Byla 2-55-639/2008

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Zajarskas, sekretoriaujant Rūtai Miškinytei, dalyvaujant pareiškėjo Utenos apskrities viršininko administracijos atstovėms J. M. ir S. B., suinteresuotiems asmenims V. S., V. S., Zenonui E. S., nedalyvaujant suinteresuotų asmenų Anykščių rajono savivaldybės administracijos ir Utenos apskrities VMI atstovams, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Utenos apskrities viršininko administracijos pareiškimą suinteresuotiems asmenims Utenos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Anykščių rajono savivaldybei, V. S., V. S. ir Zenonui E. S. dėl daikto pripažinimo bešeimininkiu ir jo perdavimo valstybės nuosavybėn, ir

Nustatė

2pareiškėjo atstovės paaiškino, jog Utenos apskrities viršininko administracija, vykdydama ypatingų statinių naudojimo valstybinę priežiūrą, nustatė, jog dūmtraukio, esančios ( - ) savininkai nėra žinomi. 2004-05-26 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 634 patvirtintų taisyklių reikalavimais, buvo surašytas minėto dūmtraukio apskaitos aktas, o spaudoje buvo kviečiami atsiliepti jo savininkai ar asmenys, turintys turtinių teisių į šį statinį. Utenos apskrities viršininko administracija kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės administraciją, AB „Anykščių kvarcas“. Minėtų institucijų atsakymai patvirtino, jog informacijos apie turto savininkus, sąžiningus įgijėjus ar teisėtus valdytojus nėra. Nuo turto įtraukimo į apskaitą 2005 m. gruodžio mėnesio, praėjo daugiau nei 1 metai, tačiau informacijos apie dūmtraukio savininkus, sąžiningus įgijėjus ar teisėtus valdytojus nėra. Dūmtraukis yra fiziškai nusidėvėjęs, nerealizuotinas, jis kelia grėsmę žmonėms bei aplinkai. Įvykusių avarijų likvidavimas taptų problematiškas, kadangi dūmtraukis neturi savininkų, kurie juo rūpintųsi. Dūmtraukis pastatytas iki 1940 metų. Tai buvo plytinės priklausinys. Plytinės šiuo metu jau nebėra. Pareiškėjo atstovės nurodė, jog visos procedūros, pripažinti statinį bešeimininkiu, įvykdytos, kadangi vykdydama taisyklių nuostatas ir siekdama nustatyti asmenis, turinčius, turtinių teisių į nekilnojamąjį turto objektą, institucija respublikinėje spaudoje kvietė atsiliepti savininkus ar kitus asmenis, turinčius teisių į apskaitomą nekilnojamąjį turtą. Tačiau nuo turto apskaitymo dienos dėl šio statinio asmenys nesikreipė ir nepateikė dokumentų, įrodančių jų daiktines teises į nurodytą objektą. Prašo pareiškimą tenkinti ir pripažinti dūmtraukį, esantį ( - ) bešeimininkiu ir perduoti jį valstybės nuosavybėn. Pareiškėjo atstovės paaiškino, kad perdavus šį statinį valstybės nuosavybėn jis bus nugriautas, kadangi yra avarinės būklės.

3Suinteresuotas asmuo V. S. pareiškėjo prašymo neginčijo, prašė dūmtraukį pripažinti bešeimininkiu ir perduoti jį valstybės nuosavybėn.

4Suinteresuotas asmuo V. S. pareiškėjo prašymo neginčijo, prašė dūmtraukį pripažinti bešeimininkiu ir perduoti jį valstybės nuosavybėn.

5Suinteresuotas asmuo Z. E. S. pareiškėjo prašymo neginčijo, prašė dūmtraukį pripažinti bešeimininkiu ir perduoti jį valstybės nuosavybėn.

6Suinteresuoto asmens Utenos apskrities VMI atstovas į posėdį neatvyko, atsiliepime į pareiškimą prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant ir pareiškimą tenkinti.

7Suinteresuoto asmens Anykščių rajono savivaldybės administracijos atstovas į posėdį neatvyko, atsiliepime į pareiškimą prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant ir pareiškimą tenkinti.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Bylos medžiaga, pareiškėjo atstovių, suinteresuotų asmenų paaiškinimais, nustatyta, jog Utenos apskrities viršininko administracija, vykdydama ypatingų statinių naudojimo valstybinę priežiūrą, nustatė, jog dūmtraukio, esančios ( - ), savininkai nėra žinomi. 2004-05-26 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 634 patvirtintų taisyklių reikalavimais, buvo surašytas minėto dūmtraukio apskaitos aktas, o spaudoje buvo kviečiami atsiliepti jo savininkai ar asmenys, turintys turtinių teisių į šį statinį. Utenos apskrities viršininko administracija kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės administraciją, AB „Anykščių kvarcas“. Minėtų institucijų atsakymai patvirtino, jog informacijos apie turto savininkus, sąžiningus įgijėjus ar teisėtus valdytojus nėra. LR CK 4.57 str. 1 d. numato, kad bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko, arba kurio savininkas nežinomas. Nuo turto įtraukimo į apskaitą 2005 m. gruodžio mėnesio, kaip reikalauja LR CK 4.58 str. 1 d., praėjo daugiau nei 1 metai, tačiau informacijos apie dūmtraukio savininkus, sąžiningus įgijėjus ar teisėtus valdytojus nėra. Dūmtraukis yra fiziškai nusidėvėjęs, nerealizuotinas, jis kelia grėsmę žmonėms bei aplinkai. Įvykusių avarijų likvidavimas taptų problematiškas, kadangi dūmtraukis neturi savininkų, kurie juo rūpintųsi. Dūmtraukis pastatytas iki 1940 metų, tai buvo plytinės priklausinys. Plytinės šiuo metu jau nebėra. Visos procedūros, pripažinti statinį bešeimininkiu, įvykdytos, kadangi vykdydama taisyklių nuostatas ir siekdama nustatyti asmenis, turinčius, turtinių teisių į nekilnojamąjį turto objektą, institucija respublikinėje spaudoje kvietė atsiliepti savininkus ar kitus asmenis, turinčius teisių į apskaitomą nekilnojamąjį turtą. Tačiau nuo turto apskaitymo dienos dėl šio statinio asmenys nesikreipė ir nepateikė dokumentų, įrodančių jų daiktines teises į nurodytą objektą. Nenustatytos aplinkybės, jog apskaityto daikto pasisavinimu būtų pažeidžiamos kokių nors fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teisės į nurodytą nekilnojamąjį daiktą.

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.57 str. l d., bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas. LR CK 4.58 str. l d. nurodyta, kad bešeimininkis daiktas nuosavybėn gali būti perduotas tik valstybei arba savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal finansų, kontrolės arba savivaldybės institucijos pareiškimą. Pareiškimas paduodamas suėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią daiktas įtrauktas į apskaitą. Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, pareiškėjas laikėsi visų teisės aktų reikalavimų, bei visos procedūros, pripažinti statinį bešeimininkiu, todėl darytina išvada, kad daiktas neturi savininkų, sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo arba jie yra nežinomi ir jis yra pripažintinas bešeimininkiu bei perduotinas valstybės nuosavybėn (LR CPK 537 str.).

11Pareiškėjas yra valstybės institucija ir paduodamas pareiškimą sumokėjo 100 litų žyminį mokestį. Tačiau pagal CPK 83 straipsnio 1 dalis 5 p. nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleidžiamos valstybės institucijos, už pareiškimus paduodamus siekiant apginti viešąjį ar valstybės interesą. Kadangi žyminis mokestis sumokėtas be pagrindo jis grąžintinas (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 534-537, CPK 259 str., 260 str., 268str., 270 str.,

Nutarė

13pareiškimą patenkinti.

14pripažinti bešeimininkiu ir perduoti valstybės nuosavybėn dūmtraukį, esantį ( - )

15Įsiteisėjus sprendimui grąžinti iš valstybės biudžeto Utenos apskrities viršininko administracijai 2007 m. rugsėjo 25 d. sumokėtą 100 litų žyminį mokestį (2007-09-25 Vilniaus banko mokėjimo nurodymas Nr. 629).

16Sprendimas per 30 d. gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai