Byla B2-113-544/2016
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios M. P. prekybos įmonės (į. k. ( - ), ( - ) km, ( - ) rajonas, įmonės savininkas M. P., a. k. ( - ) ( - ) km, ( - ) rajonas) bankroto administratoriaus UAB „( - )“ direktorės S. S. prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos

Nustatė

2bankrutavusios M. P. prekybos įmonės bankroto administratoriaus UAB „( - )“ direktorė S. S. prašo priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos, nes visos bankroto procedūros baigtos (b. l. 166).

3Prašymas tenkinamas (ĮBĮ 30 str. 1 d., 32 str. 4 d.).

4Panevėžio apygardos teismo 2014-09-23 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2014-10-03, M. P. prekybos įmonei iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „( - )“ (b. l. 42-44). 2014-11-24 nutartimi patvirtintas, o 2016-01-29 nutartimi patikslintas kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai (b. l. 52, 164). Panevėžio apygardos teismo 2015-08-17 nutartimi bankroto administratorius UAB „( - )“ buvo atstatydinta iš bankroto administratoriaus pareigų ir administratoriumi paskirta UAB „( - )“ (b. l. 118). 2015-12-08 nutartimi įmonei taikytas supaprastinto bankroto procesas ir bankroto procedūra – likvidavimas ne ilgiau kaip trims mėnesiams nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos (b. l. 150-151).

5Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad įmonės likvidavimo procedūros baigtos. Iš rašytinių įrodymų matyti, kad įmonė nuo 1999 metų ūkinės-komercinės veiklos nevykdė, registruoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto nuosavybės teise nevaldė, turto grąžinimo, nurašymo ar perdavimo aktų nėra (b. l. 31-34). Pagal bylos duomenis, įmonės savininkas M. P. registruoto kilnojamojo ar nekilnojamojo turto taip pat neturi. Iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir jo archyvo duomenų matyti, kad įmonės savininkas M. P. 2002 ir 2004 metais buvo nuteistas baudžiamosiose bylose, kaip pats nurodo, už klaidingą minėtos individualios įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą (b. l. 171-175). Pagal įmonės savininko M. P. paaiškinimą, ikiteisminio tyrimo metu iš jo buvo paimti ir negrąžinti įmonės dokumentai, todėl jis jų neturi ir administratoriui negali perduoti (b. l. 132, 135). Garantinio fondo lėšų negauta, nes nebuvo kreditorių, kurių reikalavimai kilę iš darbo teisinių santykių. Bankroto metu pajamų negauta, todėl nei administravimo išlaidos, nei kreditorių reikalavimai nepadengti. Pagal teismų sistemos Liteko duomenis, teismuose nebaigtų bylų, kurios turėtų reikšmės įmonės mokumui, nėra (b. l. 169, 170). Iš Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros pažymos matyti, kad neprieštaraujama, jog bendrovė nutrauktų savo veiklą (b. l. 167).

6Taigi konstatuotina, kad nustatytos faktinės ir teisinės aplinkybės priimti sprendimą dėl bankrutavusios M. P. prekybos įmonės veiklos pabaigos. Įmonę, kuriai priimtas sprendimas dėl įmonės veiklos pabaigos, išregistruoja Įmonių rejestro tvarkytojas ĮBĮ 32 str. 5, 6 d. nustatyta tvarka.

7Vadovaujantis CPK 259, 263, 268 str., ĮBĮ 30 str. 1d., 32 str. 4 d.

Nutarė

8pripažinti, kad bankrutavusios M. P. prekybos įmonės (į. k. ( - ), ( - ) km, ( - ) rajonas, įmonės savininkas M. P., a. k. ( - ) ( - ) km, ( - ) rajonas) veikla pasibaigė dėl bankroto.

9Įpareigoti bankrutavusios M. P. prekybos įmonės bankroto administratorių UAB „( - )“ įvykdyti ĮBĮ 32 str. 5 d. reikalavimus ir raštu pranešti teismui apie įmonės išregistravimą iš Įmonių rejestro.

10Kreditorių, kurių reikalavimai liko nepatenkinti, sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai:

111.VSDFV Utenos skyrius – 1593,35 Eur

12Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai