Byla 2-2809-748/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lesto“ patikslintą ieškinį atsakovei E. V., trečiajam asmeniui UAB „Būsto administravimo agentūra“, dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 1338,40 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo bei 71 Lt bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad tiekė elektros energiją adresus Lampėdžių g. 10, Kaunas. Kai savininkai nėra įsteigę daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos ir nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties – teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas administratorius periodiškai nurašo įvadinių elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ir apskaičiuoja kiekvienam daugiabučio gyvenamojo namo buto savininkui operatoriui mokėtiną sumą už gyvenamosiose ir negyvenamosiose patalpose, ir kitose bendrabučio bendro naudojimo patalpose sunaudotą elektros energiją. Namą, esantį Lampėdžių g. 10, Kaunas, administruoja UAB „Būsto administravimo agentūra“. Butas, kuriame gyvena atsakovė, adresu Lampėdžių g. 10-507, Kaunas, nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei. Atsakovė gyvena bute 2004-12-21 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-3516 pagrindu. Pagal mokesčių administratoriaus pateiktus duomenis laikotarpiu nuo 2008-03-01 iki 2012-11-01 atsakovė už suvartotą elektros energiją bendrosioms reikmėms nemokėjo pilnai, todėl susidarė 1338,40 Lt skola.

3Atsakovei adresuoti ieškinio ir jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti tinkamai, CPK 123 str. 3 d. nustatyta tvarka, darbovietės administracijai. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Trečiajam asmeniui adresuoti ieškinio ir jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti tinkamai, CPK 123 str. 4 d. nustatyta tvarka. Trečiasis asmuo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų – Abonento Nr. 27381340 skolos rejestro (b.l. 3-4), atsiskaitymų už elektros energiją sąskaitos Nr. 7381340 (b.l. 6), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 7-8), Mokesčio už elektros energijos paskirstymą sutarties Nr. 2004/220 (b.l. 9-16), Elektros energijos tiekimo (pardavimo) – vartojimo (pikimo) sutarties Nr. 06-8528814, abonento Nr. 8528814 (b.l. 26-28), informacijos apie asmenį (b.l. 5) - vertinimą bei atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas pilnai apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl vadovaujantis CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.388 str. iš atsakovo ieškovui priteistina 1338,40 Lt skola.

7Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1338,40 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013 m. sausio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

8Ieškovui iš atsakovės priteistinos jo byloje turėtos bylinėjimosi išlaidos – 71 Lt žyminio mokesčio (93 str. 3 d.).

9CPK 96 str. 6 d. numatoma, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro įsakymu Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo (Žin., 2011, Nr. 134-6373) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad byloje išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei yra 8,71 Lt, šios išlaidos iš atsakovo nepriteistinos.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 str.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti ieškovui AB „LESTO“, įmonės kodas 302577612, buv.: Žvejų g. 14, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT502140030000013297, Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyrius, iš atsakovės E. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 1338,40 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus trisdešimt aštuonis litus keturiasdešimt centų) skolos už elektros energijos tiekimą bendro naudojimo patalpose, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1338,40 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-01-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas - 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio.

13Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3, 4 d. reikalavimus,.

14Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai