Byla 2-1769-178/2007
Dėl termino atnaujinimo, nepagristo praturtejimo ir sandorio pripažinimo negaliojanciu, tretieji asmenys V. T., Vilniaus apskrities viršininko administracija

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Alvydas Poškus,

2sekretoriaujant J. L.

3dalyvaujant ieškovems M. B., S. V., J. P.,

4ieškoviu atstovei Irenai Maksimovai,

5atsakovams I. B., L. P., A. K.,

6atsakovu atstovei Agnei Paspirgelytei,

7treciajam asmeniui V. T.,

8vertejai R. V.,

9viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškoviu M. B., S. V., J. P. ieškini atsakovams I. B., L. P., A. K. del termino atnaujinimo, nepagristo praturtejimo ir sandorio pripažinimo negaliojanciu, tretieji asmenys V. T., Vilniaus apskrities viršininko administracija.

10Teismas, išnagrinejes byla, n u s t a t e :

11Ieškoves ieškiniu prašo atnaujinti praleista termina prašymui pateikti del nuosavybes teisiu atkurimo i buvusio savininko F. B. G. kaime iki nacionalizacijos valdyta žeme; pripažinti negaliojanciu 2006 m. gegužes 18 d. dovanojimo sandori, patvirtinta 40 -ojo notaru biuro notaro Vilniuje, registracijos Nr. AIR-551, sudaryta tarp I. B., L. P. ir A. K. del 1,09 ha žemes sklypo, unikalus Nr. ( - ) dovanojimo ir taikyti restitucija natura; pripažinti ieškovems bendrosios nuosavybes teise po 1/3 dali kiekvienai i 1,09 ha žemes sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Vilniaus m. k.v., esancio Vilniaus m. sav. Gureliu kaime; priteisti ieškovems 81‘000 Lt kompensacija už 0,545 ha parduotos žemes, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esancios Vilniaus m. sav. Gureliu k., po 27‘000 Lt kiekvienai iš ieškoviu; priteisti iš atsakovu bylinejimosi išlaidas.

12Nurodo, kad ieškoviu ir atsakovo senolis F. B. iki nacionalizacijos nuosavybes teise valde 2,18 ha žemes Gureliu kaime, Vilniaus mieste. 2001 m. birželio 6 d. per M. P. laidotuves ieškoves su I. B. susitare, kad prašyma del senolio žemes atkurimo paduos tik jis, nes tada nereiketu visiems pretendentams rinkti dokumentu. Atsakovui I. B. atkurus nuosavybes teise i 2,18 ha žemes, ieškoves tikejosi, kad atgauta žeme visi pretendentai pasidalins lygiomis dalimis tarpusavyje. Ieškoves domejosi žemes atkurimo bylos eiga, taciau I. B. tvirtino, kad nuosavybes teises i žeme nera atkurtos. 2005 m. pavasari ieškoves sužinojo, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimu del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo atsakovui I. B. nuosavybes teise atkurta, žeme gražinta natura, I. B. dali žemes pardave, o terminas prašymams del nuosavybes teisiu atkurimo paduoti jau buvo pasibaiges. Terminas praleistas tik del atsakovo nesažiningumo: ieškoves neatsisake ir neketino atsisakyti žemes, pareiškimu nepadave tik todel, kad susitare su atsakovu del nuosavybes atkurimo, su atsakovu taresi girdint ir kitiems asmenims, kurie dalyvavo laidotuvese, tikejosi, kad susitarimas bus igyvendintas. F. B. priklausiusi žeme turi buti padalijama tarp keturiu S. B. (F. B. sunaus) vaiku, t.y. kiekvienam iš ju turi atitekti po 0,545 ha žemes. Atkurus nuosavybes teises i visa senelio iki nacionalizacijos valdyta žeme, atsakovas I. B. nepagristai praturtejo, nes jam atiteko nuosavybes teise i visa 2,18 ha žemes sklypa, kurio ½ dali atsakovas perleido G. B.. Pastarasis yra sažiningas igijejas, todel žemes sklypas iš jo negali buti išreikalautas. Po ieškinio padavimo ieškoves sužinojo, kad I. B., vengdamas ivykdyti savo isipareigojimus ieškoviu atžvilgiu, 2006 m. gegužes 18 d. sutartimi padovanojo ginco žemes sklypa savo dukroms - atsakovems L. P. ir A. K.. Šis sandoris pažeidžia ieškoviu teises, nes I. B. žinojo apie tai, kad žemes sklypas turi buti perduotas ieškovems. Perleides turta savo dukroms, I. B. elgesi nesažiningai, visas derybas del turto padalijimo ieškoves vede dalyvaujant atsakovo dukroms, todel apie pažeidžiancio ieškoviu teises sandorio sudaryma turejo buti žinoma visiems atsakovams. Del to ieškoves prašo pripažinti mineta sandori negaliojanciu ir taikyti restitucija natura (CK 6.66 str.).

13Atsakovai ieškinio nepripažino. Nurodo, kad ieškoviu minimos termino praleidimo priežastys nera svarbios, nes jokio susitarimo del kompensacijos už gražinama žeme apskritai nebuvo. Ieškoves pacios neneigia žinojusios apie savo teise atkurti nuosavybes teises, žinojo apie termino pabaiga, taciau vis tiek nepateike prašymu. Susitarimai del teises atkurti nuosavybes teises i išlikusi nekilnojamaji turta perleidimo pagal 1997 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo (toliau – NTAI) 2 straipsnio 3 dali privalejo buti sudaryti iki 2001 m. gruodžio 31 d., taip pat nustatyta privaloma notarine tokio susitarimo forma. Notariškai patvirtinta sutartimi buvo galima perleisti savo teises atkurti nuosavybes teises i nekilnojamaji turta tik savo vaikams (ivaikiams), tevams (iteviams), sutuoktiniui bei vaikaiciams, jeigu šie yra Lietuvos Respublikos pilieciai. Ieškoviu nurodyti susitarimai su broliu apskritai buvo negalimi, juolab negalimi žodiniai susitarimai del nekilnojamojo turto ir kompensaciju už ji. Pagal NTAI 2 straipsnio 4 dali, jeigu kiti turto savininko vaikai, ju sutuoktiniai ir vaikai nustatytais terminais nepateikia prašymo atkurti nuosavybes teises, pateikusiajam prašyma atkuriamos nuosavybes teises i visa savininko išlikusi nekilnojamaji turta. Nuosavybes teisiu atkurimo procedura buvo atlikta teisingai, o ieškoviu nurodytos termino atnaujinimo priežastys nepagristos. Terminas praleistas del ieškoviu samoningu ir suvoktu veiksmu (neveikimo), o ne del nuo ju nepriklausanciu aplinkybiu, todel terminui atstatyti nera jokio teisinio pagrindo. Atsakovas jokiais savo veiksmais nekliude ieškovems kreiptis su prašymais del nuosavybes teisiu atkurimo, taciau ieškoves to nepadare. Kadangi atsakovas I. B. yra senyvo amžiaus, pats nebeturejo galimybiu statytis nama ar kitaip panaudoti žemes sklypa, todel dali žemes sklypo pardave, o likusia dali padovanojo dukterims. Dovanojimo sandoris sudarytas iki ieškinio pateikimo teisme ir nebuvo sudarytas siekiant išvengti prievoliu ieškovems ivykdymo.

14Tretysis asmuo V. T. teismo posedžio metu nurode, kad apie susitarimus tarp ieškoviu ir atsakovo ji patvirtinti negalinti, tai esas ju tarpusavio reikalas ir jai tai buve neidomu.

15Tretysis asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu praše ieškinio reikalavimus atmesti kaip nepagristus. Nurodo, kad vadovaujantis atsakovo I. B. prašymu ir tuo metu galiojusiais teises aktais, Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2004 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 2.4-01-2853 „Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste pilieciui I. B.“ atsakovui buvo atkurtos nuosavybes teises i dali F. B. priklausiusios žemes. Prašymai atkurti nuosavybes teises i nekilnojamaji turta turejo buti pateikti iki 2001 m. gruodžio 31 d. Šiuo metu nuosavybes teises i F. B. iki nacionalizacijos valdyta žeme jau yra atkurtos, todel nera tikslinga atnaujinti termino prašymams pateikti. Ieškoves nepasinaudojo istatymo nustatyta teise ir iki nustatytu terminu nesikreipe i Vilniaus apskrities viršininko administracija del nuosavybes teisiu atkurimo, todel neturi teises i buvusio savininko F. B. turetos žemes atkurima.

16Ieškinys atmestinas.

17Byloje nustatyta, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2004 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 2.4-01-2853 atsakovui I. B. atkurta nuosavybes teise i buvusio savininko F. B. 2,18 ha žemes sklypa Gureliu kaime, priskirtame Vilniaus miestui (b.l. 6). I ši sklypa nuosavybes teises atkurti galejo pretenduoti ir ieškoves, taciau prašymo del nuosavybes teises atkurimo nustatytais terminais jos nepateike, i ši sklypa, 2001 m. gruodžio 28 d. pateikdamas prašyma Traku rajono Kariotiškiu agrarines reformos tarnybai, pretendavo tik atsakovas I. B. (b.l. 24). Ieškoves nurodo, kad su I. B. buves tarpusavio susitarimas, jog, atkurus nuosavybes teise i ši žemes sklypa, jie tarpusavyje pasidalinsia žemes sklypa, taciau atsakovas šio susitarimo nevykde, del ko nesažiningai praturtejo.

18Vadovaujantis NTAI 10 straipsnio 1, 4 dalimis prašymai atkurti nuosavybes teises i išlikusi nekilnojamaji turta turejo buti pateikti iki 2001 m. gruodžio 31 d., nuosavybes teises bei giminystes ryšius su savininku patvirtinantys dokumentai – iki 2003 m. gruodžio 31 d. Pilieciams, praleidusiems nustatyta termina del priežasciu, kurias teismas pripažista svarbiomis, praleistas terminas gali buti atnaujinamas. Ieškoves prašo ši termina atnaujinti. Vienok, tenkinti ši prašyma nera pakankamo pagrindo.

19Kaip mineta, nuosavybes teise i ginco sklypa jau yra atkurta vienam I. B.. Ieškoves iš esmes ir neteigia, kad minetas sprendimas del nuosavybes teises atkurimo butu neteisetas, jo ir negincija. Taigi, netgi tuo atveju, jei prašymas del termino atnaujinimo butu pripažistamas pagristu, pats savaime termino atnaujinimas, negincijant sprendimo ar jo dalies teisetumo, nereikštu nuosavybes teises atkurimo proceso teisetumo peržiurejimo.

20Savo ieškinyje reikalavima atsakovams ieškoves iš esmes kildina iš buvusio, ju teigimu, žodinio susitarimo del nuosavybes teisiu atkurimo reikalu tvarkymo pavedimo atsakovui I. B. ir atkurtos nuosavybes teises pasidalijimo, šis susitarimas buves ir priežastimi nesikreipti su prašymu i valstybines institucijas del nuosavybes teises atkurimo. Taciau netgi paciu ieškoviu paaiškinimai teismo posedžio metu neduoda pagrindo tokiai išvadai.

21Ieškove M. B. nurode, kad toks susitarimas buvo pasiektas 2001 m. birželio men. per M. P. laidotuves. Taciau ieškove J. P. nurode, kad ji asmeniškai per laidotuves šiuo klausimu su atsakovu nesitare ir negalinti patvirtinti, ar tokia kalba buvusi su kitomis ieškovemis. Ieškove S. V. taip pat nurode negalinti pasakyti, kad per laidotuves bent kiek apibrežciau buvo susitarta del nuosavybes atkurimo. Iš kitu teisme apklaustu asmenu paaiškinimu bei parodymu taip pat nera pagrindo konstatuoti, kad susitarimas ir atsakovo isipareigojimas perleisti dali žemes sklypo arba kompensuoti ieškovems pinigais laidotuviu metu ar kuriuo kitu metu butu buve. Pažymetina, kad iš teiktu paaiškinimu bei liudytoju parodymu akivaizdžiai matyti, kad ieškoviu ir atsakovo I. B. šeimos nariu santykiai ne tik šiuo metu, bet ir jau labai ilga laika yra netgi labiau priešiški negu giminiškai glaudus: šalys, jei ir susitikdavo, tai tik išskirtiniais atvejais – vestuves, laidotuves, krikštynos ir pan., tuo tarpu kitokio bendravimo nenurode ne viena iš šaliu, ieškoves nurodo, kad atsakovas piktnaudžiavo alkoholiu, tarp ju ir atsakovo sutuoktines buvo nuolatinis priešiškumas. I byla yra pateikta epikrize, iš kurios matyti, kad atsakovas yra patyres sunkia galvos trauma, kartais nesuvokia elementariausiu dalyku (b.l. 151). Todel, esant tokiems tarpusavio santykiams, atsakovo sveikatos buklei, apskritai yra daugiau negu abejotina, kad ieškoves, ne tik nesudarydamos jokiu rašytiniu susitarimu, bet bent jau žodiniu susitarimu galejo patiketi atsakovui tvarkyti savo nuosavybes teises atkurimo klausimus bei pagristai tiketis, jog pastarasis perleis joms atkurtos nuosavybes dali. Be to, nors teigiama apie 2001 m. birželio men. neva buvusi susitarima, taciau pats atsakovas padave prašyma tik likus dviems dienoms iki prašymu padavimo termino pasibaigimo, t.y. tik po puses metu nuo minetos datos ir, kaip parode atsakovo sutuoktine, tik jos iniciatyva. Nera pateikta jokiu irodymu, kad ieškoves per ši laikotarpi butu apskritai domejusios ar atsakovas igyvendino susitarima (jei toks butu buves), nors akivaizdu, kad visiškai nedaug truko, kad netgi ir pats atsakovas butu praleides prašymo padavimo termina. Apskritai iš šaliu paaiškinimu bei liudytoju parodymu galima butu daryti išvada, kad paciu ieškoviu elgesys iš esmes niekaip nerode ne tik iniciatyvos, bet ir suinteresuotumo nuosavybes atkurimu, o ivertinus irodymu visuma, teismas neturi jokio pagrindo konstatuoti irodytais bent žodinio pobudžio susitarimus. Apibendrinant dalyvaujanciu byloje asmenu paaiškinimus galbut galima butu numanyti apie tam tikra ieškoviu lukesti, kad atsakovas turetu pasidalinti atkurta nuosavybe, taciau jokiu budu ne konstatuoti buvusius realius susitarimus.

22Esant tokioms aplinkybems, kai termino atnaujinimui nera svarbiu priežasciu, ieškoves negali pretenduoti i nuosavybes teises atkurimo revizavima, nes nepadavusios prašymu jos nelaikytinos pretendentemis i nuosavybes teises atkurima NTAI prasme. Tokia išvada patvirtina ir teismine praktika. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija (toliau – LAT) 2005 m. gruodžio 5 d. nutartyje yra konstatavusi, kad NTAI „pirmiausia siekiama apginti to asmens, kurio nuosavybes teise buvo pažeista, t.y. savininko, teises ir interesus. Kitu asmenu, nurodytu nuosavybes teisiu atkurima reglamentuojanciuose teises aktuose, teise susigražinti išlikusi nekilnojamaji turta yra išvestine iš savininko teisiu. <...> Istatymuose tik deklaruojamas neteisetai paneigtu nuosavybes teisiu testinumas ir garantuojama, kad asmenims, pareiškusiems valia atkurti turetas ar jiems perejusias nuosavybes teises, jos bus atkuriamos istatymu nustatyta tvarka ir salygomis. Taciau, mineta, turi buti išreikšta teise turincio asmens valia atkurti nuosavybes teises, pateikiant prašyma del nuosavybes teisu atkurimo atitinkamai nuosavybes teises atkurianciai institucijai. <...> nepateike prašymu atkurti nuosavybes teises i <...> tureta nuosavybe ieškovai negali buti laikomi pretendentais atkurti nuosavybes teises, ir atitinkamai jie neigyja tu subjektiniu teisiu, kokias turi istatymo nustatyta tvarka valia del nuosavybes teisu atkurimo išreiške asmenys, t. y. jie negali gincyti nei administraciniu aktu, nei sandoriu, kuriais sprestas buvusiam turto savininkui <...> priklausiusio turto likimas.“ (civ. b. Nr. 3K-3-641/2005). Ieškoviu atstove nepagristai remiasi LAT nutartimi civ. b. Nr. 3K-3-777/2003, nes pastarojoje byloje buvo kitokios aplinkybes – joje konstatuota esant tam tikra pretendentu susitarima.

23Neirodžius susitarimo del atkurtos nuosavybes pasidalijimo, taip pat nera pagrindo nei pripažinti negaliojanciu dovanojimo sandori (juolab, CK 6.66 straipsnio pagrindu, nes atsakovas I. B. nebuvo ieškoviu skolininku, o ieškoves - jo kreditoremis), nei priteisti ieškovems kompensacija už parduota žemes sklypo dali kaip nepagrista praturtejima pagal bendrasias CK nuostatas.

24Del virš minetu aplinkybiu ieškinys atmetamas. Iš ieškoviu priteistinos atsakovo turetos bylinejimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268 straipsniais,

Nutarė

26Ieškini atmesti.

27Priteisti iš atsakoviu M. B., S. V., J. P. po 383,33 Lt išlaidu už advokato pagalba atsakovui I. B..

28Sprendimui isiteisejus panaikinti laikinasias apsaugos priemones, taikytas Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2006 m. lapkricio 24 d. nutartimi, – iraša VI Registru centras nuosavybes teises i 1,09 ha žemes sklypa, u/n ( - ), esancio Vilniaus r. sav., Gureliu k., perleidimo draudimo.

29Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacini skunda Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisejas Alvydas Poškus,... 2. sekretoriaujant J. L.... 3. dalyvaujant ieškovems M. B., S. V.,... 4. ieškoviu atstovei Irenai Maksimovai,... 5. atsakovams I. B., L. P., 6. atsakovu atstovei Agnei Paspirgelytei,... 7. treciajam asmeniui V. T.,... 8. vertejai R. V.,... 9. viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškoviu 10. Teismas, išnagrinejes byla, n u s t a t e :... 11. Ieškoves ieškiniu prašo atnaujinti praleista termina prašymui pateikti del... 12. Nurodo, kad ieškoviu ir atsakovo senolis F. B. iki... 13. Atsakovai ieškinio nepripažino. Nurodo, kad ieškoviu minimos termino... 14. Tretysis asmuo V. T. teismo posedžio metu nurode, kad... 15. Tretysis asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu... 16. Ieškinys atmestinas.... 17. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2004 m.... 18. Vadovaujantis NTAI 10 straipsnio 1, 4 dalimis prašymai atkurti nuosavybes... 19. Kaip mineta, nuosavybes teise i ginco sklypa jau yra atkurta vienam 20. Savo ieškinyje reikalavima atsakovams ieškoves iš esmes kildina iš buvusio,... 21. Ieškove M. B. nurode, kad toks susitarimas buvo pasiektas... 22. Esant tokioms aplinkybems, kai termino atnaujinimui nera svarbiu priežasciu,... 23. Neirodžius susitarimo del atkurtos nuosavybes pasidalijimo, taip pat nera... 24. Del virš minetu aplinkybiu ieškinys atmetamas. Iš ieškoviu priteistinos... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268... 26. Ieškini atmesti.... 27. Priteisti iš atsakoviu M. B., S. V.,... 28. Sprendimui isiteisejus panaikinti laikinasias apsaugos priemones, taikytas... 29. Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...