Byla 2S-826-115/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Danutės Kutrienės, Romualdos Janovičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų A. V. ir Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos atstovo advokato Virgilijaus Kaupo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. liepos 8 d. nutarties, kuria prašymas dėl baudos panaikinimo netenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-961-727/2008 pagal ieškovo D. R. ieškinį atsakovams A. V. , Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijai, dienraščio ,,Lietuvos rytas” leidėjui UAB ,,Lietuvos rytas” (tretieji asmenys byloje B. V. , A. P. , dienraščio ,,Respublika” leidėjas UAB ,,Respublikos leidiniai”, UAB ,,Laisvas ir nepriklausomas kanalas”, UAB ,,Tele-3”) dėl tikrovės neatitinkančių ir garbę bei orumą žeminančių žinių paneigimo bei neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

32008-06-11 į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo posėdį neatvyko atsakovų A. V. ir Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos atstovas advokatas Virgilijus Kaupas, nors apie posėdį buvo informuoti tinkamai. Iki posėdžio pradžios teismas gavo Virgilijaus Kaupo prašymą dėl posėdžio perskyrimo vėlesniam laikui, nes tą pačią dieną, t.y. 2008-06-11, 9.00 val. Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama kita byla, kurioje taip pat dalyvaus advokatas Virgilijus Kaupas. Pažymėjo, kad 2008-06-26 Lietuvos Vyriausiajame administraciniame teisme įvyks administracinės bylos pagal pareiškėjo D. R. apeliacinį skundą nagrinėjimas, kurioje priimtas sprendimas turės prejudicinę galią nagrinėjant šią civilinę bylą, todėl manė, jog yra pagrindas atidėti bylos nagrinėjimą. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008-06-11 nutartimi atsakovų A. V. ir LR URM atstovo advokato Virgilijaus Kaupo prašymo netenkino ir už neatvykimą į teismo posėdį be svarbios priežasties nubaudė jį 300 Lt bauda, o bylos nagrinėjimą atidėjo kitai datai.

4Advokatas Virgilijus Kaupas pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė panaikinti jam skirtą baudą. Nurodė, jog pagrindo skirti baudą nebuvo, nes į teismo posėdį jis neatvyko dėl pateisinamos priežasties, kadangi tą dieną dalyvavo kito teismo nagrinėjamoje byloje. Atsakovo atstovas buvo pateikęs teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, taip pat prašė bylą nagrinėti tik sulaukus itin svarbaus rašytinio įrodymo – Vyriausiojo administracinio teismo 2008-06-26 sprendimo, kuris gali turėti prejudicinės galios nagrinėjant šią civilinę bylą.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008-07-08 nutartimi netenkino advokato Virgilijaus Kaupo prašymo dėl teismo paskirtos baudos panaikinimo (b.l. 120). Pirmos instancijos teismas nurodė, kad advokatas Virgilijus Kaupas teismui nepateikė jokių dokumentų, jog jis tą pačią dieną yra šaukiamas į kitą teismo posėdį. Administracinėje byloje šaukimas buvo adresuotas Lietuvos savivaldybių asociacijai, tačiau advokatas Virgilijus Kaupas nepateikė teismui jokių duomenų, jog jis atstovauja Lietuvos savivaldybių asociacijai. Teismas taip pat pažymėjo, kad ta aplinkybė, jog 2008-06-26 buvo numatytas kitos bylos nagrinėjimas, kurioje priimtas sprendimas gali turėti prejudicinės galios nagrinėjant šią civilinę bylą, nesudaro pagrindo atstovui neatvykti į posėdį ir savaime nepaneigia teismo konstatuotų neatvykimo priežasčių nesvarbumo bei ryšium su tuo skirtos baudos pagrįstumo.

6Atsakovų atstovas advokatas Virgilijus Kaupas pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-07-08 nutartį. Advokatas nurodo, kad pagal LR CPK 246 str. 2 d. ir 3 d. nuostatas, šalies atstovui už neatvykimą į teismo posėdį nesant svarbių priežasčių teismo bauda gali būti skiriama, kai dėl tokio neatvykimo teismas turėjo atidėti bylos nagrinėjimą, nes dėl šalies atstovo neatvykimo negalėjo bylos išnagrinėti iš esmės. Tačiau pirmos instancijos teismas nei 2008-06-11, nei skundžiamoje 2008-07-08 nutartyse nemotyvavo, kodėl neturėjo galimybės nagrinėti bylą iš esmės, nedalyvaujant atsakovų atstovui Virgilijui Kaupui. Advokatas mano, kad teismas galėjo atidėti bylos nagrinėjimą iki bus priimtas Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas kitoje byloje, kuris turės prejudicinę reikšmę šioje byloje.

7Atsakovų atstovo advokato Virgilijaus Kaupo atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

9LR CPK 7 straipsnio 2 dalyje ir 42 straipsnio 5 dalyje yra įtvirtinta bendroji šalių pareiga procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai ir jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu. LR CPK 246 str. 3 d. numatyta, jog atidėdamas bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę neatvykusiai šaliai paskirti iki vieno tūkstančio litų baudą, jeigu įstatymai nustato šios šalies pareigą dalyvauti teismo posėdyje arba teismas pripažįsta šalies dalyvavimą teismo posėdyje būtinu ir negalima sprendimo priimti už akių. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas priėmė pagrįstą nutartį, todėl nėra teisinio pagrindo ją naikinti. Bylos medžiaga nustatyta, kad teismo posėdyje, vykusiame 2008-06-11, dalyvavo ieškovas D. R. ir jo atstovas advokatas P. Makauskas (t. III, b.l. 110-111). Tačiau nei ieškovas, nei jo atstovas, neprašė teismo priimti sprendimą už akių. Tuo tarpu 2008-06-11 posėdyje dalyvavęs atsakovo UAB „Lietuvos rytas“ atstovas advokatas L. Židonis prašė teismo tenkinti advokato V. Kaupo prašymą ir atidėti bylos nagrinėjimą. Pažymėtina, kad bylą nagrinėti iš esmės teismas turėtų tuo atveju, kai bylos aplinkybės yra pakankamai aiškios ir atsakovo paaiškinimai neturėtų paveikti bylos baigties. Esant sudėtingiems bylos faktams, prieštaringiems įrodymams, teismas turėtų atidėti bylos nagrinėjimą. Pirmos instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, nustatė, kad neatvykus atsakovams A. V. , LR URM atstovui bei jų atstovui advokatui V. Kaupui, objektyvus bylos nagrinėjimas nėra galimas, nes tai suponuotų šalies teisių bei esminių civilinio proceso principų pažeidimą. Todėl apelianto atskirojo skundo argumentas, jog pirmos instancijos teismas nemotyvavo, kodėl neturėjo galimybės nagrinėti bylą iš esmės, yra nepagrįstas ir atmestinas. Be to, apeliantas prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepagrindė įrodymais, jog jis yra Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas ir turi jos interesus atstovauti kitoje byloje. Atsižvelgiant į tai, teismas skyrė jam 300 Lt baudą. Teisėjų kolegija pažymi, kad baudos skyrimas yra procesinė sankcija, nes ji skiriama už tai, jog šalis nesinaudoja galimybe ginti savo nuomonę teisme, kad dėl atstovo neatykimo tenka atidėti bylos nagrinėjimą, t.y. trikdomas teismo darbas, gaišinami kiti proceso dalyviai.

10Advokatas V. Kaupas atskirajame skunde nurodė, kad Lietuvos Vyriausiame administraciniame teisme 2008-06-26 buvo numatytas kitos bylos nagrinėjimas, kurioje priimtas sprendimas gali turėti prejudicinės galios nagrinėjant šią civilinę bylą. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad šis klausimas nėra susijęs su skundžiamos nutarties, kuria atmestas advokato V. Kaupo prašymas dėl baudos panaikinimo, pagrįstumu ir teisėtumu. Be to, neatvykus atsakovams ir jų atstovui V. Kaupui į teismo posėdį 2008-06-11, pirmos instancijos teismas atidėjo bylos nagrinėjimą iki 2008-10-07. Todėl atskirojo skundo motyvas, jog teismas galėjo atidėti bylos nagrinėjimą iki bus priimtas Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas kitoje byloje, atmestinas kaip nepagrįstas.

11Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teis teisingai taikė procesines teisės normas ir priėmė pagrįstą nutartį dėl baudos skyrimo. Kadangi apelianto Virgilijaus Kaupo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-07-08 nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

13Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. liepos 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-961-727/2008 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai