Byla eB2-3169-910/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Rmlit“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Ribokaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Rmlit“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovei bankroto bylą. Prašymas motyvuojamas tuo, kad atsakovė nemoka Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu nustatytų privalomųjų socialinio draudimo įmokų, atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 2304,13 Eur, taikytos priverstinio poveikio priemonės teigiamo rezultato nedavė, įmonė realios veiklos nevykdo, turto, iš kurio būdų galima vykdyti skolos išieškojimą, neturi.

3Atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir reikalaujamų dokumentų nepateikė.

4Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo nurodė, kad sutinka su pareiškimu ir palaiko jame keliamus reikalavimus.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

6Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato bent vieną iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Juridinių asmenų registre atsakovė UAB „Rmlit“ įregistruota 2012 m. lapkričio 5 d. Remiantis ieškovo pateiktais duomenimis, atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 2304,13 Eur. Ieškovas, siekdamas išieškoti skolą, taikė priverstinio skolos išieškojimo priemones, tačiau jos buvo nerezultatyvios. Atsakovė yra pateikusi Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentus už 2016 metus. Vertinant atsakovės balansą už 2016 metus matyti, kad įmonė deklaravo turto iš viso už 42 646 Eur. Visą atsakovės turtą sudarė trumpalaikis turtas, iš kurio 27 006 Eur – per vienus metus gautinos sumos ir 15 640 Eur – pinigai ir pinigų ekvivalentai. Balanso duomenimis, įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 18 729 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nėra pateikusi Juridinių asmenų registrui vėlesnių finansinės atskaitomybės dokumentų, taip pat nepateikė teismui atsiliepimo į ieškovo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo bei ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų, byloje nėra galimybės nustatyti realaus įmonės turto ir finansinių įsipareigojimų santykio šiuo metu. Viešųjų registrų duomenimis, atsakovė jos vardu registruoto nekilnojamo turto ir transporto priemonių neturi, apdraustųjų asmenų įmonėje nėra (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

8Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus ieškovo teismui nurodytus argumentus ir pateiktus duomenis apie atsakovės turtinę padėtį, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki, ji negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

9ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinkta bankroto administratorė UAB „Verslo efektas“, kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

11iškelti atsakovei UAB „Rmlit“ (juridinio asmens kodas 302906520, registracijos adresas: Šeimyniškių g. 21-83, Vilnius) bankroto bylą.

12Įmonės bankroto administratore paskirti UAB „Verslo efektas“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B- JA188).

13Taikyti bankrutuojančios UAB „Rmlit“ (juridinio asmens kodas 302906520, registracijos adresas: Šeimyniškių g. 21-83, Vilnius) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

15Pavesti paskirtai bankroto administratorei:

161) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

172) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

183) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

19Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

20Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

21Nutarties dalį dėl nekilnojamojo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

22Išsiųsti nutarties kopiją Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Ribokaitė, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovei bankroto bylą.... 3. Atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto... 4. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas. ... 6. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 7. Juridinių asmenų registre atsakovė UAB „Rmlit“ įregistruota 2012 m.... 8. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus ieškovo teismui nurodytus... 9. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 10. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10... 11. iškelti atsakovei UAB „Rmlit“ (juridinio asmens kodas 302906520,... 12. Įmonės bankroto administratore paskirti UAB „Verslo efektas“ (bankroto... 13. Taikyti bankrutuojančios UAB „Rmlit“ (juridinio asmens kodas 302906520,... 14. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 15. Pavesti paskirtai bankroto administratorei:... 16. 1) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4... 17. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 18. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 19. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas... 20. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 21. Nutarties dalį dėl nekilnojamojo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 22. Išsiųsti nutarties kopiją Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...