Byla 2A-286-357/2007

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rasos Bartašienės, kolegijos teisėjų: Birutės Simonaitienės, Petro Povilaičio, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui D.Ališauskui, atsakovui A. V., trečiojo asmens atstovui S.Kononenko, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Vaivorykštė“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007-04-25 sprendimo ir 2007-06-01 papildomo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Gregaris“ ieškinį atsakovui UAB ,,Vaivorykštė“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Gregaris“ ieškiniu kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydamas priteisti iš UAB „Vaivorykštė“ 1903,22 litus skolos, 556,12 litų delspinigių ir 6 procentų metines palūkanas.

4Šiaulių miesto apylinkės teismas 2007 m. balandžio 25 d. sprendimu ieškinį patenkino. Priteisė iš UAB „Vaivorykštė“ 1903,22 litus skolos, 556,12 litų delspinigių bei 6 procentus metinių palūkanų nuo 1903,22 litų nuo 2007-04-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 473,78 litus bylinėjimosi išlaidų.

5Sprendime teismas nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2004-11-24 sudarė sutartį dėl prekių tiekimo (b.l.2). Ieškovas atsakovui pateikė PVM sąskaitas-faktūras, už kurias atsakovas pagal sutarties 7 punktą privalėjo atsiskaityti, tačiau atsakovo neapmokėtas likutis 2004-12-31 sudarė 24258,69 litus. Atsakovas dalį skolos apmokėjo, tačiau dėl likusios skolos dalies 20758,69 litų ieškovas 2005-02-08 pareiškė pretenziją. Šalių sutartiniai santykiai tęsėsi ir skolos likutis už laikotarpį 2005-01-19 iki 2005-11-11 sudaro 1903,22 litus, t.y. ieškinio sumą. Atsakovas nurodė, kad įvyko UAB „Vaivorykštė“ reorganizavimas, nauja bendrovė reorganizuota 2005-07-26 ir 2005-09-22 ir UAB „Sibrila“ raštu informavo, kad perėmė mėsos perdirbimo skolą, kuri 2005-08-16 dienai sudarė 2103,22 litus. Ieškovas informuotas tik 2005-09-22 ne paties atsakovo, bet naujai sukurtos bendrovės ir tuo buvo apribota ieškovo teisė reikalauti prievolės įvykdymo užtikrinimo kaip tai numato AB įstatymo 66 str., CK 2.101 str. Dėl skolos perkėlimo kitam asmeniui ieškovo sutikimo nebuvo, kaip tai numatyta CK 6.116 str., todėl ieškovas kaip kreditorius įgijo teises, numatytas AB įstatymo 68 str. 4d. reikalauti prievolės įvykdymo iš visų po reorganizacijos veikiančių bendrovių, tame tarpe ir iš atsakovo. Ieškovas pagrįstai reikalavimo teisę nukreipė į atsakovą, nes su juo buvo sudaryta sutartis, kuri nepakeista. Nurodė, kad ieškovas kaip kreditorius gali pareikšti ieškinį ir kitiems bendraskoliams nežiūrint į tai, kad bankroto byloje UAB „Sibrilai“ yra pateikęs prašymą išieškoti 9675,77 litus iš UAB „Sibrila“ tame skaičiuje ir ieškinio sumą 1903,22 litus (CK 6.14 str.3d.). Ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti 556,12 litų delspinigių, nes atsakovas pažeidė šalių susitarimą, laiku neapmokėjo pateiktų sąskaitų, dėl ko jam paskaičiuoti delspinigiai už 487 pradelstas dienas.

6Šiaulių miesto apylinkės teismas 2007 m. birželio 1 d. priėmė papildomą sprendimą dėl 2007-04-25 Šiaulių miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.2-0196-79/2007 sprendimo ir priteisė UAB „Gregaris“ iš atsakovo UAB „Vaivorykštė“ pagal abu sprendimus, viso 2448,78 litus bylinėjimosi išlaidų. Sprendime nurodė, kad gavęs neįsiteisėjusį teismo sprendimą ieškovas pateikė teismui prašymą priimti papildomą sprendimą, nes teismas neišsprendė dalies bylinėjimosi išlaidų - 2180 litų klausimo, nors ieškinį tenkino pilnai, kuriuos prašė priteisti už advokato pagalbą pagal advokato ataskaitas 2007-01-31, 2007-02-01, 2007-04-12 pateiktas teismo posėdžių metu. Ieškovo atstovas advokatas D.Ališauskas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pateikė teismui prašymą ir įrodymus, pagal su ieškovu sudarytą teisinės pagalbos sutartį, jam turi būti apmokėtos atstovavimo išlaidos. 2007-04-25 priimtas teismo sprendimas, kuriuo ieškovo ieškinys patenkintas, priteistos bylinėjimosi išlaidos 473,78 litai, t.y. už ieškovo sumokėtą žyminį mokestį bei atstovo pateiktas kelionės išlaidas ir neatsižvelgta į ieškovo pateiktas sąskaitas už teisinę pagalbą – 2180 litų. Teismas atsižvelgė į tai, kad byla nėra sudėtinga, vadovavosi protingumo bei teisingumo kriterijais ir rėmėsi Teisingumo ministro patvirtintomis rekomendacijomis dėl darbo užmokesčio dydžio, todėl galutines bylinėjimosi išlaidas sumažino ir priteisė 2448,78 litus.

7Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vaivorykštė“ prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Gregaris“ ieškinį atmesti.

8Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Po UAB "Vaivorykštė" reorganizavimo naujai įsteigtam juridiniam asmeniui BUAB „Sibrila“ pagal reorganizavimo sąlygas, perėjo buvusios mėsos perdirbimo filialo teisės ir pareigos. Teismas šiuo atveju nepagrįstai taikė CK 6.116 str. nuostatas, kadangi šis straipsnis taikomas vienam fiziniam ar juridiniam asmeniui perkeliant skolą kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui. Juridinio asmens reorganizavimą ir reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų perdavimą reglamentuoja kitos, specialiosios teisės normos – CK II knygos VIII skyrius ir atitinkamų įmonių veiklą reglamentuojantys įstatymai.

102. CK 2.101 str.1d. nustatyta, kad apie reorganizavimo sąlygų sudarymą turi būti paskelbta viešai tris kartus ir ne mažiau kaip 30 dienų intervalais arba paskelbta viešai vieną kartą ir pranešta visiems juridinio asmens kreditoriams raštu. Viešo paskelbimo tvarka yra detalizuota LR ABĮ 65 str.1d., kur nustatyta, kad apie bendrovės reorganizavimą turi būti paskelbta įstatuose nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais. Apelianto buveinė yra Šiauliuose, o Įstatų 12.7p. nustatyta, kad visi vieši sprendimai apie bendrovės reorganizavimą skelbiami „Šiaulių naujienų“ laikraštyje, todėl apie apelianto reorganizavimą tris kartus su ne mažesniais, kaip 30 dienų intervalais buvo paskelbta Šiaulių miesto leidžiamame dienraštyje „Šiaulių naujienos“. Toks paskelbimas atitiko CK 2.101 str., LR ABĮ 55 str.1d. ir UAB "Vaivorykštė" įstatus, todėl teismo motyvas, kad ieškovas nebuvo tinkamai informuotas apie apelianto reorganizavimą, yra nepagrįstas, kadangi teismas nepagrįstai iš apelianto reikalavo elgtis taip, kaip nenumato galiojantys įstatymai. Įstatymų ir apelianto įstatų nustatyta tvarka pranešus apie atsakovo reorganizavimą, ieškovas nepareikalavo prievolių įvykdymo prieš terminą ar papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo.

113. Teismas sprendė, kad ieškovas, kaip kreditorius, įgijo teises, nustatytas LR ABĮ 68 str.4d., t.y. teisę reikalauti prievolės įvykdymo iš visų po reorganizavimo veikiančių bendrovių, tame tarpe ir atsakovo. Tokia teismo išvada yra pagrįsta, nes solidari atsakomybė LR ABĮ 68 str.4d. antrojo sakinio pagrindu atsiranda tik tada, kai vienu metu yra dvi juridiškai reikšmingos aplinkybės: 1) po reorganizavimo veikianti bendrovė neįvykdo prievolės ar jos dalies; 2) šio įstatymo nustatyta tvarka nebuvo suteiktos papildomos garantijos to pareikalavusiems kreditoriams. Šiuo atveju nebuvo nei vieno LR ABĮ 68 str.4d. nustatytų pagrindų apelianto solidariai atsakomybei. Pagal LR ABĮ 68 str.4d. antrojo sakinio prasmę solidari atsakomybė šiuo pagrindu galima tik tada, jeigu skaidant bendrovę skaidymo metu galiojanti prievolė pagal reorganizavimo sąlygas yra priskirta vienai iš po reorganizavimo veikiančių bendrovių, o ta bendrovė neįvykdo prievolės. Taigi, kreditorius turi teisę reikšti reikalavimus solidariems bendraskoliams tik tuo atveju, jeigu skola susidarė tuo laikotarpiu, kai bendraskoliai veikė kartu ar turėjo bendrą prievolę. Jeigu prievolė atsirado po to, kai bendraskolių nebesiejo tarpusavio santykiai, buvę bendraskoliai solidariai negali atsakyti, o kiekvienas asmuo atsako pagal savo prievoles.

124. Teismas, apskaičiuodamas priteisiamą sumą, vadovavosi tik ieškovo paskaičiavimais, kad tariamas apelianto skolos likutis už laikotarpį nuo 2005 m. sausio 19 d. iki 2005 m. lapkričio 11 d. sudarė 1903,22 litus ir priteisė šią sumą. Jeigu tretysis asmuo 2005 m. liepos 26 d. ar 2005 m. lapkričio 11 d. buvo skolingas ieškovui 1903,22 litus, tai atsižvelgiant į tai, kad po 2005 m. lapkričio 11 d. tretysis asmuo ieškovui sumokėjo 20993,00 litus, turėjo būti pripažinta, kad ne tik bet kokia iki 2005 m. lapkričio 11 d. susidariusi 1903,22 litų skola buvo grąžinta, bet ir ieškovui buvo sumokėta 20790,48 litai daugiau. Trečiojo asmens 9675,57 litų įsiskolinimas ieškovui, kuris buvo patvirtintas Šiaulių apygardos teismo 2006 m. lapkričio 9 d. nutartimi BUAB „Sibrila“ bankroto byloje, atsižvelgiant į CK 6.55 str.2d. nuostatas, susidarė ne iki 2005 m. liepos 26 d. ar iki 2005 m. lapkričio 11 d., bet 2006 m. birželio-rugpjūčio mėn.

135. Ieškovo 2006-10-30 prašymas įtraukti ieškovą į trečiojo asmens kreditorių sąrašą, kuris buvo pateiktas BUAB „Sibrila“ bankroto byloje ir ieškovas nurodė, kad „UAB „Vaivorykštė“ mėsos perdirbimo filialas ir jos teisių perėmėjas UAB „Sibrila“ 2004-11-24 – 2006-08-30 laikotarpiu iš UAB „Gregaris“ nupirko produkcijos už 65344,33 litus, tačiau už ją atsiskaitė nepilnai (56243,70 Lt) ir liko skolinga 9100,63 litus“. Šiaulių apygardos teismas 2006-11-09 įsiteisėjusia nutartimi ieškovą patvirtino trečios eilės kreditoriumi (eilės Nr.51) būtent 9675,57 litų sumai, į kurią įeina ir 1903,22 litų skolą, dėl kurios pateiktas ieškinys. Akivaizdu, kad ieškovas siekia du kartus išieškoti įsiskolinimą iš dviejų bendrovių, kas laikytina piktnaudžiavimu teise ir procesinėmis teisėmis.

146. Po 2005 m. liepos 27 d. ieškovo išrašomose PVM sąskaitose-faktūrose pirkėju būdavo aiškiai nurodomas tretysis asmuo, trečiojo asmens juridinio asmens kodas 3001329948 ir PVM mokėtojo kodas LT100001781716 bei adresas. Pinigų priėmimo kvituose taip pat būdavo aiškiai nurodoma, kad mokėtojas yra tretysis asmuo. Įregistravus tretįjį asmenį Juridinių asmenų registre kaip savarankišką juridinį asmenį, produkciją iš ieškovo pirkdavo tik tretysis asmuo. Apeliantas po trečiojo asmens įregistravimo iš ieškovo jokios produkcijos nepirko, taigi ir neturi ir negali turėti pareigos atsiskaityti už kito juridinio asmens nupirktą produkciją. Be to, teismas priteisė aiškiai per didelius delspinigius – 0,2 proc. už kiekvieną dieną arba 72 proc. per metus. LR CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyti du alternatyvūs pagrindai, kuriais teismas turi teisę mažinti netesybas: kai prievolė iš dalies įvykdyta arba kai delspinigiai aiškiai neprotingi. Šioje byloje delspinigiai turėjo būti mažinti iki įstatyminių palūkanų dydžio (CK 6.210 str.2d.). CK 6.71- 6.75 straipsniai nenustato baudinių netesybų. Netesybos turi būti kompensuojamojo pobūdžio, t.y. atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau negalima leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti. Kadangi ieškovas nepateikė reikalavimų dėl papildomų nuostolių atlyginimo, tai atsakovui, jeigu ieškinys būtų pripažintas pagrįstu, galėjo būti priteistos tik 6 proc. dydžio, o ne 72 proc. palūkanos, nustatytos CK 6.210 ir 6.261 straipsniuose.

15Apeliaciniu skundu dėl papildomo teismo sprendimo prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo UAB „Gregaris“ pareiškimą papildomo sprendimo priėmimo klausimu atmesti.

16Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

171. Teismas iš dalies tenkindamas pareiškėjo prašymą, pažeidė CPK 98 str. normas. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šaliai gali būti priteisiamos išlaidos, susijusios su advokato pagalba, tačiau ne didesnės, negu yra nustatytos Teisingumo ministro suderintose su Lietuvos advokatų taryba ir patvirtintose rekomendacijose, kurios nustato maksimalius advokato teikiamos teisinės pagalbos dydžius. Teismas neatsižvelgė į teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, pakartotinį dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu yra įregistruota advokato darbo vieta, priteistinos sumos dydį ir kitas svarbias aplinkybes. Ieškovo advokatui nebūtina buvo vykti iš Vilniaus į Šiaulius, nes reikiamo specializacijos advokatų yra Šiaulių mieste, todėl teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovo advokato kelionės išlaidas.

182. Byla nėra sudėtinga, nedidelės apimties, labai maža priteistina suma, todėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007-04-25 sprendimu pagrįstai buvo priteista 473,78 Lt bylinėjimosi išlaidų. Šis apeliacinis skundas turėtų būti nagrinėjamas kartu su bendrovės apeliaciniu skundu dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 25 d. sprendimo panaikinimo, priimto toje pačioje byloje, nes apeliacinis skundas užregistruotas Šiaulių miesto apylinkės teismo raštinėje 2007-05-17, bet iki šiol neišspręstas jo priėmimo klausimas.

19Atsiliepimu į UAB "Vaivorykštė" apeliacinius skundus ieškovas UAB "Gregaris" prašo atsakovo apeliacinius skundus atmesti.

20Atsakovo UAB "Vaivorykštė" apeliaciniai skundai dėl 2007 m. balandžio 25 d. sprendimo ir 2007 m. birželio 1 d. papildomo sprendimo tenkintini iš dalies.

21Bylos dokumentais nustatyta, kad ieškovas UAB "Gregaris" 2004-11-24 sudarė produkcijos tiekimo sutartį su atsakovu UAB "Vaivorykštė" ir šios sutarties pagrindu, tiekė produkciją nuo 2004-11-24 iki 2005-05-30 laikotarpio (b.l.4). UAB "Vaivorykštė" neapmokėtas už produkciją skolos likutis 2005-05-30 sudarė 1903,22 litų. Iš bylos dokumentų matyti, kad šalys neginčijo šio įsiskolinimo sumos dydžio per nurodytą laikotarpį. Byloje esančios PVM sąskaitos-faktūros, išrašytos 2004 m. lapkričio - 2005 m. gegužės mėn. laikotarpiu rodo, kad produkcijos pirkėjas, atsakovas UAB "Vaivorykštė" nupirko produkciją ir mėsos perdirbimo filialo atstovas pasirašė PVM sąskaitose-faktūrose. Šalių pasirašyta 2004-11-24 tiekimo sutartis (b.l.2) numatė, kad už prekes apmoka pirkėjas pagal sąskaitas sutartą prekių kainą. Sutartyje „pirkėjas“, kaip sutarties šalis yra nurodyta ir pasirašė bendrovė "Vaivorykštė", bet ne jos filialas. Tokiu būdu, atsakovas UAB "Vaivorykštė", kaip sutarties šalis atsako už tinkamą sutartinių prievolinių įsipareigojimų vykdymą - 1903,22 litų skolos ir delspinigių apmokėjimą.

22Kaip matyti iš UAB "Vaivorykštė" reorganizavimo sąlygų 7 punkto, juridinis asmuo UAB “Vaivorykštė“ tęsė savo veiklą, o po atskyrimo atskirta bendrovės dalis yra įregistruojama kaip nauja UAB „Sibrila“. Pati sutarties šalis, kaip juridinis asmuo, po reorganizavimo tęsė veiklą ir nėra likviduotas. Tokiu būdu, atsakovas UAB "Vaivorykštė", kaip juridinis asmuo, atsakingas pagal savo prievoles Akcinių bendrovių įstatymo 66str. ir 68 str. pagrindais. Apylinkės teismas sprendime pagrįstai nurodė, kad yra ABĮ 68str. 4 dalies pagrindas, kai pagal reorganizavimo sąlygas prievolė priskirta vienai iš bendrovių ir ši prievolės (dalies) neįvykdo ir nesuteikia papildomos garantijos kreditoriams, už neįvykdytą prievolę (dalį) solidariai atsako kita po reorganizavimo veikianti bendrovė.

23Taigi, kolegijos nuomone, teisinis pagrindas pripažinti, kad prievolė – solidarioji, yra konkreti teisės norma, numatyta ABĮ 68 str.4 dalyje, o esminė sąlyga taikyti šią teisės normą yra prievolės ( jos dalies) neįvykdymas. Tokiu būdu, atsakovo UAB „Vaivorykštė“ pareiga įvykdyti solidariąją prievolę po tam tikros sąlygos, atsirado iki ieškinio padavimo, šios pareigos besąlygiškai neįvykdžius UAB „Sibrila“ (CK 6.6 str.). Iki 2006-12-21(b. l. 1) UAB “Sibrila“ realiai prievolės neįvykdė ir prievolės įvykdymo neužtikrino. Šių teisiškai reikšmingų aplinkybių nebuvimas, yra pagrindas atsirasti atsakovo UAB „Vaivorykštė“ civilinei atsakomybei.

24Kolegija sutinka su apylinkės teismo sprendimo motyvu, kad atsakovas skelbimus apie bendrovės reorganizavimą pateikė vietinėje spaudoje, kai tuo tarpu ieškovas yra kitame mieste, be to, kaip matyti iš pateikto faksinio varianto (b.l.26), jis informuotas tik 2005-09-22 ne paties atsakovo, bet naujai sukurtos bendrovės ir tuo buvo apribota ieškovo teisė pareikalauti prievolės įvykdymo užtikrinimo kaip tai numato AB įstatymo 66 str., CK 2.101 str. Iš bylos dokumentų matyti, kad Šiaulių apygardos teismo 2006-06-09 nutartimi UAB „Sibrila“ iškelta bankroto byla ir prievolės įvykdymas liko neužtikrintas bei nebegalimas. Todėl ieškovas UAB “Gregaris“ ieškiniu pagrįstai reikalauja skolos padengimo iš solidariojo skolininko UAB “Vaivorykštė“ CK 6.6 str. 5 dalies, 6 dalies,7 dalies pagrindais.

25Nepagrįsti apelianto motyvai, kad ieškovas reikalauja skolos už produkciją, tiektą UAB "Sibrila" po 2005 m. liepos 27 d., kad tretysis asmuo yra padengęs buvusią UAB „Vaivorykštės“ skolą kaip numato CK 6.55str. tvarka. Iš aukščiau minėtos atsiskaitymo suvestinės ir PVM sąskaitų-faktūrų matyti, kad ieškovas reikalauja apmokėti už produktus tiektus iki 2005-05-30, už kurių gavimą yra pasirašęs pirkėjas UAB "Vaivorykštė" mėsos perdirbimo filialas. Be to, apmokėjimo išrašas (b. l. 4 ) rodo, kad tretysis asmuo UAB „Sibrila“ apmokėdavo už produkciją, pagal nurodomas PVM sąskaitas-faktūras (už konkrečią pirktos produkcijos rūšį ir kiekį), tarp kurių nėra apmokėjimo už UAB “Vaivorykštė“ 2005-01-19 iki 2005-05-30 pirktą produkciją.

26Apeliacinio skundo motyvo pagrindu, kad ieškovas dalį skolos išreikalavo iš trečiojo asmens UAB "Sibrila", kolegija apeliacinį skundą tenkina iš dalies, sprendimą pakeičia ir ieškovo ieškinį dalyje atmeta. Iš atsakovo UAB “Vaivorykštė“ pateiktos 2007-08-01 Šiaulių apygardos nutartimi patvirtintos taikos sutarties, 2007-08-09 mokėjimo pavedimo matyti, kad tretysis asmuo UAB “Sibrila“ padengė ieškovui 30 procentų skolos. Nuo likusios prievolės dalies įvykdymo iš UAB “Sibrila“ ieškovas atsisakė. Tokia kreditoriaus teisė numatyta CK 6.23 str. normose, pagal kurias atsisakęs reikalavimo vienam iš skolininkų, solidariosios prievolės kreditorius nepraranda teisės reikšti solidarųjį reikalavimą kitiems bendraskoliams. Tačiau CK 6.14 str. reglamentuoja, kad teismo priimtas sprendimas dėl kreditoriaus ir vieno iš bendraskolių ginčo, turi įtakos kitiems bendraskoliams. Tokiu būdu, ieškovo ieškiniu reikalaujama 1903,22 litų skolos suma mažintina 30 procentų t.y. padengta skolos dalimi - 570,97 litais bei šioje dalyje ieškinys atmetamas.

27Apeliacinio skundo argumentais delspinigių dalyje, tenkinti apeliacinio skundo nėra pagrindo, nes 2004 m. lapkričio 24 d. sutartyje 7 punkte šalys susitarė dėl 0,06 % delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną ir paskaičiuoti delspinigiai nėra aiškiai neprotingi, nėra nustatyti byloje CK 6.73 str., 6.258 str. kriterijai, leidžiantys delspinigius mažinti. Tačiau kolegija mažina priteistinų delspinigių sumą, atsižvelgiant į mažinamą priteisiamos skolos dydį ir dalyje ieškinį atmeta.

28Įvertinusi aptartus įrodymus, kolegija daro išvadą, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 25 d. sprendimas iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas, tačiau pasikeitus faktinėms aplinkybėms kolegija sprendimą pakeičia, o apeliacinius skundus tenkina iš dalies.

29Dėl 2007 m. birželio 1 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo papildomo sprendimo

30Šiaulių miesto apylinkės teismas, priimdamas papildomą sprendimą dėl ieškovo atstovavimo išlaidų priteisimo, vadovavosi CPK 98 str. nuostatomis, reglamentuojančiomis išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo pagrindus. Kolegija atsižvelgia į bylinėjimosi išlaidų paskirstymą reglamentuojančias nuostatas, numatytas CPK 93 str. ir ieškovui priteistinas bylinėjimosi išlaidas sumažina, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos sudarytų 1857,65 litus, atsakovo bylinėjimosi išlaidos sudarytų 730,13 litų. Vertindama, kad bylos nagrinėjimo procesas vyko neilgai (kas matyti iš teismo posėdžių protokolų), ieškinio reikalavimas yra nedidelis, byla nėra didelės apimties ar itin sudėtinga, kolegija vadovaujasi protingumo ir teisingumo principais, todėl šalių bylinėjimosi išlaidas mažina 20 procentų. Tokiu būdu, ieškovui UAB “Gregaris“ priteistina bylinėjimosi išlaidų skirtumas - 902,02 litai.

31Tokiu būdu, kolegija iš dalies tenkindama atsakovo apeliacinius skundus Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007m. balandžio 25d. sprendimą ir 2007 m. birželio 1 d. papildomą sprendimą pakeičia (CPK 320 str.,328 str.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 25 d. sprendimą ir 2007 m. birželio 1 d. papildomą sprendimą pakeisti.

34Ieškinį patenkinti iš dalies.

35Priteistą UAB ,,Gregaris“, įmonės kodas 125674716, iš UAB ,,Vaivorykštė“, įmonės kodas 4405088, skolą, delspinigius ir bylinėjimosi išlaidas sumažinti: priteisti 1332,25 Lt skolą, 389,28 Lt delspinigius ir 902,02 Lt bylinėjimosi išlaidas.

36Priteisti UAB ,,Gregaris“ iš UAB ,,Vaivorykštė“ 6 proc. metinių palūkanų nuo 1721,53 Lt sumos nuo 2007-04-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

37Priteisti valstybei iš UAB ,,Gregaris“ 3,91 Lt pašto išlaidų.

38Priteisti valstybei iš UAB ,,Vaivorykštė“ 9,11 Lt pašto išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Gregaris“ ieškiniu kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės... 4. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2007 m. balandžio 25 d. sprendimu... 5. Sprendime teismas nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2004-11-24 sudarė... 6. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2007 m. birželio 1 d. priėmė papildomą... 7. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vaivorykštė“ prašo panaikinti... 8. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 9. 1. Po UAB "Vaivorykštė" reorganizavimo naujai įsteigtam juridiniam asmeniui... 10. 2. CK 2.101 str.1d. nustatyta, kad apie reorganizavimo sąlygų sudarymą turi... 11. 3. Teismas sprendė, kad ieškovas, kaip kreditorius, įgijo teises, nustatytas... 12. 4. Teismas, apskaičiuodamas priteisiamą sumą, vadovavosi tik ieškovo... 13. 5. Ieškovo 2006-10-30 prašymas įtraukti ieškovą į trečiojo asmens... 14. 6. Po 2005 m. liepos 27 d. ieškovo išrašomose PVM sąskaitose-faktūrose... 15. Apeliaciniu skundu dėl papildomo teismo sprendimo prašo panaikinti Šiaulių... 16. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 17. 1. Teismas iš dalies tenkindamas pareiškėjo prašymą, pažeidė CPK 98 str.... 18. 2. Byla nėra sudėtinga, nedidelės apimties, labai maža priteistina suma,... 19. Atsiliepimu į UAB "Vaivorykštė" apeliacinius skundus ieškovas UAB... 20. Atsakovo UAB "Vaivorykštė" apeliaciniai skundai dėl 2007 m. balandžio 25 d.... 21. Bylos dokumentais nustatyta, kad ieškovas UAB "Gregaris" 2004-11-24 sudarė... 22. Kaip matyti iš UAB "Vaivorykštė" reorganizavimo sąlygų 7 punkto, juridinis... 23. Taigi, kolegijos nuomone, teisinis pagrindas pripažinti, kad prievolė –... 24. Kolegija sutinka su apylinkės teismo sprendimo motyvu, kad atsakovas skelbimus... 25. Nepagrįsti apelianto motyvai, kad ieškovas reikalauja skolos už produkciją,... 26. Apeliacinio skundo motyvo pagrindu, kad ieškovas dalį skolos išreikalavo iš... 27. Apeliacinio skundo argumentais delspinigių dalyje, tenkinti apeliacinio skundo... 28. Įvertinusi aptartus įrodymus, kolegija daro išvadą, kad Šiaulių miesto... 29. Dėl 2007 m. birželio 1 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo papildomo... 30. Šiaulių miesto apylinkės teismas, priimdamas papildomą sprendimą dėl... 31. Tokiu būdu, kolegija iš dalies tenkindama atsakovo apeliacinius skundus... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 33. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. balandžio 25 d. sprendimą ir 2007... 34. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 35. Priteistą UAB ,,Gregaris“, įmonės kodas 125674716, iš UAB... 36. Priteisti UAB ,,Gregaris“ iš UAB ,,Vaivorykštė“ 6 proc. metinių... 37. Priteisti valstybei iš UAB ,,Gregaris“ 3,91 Lt pašto išlaidų.... 38. Priteisti valstybei iš UAB ,,Vaivorykštė“ 9,11 Lt pašto išlaidų....