Byla e2-722-836/2016
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Henryta Gerdvilė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sweco Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „Laugina“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Sweco Lietuva“ pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Laugina“ 33391,06 Eur skolą, 601,04 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 484,00 Eur išlaidas už teisinę pagalbą ir 363,00 Eur žyminį mokestį. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2012-03-07 sudarė Projektavimo sutartį Nr. 12018 (SUB2012-4) (toliau – Sutartis) dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Radviliškio rajone (Karčemose, Linkaičiuose, Kutiškiuose, Šniūraičiuose, Šiaulėnuose, Šaukote, Alksnupiuose, Sidabrave, Raudondvaryje, Pakiršinyje, Gražionyse ir Aukštelkuose), inžinerinių geologinių tyrinėjimų, darbo projekto ir išpildomųjų brėžinių atlikimo (Sutarties 1.1. punktas). Šia Sutartimi atsakovas užsakė atitinkamus Sutartyje numatytus darbus, o ieškovas šiuos darbus įsipareigojo atlikti. Šalys Sutartimi susitarė, kad bendra atsakovo ieškovui mokėtina sutartinių darbų kaina sudaro 399300 Lt (t.y. 115645,27 EUR), įskaitant PVM (Sutarties 2.1. punktas). Šalys susitarė dėl atsiskaitymo konkrečiais Sutartyje numatytais etapais (Sutarties 3.2. punktas). Ieškovas darbus atsakovui perdavė Sutartyje numatytais etapais, kartu išrašydamas ir atsakovui apmokėjimui pateikdamas atitinkamas PVM sąskaitas–faktūras: 2012-10-30 šalys pasirašė Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 1, pagal kurį numatyta, jog atlikta darbų už 40357,36 Lt (11688,30 EUR), bei nurodytai sumai ieškovas išrašė ir atsakovui įteikė 2012-10-30 PVM sąskaitą – faktūrą SWE Nr. 1824; 2012-12-11 šalys pasirašė Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 2, pagal kurį numatyta, jog atlikta darbų už 74800 Lt (21663,58 EUR), bei nurodytai sumai ieškovas išrašė ir atsakovui įteikė 2012-12-11 PVM sąskaitą–faktūrą SWE Nr. 1882; 2013-08-30 šalys pasirašė Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 3, pagal kurį numatyta, jog atlikta darbų už 177650,00 Lt (51451,00 EUR), bei nurodytai sumai ieškovas išrašė ir atsakovui įteikė 2013-08-27 PVM sąskaitą–faktūrą SWE Nr. 21161; 2014-05-30 buvo surašytas Atliktų darbų perdavimo– priėmimo aktas Nr. 4, pagal kurį numatyta, jog atlikta darbų už 40492,64 Lt (11727,48 EUR), bei nurodytai sumai ieškovas išrašė ir atsakovui įteikė 2014-05-30 PVM sąskaitą–faktūrą SWE Nr. 2465, abu pastarieji dokumentai atsakovui įteikti specialiu 2014-05-30 surašytu ieškovo dokumentu „Dėl finansinių dokumentų“, kuriame nurodyta, kad teikiami galutiniai finansiniai dokumentai atsiskaitymui, ir kurį savo parašu patvirtino atsakovo vadovas. Atsakovas priėmė ieškovo atliktus darbus, nepareiškė jokių pretenzijų, susijusių su Sutarties vykdymu ir/ar atliktų darbų kokybe, tačiau Sutartyje numatyta tvarka ir terminais tinkamai neatsiskaitė su ieškovu. Kauno apygardos teismas 2013-12-27 nutartimi iškėlė atsakovui restruktūrizavimo bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. 2015-05-26 nutartimi nutraukė atsakovo restruktūrizavimo bylą. Pastaroji teismo priimta nutartis yra įsiteisėjusi. Atsakovo restruktūrizavimo byloje paskirtam administratoriui ieškovas 2014-06-03 raštu Nr. V1-1359 pareiškė kreditorinį reikalavimą atsakovui, kurio bendra suma sudaro 256717,34 Lt (74350,48 EUR). 2014-07-14 raštu Nr. V1-1741 ieškovas, atsižvelgdamas į atsakovo prašymą, pareiškė patikslintą kreditorinį reikalavimą 252450 Lt (73114,57 EUR) sumai, t.y. pareikštą kreditorinį reikalavimą sumažino atsakovui priskaitytų delspinigių suma. Atsakovo restruktūrizavimo byloje paskirtas administratorius ginčijo ieškovo pareikštą kreditorinį reikalavimą dalyje dėl 177650,00 Lt (51451 EUR) skolos pagal Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 3 ir PVM sąskaitą–faktūrą SWE Nr. 2161, kadangi šios sutartinių darbų dalies mokėtojas (skolininkas) yra ne atsakovas, o trečiasis asmuo – UAB „Požeminės linijos“. Šis ginčas buvo išskirtas į atskirą Kauno apygardos teismo bylą Nr. B2-2636-273/2014, kurioje ieškovas pateikė savo sutikimą, kad kreditorinis reikalavimas būtų patvirtintas mažesnėje sumoje, t.y. iš bendros patikslinto kreditorinio reikalavimo sumos, lygios 252450 Lt (73114,57 EUR), atėmus trečiojo asmens UAB „Požeminės linijos“ mokėtiną 177650,00 Lt (51451 EUR) sumą. Taigi, esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, Kauno apygardos teismo byloje Nr. B2-2636-273/2014 buvo patvirtintas ieškovo kreditorinis reikalavimas atsakovui, kurio dydis yra 74800 Lt (21663,58 EUR). Atsižvelgiant į tai, kad aukščiau aptarto dydžio kreditorinis reikalavimas buvo pareikštas ir patvirtintas dar neįvertinus atsakovo užsakymu atliktų paskutinio etapo darbų, kurių bendra sutartinė kaina pagal aukščiau aptartus 2014-05-30 Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 4 ir 2014-05-30 PVM sąskaitą–faktūrą SWE Nr. 246 sudaro 40492,64 Lt (11727,48 EUR), ieškovo šioje byloje reiškiamas reikalavimas susideda iš minėto kreditorinio reikalavimo dydžio sumos, patvirtintos atsakovo restruktūrizavimo byloje (74800 Lt (21663,58 EUR), bei pagal paskutiniuoju etapu atsakovo atliktų darbų vertės (40492,64 Lt (11727,48 EUR) bendrai sumai, lygiai 115292,64 Lt (33391,06 EUR). Ieškovo sutartinių darbų tinkamo atlikimo faktas buvo papildomai patvirtintas šiame projekte veikiančių jungtinės veiklos dalyvių (atsakovo ir kitų) vardu veikiančio partnerio UAB „Požeminės linijos“. Nepaisant to, kad atsakovo restruktūrizavimo byla buvo nutraukta ir atsakovas toliau vykdo savo veiklą, atsakovas iki šiol net dalinai neįvykdė savo prievolės atsiskaityti su ieškovu. Nurodė, kad ieškovas atliko visus Sutartyje numatytus darbus ir juos perdavė atsakovui. Atsakovas darbus priėmė, nepareiškė jokių su atliktais darbais susijusių pretenzijų, tačiau sutartais terminais tinkamai neįvykdė savo priešpriešinės prievolės sumokėti Sutartyje nustatytą atliktų darbų kainą (CK 6.704 str. 1 p.). Sutartyje nurodytu terminu atsakovas neįvykdė įsipareigojimo atsiskaityti su ieškovu už atliktus projektavimo darbus, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu savo sutartinę prievolę (CK 6.63 str. 1 d. 1 p.). Atsakovas neginčija savo piniginės prievolės ar jos dydžio, tačiau nepagrįstai delsia ją įvykdyti. Turimi faktiniai duomenys leidžia daryti išvadą, kad atsakovas siekia išvengti savo piniginių prievolių įvykdymo. Sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju, kyla sutartinė civilinė atsakomybė ir kaltoji šalis privalo kitai sutarties šaliai sumokėti sutartyje nustatyto dydžio netesybas (CK 6.71 str., 6.246 str. 1 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Atsakovas Sutartimi įsipareigojo mokėti 0,01 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant nuo nesumokėtos pinigų sumos (Sutarties 6.1. punktas). Atsižvelgiant į tai, kad netesybų skaičiavimas pagal įstatymą ir Kauno apygardos teismo 2015-05-26 nutartį civilinėje byloje Nr. B2-598-273/2014 yra atnaujinamas ir toliau skaičiuojamas nuo skaičiavimo sustabdymo dienos, taip pat įvertinus įstatyme nustatytą netesybų skaičiavimui taikytiną ieškinio senaties terminą, ieškovas teismo prašo iš atsakovo priteisti netesybas, paskaičiuotas tik už šiuo ieškiniu priteisti reikalaujamą skolos sumą (33391,06 EUR) ir tik už 6 mėnesių laikotarpį. Paskaičiavimo formulė: 33391,06 EUR * 0,01 / 100 * 180 d. = 601,04 EUR. Bylą prašoma nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas.

4Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2012-03-07 šalys pasirašė Projektavimo sutartį Nr. 12018 (SUB2012-4) (toliau – Sutartis) dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Radviliškio rajone inžinerinių geologinių tyrinėjimų, darbo projekto ir išpildomųjų brėžinių atlikimo (Sutarties 1.1. punktas). Šia Sutartimi atsakovas užsakė Sutartyje numatytus darbus, o ieškovas šiuos darbus įsipareigojo atlikti. Sutartyje numatyta bendra darbų kaina - 333000 Lt ir 21 proc. PVM, iš viso, įskaitant PVM - 399300 Lt (115645,27 EUR) (Sutarties 2.1. punktas). Šalys susitarė dėl atsiskaitymo už darbus konkrečiais Sutartyje numatytais etapais (Sutarties 3.2. punktas) (el. b. l. 6-10). Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, ieškovas atliko Sutartyje numatytus darbus, juos perdavė Sutartyje numatytais etapais ir išrašė bei pateikė atsakovui apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras: 2012-10-30 šalys pasirašė Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 1, kuriuo atsakovas priėmė darbų už 62357,36 Lt su PVM (18059,94 Eur), akte numatyta, jog apmokama darbų vertė 40357,36 Lt (11688,30 EUR) (el. b. l. 42), bei tą pačią dieną ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą SWE Nr. 1824 40357,36 Lt (11688,30 EUR) sumai (el. b. l. 43); 2012-12-11 šalys pasirašė Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 2, kuriuo atsakovas priėmė darbų už 96800 Lt su PVM (28035,22 Eur), akte numatyta, jog apmokama darbų vertė - 74800 Lt (21663,58 EUR) (el. b. l. 44) bei nurodytai sumai tą pačią dieną išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą SWE Nr. 1882 (e. b. l. 45); 2013-08-30 šalys pasirašė Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 3, kuriuo atsakovas priėmė darbų už 199650,00 Lt su PVM (57822,64 Eur), akte numatyta, jog apmokama darbų vertė 177650,00 Lt (51451,00 EUR) (e. b. l. 46), bei nurodytai sumai 2013-08-27 ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą SWE Nr. 2161 (e. b. l. 47); 2014-05-30 buvo surašytas Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas Nr. 4, pagal kurį numatyta, jog atlikta darbų už 40492,64 Lt (11727,48 EUR) (b. l. 49) ir tą pačią dieną nurodytai sumai ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą–faktūrą SWE Nr. 2465 (b. l. 50). 2014-05-30 Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas Nr. 4, pasirašytas ieškovo vadovo, ir tos pačios dienos PVM sąskaita-faktūra SWE Nr. 2465 buvo pasirašytinai įteikti atsakovo vadovui E. L., prašant grąžinti pasirašytą atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą (e. b. l. 48). Duomenų, jog atsakovas būtų pareiškęs pretenzijas dėl Sutarties vykdymo ar atliktų darbų kokybės, byloje nėra. Atsakovo partneris UAB „Požeminės linijos“ pažymoje apie atliktus darbus patvirtino, kad ieškovas pagal Sutartį atliko darbų už 330000 Lt be PVM, paslaugos ir darbai atlikti laiku ir kokybiškai (el. b. l. 51-52). Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir pateiktų dokumentų (el. b. l. 14-18) matyti, kad atsakovas pilnai atsiskaitė už darbus, perduotus perdavimo-priėmimo aktu Nr. 1, už kuriuos 2012-10-30 buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra SWE Nr. 1824 40357,36 Lt (11688,30 EUR) sumai, atsakovo prievolė sumokėti ieškovui 177650,00 Lt (51451,00 Eur) už 2013-08-30 Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktu Nr. 3 perduotus darbus, už kuriuos 2013-08-27 buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. 2161 šalių susitarimu buvo perkelta UAB „Požeminės linijos“, tačiau, ieškovo teigimu, atsakovas neapmokėjo 2012-12-11 PVM sąskaitos-faktūros Nr. 1882 (21663,58 Eur sumai) ir 2014-05-30 PVM sąskaitos-faktūros Nr. 246 (11727,48 Eur sumai) ir liko skolingas 33391,06 Eur.

5Įstatymas numato, kad kiekviena iš šalių sutartį (sandorį) privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str.), vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo sąlygas įstatymas draudžia (CK 6.59 str.), nes teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi jos šalims įstatymo galią (CK 6.189 str.). Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai leidžia spręsti, jog ieškovas atliko atsakovo užsakytus projektavimo darbus, o atsakovas juos priėmė, jokių pretenzijų dėl atliktų darbų nepareiškė, tačiau už atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais (Sutarties 3.2 p.) pilnai neatsiskaitė ir liko nesumokėjęs 33391,06 Eur, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę (CK 6.63 str. 1 d. 1 p.). Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 33391,06 Eur skolą laikytinas teisėtu ir pagrįstu, todėl tenkintinas (CK 6.213 str. 1 d., 6.644 str. 1 d., 6.700 str., 6.704 str. 1 p.).

6Kadangi atsakovas pažeidė prievolės atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus terminą, remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, numatančia, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), Sutarties 6.1 punktu, kuriame, vėluojant sumokėti už atliktus darbus, numatyti 0,01 proc. dydžio delspinigiai, ieškovui iš atsakovo priteistini 601,04 Eur delspinigiai, paskaičiuoti sutrumpinto ieškinio senaties termino ribose (už 180 d.).

7Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, numatančia, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos (CK 6.210 str. 2 d.) už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-02-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 363,00 Eur žyminis mokestis 484,00 Eur išlaidos už advokato teisinę pagalbą (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

9Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 straipsnio 1 dalimi, 424 straipsniu, 428 straipsniu, teismas

Nutarė

10ieškinį tenkinti.

11Priteisti iš atsakovo UAB „Laugina“, į. k. 261411420, 33391,06 Eur (trisdešimt trijų tūkstančių trijų šimtų devyniasdešimt vieno euro 06 ct) skolą, 601,04 Eur (šešių šimtų vieno euro 04 ct) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-02-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 363,00 Eur (trijų šimtų šešiasdešimt trijų eurų) žyminį mokestį ir 484,00 Eur (keturių šimtų aštuoniasdešimt keturių eurų) išlaidas už advokato teisinę pagalbą ieškovui UAB „Sweco Lietuva“, į. k. 301135783.

12Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt (20) dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 str.), prieštaravimai turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

13Informuoti atsakovą:

14- jeigu per dvidešimt (20) dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas,

15- jeigu prievolė bus neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai, atsakovas pagal CK privalės mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per nustatytą 20 dienų terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

17Preliminarus sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai