Byla I-9080-643/2014
Dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administracinių teismų kompetencija yra apibrėžta ABTĮ 15, 18 ir 19 straipsniuose. Be to, ABTĮ 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiems teismams

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Margarita Stambrauskaitė, spręsdama V. J. skundo priėmimo klausimą, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

2Pareiškėjas V. J. 2013 m. liepos 15 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su pareiškimu prašydamas pripažinti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas, 2013 m. lapkričio 13 d. netaikydamas jo atžvilgiu LR BK 641 straipsnio nuostatų (įsigaliojusių nuo 2013-07-13), pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje numatytas jo teises ir priteisti iš Lietuvos valstybės jo naudai 10000 Lt neturtinę žalą.

3Pareiškėjo skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsnio 1 dalį administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administracinių teismų kompetencija yra apibrėžta ABTĮ 15, 18 ir 19 straipsniuose. Be to, ABTĮ 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiems teismams.

5Ginčai dėl žalos atlyginimo yra civilinio pobūdžio ir, pagal bendrą taisyklę, jie yra priskirti nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui (Civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalis, 25 straipsnis). Administracinis teismas nagrinėja tik tuos ginčus dėl žalos atlyginimo, kurie yra apibrėžti Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte, tai yra ginčus dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 straipsnis).

6Pareiškėjas V. J. savo pareiškimo reikalavimus grindžia Vilniaus miesto apylinkės teismo veiksmais, taikant LR BK 641 straipsnio nuostatas, t.y. vykdant veiklą baudžiamajame procese. Teismas nėra viešojo administravimo subjektas ir bylų nagrinėjimas teisme nėra viešojo administravimo veikla, todėl teismo baudžiamajame procese atliktais veiksmais padarytos žalos atlyginimo klausimas nepatenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą administracinio teismo nagrinėjamų ginčų kategoriją ir yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

7Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 3 dalimi, 149 straipsniu teisėja

Nutarė

8V. J. skundą atsisakyti priimti.

9Nutarčiai įsiteisėjus skundą grąžinti pareiškėjui.

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas, skundą paduodant Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai