Byla 1A-359-81-2007
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. kovo 15 d. nuosprendžio, kuriuo G. C. nuteistas:

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Reginos Cemnolonskienės, teisėjų Romo Aikevičiaus, Kęstučio Dargužio, sekretoriaujant Vaidai Pupšytei, dalyvaujant prokurorei Danai Rutkauskaitei, nuteistajam G. C. , gynėjai advokatei Angelei Fiminienei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojos apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. kovo 15 d. nuosprendžio, kuriuo G. C. nuteistas:

2pagal LR BK 178 str. 1d. -laisvės atėmimo bausme 3 (trims) mėnesiams;

3pagal LR BK 183 str. 1d.- laisvės atėmimo bausme 6 (šešiems) mėnesiams;

4pagal LR BK 284 str. 1d.-laisvės atėmimo bausme 3 (trims) mėnesiams.

5Vadovaujantis LR BK 63 str. bausmės subendrintos dalinai jas sudedant ir galutinė bausmė skirta laisvės atėmimas 8 (aštuoniems) mėnesiams bausmę atliekant pataiso kolonijoje. Į bausmės laiką įskaičiuotas suėmime išbūtas laikas nuo 2006-10-25.

6Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

7G. C. pagal LR BK 178 str. 1d. nuteistas už tai, kad jis 2006-09-22 apie 21.00 val. I. G. bute, adresu ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, virtuvėje nuo stalo pagrobė svetimą turtą - G. J. mobilaus ryšio telefonus "Nokia 3110" - 400 litų vertės, ir "Siemens CXV 70"- 670 litų vertės, tuo padarydamas nukentėjusiajai G. J. bendrą 1070 - litų turtinę žalą.

8Be to, jis nuteistas pagal LR BK 183 str. 1d. už tai, kad 2006-09-24 apie 19.00 vai. prie Tolivardžio g. namo Nr.6, Kaune, esančio miškelio, laukymėje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, turėdamas tikslą pasisavinti svetimą turtą-A. J. priklausantį motorolerį "Yamaha Neo", paimdamas jį iš nepilnamečio M. J. pasivažinėti ir jam negrąžindamas, tuo padarydamas nukentėjusiajai A. J. 2500 lt. turtinę žalą.

9Taip pat jis nuteistas pagal LR BK 284 str. 1d. už tai, kad 2006-09-30 apie 22.15 val. viešoje vietoje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, prie Medekšinės g. namo Nr.13, Kaune, įžūliais ir vandališkais veiksmais demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, be jokios priežasties, tyčia metė apie 5 kartus akmenis į automobilį "Opel Astra", v/n ( - ) vairuojamą N. M. , priklausantį A. R. įmonei "Arnelita", M., vienas mestas akmuo pataikė į automobilio variklio dangtį, tuo jį apgadindamas ir padarant A. R. įmonei "Arnelita" 500 litų turtinę žalą.

10Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotoja apeliaciniu skundu prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2007-03-15 nuosprendį pakeisti dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir neteisingai paskirtos bausmės. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai G. C. inkriminuotą nusikalstamą veiką-plėšimą perkvalifikavo į svetimo turto pasisavinimą, paskyrė per švelnią bausmę. Apeliantė nurodo, kad teismas perkvalifikuodamas veiką iš LR BK 180 str. 1d. į LR BK 183 str. 1d. motyvavo, kad kaltinamasis motorolerį užvaldė su nukentėjusiojo leidimu, tačiau teisminio bylos nagrinėjimo metu M. J. nurodė, kad motorolerį duoti pasivažinėti G. C. pareikalavo agresyviu, reikalaujančiu balso tonu, davė motorolerį bijodamas G. C. , vėliau kaltinamasis pareikalavo atiduoti raktelius, nukentėjusiajam nesutikus, G. C. spyrė koja, išplėšė raktelius, liepdamas pasakyti tėvams, kad motorolerio negrąžins. Kad nukentėjusysis nenorėjo duoti raktelių, o G. C. siekdamas juos paimti spyrė nukentėjusiajam į koją bei paėmė motorolerio raktelius ir juo nuvažiavo, patvirtino ir liudytojai M. T. , D. B. . Kad nukentėjusysis nenorėjo duoti motorolerio G. C. patvirtino ir liudytojas O. K. . Be to, pats kaltinamasis teisiamajame posėdyje paaiškino, kad sakė nukentėjusiajam eiti namo ir pasakyti tėvams, kad motorolerio jis neatiduos. Esant šioms aplinkybėms, M. J. nenorėjo, kad kaltinamasis daugiau važinėtų jo motoroleriu, tai aiškiai išreiškė ne tik žodžiu, bet ir konkrečiais veiksmais-iš motorolerio užvedimo spynelės ištraukdamas raktelius, po ko G. C. M. J. spyrė į koją, taip sukeldamas fizinį skausmą, ko pasekoje nukentėjusysis parkrito, taip prarasdamas galimybę priešintis, o G. C. tuo metu pagrobė motorolerio užvedimo raktelius, sėdo ant jo ir nuvažiavo, Motorolerio, priklausančio A. J. pagrobimas, panaudojant fizinį smurtą, laikytinas baigtu, nes G. C. tam tikrą laiko tarpą turėjo realią galimybę neteisėtai juo naudotis. Be to, apeliantė skunde pažymi, kad teismas kvalifikuodamas G. C. veiką pagal LR BK 183 str. 1d. nepasisakė ir niekaip neįvertino nukentėjusiojo atžvilgiu panaudoto fizinio smurto. Šioje G. C. veikoje yra nusikalstamos į veikos, numatytos LR BK 180 str. 1 d., požymiai, dėl ko 2007 03 15 Kauno m. apylinkės teismo nuosprendis dalyje dėl G. C. inkriminuojamos nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 180 str. 1 d., perkvalifikavimo į LR BK 183 str. 1 d. yra keistinas. Prokurorė skunde teigia, kad atsakomybė lengvinančių aplinkybių nenustatyta, atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad veika buvo padaryta prieš mažametį, todėl bausmė turėtų būti skirtina didesnė nei numatyta LR BK 180 str. 1d. sankcijoje.

11Taip pat apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas, skirdamas minimalaus dydžio laisvės atėmimo bausmę už LR BK 178 str. 1d. ir 284 str. 1d. numatytas nusikalstama sveikas, neatsižvelgė į LR BK 54 str. nurodytas aplinkybes, kaltininko asmenybę, pagal faktines bylos aplinkybes savo dydžiu bausmė aiškiai per švelni. Apeliantė nurodo, kad būtina atsižvelgti, jog G. C. teisiamas nebe pirmą kartą už tyčinių nusikaltimų padarymą, nusikalto turėdamas neišnykusį teistumą, padarė naujus tyčinius nusikaltimus, jokia psichine liga nusikaltimo padarymo metu nesirgo, neserga ir šiuo metu, o ta aplinkybė, kad G. C. nusikaltimus padarė savo pažįstamų, kaimynų atžvilgiu, nesudaro objektyvaus pagrindo skirti jam minimalaus dydžio bausmę.

12Apeliantė prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2007-03-15 nuosprendį iš dalies pakeisti, G. C. veiksmus, kuriais jis, panaudodamas fizinį smurtą pagrobė motorolerį, kvalifikuoti pagal LR BK 180 str. 1d. ir paskirti laisvės atėmimo bausmę 3 metams 5 mėnesiams, už LR BK 178 str. 1d. numatytą veiką skirti laisvės atėmimo bausmę 9 mėnesiams, už LR BK 284 str. 1d. numatytą veiką skirti laisvės atėmimo bausmę 9 mėnesiams, vadovaujantis LR BK 63 str., paskirtas bausmes subendrinti iš dalies jas sudedant ir skirti galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 4 metams 3 mėnesiams, ją atliekant pataisos namuose, į bausmės laiką įskaičiuoti suėmime išbūtą laiką nuo 2006-10-25.

13Kolegija, išklausiusi proceso dalyvių nuomones: prokurorės, prašiusios apeliacinį skundą tenkint dėl jame išdėstytų motyvų, nuteistojo ir jo gynėjos, prašiusių prokuroro skundą atmesti, sprendžia, kad apeliacinis skundas turi būti patenkintas.

14Dėl veikos perkvalifikavimo iš LR BK 180 str. 1d. į 183 str. 1d.

15Apeliantės skundo argumentas, kad teismas neteisingai nuteistojo G. C. veiką, pagrobus svetimą turtą panaudojant fizinį smurtą M. J. atžvilgiu, kvalifikavo pagal LR BK 183 str. 1d., pagrįstas ir skundas šioje dalyje turi būti tenkinamas.

16LR BK 183 str. 1d. numatyta atsakomybė tam, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Šiuo atveju atsakomybė iškyla už teisėtai kaltininko žinioje esantį svetimo turtą pasisavinimą, t.y. jo užvaldymą.

17Tuo tarpu pagal LR BK 180 str. 1d. atsako asmuo, kuris panaudodamas fizinį smurtą ar kitaip atimdamas galimybę priešintis pagrobia svetimą, jam nepriklausantį turtą. Šiuo atveju tas turtas jau įgyjamas neteisėtai-pagrobiamas, t.y. užvaldomas be savininko sutikimo, valios ir jis užvaldomas panaudojant fizinį ar psichinį smurtą, smurtą-grasindamas tuoj pat pavartoti fizinį smurtą ar kitokiu būdu atimdamas galimybę priešintis.

18Byloje ištirtais ir pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptartais bei pagrįstai laikytais įrodymais nukentėjusiojo M. J. , liudytojų M. T. , D. B. parodymais nustatyta, kad nors M. J. anksčiau ir buvo davęs pasivažinėti motorolerį G. C. , tačiau įvykio dieną jis to nenorėjo daryti, davė iš pradžių pasivažinėti tik G. C. pareikalavus agresyviu, reikalaujančiu tonu. Vėliau tą pačią dieną M. J. dar kartą G. C. pareikalavus duoti motorolerį savo valią neduoti G. C. motorolerio išreiškė ne tik žodžiu, ką patvirtino liudytojai M. T. ir D. B. , bet ir aktyviu veiksmu- ištraukė iš motorolerio užvedimo spynelės raktelius, be kurių motorolerio užvedimas ir tinkamas jo naudojimas, t.y. užvaldymas, neįmanomas. Tiek nukentėjusiojo M. J. , tiek ir liudytojų M. T. , D. B. tiesioginiais parodymais, liudytojo O. K. netiesioginiais parodymais byloje nustatyta, kad G. C. po to, kai nukentėjusysis nesutiko atiduoti motorolerio užvedimo raktelių, spyrė jam į koją, atėmė iš nukentėjusiojo rankų raktus, išsisegė motorolerio raktelius ir nuvažiavo. Esant šioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo išvada, kad G. C. teisėtai valdė motorolerį ,nepagrįsta, ši teismo išvada prieštarauja byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visumai. Nors G. C. teigė pirmosios instancijos teisme, kad jam nukentėjusysis davė pasivažinėti motorolerį, tačiau šie jo parodymai paneigti nuosekliais, vienas kitam neprieštaraujančiais ir vienas kitą nuosekliai papildančiais bei logiškais nukentėjusiojo bei aukščiau aptartų liudytojų parodymais, tiek tiesioginiais, tiek ir netiesioginiais. Be to, G. C. pirmosios instancijos teisme patvirtino, kad sakė, jog motorolerio neatiduos, t.y. išreiškė aiškią savo valią pagrobti šį jam nepriklausantį turtą.

19Vadovaudamasi aukščiau aptartais įrodymais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad G. C. nors ir nepripažino, kad neteisėtai užvaldė svetimą turtą, tačiau iš aukščiau aptartų įrodymų darytina išvada, kad fizinį smurtą G. C. panaudojo su tikslu pagrobti motorolerį. Nukentėjusiojo ir liudytojų M. T. bei D. B. parodymais nustatyta, kad nenorą G. C. duoti motorolerį nukentėjusysis išreiškė aiškiai, tai pasakydamas žodžiu, o taip pat ir veiksmu- ištraukdamas iš spynelės užvedimo raktelius ir jų neduodamas nuteistajam, po ko G. C. panaudojo fizinį smurtą-spyrė koja, nukentėjusiajam pargriuvus, t.y. atėmus galimybę nukentėjusiajam priešintis, prieš jo valią ištraukė iš rankų motorolerio raktelius ir nuvažiavo. Šios aplinkybės rodo, kad fizinis smurtas nukentėjusiojo atžvilgiu buvo panaudotas su tikslu pagrobti svetimą, nukentėjusiojo M. J. motinai priklausantį motorolerį. Tai, kad nuteistasis neteisėtai užvaldė , t.y. pagrobė svetimą turtą iš dalies patvirtina ir paties nuteistojo elgesys po įvykio. Liudytojų R. V. bei R. S. parodymais nustatyta, kad G. C. važiuodamas pamatęs policijos automobilį, motorolerį paliko ir pats pabėgo į gretimą miškelį.

20Atsižvelgdama į šias aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių, nuteistojo G. C. veika pagal LR BK 183 str. 1d. kvalifikuota nepagrįstai, nes G. C. 2006-09-24 apie 19.00 val. prie Tolivardžio g. namo Nr.6, Kaune, esančio miškelio, laukymėje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikaltimo padarymui, turėdamas tikslą užvaldyti A. J. priklausantį motorolerį "Yamaha Neo", panaudodamas fizinį smurtą, t.y. spirdamas vieną kartą nepilnamečiui M. J. į koją, atėmė iš jo motorolerį "Yamaha Neo", tuo padarydamas nukentėjusiajai A. J. 2500 lt. turtinę žalą. Taip G. C. padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 180 str. 1d.

21Skiriant bausmę už šį nusikaltimą, atsižvelgiama į tai, kad G. C. padarytas nusikaltimas tyčinis, apysunkis, padarytas pavartojant fizinį smurtą prieš tuo metu dar mažametį M. J. , gim. 1993-05-31. G. C. teisiamas jau ketvirtą kartą, šį nusikaltimą padarė neišnykus ir nepanaikinus ankstesnių teistumų taip pat už tyčinius, tame tarpe ir turtinius, nusikaltimus, baustas administracine tvarka. Kadangi G. C. padarė naują tyčinį nusikaltimą neišnykus ir nepanaikinus ankstesnių teistumų taip pat už tyčinius nusikaltimus, jis yra recidyvistas, o remiantis LR BK 56 str. 1d. recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą teismas paprastai skiria laisvės atėmimo bausmę. Be to, nusikaltimas padarytas prieš tuo metu dar mažametį, t.y. žymiai silpnesnį ir pažeidžiamesnį asmenį, kaimyną, kas neigiamai charakterizuoja nuteistojo asmenybę. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad LR BK 41 str. numatyti bausmės tikslai gali būti pasiekti tik taikant realią laisvės atėmimo bausmę.

22Nustatant paskirtos bausmės dydį teismas atsižvelgia į tai, kad nėra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, atsakomybę sunkinančia aplinkybe teisėjų kolegija negali pripažinti tai, kad nusikaltimas padarytas prieš mažametį asmenį, nes kaltinamajame akte nurodyta, jog G. C. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra, teismas negali viršyti kaltinimo ribų – LR BPK 255 str., kas apsunkintų nuteistojo teisinę padėtį. Be to, skiriant bausmę įvertintina ir tai, kad nuteistajam stebimi asmenybės sutrikimo požymiai, tačiau remiantis ekspertizės aktu nuteistasis įvykio metu jokia psichine liga nesirgo ir šiuo metu neserga. Bausmės dydis nustatomas įvertinus nuteistojo neigiamai charakterizuojamą asmenybę, padaryto nusikaltimo sunkumą- apysunkis nusikaltimas, kaltės formą-tyčia, atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, nusikaltimo padarymą prieš mažametį. Įvertinus kiekvienos iš paminėtų aplinkybių lyginamąjį svorį ir jų tarpusavio santykį, G. C. skirtina laisvės atėmimo bausmė šiek tiek didesnė nei sankcijoje numatytas bausmės vidurkis.

23Dėl nuteistajam skirtų bausmių už LR BK 178 str. 1d. ir 284 str. 1d. numatytų nusikaltimų padarymą.

24Apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepakankamai įvertino nuteistojo asmenybę ir skyrė per švelnią bausmę, o ta aplinkybė, kad G. C. nusikaltimus padarė savo pažįstamų, kaimynų atžvilgiu, nesudaro objektyvaus pagrindo skirti jam minimalaus dydžio bausmę, yra pagrįsti.

25Pirmosios instancijos teismas skirdamas G. C. bausmes, vadovavosi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis turi problemų su sveikata, dėl autoagresijos tris kartus gydytas psichiatrinėje ligoninėje, nusikaltimai padaryti kaimynų, pažįstamų atžvilgiu, tačiau teismas nepakankamai įvertino kitas aplinkybes- nuteistojo asmenybę charakterizuojančias aplinkybes. Bausmės dydis nustatomas įvertinus visas reikšmingas bylai aplinkybes ir skaičiuojamas nuo sankcijoje numatyto tos bausmės rūšies vidurkio. LR BK 61 str. 4 d. numato, kad skiriama ne didesnė nei straipsnio sankcijoje numatytas laisvės atėmimo bausmės vidurkis, bausmė, jei kaltininkas savo noru prisipažino padaręs nusikaltimą, nuoširdžiai gailisi, aktyviai padėjo išaiškinti nusikaltimą ir nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Tačiau byloje nenustatyta nei G. C. atsakomybę sunkinančių nei atsakomybę lengvinančių aplinkybių LR BK 178 str. 1d. ir LR BK 284 str. 1d. numatytų veikų atžvilgiu. Nuteistojo asmenybę neigiamai charakterizuoja tai, kad jis teisiamas ketvirtą kartą, padarė tyčinius nusikaltimus, neišnykus ir nepanaikinus ankstesnių teistumų, baustas administracine tvarka. Įvertinus šias aplinkybes, tai, kad nuteistasis padarė nusikaltimus prieš kaimynus ir turi problemų su sveikata nesudaro pagrindo skirti minimalią laisvės atėmimo bausmę. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas už LR BK 178 str. 1d. ir 284 str. 1d. numatytus nusikaltimus nuteistajam paskyrė neteisingas aiškiai per švelnias bausmes, todėl nuosprendis šioje dalyje taip pat keistinas, G. C. skirtinos naujos bausmės.

26Skiriant bausmes už LR BK 178 str. 1d. ir 284 str. 1d. numatytas nusikalstamas veikas atsižvelgiama į tai, kad nusikaltimai nors ir nesunkūs, tačiau tyčiniai, padaryti neišnykus ir nepanaikinus ankstesnių teistumų, G. C. baustas administracine tvarka, atsakomybę sunkinančių nei lengvinančių aplinkybių nenustatyta, nusikaltimai susiję su svetimu turtu- vienu atveju-pagrobtas, kitu atveju apgadintas svetimas turtas, be to, pažeista visuomenės tvarka ir rimtis, kas rodo nuteistojo cinišką požiūrį į visuomenės nusistovėjusias normas ir į svetimą nuosavybę. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad nusikaltimai padaryti pažįstamų, kaimynų atžvilgiu, be to, nuteistasis turi problemų su sveikata, tačiau nusikaltimo padarymo metu jokia psichine liga nesirgo, neserga ir šiuo metu. Įvertinus šių aplinkybių visumą, jų tarpusavio santykį ir kiekvienos iš jų lyginamąjį svorį, teisėjų kolegija konstatuoja, kad G. C. skirtina laisvės atėmimo bausmė didesnė nei šios bausmės minimalus dydis.

27Kauno miesto apylinkės teismo 2007-03-15 nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir neteisingai paskirtos bausmės. (LR BPK 328 str. 1p., 2p.)

28Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str.2d. 2p., 328 str. 1p., 2p.,

Nutarė

29

  • Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. kovo 15 d. nuosprendį pakeisti.
  • Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria G. C. pripažintas kaltu, padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 183str.1d. ir paskirta bei subendrinta bausmė.
  • G. C. , a.k. ( - ) pripažinti kaltu, padariusį nusikaltimą, numatytą LR BK 180 str.1d. ir nuteisti laisvės atėmimu 3 /trejiems/metams.
  • už LR BK 178 str. 1d. numatytą nusikaltimą skirti naują bausmę-laisvės atėmimą 9 (devyneriems) mėnesiams.
  • už LR BK 284 str. 1d. numatytą nusikaltimą skirti naują bausmę - laisvės atėmimą 9/devyneriems/ mėnesiams.

30Paskirtąsias bausmes vadovaujantis LR BK 63 str. 1d., 4d. subendrinti iš dalies sudedant, prie griežčiausios pridedant dalį švelnesnių bausmių ir skirti galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 3 metams 6 mėnesiams.

31Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.

32Kitoje dalyje nuosprendžio nekeisti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pagal LR BK 178 str. 1d. -laisvės atėmimo bausme 3 (trims) mėnesiams;... 3. pagal LR BK 183 str. 1d.- laisvės atėmimo bausme 6 (šešiems) mėnesiams;... 4. pagal LR BK 284 str. 1d.-laisvės atėmimo bausme 3 (trims) mėnesiams.... 5. Vadovaujantis LR BK 63 str. bausmės subendrintos dalinai jas sudedant ir... 6. Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 7. G. C. pagal LR BK 178 str. 1d. nuteistas už tai, kad jis 2006-09-22 apie 21.00... 8. Be to, jis nuteistas pagal LR BK 183 str. 1d. už tai, kad 2006-09-24 apie... 9. Taip pat jis nuteistas pagal LR BK 284 str. 1d. už tai, kad 2006-09-30 apie... 10. Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotoja... 11. Taip pat apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas, skirdamas minimalaus... 12. Apeliantė prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2007-03-15 nuosprendį iš... 13. Kolegija, išklausiusi proceso dalyvių nuomones: prokurorės, prašiusios... 14. Dėl veikos perkvalifikavimo iš LR BK 180 str. 1d. į 183 str. 1d.... 15. Apeliantės skundo argumentas, kad teismas neteisingai nuteistojo G. C. veiką,... 16. LR BK 183 str. 1d. numatyta atsakomybė tam, kas pasisavino jam patikėtą ar... 17. Tuo tarpu pagal LR BK 180 str. 1d. atsako asmuo, kuris panaudodamas fizinį... 18. Byloje ištirtais ir pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptartais bei... 19. Vadovaudamasi aukščiau aptartais įrodymais, teisėjų kolegija konstatuoja,... 20. Atsižvelgdama į šias aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 21. Skiriant bausmę už šį nusikaltimą, atsižvelgiama į tai, kad G. C.... 22. Nustatant paskirtos bausmės dydį teismas atsižvelgia į tai, kad nėra... 23. Dėl nuteistajam skirtų bausmių už LR BK 178 str. 1d. ir 284 str. 1d.... 24. Apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepakankamai... 25. Pirmosios instancijos teismas skirdamas G. C. bausmes, vadovavosi bendraisiais... 26. Skiriant bausmes už LR BK 178 str. 1d. ir 284 str. 1d. numatytas nusikalstamas... 27. Kauno miesto apylinkės teismo 2007-03-15 nuosprendis keistinas dėl netinkamai... 28. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str.2d. 2p., 328 str. 1p.,... 29.