Byla e2A-800-236/2017
Dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Infes“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Infes“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 31 d. sprendimo už akių civilinėje byloje pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Meyer & John“ ir uždarosios akcinės bendrovės „PROMONTA“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „TRAKŲ VANDENYS“ dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Infes“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovės UAB „Meyer & John“ ir UAB „PROMONTA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamos panaikinti atsakovės UAB „TRAKŲ VANDENYS“ 2017 m. vasario 2 d. viešųjų pirkimų komisijos sprendimą NR. SR-84 dėl UAB „Meyer & John“ ir UAB „PROMONTA“ pasiūlymo atmetimo; panaikinti atsakovės UAB „TRAKŲ VANDENYS“ 2017 m. vasario 2 d. sprendimą Nr. SR-85 ir 2017 m. kovo 1 d. sprendimą Nr. SR-134 dėl naujos pasiūlymų eilės sudarymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovės nurodė, kad atsakovė vykdo viešąjį pirkimą „Nuotekų tinklų ir įrenginių rekonstrukcija, nuotekų siurblinės paprastasis remontas Trakų mieste“ (toliau – Konkursas, Pirkimas). 2017 m. sausio 6 d. atsakovės viešųjų pirkimų komisija nustatė pasiūlymų eilę, ieškovių pasiūlymas pripažintas Pirkimo laimėtoju. 2017 m. sausio 16 d. atsakovė gavo vieno iš tiekėjų pretenziją, kurioje nurodyta, kad ieškovių pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų, nes su juo nebuvo pateikta duomenų, įrodančių ieškovių kvalifikaciją geologinių tyrimų atlikime. Atsakovė paprašė ieškovių paaiškinti pasiūlymą, o gavusi paaiškinimą jų pasiūlymą atmetė. Tą pačią dieną atsakovė priėmė sprendimą dėl naujos pasiūlymų eilės sudarymo ir nauja Pirkimo laimėtoja paskelbė UAB „Infes“. Ieškovės pateikė pretenziją bei pakartotinę pretenziją, kurių atsakovė netenkino.
 3. Ieškovių manymu, atsakovė nepagrįstai atmetė ieškovių pasiūlymą dėl to, kad tiekėjas nepateikė jiems ar jų subtiekėjui išduotų kvalifikacinių dokumentų, suteikiančių teisę atlikti geologinius tyrimus, kadangi toks reikalavimas Pirkimo sąlygose nebuvo numatytas. Vertinant Pirkimo dokumentus sistemiškai, toks reikalavimas nėra išviešintas ir likusiuose Pirkimo dokumentuose. Ieškovės kelis kartus paaiškino, kad jei vykdant projektavimo darbus atsirastų geologinių darbų poreikis, juos vykdys subrangovo UAB „Krašto projektai ir partneriai“ geologas J. K. ir jo IĮ „Gelmių tyrimai“. Nepaisant to, atsakovė rėmėsi neaktualia teismų praktika dėl būtinybės tokį trečiąjį asmenį išviešinti subrangovų sąraše.
 4. Ieškovės pažymėjo, kad pati perkančioji organizacija nustatė, jog Pirkimą laimėjusi UAB „Infes“ turi skolinių įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – VSDFV). UAB „Infes“ po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pateikė VSDFV pažymą apie įsipareigojimų įvykdymą, tačiau nepateikė dokumentų įrodančių, kad pasiūlymo trūkumai dėl minimalių kvalifikacinių reikalavimų buvo pašalinti ir skola padengta iki pasiūlymo termino pateikimo pabaigos. Ieškovių manymu, perkančioji organizacija tinkamai neįsitikino, kad UAB „Infes“ neturi skolinių įsipareigojimų ir pati, nesilaikydama savo paskelbtų Pirkimo sąlygų 20.2 p. reikalavimų, neteisėtai įtraukė UAB „Infes“ pasiūlymą į Pirkimo pasiūlymų eilę.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 31 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino ir panaikino UAB „TRAKŲ VANDENYS“ 2017 m. vasario 2 d. viešųjų pirkimų komisijos sprendimą NR. SR-84 dėl UAB „Meyer & John“ ir UAB „PROMONTA“ pasiūlymo atmetimo; panaikino UAB „TRAKŲ VANDENYS“ 2017 m. vasario 2 d. sprendimą Nr. SR-85 ir 2017 m. kovo 1 d. sprendimą Nr. SR-134 dėl naujos pasiūlymų eilės sudarymo; priteisė iš atsakovės 217 Eur žyminio mokesčio ieškovių naudai.
 2. Konstatavęs, kad atsakovė per nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį, teismas sprendė, jog šiuo atveju egzistuoja pagrindas priimti byloje sprendimą už akių.
 3. Įvertinęs Pirkimo sąlygų visumą bei naujausią kasacinio teismo praktiką pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovių ieškinio argumentą, jog perkančioji organizacija Pirkimo dokumentuose netinkamai išviešino reikalavimą pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę vykdyti geologinius tyrimus, tačiau sutiko su ieškovių argumentu, kad perkančioji organizacija nepagrįstai laikė, jog ieškovės pasiūlyme nenurodė subrangovo, atliksiančio šiuos tyrimus, dėl ko perkančioji organizacija neturėjo objektyvios galimybės įsitikinti, kad subrangovo pajėgumai joms buvo prieinami pasiūlymo pateikimo dieną. Teismas konstatavo, kad pagal naujausią kasacinio teismo praktiką, jei viešojo pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta, kokios konkrečios teisės turėjimą (VPĮ 34 str.) tiekėjas turi įrodyti perkančiajai organizacijai, bet tokie dokumentai dėl pirkimo objekto būtini vykdant viešojo pirkimo sutartį, perkančioji organizacija privalo leisti tiekėjui ištaisyti pasiūlymo trūkumus. Teismas nustatė, jog nagrinėjamu atveju ieškovės 2017 m. sausio 26 d. atsakymu į atsakovės prašymą paaiškinti (papildyti) pasiūlymą, nurodė, jog esant poreikiui atlikti geologinius tyrimų darbus bus pasitelkiama subtiekėjo UAB „Krašto projektai ir partneriai“ pajėgumai, kuris yra sudaręs šiam projektui darbo sutartį su geologinį išsislavinimą turinčiu darbuotoju J. K., o jis kartu yra ir IĮ „Gelmių tyrimai“ savininkas. Šiam faktui patvirtinti ieškovės pateikė J. K. su UAB „Krašto projektai ir partneriai“ 2016 m. spalio 20 d. sudarytą darbo sutartį Nr. 354 inžinieriaus geologo pareigoms užimti ir J. K. geologijos išsilavinimą patvirtinantį dokumentą. Teismas laikė, jog nagrinėjamu atveju ieškovės, ketindamos įdarbinti išorės specialistą tinkamai jį išviešino bei pateikė kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir dėl šios priežasties perkančioji organizacija neturėjo atmesti jų pasiūlymo.
 4. Teismas atmetė trečiojo asmens argumentą, kad UAB „Krašto projektai ir partneriai“ ir J. K. sudaryta darbo sutartis yra sudaryto vieno mėnesio laikotarpiui, o maksimalus viešojo pirkimo sutarties terminas yra 30 mėnesių, todėl ieškovės negalės užtikrinti geologo poreikio visą sutarties vykdymo laikotarpį. Teismas pažymėjo, kad darbo sutarties terminas teisės aktų nustatyta tvarka gali būti pratęsiamas, o trečiasis asmuo niekaip nepagrindė aplinkybės, jog geologo paslaugos tiekėjui bus reikalingos visą sutarties vykdymo laikotarpį.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9

 1. Trečiasis asmuo UAB „Infes“ apeliaciniu skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2017 m. sausio 31 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su dalimi pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentus:
  1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime padaręs išvadą, kad perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose išviešino reikalavimą pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę vykdyti geologinius tyrimus, tuo pat metu konstatavo, jog pagal naujausią kasacinio teismo praktiką perkančiosios organizacijos turi pareigą leisti tiekėjams ištaisyti pasiūlymo trūkumus, jei jie atsirado dėl Pirkimo dokumentuose aiškiai neišviešintų reikalavimų. Tokios teismo išvados prieštarauja viena kitai ir padaro skundžiamą sprendimą nepagrįstu bei neteisėtu.
  2. Teismui padarius išvadą, jog reikalavimas pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę vykdyti geologinius tyrimus, Pirkimo sąlygose buvo tinkamai išviešintas, jis taip pat turėjo spręsti, kad ieškovės savo pasiūlyme turėjo tinkamai išviešinti visus subjektus, kurių pajėgumais remsis, siekdamos šį reikalavimą įgyvendinti. Tačiau šiuo atveju tokius dokumentus ieškovės pateikė jau po paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos, kas traktuotina kaip pasiūlymo keitimas.
  3. Teisę atlikti geologinius tyrimus turi asmenys, įgiję pažymėjimus ir leidimus tokioms veikloms vykdyti. Tuo tarpu ieškovių pasitelktas subrangovo būsimas darbuotojas turi tik kvalifikacijos pažymėjimą, o J. K. IĮ „Gelmių tyrimai“ nėra ieškovių subrangove ir ieškovės neturi jokio pagrindo remtis jos pajėgumais.
  4. Ieškovių ketinamo pasitelkti išorės specialisto darbo sutartis su subrangove sudaryta tik vieno mėnesio laikotarpiui, skaičiuojamam nuo viešojo pirkimo sutarties pasirašymo, todėl jo pajėgumais visą viešojo pirkimo sutarties galiojimo terminą ieškovės remtis negalės. Aplinkybė, jog darbo sutartis gali būti pratęsiama, nesąlygoja išvados, jog šiuo atveju šia galimybe būtų pasinaudota. Be to, Pirkimo sąlygos patvirtina, kad inžineriniai tyrimai turės būti atliekami praėjus daugiau nei mėnesiui nuo viešojo pirkimo sutarties sudarymo.
 2. Ieškovės UAB „Meyer & John“ ir UAB „PROMONTA“ atsiliepime su pateiktu apeliaciniu skundu nesutinka, prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. Reikalavimas tiekėjui turėti teisę atlikti geologinius tyrimus Pirkimo sąlygose buvo nurodytas tik fragmentiškai, tačiau reikalavimas pateikti atskirą leidimą, licenciją ar kitą kvalifikacinį dokumentą iš viso nebuvo pateiktas. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas laikytinas pagrįstai skundžiamoje nutartyje pasirėmęs naujausia kasacinio teismo praktika dėl neaiškių reikalavimų tikslinimo.
  2. Atsižvelgus į kasacinio teismo praktiką akivaizdu, jog ieškovės turėjo pilną teisę jau po pasiūlymo pateikimo patikslinti savo kvalifikacinius reikalavimus.
  3. 2017 m. sausio 26 d. atsakyme į prašymą ieškovės tinkamai išviešino ir pagrindė kitų asmenų išteklių prieinamumą sutarties vykdymui. Perkančiajai organizacijai pateiktoje darbo sutartyje numatytas terminas galės būti bet kada pratęstas.
 3. Atsakovė UAB „TRAKŲ VANDENYS“ atsiliepime su pateiktu apeliaciniu skundu nesutinka, prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog skundžiamame sprendime teismo padarytos išvados yra pagrįstos ir teisėtos, paremtos visuma byloje esančių įrodymų.

10

11IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos trečiojo asmens apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi, teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

13Dėl naujo įrodymo priėmimo į bylą

 1. 2017 m. gegužės 8 d. ieškovės pateikė teismui prašymą priimti į bylą naują įrodymą – J. K. IĮ „Gelmių tyrimai“ raštą dėl geologinių tyrimų atlikimo pagal viešojo pirkimo sutartį. 2017 m. gegužės 11 d. prašyme trečiasis asmuo su šio įrodymo priėmimu į bylą nesutiko, nurodė, jog jis turėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui.
 2. Apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina ieškovių prašyme nurodytą argumentą, kad ginčas byloje dėl galimybės teikti geologinius tyrimus iškilo tik dabar – trečiajam asmeniui pateikus apeliacinį skundą byloje, kadangi ši aplinkybė buvo aktuali ir nagrinėta jau pirmosios instancijos teisme. Atsižvelgęs į tai bei įvertinęs faktą, kad papildomai pateikto rašytinio įrodymo sukūrimo data yra 2016 m. spalio 20 d., o pagrįstų argumentų, kodėl jis nebuvo pateiktas pirmosios instancijos teismui, ieškovės nenurodė, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, šį įrodymą priimti atsisako.

14Faktinės aplinkybės

 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė UAB „TRAKŲ VANDENYS“ vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Nuotekų tinklų ir įrenginių rekonstrukcija, nuotekų siurblinės paprastasis remontas Trakų mieste“, kuriame pasiūlymą pateikė ieškovė UAB „Meyer & John“, veikianti kartu su jungtinės veiklos partnere UAB „PROMONTA“. Atsakovė 2017 m. sausio 6 d. sprendimu Nr. SR-14 nustačiusi pasiūlymų eilę ieškoves pripažino Pirkimo laimėtojomis, tačiau gavusi vieno iš Pirkimo dalyvių pretenziją 2017 m. sausio 24 d. paprašė ieškoves paaiškinti (papildyti) pasiūlymą pateikiant tiekėjui ar subtiekėjui išduotus kvalifikacinius dokumentus, suteikiančius teisę atlikti geologinius tyrimus. 2017 m. sausio 26 d. rašte ieškovės paaiškino, kad pagal Pirkimo sąlygas perkamiems nuotekų tinklų ir įrenginių rekonstrukcijos darbams geologinių darbų poreikis paaiškės tik projektavimo eigoje, tuo tarpu Konkurso sąlygos nenumatė pateikti kvalifikacinius dokumentus geologiniams tyrimams. Ieškovės taip pat paaiškino, jog esant poreikiui atlikti geologinius tyrimų darbus bus pasitelkiami ūkio subjekto UAB „Krašto projektai ir partneriai“ pajėgumai, kuris yra sudaręs šiam projektui darbo sutartį su geologinį išsislavinimą turinčiu darbuotoju J. K., kuris kartu yra ir IĮ „Gelmių tyrimai“ savininkas. J. K. IĮ „Gelmių tyrimai“ turi 2002 m. lapkričio 1 d. išduotą leidimą Nr. 22, kuriuo jai, be kita ko, suteikta teisė atlikti inžinerinius (geologinius) tyrimus.
 2. Atsakovė 2017 m. vasario 2 d. sprendimu SR-84 atmetė ieškovių pateiktą paaiškinimą bei jų pasiūlymą pirkime, o sprendimu Nr. SR-85 sudarė naują pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtoja pripažino UAB „Infes“. Ieškovės 2017 m. vasario 17 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją Nr. 7 dėl sprendimų Nr. SR-84 ir Nr. SR-85 panaikinimo, kurią perkančioji organizacija 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. SR-120 atmetė. Dėl minėto sprendimo ieškovės pateikė naują pretenziją, kurią perkančioji organizacija 2017 m. kovo 7 d. paliko nenagrinėtą.
 3. Nesutikdamos su tokia atsakovės pozicija, ieškovės kreipėsi į teismą su ieškiniu. Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinį tenkino visiškai. Apeliacinį skundą byloje pateikė trečiasis asmuo UAB „Infes“.

15Dėl tiekėjo galimybės tikslinti kvalifikacinius duomenis

 1. Apeliaciniame skunde trečiasis asmuo ginčija pirmosios instancijos teismo padarytą išvadą, jog perkančioji organizacija turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą nagrinėjamu atveju prašyti ieškoves patikslinti pasiūlyme nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, įrodant atitikimą reikalavimui Pirkimo sutarties galiojimo metu turėti teisę atlikti geologinius tyrimus. Apeliantė nurodo, jog teismas, skundžiamame sprendime padaręs išvadą, kad perkančioji organizacija Pirkimo sąlygose išviešino reikalavimą pateikti dokumentus, patvirtinančius teisę vykdyti geologinius tyrimus, tuo pat metu vadovavosi kasacinio teismo praktika, suformuota dėl aiškiai neišviešintų reikalavimų tikslinimo, taip pažeisdama precedentų taikymo taisykles. Konstatavęs, kad Pirkimo sąlygose buvo aiškiai įtvirtintas reikalavimas turėti teisę atlikti geologinius tyrimus, pirmosios instancijos teismas turėjo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ) bei teismų praktika, numatančia, kad pasiūlymai negali būti tikslinami pasibaigus jų pateikimo terminui. Įvertinęs bylos medžiagą bei atsižvelgęs į ginčo teisingam išsprendimui aktualią teismų praktiką, apeliacinės instancijos teismas šį trečiojo asmens argumentą atmeta kaip nepagrįstą.
 2. Bylos duomenys patvirtinta, kad Pirkimo sąlygų III skyriaus (Užsakovo reikalavimai. Bendrieji reikalavimai (Techninės specifikacijos)) 1.2 punkte nurodyta, kad rangovas, laimėjęs konkursą, privalo atlikti visus reikalingus inžinerinius tyrimus, kurie yra būtini rengiant techninį ir darbo (arba techninį darbo) projektą, t. y. toponuotrauką, geologinius tyrimus (esant reikalui archeologinius tyrinėjimus). Pirkimo dokumentų IV skyriaus (Darbų kiekių žiniaraščiai) bendrojoje dalyje numatytas inžinerinių topografinių ir geologinių tyrimų atlikimas, pagal kurį tiekėjai, dalyvaudami Pirkime, turi nurodyti tokių tyrimų kainą.
 3. Pirmosios instancijos teismas vertindamas šias nuostatas konstatavo, jog sąlyga atitikti aptariamą reikalavimą Pirkimo dokumentuose buvo nustatyta, ir apeliacinės instancijos teismas su tuo sutinka. Nepaisant to, nesutiktina su apeliantės argumentu, kad šis konstatavimas užkirto teismui teisę remtis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. vasario 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017 padarytais išaiškinimais. Minėtoje nutartyje teismas pakeitė ankstesnes kasacinio teismo praktikos suformuotas taisykles dėl VPĮ 34 straipsnio taikymo bei, vadovaudamasis CPK 361 straipsnio 4 dalies 2 punktu, suformavo teisės aiškinimo ir taikymo taisykles, kurios aktualios ir šioje byloje. Teismas pasisakė, kad jei viešojo pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta, kokios konkrečios teisės turėjimą (VPĮ 34 straipsnis) tiekėjas turi įrodyti perkančiajai organizacijai ir (ar) kokius konkrečius atestatus ar kitokius įrodomuosius dokumentus reikėtų jai pateikti, bet dėl pirkimo objekto apibrėžties pirkimo sąlygose ir specialiųjų teisės aktų taikymo tokie dokumentai būtini vykdant viešojo pirkimo sutartį, perkančioji organizacija privalo leisti tiekėjui ištaisyti pasiūlymo trūkumus; tokiu atveju pasiūlymo trūkumo (jei jį lėmė išimtinai pirkimo sąlygos) ištaisymas suprantamas ne tik kaip trūkstamo teisės verstis veikla įrodančio dokumento (atestato) pateikimas, bet ir leidimas tiekėjui viešojo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti naujus subjektus – partnerius, subrangovus, jei jis pats negali ar neturi teisės atlikti tam tikrų darbų (teikti paslaugų); jei teismo procese paaiškėja, kad perkančioji organizacija, neleisdama tiekėjui ištaisyti pirmiau nurodyto trūkumo, jo pasiūlymą atmetė (arba pripažino tinkamu), teismas privalo ex officio tokį perkančiosios organizacijos sprendimą pripažinti neteisėtu ir panaikinti bei ją įpareigoti iš naujo įvertinti ūkio subjekto pasiūlymą, prieš tai jam leidžiant per protingą laiką ištaisyti dėl pirkimo sąlygų turinio atsiradusį pasiūlymo trūkumą.
 4. Šie išaiškinimai akivaizdžiai rodo, jog teisę patikslinti savo pasiūlymą tiekėjas turi ne tik tada, kai pirkimo sąlygose nebuvo išviešintas pats reikalavimas, bet ir tada, kai nebuvo aiškiai nurodyti dokumentai, kuriuos reikia pateikti siekiant įrodyti šios teisės turėjimą. Būtent tokia situacija susiklostė ir nagrinėjamu atveju – nors sistemiškai aiškinant Pirkimo sąlygas reikalavimas turėti teisę atlikti geologinius tyrimus jose ir buvo įtvirtintas, konkretūs su pasiūlymu reikalingi pateikti dokumentai, įrodantys šios teisės turėjimą, nurodyti nebuvo. Tokiu būdu ieškovės įgijo galimybę tikslinti savo pasiūlymą jau pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui ir pateikti perkančiajai organizacijai ne tik aptariamos teisės turėjimą patvirtinančius dokumentus bet taip pat ir pasitelkti naujus subjektus šiai teisei įgyvendinti. Dėl šios priežasties aukščiau aptarti apeliantės skundo argumentai atmetami, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje laikytinas pagrįstu.

16Dėl ieškovių pajėgumų vertinimo

 1. Trečiasis asmuo apeliaciniame skunde taip pat ginčija pirmosios instancijos teismo padarytą išvadą, kad ieškovės tinkamai įrodė savo atitikimą kvalifikaciniam reikalavimui pirkimo sutarties galiojimo metu turėti teisę atlikti geologinius tyrimus. Nurodo, kad teisę atlikti geologinius tyrimus turi asmenys, įgiję pažymėjimus ir leidimus tokioms veikloms vykdyti. Tuo tarpu ieškovių pasitelktas subrangovo UAB „Krašto projektai ir partneriai“ būsimas darbuotojas J. K. turi tik kvalifikacijos pažymėjimą, o ieškovių paaiškinime nurodyta J. K. IĮ „Gelmių tyrimai“ nėra ieškovių subrangove ir ieškovės neturi jokio pagrindo remtis jos pajėgumais. Taip pat pažymi, kad ieškovių ketinamo pasitelkti išorės specialisto darbo sutartis su subrangove sudaryta tik vieno mėnesio laikotarpiui, skaičiuojamam nuo viešojo pirkimo sutarties pasirašymo, todėl jo pajėgumais visą viešojo pirkimo sutarties galiojimo terminą ieškovės remtis negalės. Aplinkybė, jog darbo sutartis gali būti pratęsiama, nesąlygoja išvados, jog šiuo atveju šia galimybe būtų pasinaudota. Be to, Pirkimo sąlygos patvirtina, kad inžineriniai tyrimai turės būti atliekami praėjus daugiau nei mėnesiui nuo viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Apeliacinės instancijos teismas ir šiuos apeliantės argumentus atmeta kaip nepagrįstus.
 2. Prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais (VPĮ 32 str. 3 d.).
 3. Nors bendrąja prasme pagal kasacinio teismo praktiką tik tiekėjas, su pasiūlymu pateikęs informaciją apie kitų asmenų išteklių prieinamumą, pagal VPĮ turės teisę (o perkančiosios organizacijos – pareigą) tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metu tikslinti kvalifikacijos duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-515-690/2016; 2015 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554-690/2015), tačiau atsižvelgus į jau anksčiau šioje nutartyje aptartą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017 darytina išvada, jog perkančiajai organizacijai Pirkimo sąlygose netinkamai ar nepakankamai aiškiai įtvirtinus kvalifikacinius reikalavimus bei jiems pagrįsti pateiktinus dokumentus, tokie tiekėjai nepraranda teisės visa apimtimi tikslinti minėtą informaciją ir jau po pasiūlymo pateikimo. Nagrinėjamu atveju šia galimybe pasinaudojo ir ieškovės, atsakyme į perkančiosios organizacijos paklausimą dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo 2017 m. sausio 26 d. rašte nurodydamos, jog geologinius tyrimus projekte atliks subrangovo UAB „Krašto projektai“ būsimas darbuotojas J. K. bei subsubrangovas J. K. IĮ „Gelmių tyrimai“. Viešojo pirkimo laimėjimo atveju ieškovių subrangovo ketinamas įdarbinti darbuotojas VPĮ prasme laikytinas išorės specialistu, arba kvazisubtiekėju. Šiam darbuotojui priklauso IĮ „Gelmių tyrimai“, kuri, kaip patvirtinta viešai prieinami duomenys, turi galiojantį leidimą atlikti geologinius tyrimus. Šių aplinkybių visuma laikytina pakankama patvirtinti, kad ieškovės tinkamai įrodė perkančiajai organizacijai, jog jų pasitelkiami ištekliai viešojo pirkimo sutarties metu joms bus prieinami. Šios išvados nepaneigia apeliantės argumentai, jog darbo sutartis sudaryta tik mėnesiui, o ne visam viešojo pirkimo sutarties laikotarpiui, kadangi, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, tokia sutartis gali būti bet kada pratęsta ir tai yra darbo sutarties ypatumas. Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismo sprendimas laikytinas pagrįstu bei teisėtu ir šioje dalyje.

17Dėl kitų argumentų

 1. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam bylos išsprendimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

18Dėl procesinės bylos baigties

 1. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias viešųjų pirkimų teisinius santykius, ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

19Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).
 2. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 str. 1 d.)
 3. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, trečiojo asmens UAB „Infes“ patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.
 4. Ieškovė UAB „Meyer & John“ pateikė teismui prašymą priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas – 2 634,78 Eur. Su prašymu ji pateikė teismui išlaidų apskaičiavimą pagrindžiančius rašytinius įrodymus bei mokėjimo pavedimą, informuojantį apie prašomos priteisti sumos sumokėjimą į advokatų kontoros banko sąskaitą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nagrinėjamu atveju aptariamą pinigų sumą pavedimu sumokėjo ne ieškovė, o byloje nedalyvaujantis asmuo UAB „Servtechnika“. Ieškovė prašyme nenurodė jokių argumentų, kodėl išlaidas advokato pagalbai apmokėti už ją sumokėjo šis asmuo, taip pat nepateikė jokių duomenų, liudijančių, kad su UAB „Servtechnika“ už atliktą mokėjimą ji atsiskaitė, t. y. byloje nėra duomenų, patvirtinančių aplinkybę, jog ieškovė UAB „Meyer & John“ šias bylinėjimosi išlaidas realiai patyrė. Atsižvelgiant į tai apeliacinės instancijos teismas ieškovės prašymo netenkina ir bylinėjimosi išlaidų jai nepriteisia.

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 31 d. sprendimą už akių palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai