Byla 2A-29-253/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Albina Pupeikienė, kolegijos teisėjai Virginija Nijolė Griškevičienė, Danguolė Martinavičienė, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, kolegijos posėdyje dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Galinai Morozovai, atsakovės atstovei advokatei Rūtai Šimkienei, apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės Z. S. Š. ir atsakovės UAB „Karpis“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Z. S. Š. patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Karpis“ dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo ir atsakovės UAB „Karpis“ priešieškinį Z. S. Š. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovė patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Karpis“ 17 348,89 Lt nesumokėto darbo užmokesčio, užmokesčio už atostogas, kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir ligos pašalpą; priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą uždelstą atsiskaityti laiką – po 87,76 Lt per dieną, 1 842,96 Lt per mėnesį iki visiško atsiskaitymo, 2 200 Lt išlaidas pagal 2007 m. lapkričio mėnesio avansinę apyskaitą bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog nuo 1997-07-01 iki 2008-02-01 UAB „Karpis“ dirbo vyr. finansininke. Nuo 2007 m. lapkričio darbovietėje jai nebebuvo mokamas darbo užmokestis. 2007 m. gruodžio mėnesį buvo suteiktos kasmetinės atostogos, tačiau nei darbo užmokestis už 2007 m. lapkričio, gruodžio, 2008 m. sausio mėnesius, nei atostoginiai nebuvo sumokėti. Teigia, jog įgijusi teisę į senatvės pensiją, parašė darbdaviui prašymą 2008-01-31 nutraukti darbo sutartį ir nuo 2008-02-01 nebedirba. Nors darbdavys vadovaudamasis LR DK 141 str. 1 d. privalėjo su ja atsiskaityti atleidimo iš darbo dieną, tačiau tai nėra padaryta iki šiol, todėl vadovaudamasi LR DK 141 str. 3 d. prašė priteisti jos vidutinį darbo užmokestį už visą uždelstą atsiskaityti laiką. Kartu nurodė, jog atsakovė negrąžino jos patirtų išlaidų – 2 200 Lt, sumokėtų UAB „VST“ už elektros energiją.

3Atsakovė teismui pateikė patikslintą priešieškinį, kuriuo prašė iš ieškovės priteisti 25 342 Lt žalą. Nurodė, jog ieškovė netinkamai vykdydama jai pavestas darbo funkcijas savo tyčine veika padarė atsakovui žalą. Atsakovė ieškovės darbo funkcijų pakartotiniam atlikimui buvo priversta samdyti buhalterinės apskaitos specialistus tam, kad būtų atliktas UAB „Karpis“ buhalterinės apskaitos sutvarkymas už 2006 metus. Pagal už šią paslaugą pateiktą PVM sąskaitą faktūrą 8APS Nr.002 atsakovė patyrė 23 600 Lt buhalterinės apskaitos tvarkymo išlaidų. Kadangi šias išlaidas atsakovė patyrė dėl to, kad ieškovė netinkamai, aplaidžiai atliko savo darbines funkcijas, todėl atsakovė prašė jas priteisti iš Z. S. Š. Kartu prašė priteisti iš ieškovės 1 742 Lt žalos atlyginimo, ją sudaro be teisėto pagrindo sumokėta suma už ieškovės asmeninės kelionės lėktuvo bilietus (842 Lt) bei dienpinigiai (900 Lt) ir 97,77 Lt neteisėtai priskaityto ir išsimokėto darbo užmokesčio už 2005 m. gruodžio 23, 25 dienas. Teigia, jog ieškovė, turėdama savo žinioje įmonės pinigines lėšas, sumokėjo už savo asmeninę kelionę į Daniją 2005 metų gruodžio 23–28 dienomis, t. y. nesant bendrovės direktoriaus įsakymo dėl komandiruotės, be to, nors faktiškai buvo išvykusi, tačiau 2005 m. gruodžio 23, 25 dienas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje pažymėjo kaip dirbtas ir už šias dvi dienas prisiskaitė ir išsimokėjo darbo užmokestį.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009 m. balandžio 22 d. sprendimu (t. 2, b. l. 70–73) ieškinį tenkino iš dalies, priešieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog ieškovei su darbo santykiais susijusios išmokos yra priskaičiuotos, dėl jų dydžio iš esmės ginčo nėra, jos deponuotos, todėl atsižvelgiant į tai, kad su ieškove iki šiol neatsiskaityta, ieškovei priteisė nesumokėtą 2 486,36 Lt darbo užmokestį, 1 908,28 Lt atostoginių, 12 866,49 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas, 87,76 Lt ligos pašalpos. Iš viso priteisė 17 348, 89 Lt. Ieškinio reikalavimą dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo atmetė kaip nepagrįstą, nes atsakovas neišmokėtą darbo užmokestį deponavo, o ieškovė nepateikė teismui įrodymų, jog kreipėsi dėl darbo užmokesčio išmokėjimo. Atsakovės priešieškinį dėl 25 342 Lt žalos atlyginimo atmetė nenustatęs ieškovės kaltės, t. y. nenustačius visų ieškovės materialinės atsakomybės sąlygų. Kartu pirmosios instancijos teismas nurodė, jog atsakovė nepatyrė realios 23 600 Lt žalos, o tik tariamą, nes UAB „Mokesčių ekspertų biuras“ realiai pinigų nesumokėjo.

5Apeliaciniu skundu ieškovė Z. S. Š. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 22 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas reikalavimas dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo, ir dėl tos dalies priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovės ieškovės vidutinį darbo užmokestį už visą uždelstą atsiskaityti laiką po 87,76 Lt per dieną ir 1 842,96 Lt per mėnesį iki visiško atsiskaitymo. Taip pat prašo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2008-12-22 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi. Apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai išaiškino DK 141 straipsnio 1 dalį ir 3 dalį. Pagal DK 141 straipsnio nuostatas būtent darbdavys yra atsakingas už atsiskaitymą su atleidžiamu iš darbo darbuotoju. Todėl teismas privalėjo patikrinti, kaip darbdavys vykdė šią pareigą, ir įvertinti ne tiek darbuotojo, kiek darbdavio veiksmus, kiek šis buvo rūpestingas ir sąžiningas tam, kad įvykdytų įstatymo jam nustatytą pareigą atsiskaityti su darbuotoju. Atkreipia dėmesį, kad darbdavys ne tik neatsiskaitė su atleistu darbuotoju, bet ir nustatytais terminais neišmokėjo ieškovei atostoginių už atostogas, kurios buvo 2008 m. gruodžio mėnesį.

6Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Karpis“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 22 d. sprendimo dalį, kuria priešieškinis buvo atmestas, ir dėl tos dalies priimti naują sprendimą – priteisti iš ieškovės atsakovei 25 342 Lt bei atitinkamai paskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

71. Ieškovė dirbo pas atsakovę vyriausiąja buhaltere ir turėjo žinoti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus bei jų laikytis. Dėl ieškovės netinkamai vykdomų pareigų buhalterinė apskaita už 2006 m. iš esmės turėjo būti sudaryta iš naujo, tai atsakovei kainavo 23 600 Lt. Teismas sprendime neanalizavo ir nevertino UAB „Mokesčių ekspertų biuras“ išvadų, kuriomis buvo nustatytas ieškovės netinkamai atliktas darbas.

82. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog „nėra pagrindo pripažinti ieškovės tyčinę kaltę“. Tokiu teiginiu teismas prieštarauja pats sau sprendime nurodydamas, kad ieškovė turėjo žinoti norminius aktus ir privalėjo jų laikytis, tačiau akivaizdus norminių aktų nesilaikymas neva neįrodo ieškovės tyčinės kaltės dėl tam tikrų veiksmų neatlikimo. Mano, jog toks sprendimo teiginys būtent ir kalba apie įrodytą ieškovės kaltę.

93. Teismas padarė nepagrįstas išvadas ir dėl ieškovės kelionės į Daniją, kadangi tarnybines komandiruotes į užsienį reglamentuoja norminiai aktai. Todėl nesant direktoriaus įsakymo dėl tarnybinės komandiruotės į užsienį, ieškovės išvykimas be atitinkamo įsakymo, su išvykimu susijusios direktoriaus parašu nepatvirtintos išlaidos, negali būti pripažinta komandiruote bei komandiruotės išlaidomis.

104. Kadangi ieškovė 2005 m. gruodžio 23–28 dienomis buvo išvykusi savo asmeniniais reikalais, todėl akivaizdu, kad ieškovės tomis dienomis darbe nebuvo, jokių funkcijų ji nevykdė, todėl darbo užmokestis už tas dienas išmokėtas nepagrįstai.

11Atsiliepimais į apeliacinius skundus kiekviena proceso šalis prašo priešingos pusės apeliacinį skundą atmesti.

12Apeliaciniai skundai atmestini.

13Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

14Dėl Z. S. Š. apeliacinio skundo

15Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka (LR DK 141 str. 1 d.). Kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką (LR DK 141 str. 3 d.). Ieškovė teigia, kad ji ne kartą kreipėsi į darbdavį dėl atsiskaitymo, tačiau atsakovė ignoravo jos prašymus.

16Byloje nustatyta, kad ieškovės paskutinė darbo diena pas atsakovę buvo 2008-01-30. 2008-01-31 atsakovės vadovo įsakymu jai buvo nustatyta nedarbo diena. Šio įsakymo ieškovė neginčijo. Jai su darbo santykiais susijusios išmokos apskaičiuotos kiekvieną mėnesį, taip pat ir atleidimo iš darbo dieną, ir deponuotos (t. 1, b. l. 42, 43, 44, 86, 87, 88). Ieškovei priklausančios išmokėti ir deponuotos lėšos 2008-10-15 įneštos į atsakovės sąskaitą (t. 1, b. l. 132, 133). Darbo užmokestis UAB „Karpis“ buvo mokamas grynaisiais pinigais įmonės kasoje. Ši aplinkybė, atsižvelgiant į ieškovės pareigas įmonėje, neabejotinai ieškovei buvo žinoma. Ieškovė įrodymų, išskyrus jos pačios paaiškinimus, kad kreipėsi į atsakovę dėl su darbo santykiais susijusių piniginių sumų išmokėjimo, nepateikė. Duomenų apie tai, kad ji būtų atėjusi į darbovietę atsiimti galutinio atsiskaitymo, žodžiu ar raštu atsakovei nurodžiusi banko sąskaitos, į kurią būtų galima pervesti pinigus, nėra. Darytina išvada, kad ieškovė nesielgė kaip vidutiniškai atidus ir rūpestingas darbuotojas, todėl konstatuoti, kad su ieškove neatsiskaityta ne dėl jos pačios kaltės, nėra pagrindo. Esant tokioms aplinkybėms, kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad nėra darbdavio kaltės dėl nesavalaikio atsiskaitymo su atleistu iš darbo darbuotoju. Pažymėtina, kad tik po 2009-04-20 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo šioje byloje priėmimo, atsakovei raštu paprašius nurodyti sąskaitą, į kurią būtų galima pervesti priskaičiuotas pinigų sumas, ieškovė raštu atsakovei nurodė savo sąskaitos numerį, į kurį atsakovė 2009-05-22 pervedė su darbo santykiais susijusias ir teismo sprendimu priteistas sumas (atskaičius visus privalomus mokesčius) (t. 2, b. l. 96–99).

17Dėl UAB „Karpis“ apeliacinio skundo

18Darbo kodekso 245 straipsnis nustato, kad materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas yra teisės pažeidimas, kuriuo vienas darbo subjektas padaro žalą kitam subjektui, neatlikdamas savo darbo pareigų arba netinkamai jas atlikdamas. Darbo kodekso 246 straipsnyje yra nustatytos būtinos darbuotojo materialinės atsakomybės atsiradimui sąlygos: žala, neteisėta veika, jų priežastinis ryšys, pažeidėjo kaltė, pažeidėją ir nukentėjusiąją šalį teisės pažeidimo metu siejo darbo santykiai, su darbo veikla susijęs žalos atsiradimas. Atsižvelgiant į tai, kad darbo įstatymuose nenustatyta darbuotojo kaltės prezumpcija, visas materialinės atsakomybės sąlygas turi įrodyti darbdavys. Pagal darbdavio reikalavimus kaltas darbuotojas materialiai atsako vadovaujantis bendrosiomis materialinės atsakomybės taisyklėmis, t. y. paprastai darbuotojo materialinė atsakomybė yra ribota (LR DK 254 str.) ir tik išimtiniais atvejais, kurių sąrašas baigtinis, visiška (LR DK 255 str.). Tai reiškia, kad tik specialiais įstatyme nustatytais atvejais darbdavys turi teisę reikalauti iš darbuotojo visiško žalos atlyginimo, neribojant jo iš anksto nustatytais dydžiais, ir, įrodęs reikalavimo pagrįstumą, tokį atlyginimą gauti. Taip pat darbo įstatymai numato, kad už tinkamą darbo organizavimą bendrovėje atsako vadovas, jis turi teisę imtis priemonių, kad darbuotojai tinkamai atliktų savo pareigas.

19Atsakovė pateikė UAB „Mokesčių ekspertų biuras“ 2008-08-05 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. 8APS Nr. 002 23 600 Lt už 2006 m. buhalterinės apskaitos suvedimą (t. 1, b. l. 112), tačiau byloje nėra duomenų, ar tokia apskaita buvo sudaryta. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, atsakovės atstovė teismui pateikė 2009-12-03 mokėjimo nurodymą Nr. 2019, kuriuo, pasak atstovės, UAB „Mokesčių ekspertų biuras“ buvo sumokėta už 2006 m. buhalterinės apskaitos suvedimą (t. 2, b. l. 100). Tačiau minėtas mokėjimo nurodymas nėra tinkamas įrodymas, patvirtinantis pinigų sumokėjimą, kadangi jame nėra banko spaudo apie įvykusią finansinę operaciją (Mokėjimų įstatymo 2 str. 4, 6, 21 d., 20 str. 4 d., 19 str., 20 str. 5 d. 2 p.). Kolegija nemano, kad apeliantės prašoma priteisti 23 600 Lt žala, kuri, pasak atstovės, yra sumokėta už paslaugas trečiajam asmeniui, gali būti traktuojama kaip ieškovės padaryta žala atsakovei. Nenustačius žalos, kaip būtinosios materialinės atsakomybės sąlygos, taikyti materialinę atsakomybę nėra pagrindo. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad atsakovė dar nepatyrė žalos, o ji yra tik tariama. Padarius tokią išvadą, nesvarstytini kiti apeliantės argumentai šiuo klausimu.

20Kolegija taip pat atmeta apeliantės argumentus dėl likusios žalos dalies, t. y. išlaidų, susijusių su kelione į Daniją ir kelionės metu išmokėtų piniginių sumų priteisimo. Nors tarnybines komandiruotes į užsienį reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai, tačiau iš pirmosios instancijos teismo posėdžio protokolo (t. 2, b. l. 68–69) matyti, jog UAB „Karpis“ buvęs vadovas, byloje apklaustas kaip liudytojas V. A., paaiškino, jog bendrovėje komandiruotėms įsakymų neįformindavo, nebent ilgalaikėms komandiruotėms. Kartu patvirtino, jog ieškovė savo išvykimą į Daniją suderino su įmonės savininku. Todėl už netinkamą dokumentų įforminimą ieškovė negali būti atsakinga.

21Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovės ir atsakovės apeliaciniuose skunduose nurodytais argumentais keisti ar naikinti teisėtą bei pagrįstą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 22 d. sprendimą nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

23Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2008-12-22 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi ieškovės Z. S. Š. turtui (Turto arešto akto numeris 1208001797).

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. ieškovė patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB... 3. Atsakovė teismui pateikė patikslintą priešieškinį, kuriuo prašė iš... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009 m. balandžio 22 d. sprendimu (t. 2,... 5. Apeliaciniu skundu ieškovė Z. S. Š. prašo panaikinti Klaipėdos miesto... 6. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Karpis“ prašo panaikinti Klaipėdos... 7. 1. Ieškovė dirbo pas atsakovę vyriausiąja buhaltere ir turėjo žinoti... 8. 2. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog „nėra pagrindo pripažinti... 9. 3. Teismas padarė nepagrįstas išvadas ir dėl ieškovės kelionės į... 10. 4. Kadangi ieškovė 2005 m. gruodžio 23–28 dienomis buvo išvykusi savo... 11. Atsiliepimais į apeliacinius skundus kiekviena proceso šalis prašo... 12. Apeliaciniai skundai atmestini.... 13. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio... 14. Dėl Z. S. Š. apeliacinio skundo... 15. Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju... 16. Byloje nustatyta, kad ieškovės paskutinė darbo diena pas atsakovę buvo... 17. Dėl UAB „Karpis“ apeliacinio skundo... 18. Darbo kodekso 245 straipsnis nustato, kad materialinės atsakomybės atsiradimo... 19. Atsakovė pateikė UAB „Mokesčių ekspertų biuras“ 2008-08-05 išrašytą... 20. Kolegija taip pat atmeta apeliantės argumentus dėl likusios žalos dalies, t.... 21. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovės ir atsakovės apeliaciniuose... 22. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų... 23. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 22 d. sprendimą palikti... 24. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2008-12-22 Klaipėdos...