismas nenustatė visų delspinigių klausimui spręsti reikšmingų aplinkybių, dalis teismo išvadų nėra pagrįstos bylos medžiaga.

14971.

150Visų pirma, pažymėtina, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kai mokestinės nepriemokos laikotarpiu turima mokesčio permoka, kuri MAĮ 87 straipsnio nustatyta tvarka gali būti įskaityta minėtai nepriemokai padengti, gali būti laikoma, kad žala biudžetui nepadaryta. Pagal nuoseklią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, žala biudžetui kyla iš tos aplinkybės, kad valstybė negauna pajamų ir negali disponuoti jai priklausančiomis lėšomis. Šiai žalai kompensuoti ir yra skirti delspinigiai. Atitinkamai, kai mokesčių mokėtojas turi mokesčio permoką, valstybė disponuoja permokėtomis sumomis, todėl minėta žala neatsiranda (žr. pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. spalio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-3950-968/2019, 2014 m. kovo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-971/2014, 2011 m. lapkričio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-143-3048-11, 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-438-2442-11, 2009 m. birželio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-630/2009).

15172.

152Papildomai pažymėtina, kad permoka turi būti reali, o ne tariama, pvz. permoka turi būti deklaruota arba mokesčių administratoriaus pripažinta (VMI sistemoje užfiksuota), o mokesčio mokėtojo prašymas atleisti nuo delspinigių gali būti nagrinėjamas tiek mokesčių administratoriaus, tiek mokestinį ginčą nagrinėjančių institucijų (MAĮ 100 straipsnio 2 dalis).

15373.

154Apeliantas teigia, kad viso mokestinio patikrinimo metu turėjo mokestinę permoką – 137 026,71 Eur. Šis apelianto teiginys prieštarauja mokesčio administratoriaus duomenims (MGK byla I t., b. l. 21). Esant prieštaravimams tarp įrodymų būtina gauti papildomus mokesčių inspekcijos paaiškinimus su įrodymais, kokia buvo pareiškėjo mokesčių permoka ginčo delspinigių skaičiavimo laikotarpiu, o tik po to spręsti, ar buvo padaryta žala biudžetui.

15574.

156Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį, kad delspinigių apskaičiavimas yra pateiktas atskiroje lentelėje (MGK byla, I t., b. l. 21). Pirmosios instancijos teismo nuomone, iš jos matyti, kad apskaičiuojant delspinigius, buvo atsižvelgta į pareiškėjo turimą mokesčio permoką. Iš skundžiamo teismo sprendimo nėra aišku, kaip teismas priėjo šią išvadą. Apeliacinės instancijos teismui atlikus aritmetinius skaičiavimus pagal lentelės duomenis, ši pirmosios instancijos teismo išvada nepasitvirtino.

15775.

158Apeliacinės instancijos teismas dėl apelianto teiginių dėl pernelyg didelės baudos, įvertinęs bylos medžiagos visumą, mano, kad pareiškėjui pagrįstai paskirta 30 proc., t. y. vidutinio dydžio PVM bauda. Ginčo atveju buvo nustatytos sunkinančios Bendrovės atsakomybę, tiek ir ją švelninančios aplinkybės. Byloje nėra duomenų, kad apeliantui paskirta aiškiai pernelyg griežta bauda. Atsižvelgus į tai, nėra ir teisinio pagrindo skirti pareiškėjui minimalaus dydžio baudą.

15976.

160Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad teismui pateiktoje MGK byloje yra pridėtas ginčijamo MGK sprendimo nuorašas, patvirtintas MGK Bendrųjų reikalų skyriaus spaudu ir atsakingo darbuotojo parašu. Apelianto teiginiai, kad MGK sprendimas nepasirašytas, neįrodyti.

16177.

162Apibendrindama pirmiau nurodytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas ne dėl visų bylos klausimų išsamiai ištyrė visas bylos aplinkybes, todėl skundžiamas sprendimas dalyje dėl pareiškėjui paskirtų PVM delspinigių panaikinamas ir byla šioje dalyje perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kadangi bylos nagrinėjimas nėra pasibaigęs, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nesprendžiamas.

163Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

164Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nord Service“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

165Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 21 d. sprendimą dalyje dėl pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Nord Service“ priskaičiuotų PVM delspinigių panaikinti ir perduoti bylą šioje dalyje pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

166Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 21 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

167Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 7. 2.... 8. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos... 9. 3.... 10. Pareiškėjas padavė teismui skundą, kuriame prašė: 1) panaikinti MGK 2018... 11. 4.... 12. Pareiškėjas skunde nurodė, kad UAB „Gromus“ (būsimas pirkėjas 1), UAB... 13. 5.... 14. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad 2017 m. lapkričio mėn. gaunamų PVM... 15. 6.... 16. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, jog skundžiamas MGK sprendimas yra... 17. 7.... 18. Pareiškėjas paaiškino, kad ginčijamas MGK sprendimas laikytinas nepagrįstu... 19. 8.... 20. Pareiškėjas teigė, jog mokesčių administratorius privalėjo taikyti MAĮ... 21. 9.... 22. Pareiškėjas pažymėjo, kad atskaitytas 168 000 Eur PVM buvo atstatytas dar... 23. 10.... 24. Pareiškėjas pabrėžė, kad mokesčių administratorius nepagrįstai... 25. 11.... 26. Pareiškėjas nurodė, kad jam papildomai apskaičiuota itin didelė – 229... 27. 12.... 28. Pareiškėjas nesutiko su mokesčių administratoriaus tariamai nustatytomis... 29. 13.... 30. Atsakovas VMI atsiliepime į skundą prašė skundą atmesti.... 31. 14.... 32. Atsakovas nurodė, kad vertinant teismų praktiką PVM atskaitos bylose,... 33. 15.... 34. Atsakovas paaiškino, kad mokesčių administratorius nustatė, kad... 35. 16.... 36. Atsakovas dėl pareiškėjo skunde akcentuojamų aplinkybių, kad visi PVM... 37. 17.... 38. Atsakovas dėl kreditinės PVM sąskaitos faktūros išrašymo 2017 m.... 39. 18.... 40. Atsakovas, vadovaudamasis PVMĮ 4 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 83 straipsnio... 41. 19.... 42. Atsakovas, atsižvelgdamas į patikrinimo metu surinktų įrodymų visumą,... 43. 20.... 44. Atsakovas nesutiko su skundo argumentais, kad pareiškėjui nepagrįstai... 45. 21.... 46. Atsakovas dėl pareiškėjo prašymo atleisti jį nuo delspinigių mokėjimo... 47. 22.... 48. Atsakovas nurodė, kad, vadovaudamasis MAĮ 33 straipsnio 15 punktu, 95... 49. 23.... 50. Atsakovas dėl pareiškėjo prašymo atleisti jį nuo delspinigių mokėjimo... 51. 24.... 52. Atsakovas, atsakydamas į skundo teiginius, kad mokesčių administratorius... 53. 25.... 54. Atsakovo atstovas pirmosios instancijos teismo posėdyje papildomai akcentavo,... 55. II.... 56. 26.... 57. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. vasario 21 d. sprendimu... 58. 27.... 59. Teismas nurodė, kad ginčas byloje yra kilęs dėl pareiškėjui papildomai... 60. 28.... 61. Teismas nustatė, kad pagal 2017 m. spalio 25 d. užduotį atlikti mokestinį... 62. 29.... 63. Teismas nurodė, kad PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą... 64. 30.... 65. Teismas, akcentuodamas PVMĮ 64 straipsnio 1 dalyje, 64 straipsnio 9 dalies 1... 66. 31.... 67. Teismas pažymėjo, jog tai, kad ginčo PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta... 68. 32.... 69. Teismas nurodė, kad pareiškėjas pripažįsta, jog realiai neįvykus ginčo... 70. 33.... 71. Teismas vertino, kad mokesčių administratorius pagrįstai nesivadovavo MAĮ... 72. 34.... 73. Teismas pažymėjo, kad yra neginčytinai nustatyta, kad ūkinė operacija,... 74. 35.... 75. Teismas sprendė, kad pareiškėjo veiksmų, kuomet jis 2017 m. lapkričio 24... 76. 36.... 77. Teismas atkreipė dėmesį, kad MAĮ 80 straipsnio nuostatos suteikia... 78. 37.... 79. Teismas nustatė, kad pareiškėjas žinojo, jog neįsigijo nekilnojamojo turto... 80. 38.... 81. Teismas akcentavo, jog mokesčių administratorius kontrolės veiksmus... 82. 39.... 83. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo skundo argumentai, kad jis PVM... 84. 40.... 85. Teismas sprendė, kad VMI padarė pagrįstą išvadą, jog pareiškėjas,... 86. 41.... 87. Teismas, vertindamas skundo argumentų dėl priskaičiuotų delspinigių ir... 88. 42.... 89. Teismas akcentavo, kad pareiškėjas neįrodė, jog nėra kaltas dėl... 90. 43.... 91. Teismas, vertindamas skundo argumentų dėl atleidimo nuo delspinigių MAĮ 141... 92. 44.... 93. Teismas, vadovaudamasis MAĮ 33 straipsnio 15 punktu, 95 straipsnio 1 dalies 2... 94. 45.... 95. Teismas, vertindamas skundo argumentų dėl MAĮ 8 straipsnio 3 dalyje... 96. 46.... 97. Teismas atkreipė dėmesį, kad delspinigių apskaičiavimas yra pateiktas... 98. 47.... 99. Teismas dėl PVM baudos dydžio mažinimo, vadovaudamasis MAĮ 139 straipsnio 1... 100. 48.... 101. Teismas konstatavo, kad VMI pagrįstai nustatė PVMĮ pažeidimą ir... 102. 49.... 103. Teismas, vertindamas skundo argumentų dėl ginčijamo MGK sprendimo... 104. 50.... 105. Teismas konstatavo, kad skundu prašomi panaikinti sprendimai yra teisėti ir... 106. 51.... 107. Teismas, atmetęs skundą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių... 108. III.... 109. 52.... 110. Pareiškėjas padavė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus... 111. 53.... 112. Pareiškėjo teigimu, teismas netinkamai taikė MAĮ 141 straipsnio 1 dalies 3... 113. 54.... 114. Pareiškėjas nurodo, kad teismas neteisingai taikė MAĮ 139 straipsnio 1... 115. 55.... 116. Pareiškėjo vertinimu, teismas, sutinkamai su MAĮ 80 straipsnio 1 dalimi,... 117. 56.... 118. Pareiškėjas, vadovaudamasis VMI viršininko 2007 m. kovo 28 d. įsakymu Nr.... 119. 57.... 120. Pareiškėjo nuomone, teismas atmestinai įvertino ginčijamo MGK sprendimo... 121. 58.... 122. Pareiškėjas nesutinka su skundžiamame teismo sprendime pateiktu MAĮ 69... 123. 59.... 124. Pareiškėjas pažymi, kad teismas nepasisakė dėl pareiškėjo sunkios... 125. 60.... 126. Pareiškėjas laikosi pozicijos, kad teismas, neatlikdamas tinkamo byloje... 127. 61.... 128. Atsakovas VMI atsiliepime į apeliacinį skundą pirmosios instancijos teismui... 129. Teisėjų kolegija... 130. IV.... 131. 62.... 132. Šioje byloje ginčas yra kilęs dėl Bendrovei papildomai apskaičiuoto PVM,... 133. 63.... 134. Vadovaujantis ABTĮ 140 straipsnio 1 dalimi, šioje byloje priimto pirmosios... 135. 64.... 136. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ūkinė operacija, įforminta ginčo PVM... 137. 65.... 138. Apeliantas teigia, kad savo nuožiūra ir iniciatyva pašalino mokestinio... 139. 66.... 140. Teismas su šiais apelianto argumentais nesutinka. Pareiškėjo padarytą... 141. 67.... 142. Taip pat iš mokestinio ginčo byloje esančių UAB „All investment group“... 143. 68.... 144. Pažymėtina, jog PVMĮ 83 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu po prekių... 145. 69.... 146. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas klaidingai sprendė, jog... 147. 70.... 148. Šie apelianto argumentai iš dalies pagrįsti. Pirmosios instancijos teismas... 149. 71.... 150. Visų pirma, pažymėtina, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio... 151. 72.... 152. Papildomai pažymėtina, kad permoka turi būti reali, o ne tariama, pvz.... 153. 73.... 154. Apeliantas teigia, kad viso mokestinio patikrinimo metu turėjo mokestinę... 155. 74.... 156. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį, kad delspinigių... 157. 75.... 158. Apeliacinės instancijos teismas dėl apelianto teiginių dėl pernelyg... 159. 76.... 160. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad teismui pateiktoje MGK... 161. 77.... 162. Apibendrindama pirmiau nurodytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 163. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 164. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nord Service“ apeliacinį... 165. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 21 d. sprendimą... 166. Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 21 d. sprendimo... 167. Nutartis neskundžiama....