Byla 2YT-417-213/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,

2sekretoriaujant J. J.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. D. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

4pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo nuosavybės teise valdomame žemės sklype (unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ),) yra išlikę buvusios sodybos - gyvenamojo namo, svirno - liekanos.

5Pareiškėjas A. D. pareiškime nurodė, kad yra 2,3400 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - )), esančio ( - ), savininkas. Šiame jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype yra buvusi sodyba su gyvenamuoju namu ir svirnu. Žemės sklypas iki nacionalizacijos priklausė Trakų miesto karaimų bendruomenės narei L. K., gim. 1908 m., kuri savo nuosavybėje turėjo keletą namų Trakuose ir šią sodybą (gyvenamąjį namą ir svirną) Jovariškių kaime. Sodyboje gyveno L. K. darbininkas I. M. su šeima, kuri ir apdirbinėjo prie sodybos esančią žemę. Tai patvirtina ir 1942 m. atlikto gyventojų surašymo buto - ūkio lapas Nr. 3. Užėjus sovietų valdžiai, žemė ir gyvenamieji namai, priklausę L. K., buvo nacionalizuoti. Jai buvo paliktas tik vienas gyvenamasis namas Trakų mieste. Jos darbininko I. M. šeima (būdami lenkų tautybės) pasinaudojo repatriacija, paliko sodybą Jovariškių kaime ir 1947 metais išvyko į Lenkiją. Namas ir svirnas, stovėję pareiškėjo žemės sklype tapo bešeimininkiu, juose niekas negyveno, todėl per porą metų buvo išardyti ir išvogti. Dabartiniu metu sklype išlikę pastatų pamatų akmenys, kurie vientisu pagrindu sudaro buvusių pastatų pamatą, stovėjusios krosnies raudonų plytų liekanos. Tai užfiksavo UAB „Traksalis“, kuri atliko papildomus matavimus vietoje ir duomenis užfiksavo valstybinėje koordinačių sistemoje ir matavimų rezultatų pagrindu, sutapatinus sklypo ribas su ortofotografinio žemėlapio duomenų baze, papildomai į šią duomenų bazę įklojo rastų akmenų fragmento pagrindu pamatų ir krosnies vietą. Nurodo, kad tą aplinkybę, jog pareiškėjui priklausančiame žemės sklype yra išlikusios pastatų pamatų liekanos, patvirtina ir antstolio D. K. 2016-10-04 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Nurodė, kad buvusi sodybos savininkė L. K. 1995 m. mirė. Dėl žemės ir ten stovėjusių statinių savininkų kreipėsi į Lietuvos centrinį archyvą bei VĮ Registrų centrą, tačiau dokumentai nebuvo rasti. Kadangi kitokia tvarka negali gauti faktus patvirtinančių dokumentų, pareiškėjas yra priverstas kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo sodybos atstatymui.

6Pareiškėjas 2017-03-01 teismo posėdžio metu palaikė teismui pateiktą pareiškimą ir papildomai nurodė, kad žemės sklypą, esantį Jovariškių kaime, jam padovanojo sūnėnas R. N., kuris šį žemės sklypą gavo iš pareiškėjo tėvo palikimu. Nurodė, kad nuosavybės teisės į žemę buvo atkurtos pareiškėjo tėvui. Apie tai, kad jo žemės sklype buvo gyvenamasis ir svirnas, jis sužinojo kirsdamas savo sklype krūmynus, nes rado akmeninius pamatus, todėl kreipėsi vietinius karaimus, kurie pasakė jam, kad toje vietoje iki nacionalizacijos nuosavybės buvo sodyba, kuri priklausė L. K.. Nurodė, kad šioje vietoje nori atstatyti namą, kuriame žada pats apsigyventi. Todėl ir prašė pareiškimą patenkinti. Į teismo posėdį, paskirtą 2017-04-24 9 val. 30 min., pareiškėjas neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos. Todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant.

7Suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

8Atsiliepime į pareiškimą suinteresuotas asmuo nurodė, kad neprieštarauja, jog pareiškėjo A. D. pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo būtų tenkinamas byloje esant pakankamai ir patikimų įrodymų apie sodybos egzistavimo faktų iki 1950 m. jam priklausančio žemės sklypo ribose. Nurodė, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso 2.3400 ha bendrojo ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), esantis Trakų r. sav. Trakų šen. Jovariškių k. Šiam žemės sklypui (jo daliai) yra taikomos specialios naudojimo sąlygos. Paminėti faktai įrodo, jog pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas yra kompleksinėje valstybės saugomoje teritorijoje - TINP. Todėl veiklai pareiškėjui nuosavybės teise valdomame žemės sklype yra taikomi apribojimai, draudimai ir/ar reikalavimai, kuriuos, be kita ko, nustato ir veiklą saugomose teritorijose reglamentuojantys teisės aktai (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (toliau - ir STĮ) (Žin. 1993, Nr. 63-1 188; 2001, Nr. 108-3902) 5 str.). Pareiga laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, teritorijų planavimo dokumentuose saugomoms teritorijoms nustatytų, taip pat nekilnojamojo turto registre įregistruotų veiklos apribojimų ir reikalavimų, saugomose teritorijose esančių žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkams, naudotojams bei valdytojams, kitiems juridiniai bei fiziniai asmenys kyla iš STĮ 32 str. 9 d. Nurodė, kad pareiškėjas savo teisę atstatyti buvusią sodybą TINP gali įgyvendinti tik esant STĮ 13 str. 2 d. 4 p. nurodytiems teisiniams pagrindams, iš kurių vienas — juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas apie buvusios sodybos egzistavimą jam priklausančiame žemės sklype. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas yra vienas iš būdų TINP teritorijoje buvusios sodybos faktui patvirtinti tuo atveju, kai egzistuoja visos CPK 444 str. 1 d. bei 445 str. nurodytos sąlygos. Juridinis faktas apie sodybos egzistavimą gali būti nustatomas, kai konstatuojama, jog yra išlikę buvusių statinių ir (ar ) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose (žemėlapiuose ir panašiuose dokumentuose). Pareiškėjas turi pareigą pateikti tinkamus, patikimus, pakankamus ir objektyviai juridinę reikšmę turintį faktą patvirtinančius įrodymus apie sodybos ~ gyvenamojo namo pagrindinio sodybos objekto) su priklausiniais - jam priklausančiame žemės sklype egzistavimą iki 1950 m. Tik teismui įvertinus byloje esančius įrodymus ir jų pagrindu konstatavus, jog yra pakankamas pagrindas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame 2.3400 ha bendrojo ploto žemės ūkio paskirties žemės sklype (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), esančiame Trakų r. sav. Trakų šen. Jovariškių k., buvo sodyba - gyvenamasis namas (pagrindinis sodybos objektas) su priklausiniais - pareiškėjas įgis teisę inicijuoti buvusios sodybos atstatymo procesą TINP teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka bei laikantis jų reikalavimų.

9Liudytojas Z. R., apklaustas 2017-03-01 teismo posėdžio metu nurodė, kad pareiškėją A. D. pažįsta, nes toje vietoje kaimynystėje Z. R. tėvas taip pat turėjo žemės sklypą. Nurodė, kad pareiškėjo žemės sklype Jovariškių kaime, anksčiau stovėjo gyvenamasis namas, svirnas, kurie priklausė L. K., tačiau gyvenamajame name gyveno L. K. darbininkas. Nurodė, kad prisimena, jog pastatyto namo stogas buvo šiaudinis, o svirnas buvo dengtas statybine medžiaga - ruberoidu (bitumine danga). Taip pat nurodė, kad anksčiau buvo karaimų archyvas, kuriame buvo saugomi karaimų nuosavybės dokumentai, per karą sudegė, todėl išnyko ir visi nuosavybės dokumentai, o L. K. paveldėtojai nepasinaudojo galimybe atsikurti nuosavybės teises į tą sodybą.

10Liudytojas M. S. apklaustas 2017-03-01 teismo posėdžio metu nurodė, kad A. D. pažįsta. Žino, kur anksčiau buvo karaimų žemės, nes gimė ir augo Trakuose. Prisimena, kad per tą žemę eidavo kartu su savo tėvu uogauti, grybauti. Prisimena, kad toje vietoje buvo sodyba, ten gyveno M. šeima. Apie tai, kad ten buvo karaimų žemės, jam pasakojo tėvas. Nurodė, kad ir dabar galėtų parodyti tą vietą, kur anksčiau stovėjo namas toje žemėje.

11Pareiškimas tenkintinas.

12Teismas nustato ne bet kokius faktus, o tik tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. V. v. Labanoro regioninis parkas ir kt., bylos Nr. 3K-3-562/2004; 2008m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-259/2008 ir kt.).

13Iš 2016-12-19 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad A. D. priklauso 2,3400 ha ploto žemės sklypas, esantis Jovariškių kaime, Trakų r. sav., šiam žemės sklypui taikomos specialios naudojimo sąlygos – nacionaliniai ir regioniniai parkai. (b.l. 4). Pareiškėjui priklausantis žemės sklypas yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje.

14Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 13 str. 2d., uždrausta saugomose teritorijose statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose ir bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytuose vietovėse, statyti naujus gyvenamuosius namus ir kitus statinius, didinti gyvenamųjų ir kitų statinių tūrius, statyti statinius, mažinančius kraštovaizdžio estetinę vertę.

15Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte įtvirtinta bendro pobūdžio taisyklė, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, tačiau ta pati įstatymo nuostata minėtam statybų draustiniuose draudimui turi ir tam tikrų statybos esamose ir buvusiose sodybose išlygų. Įstatymų leidėjas nurodo tris savarankiškus būdus, kaip yra patvirtinamas buvusios sodybos faktas, suteikiantis teisę statyti saugomoje teritorijoje: 1) statinių ir (ar) sodų fizinių liekanų buvimas; 2) tos teritorijos planai, žemėlapiai ir panašūs dokumentai, kuriuose pažymėta buvusi sodyba; 3) sodybos buvimo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas teismo sprendimu, kai nėra išlikę nei archyvinių, nei grafinių sodybos buvimo dokumentų. Sodybos buvimo faktas, kaip suteikiantis galimybę vykdyti statybas draustinio teritorijoje, gali būti patvirtintas vienu iš nurodytų trijų būdų. Turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymas yra vienas iš būdų draustinio teritorijoje buvusios sodybos faktui patvirtinti tuo atveju, kai egzistuoja viso CPK 444 str. 1 d. bei 445 str. nustatytos sąlygos.

16Remiantis teismų praktika juridinis faktas, jog sodyba – gyvenamasis namas su priklausiniais – buvo pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, gali būti nustatomas, kai konstatuojama, jog yra išlikę buvusių statinių ir (ar ) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas ir kt.; bylos Nr. 3K-3-259/2008), t. y. sodybos buvimo faktas visų pirma siejamas su gyvenamojo namo sklype buvimu. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, kad A. D. priklausančiame žemės sklype, kurį jis valdo pagal 2016-12-05 dovanojimo sutartį, yra išlikę buvusių statinių ir (ar ) sodų liekanų, patvirtina 2016-10-04 antstolio D. K. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (b.l. 8-16), kuriame užfiksuota, kad žemės sklype, kurio adresas Jovariškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., unikalus Nr. ( - ), priklausančiame R. N., asmens kodas ( - ) yra pamatų liekanos (b.l. 8-14).

17CPK 197 str. 2 d. numato, kad dokumentai, išduoti valstybės ir savivaldybių institucijų, patvirtinti kitų valstybės įgaliotų asmenų neviršijant jiems nustatytos kompetencijos bei laikantis atitinkamiems dokumentams keliamų formos reikalavimų, laikomi oficialiaisiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią. Aplinkybės, nurodytos oficialiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis, iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais, išskyrus liudytojų parodymus, įrodymais. Draudimas panaudoti liudytojų parodymus netaikomas, jeigu tai prieštarautų sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principams. Oficialiųjų rašytinių įrodymų įrodomoji galia įstatymais gali būti suteikta ir kitiems dokumentams.

18Byloje esantis 1942 m. gegužės 27 d. visuotinio gyventojų surašymo butų - ūkio lapas patvirtina, kad pareiškėjui šiuo metu nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype iki 1942 m., gyveno I. M. su žmona M. M., sūnumis S. ir S. M. bei dukra I. M. (b.l. 5-7).

19Iš byloje esančio 2016-10-26 UAB „Traksalis“ direktoriaus aiškinamojo rašto matyti, kad peržiūrėjus žemės sklypo nuosavybės dokumentus yra nustatyta, kad žemės sklype yra 1,9322 ha pievų ir 0,4078 ha kitos žemės, apaugusios pavieniais medžiais ir krūmais. Kadastro žemėlapio duomenų bazėje ribos ir žemėnaudos atitinka žemės sklypo ir registro išraše pateiktiems duomenims. Atlikus papildomus matavimus vietoje buvo fiksuotas žemėnaudų pasikeitimas ir yra užkoordinuoti vietoje rastų akmenų fragmentai, kurie vientisu pagrindu sudaro buvusio pastato pamatą. Šie duomenys yra fiksuoti valstybinėje koordinačių sistemoje ir pagal šią duomenų bazę yra įkloti į žemės sklypo planą. Pamatų fragmentas fiksuotas koordinatėmis Nr. 15, nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 ir Nr. 20, kurių duomenys pateikiami plano (Nr. 4) koordinačių žiniaraštyje. Ties taškais Nr. 16 ir Nr. 17 vakarų kryptimi yra užfiksuota raudonų plytų liekanos, kurių vietoje galimai stovėjo krosnis. Nurodė, kad atlikti žemės sklypo matavimai patvirtina, kad žemės sklype yra buvęs pastatas.

20Kad šiuo metu pareiškėjui A. D. priklausančioje žemėje buvo sodyba patvirtino teismo posėdyje apklausti liudytojai: Z. R. ir M. S.. Šių liudytojų parodymais pasitvirtino, kad pareiškėjo žemės sklype buvo L. K. priklausiusi sodyba – gyvenamasis namas, svirnas.

21Todėl teismas, įvertinęs visumą ištirtų įrodymų (tiek byloje esančius rašytinius įrodymus, tiek teismo posėdžio metu pačio pareiškėjo duotus parodymus bei apklaustų liudytojų duotus parodymus), daro išvadą, kad A. D. pareiškimas yra pagrįstas ir įrodytas, todėl jį tenkina pilnumoje, nes kitokiu būdu pareiškėjas negali įrodyti tos aplinkybės, jog jam priklausančio žemės sklypo teritorijoje iki 1950 m. buvo sodyba – gyvenamasis namas su priklausiniais – svirnu.

22Juridinis faktas nustatytinas gyvenamojo namo ir jo priklausinių statybos pradėjimui.

23Iš pareiškėjo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 92 str.)

24Vadovaujantis LR CPK 268 str., 270 str., 444 str., 448 str., teismas

Nutarė

25pareiškimą patenkinti:

26nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. D., a.k. ( - ) priklausančiame 2,3400 ha ploto žemės sklype, esančiame adresu Jovariškių k., Trakų sen., Trakų r. sav. (kadastrinis numeris ( - )) yra išlikę buvusios sodybos - gyvenamojo namo, svirno - liekanos.

27Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas gyvenamojo namo su priklausiniais statybos pradėjimui.

28Priteisti iš pareiškėjo A. D. 6,71 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,... 2. sekretoriaujant J. J.,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo 4. pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo... 5. Pareiškėjas A. D. pareiškime nurodė, kad yra 2,3400... 6. Pareiškėjas 2017-03-01 teismo posėdžio metu palaikė teismui pateiktą... 7. Suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija į posėdį... 8. Atsiliepime į pareiškimą suinteresuotas asmuo nurodė, kad neprieštarauja,... 9. Liudytojas Z. R., apklaustas... 10. Liudytojas M. S. apklaustas... 11. Pareiškimas tenkintinas.... 12. Teismas nustato ne bet kokius faktus, o tik tokius, nuo kurių priklauso... 13. Iš 2016-12-19 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo... 14. Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 13 str. 2d.,... 15. Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte įtvirtinta... 16. Remiantis teismų praktika juridinis faktas, jog sodyba – gyvenamasis namas... 17. CPK 197 str. 2 d. numato, kad dokumentai, išduoti valstybės ir savivaldybių... 18. Byloje esantis 1942 m. gegužės 27 d. visuotinio gyventojų surašymo butų -... 19. Iš byloje esančio 2016-10-26 UAB „Traksalis“ direktoriaus aiškinamojo... 20. Kad šiuo metu pareiškėjui A. D. priklausančioje... 21. Todėl teismas, įvertinęs visumą ištirtų įrodymų (tiek byloje esančius... 22. Juridinis faktas nustatytinas gyvenamojo namo ir jo priklausinių statybos... 23. Iš pareiškėjo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 24. Vadovaujantis LR CPK 268 str., 270 str., 444 str., 448 str., teismas... 25. pareiškimą patenkinti:... 26. nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. D.,... 27. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas gyvenamojo namo su... 28. Priteisti iš pareiškėjo A. D.... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...