Byla e2-700-970/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Džiuginta Plukienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Alytaus skyriaus ieškinį atsakovui P. P. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovo 2 751,23 Eur žalos atlyginimą. Ieškinyje nurodė, kad P. P. 2016 m. balandžio 2 d. apie 23.35 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, viešoje vietoje, Lazdijų m. Kauno g. 4 esančioje kavinėje „Osvija“, iš chuliganiškų paskatų, įžūliu elgesiu, pasireiškusiu tuo, kad pagriebęs kavinės direktorių O. J. už rankos, nutempė į kavinės salę, sudavė vieną smūgį ranka į veidą, pargriovė ant grindų ir taip demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį, nes nukentėjusiajam O. J. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2017 m. sausio 2 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-12-743/2017 P. P. pripažino kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte. Dėl sumušimų nukentėjusysis O. J. buvo laikinai nedarbingas. Ieškovas 2017 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. SDR-23 pripažino 2016 m. balandžio 2 d. įvykusį nelaimingą atsitikimą darbe draudiminiu įvykiu ir paskyrė O. J. 2 751,23 Eur ligos pašalpą. Ieškovas išmokėjęs 2 751,23 Eur draudimo išmoką, pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.280 straipsnio 1 dalį bei 6.290 straipsnio 3 dalį įgijo regreso teisę reikalauti iš atsakovo nurodyto dydžio žalos atlyginimą.

5Ieškovo piniginiai reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, todėl esant ieškovo prašymui nagrinėti ieškinį dokumentinio proceso tvarka, ieškinys nagrinėtinas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXII skyriuje nustatyta tvarka.

6Ieškinys tenkintinas.

7Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškovo reikalavimą pagrindžia teismui pateikti rašytiniai įrodymai: 2016 m. rugsėjo 26 d. nelaimingo atsitikimo darbe aktas Nr. 1, VSDFV Alytaus skyriaus 2016 m. spalio 20 d. O. J. medicinos dokumentų patikrinimo pažyma Nr. L27-599, nedarbingumo pažymėjimai Nr. 5087677, 5136167, 5198144, 5250547, 5316699, 5360523, 5417378, 5474100, 5530630, 5584104, 5669352, 5716382, 5745236, 5780619, 6351230, 6443715, 6523974, 6595764, 6692358, 6759789, 6834321, 6895968, 6977599, 7076157, 7157295, 7242293, 7323296, 7456463, 7532693, 7656979, 7776267, 7902404, VSDFV Alytaus skyriaus 2016 m. rugpjūčio 5 d. sprendimas Nr. SP-39304, 2016 m. spalio 21 d. sprendimas Nr. SP-51396, 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimas Nr. SP-55433, 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimas Nr. SP-59665, 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. SP-62480, 2017 m. sausio 10 d. sprendimas Nr. SP-2112, 2017 m. vasario 17 d. sprendimas Nr. ( - ) 2017 m. vasario 22 d. sprendimas Nr. ( - ) „Dėl O. J. teisės į ligos pašalpą“, VSDFV Alytaus skyriaus 2016 m. spalio 21 d. sprendimas Nr. SP-51396, 2016 m. rugpjūčio 5 d. sprendimas Nr. SP-39304, 2017 m. vasario 3 d. sprendimas Nr. PA_SP5-18, 2017 m. vasario 6 d. sprendimai Nr. PA_SP5-19, Nr. PA_SP5-20, Nr. PA_SP5-21, Nr. PA_SP5-22 ir Nr. PA_SP5-23 „Dėl O. J. ligos pašalpos perskaičiavimo“, VSDFV Alytaus skyriaus 2017 m. vasario 3 d. sprendimas Nr. SDR-23 „Dėl O. J. nelaimingo atsitikimo darbe“, VSDFV Alytaus skyriaus 2017 m. vasario 3 d. sprendimas Nr. ( - ) „Dėl O. J. ligos pašalpos“, VSDFV Alytaus skyriaus 2017 m. vasario 23 d. pažyma Nr. KA_PZ1-1070 apie asmeniui išmokėtas išmokas, įsiteisėjęs Lazdijų rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 2 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-12-743/2017, VSDFV Alytaus skyriaus 2017 m. kovo 13 d. raštas atsakovui dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytos žalos atlyginimo, iš kurių matyti, kad įsiteisėjusiu Lazdijų rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 2 d. nuosprendžiu atsakovas P. P. pripažintas kaltu padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir 284 straipsnio 1 dalyje, už tai, kad 2016 m. balandžio 2 d. apie 23.35 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, viešoje vietoje, Lazdijų m. Kauno g. 4 esančioje kavinėje „Osvija“, iš chuliganiškų paskatų, įžūliu elgesiu, pasireiškusiu tuo, kad pagriebęs O. J. už rankos, nutempė į kavinės salę, sudavė vieną smūgį ranka į veidą, pargriovė ant grindų ir taip demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį, nes nukentėjusiajam O. J. sukėlė fizinį skausmą ir padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą. Dėl 2016 m. balandžio 2 d. patirtų sužalojimų O. J. laikotarpiais nuo 2016 m. balandžio 4 d. iki 2016 m. liepos 5 d. bei nuo 2016 m. rugsėjo 20 d. iki 2017 m. vasario 20 d. buvo laikinai nedarbingas. VSDFV Alytaus skyrius sprendimais „Dėl O. J. teisės į ligos pašalpą“ ir „Dėl O. J. ligos pašalpos perskaičiavimo“ už laikotarpius nuo 2016 m. balandžio 4 d. iki 2016 m. liepos 5 d. bei nuo 2016 m. rugsėjo 20 d. iki 2017 m. vasario 20 d. skyrė bei išmokėjo O. J. 2 751,12 Eur ligos pašalpą už laikinąjį nedarbingumą. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Pagal CK 6.290 straipsnio 3 dalį draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį. Atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio (CK 6.280 straipsnio 1 dalis). Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad dėl neteisėtų atsakovo P. P. veiksmų buvo nesunkiai sutrikdyta O. J. sveikata, dėl ko O. J. buvo laikinai nedarbingas. Ieškovas, išmokėjęs O. J. ligos pašalpą, įgijo teisę regreso tvarka reikalauti nukentėjusiajam išmokėtų sumų dydžio žalos atlyginimo iš atsakovo (Įstatymo 21 straipsnio 1 dalis, CK 6.280 straipsnio 1 dalis, 6.290 straipsnio 3 dalis). Tuo pagrindu, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 2 751,23 Eur žalos atlyginimas.

8Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 3 punktą, 10 punktą ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, ieškinys tenkintas visiškai, tuo pagrindu žyminis mokestis – 31,00 Eur valstybės naudai priteistinas iš atsakovo (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1, 7 punktai, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už Teisingumo ministro kartu su Finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

9Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 262-263, 424, 428 straipsniais,

Nutarė

10ieškinį tenkinti.

11Priteisti iš atsakovo P. P., asmens kodas ( - ), 2 751,23 Eur (dviejų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt vieno euro 23 ct) žalos atlyginimą ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus, įmonės kodas 188677775, naudai.

12Priteisti iš atsakovo P. P., asmens kodas ( - ), 31,00 Eur (trisdešimt vieno euro) žyminį mokestį valstybei, jį sumokant į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: „Swedbank“, AB Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Citadele“ Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, AB DNB banke Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, AB SEB banke Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, AB Šiaulių banke Nr. LT 32 7180 0000 0014 1038, Danske Bank A/S Lietuvos filiale Nr. LT 74 7400 0000 0872 3870, Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, UAB Medicinos banke Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, įmokos kodas 5660.

13Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

14Nurodyti atsakovui, kad jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

15Informuoti atsakovą apie tai, kad

16-nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkai pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai;

17-jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

18Preliminarus teismo sprendimas yra neskundžiamas nei apeliacine, nei kasacine tvarka, jis įsiteisėja, jeigu per CPK 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

Proceso dalyviai
Ryšiai