Byla e2-286-860/2017
Dėl avanso grąžinimo, taip pat pagal atsakovo J. Š. priešieškinį ieškovui E. L. dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2sekretoriaujant Kristinai Račkauskaitei, dalyvaujant ieškovui E. L., atsakovo atstovei adv. Joditai Rapalavičienei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. L. ieškinį atsakovui J. Š. dėl avanso grąžinimo, taip pat pagal atsakovo J. Š. priešieškinį ieškovui E. L. dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

41. Ieškovas E. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo J. Š.: 2 000 Eur sumokėto avanso; 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; visas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad jis su atsakovu J. Š. 2016-02-09 sudarė pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo perduoti jam 50 vienetų 3 – 6 mėnesių amžiaus Suffolkų veislės avyčių; o jis įsipareigojo avyčių perdavimo metu sumokėti atsakovui po 190 Eur + PVM už vieną vienetą. Pagal sutartį 50 vienetų avyčių jam turėjo būti perduotos iki 2016-05-01, o jų atskiru susitarimu šis terminas buvo pratęstas iki 2016-06-02; gegužės pabaigoje su atsakovu žodžiu sutarė, kad avyčių perdavimas vyks 2016-06-04 (šeštadienį). Sutartyje jis taip pat įsipareigojo per vieną dieną nuo jos sudarymo dienos sumokėti atsakovui 2 000 Eur dydžio avansą į jo nurodytą sąskaitą. Vykdydamas šį įsipareigojimą jis 2016-02-09 ir 2016-02-10 atsakovui pervedė 2 000 Eur avansinį mokėjimą dviem bankiniais pavedimais. Taip pat nurodė, kad 2016-05-19, t.y. artėjant pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytų avių perdavimo terminu, nuvykus į Vilniaus rajone esantį atsakovo ūkį apžiūrėti avių, paaiškėjo, jog sutartyje nurodyto kiekio, t.y. 50 vnt. Suffolkų veislės 3 – 6 mėnesių amžiaus avių atsakovas neturi. Ieškovas nurodė, kad atsakovas galėjo surinkti tik apie 38 perdavimui tinkamų avių, tačiau atsakovas pažymėjo, jog iš jų 4 avis jis privalo perduoti pirkėjams iš Rusijos, tad jam galėtų atrinkti tik apie 34 avis; pasiteisino, kad dalis jo avių nugaišo. Atkreipė dėmesį, kad apžiūrint esamas atsakovo avis, jam dalis šių avelių neatrodė sveikos. Tapo akivaizdu, kad atsakovas savo įsipareigojimų pagal sutartį tinkamai vykdyti neketina ir sutartu terminu 50 vnt. Suffolk veislės avių jam neperduos. Pažymėjo, kad sutartyje nurodyto skaičiaus avių įsigijimas jam buvo itin svarbus; jis buvo pateikęs paraišką paramai gauti ir jam buvo skirtas finansavimas 63 vnt. Suffolk veislės avių įsigijimui (50 vnt. avelių ketino įsigyti iš atsakovo, o likusias 13 vnt. – iš kito pardavėjo). Aplinkybė apie reikalingą avių kiekį buvo žinoma ir atsakovui. Pažymėjo, kad mažesnio nei 2016-02-09 pirkimo – pardavimo sutartyje nurodyto avių kiekio (50 vnt.) įsigijimas iš atsakovo būtų lėmęs sudėtingesnes šių avių laikymo sąlygas, papildomos vietos avių karantinavimui poreikį ir atitinkamai papildomas išlaidas, o tai neatitiko jo interesų ir sudarytos sutarties sąlygų. Teigia, kad atsakovas sutartu terminu savo prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė ir jam neperdavė 50 vnt. 3 – 6 mėnesių amžiaus Suffolkų veislės avių. Buvo pareikalauta atsakovo grąžinti sumokėtą avansą, tačiau jis atsisakė tai padaryti. 2016-06-28 atsakovui buvo išsiųstas pranešimas dėl sutarties nutraukimo ir dar kartą pareikalautą grąžinti avansą, tačiau atsakovas iki pat šiol nėra grąžinęs 2 000 Eur avanso. Teigia, kad jis turi teisę reikalauti, o atsakovas privalo jam grąžinti jo sumokėtą avansinę įmoką; ši savo teiginį grindžia CK 6.315 straipsnio 3 dalies nuostata. Be to, atsakovo pareiga grąžinti pagal pirkimo – pardavimo sutartį gautą 2 000 Eur avansą kyla ir CK 6.222 straipsnio 1 dalies pagrindu. Taip pat atsakovas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

62. A. J. Š. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nesutinka su ieškiniu, prašo jį atmesti.

7Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad 2016-02-09 tarp šalių buvo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurią ieškovas įsipareigojo iš jo nupirkti 50 vnt. 3 – 6 mėn. amžiaus Suffolkų veislės avyčių bei sumokėti 190 Eur + PVM už vienetą (iš viso 11 495 Eur); avytės turėjo būti atsiimamos iki 2016-05-01. Vėliau ieškovo prašymu avyčių atsiėmimo terminas buvo pratęstas iki 2016-06-02. Likus savaitei iki atsiėmimo dienos ieškovas apsilankė ūkyje, tačiau jokių priekaištų ar pastebėjimų jam neišsakė, tik dar kartą pageidavo keisti avyčių atsiėmimo terminą į šeštadienį (2016-06-04). Nepaisant to, ieškovas 2016-06-01 paskambino ir nenurodydamas priežasčių pareiškė, kad avyčių nebepirks bei pareikalavo grąžinti 2 000 Eur avansą. Jis dėl to patyrė nuostolių. Teigia, kad jis savo įsipareigojimus parduoti 50 vnt. Suffolkų veislės avyčių tinkamai įvykdė pagal sutarties aptartas ir suderintas sąlygas. Nurodė, kad ieškovo ieškinyje nurodytos aplinkybės dėl reikiamo avyčių skaičiaus neturėjimo neatitinka tikrovės. Ieškovas veikė ir veikia nesąžiningai.

83. A. J. Š. pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš ieškovo E. L.: 5 850 Eur be PVM nuostolių; 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas.

9Nurodė, kad sudarant avyčių pirkimo – pardavimo sutartį ieškovui buvo paminėta, jog yra norinčių pirkti visas avytes; ieškovas patvirtino, kad tikrai ketina pirkti 50 vnt. Suffolkų veislės avyčių ir pasiūlė sumokėti avansą, kaip garantą. Pažymėjo, kad jis (J. Š.) gavęs avansą, atsakė kitiems klientams, kurie norėjo nupirkti avytes. Tačiau ieškovas 2016-06-01 paskambino ir nenurodęs priežasčių pareiškė, kad avyčių nebeims bei pareikalavo grąžinti sumokėtą 2 000 Eur avansą. Jis dėl tokių ieškovo veiksmų patyrė nuostolių. Pažymėjo, kad jo ūkis yra ekologinis, turi sveikos bandos statusą, laiko apie 600 avių, iš jų 2016 m. gegužės – birželio mėnesį buvo 59 vnt. Suffolkų veislės, kurie skirti pareiškėjui pagal sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį. Atkreipė dėmesį, kad lėšos, gautos pardavus avytes, būtų nukreiptos pašarams ruošti ir kitiems gyvybiškai svarbiems ūkio reikalams vykdyti. Negavus lėšų iš pardavimo buvo skubiai kreiptasi į banką dėl tikslinės deponavimo sutarties, užstatant būsimas išmokas už pasėlius. Vasaros metu avių pardavimai apstoja dėl intensyvios žemdirbystės, tad tik rudenį bus galima tikėtis parduoti ieškovo nenupirktas avytes. Teigia, kad pagal komercinę praktiką, karantinuojant ir šeriant bei prižiūrint pardavimui avytes yra skaičiuojamas simbolinis 1 Eur mokestis be PVM vienai aviai per dieną. Nurodė, kad ieškovo atsisakymas pirkti avytes jam padarė 5 850 Eur be PVM žalą (nuostolius) (50 vnt. avių x 1 Eur be PVM x 117 dienų (nuo 2016-02-09 pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos iki 2016-06-04 (jo įsipareigojimų įvykdymų dienos) = 5 850 Eur be PVM). Tad šie nuostoliai priteistini jam iš ieškovo.

104. Ieškovas E. L. pateiktame atsiliepime su priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

11Nurodė, kad atsakovas iš jo reikalaudamas priteisti nuostolius turi įrodyti visas civilinės atsakomybės taikymo sąlygas, t.y. neteisėtus veiksmus, nuostolius, priežastinį ryšį tarp nuostolių ir neteisėtų veiksmų bei kaltę (CK 6.246 – 6.249 str.). Teigia, kad atsakovo priešieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės neatitinka tikrovės; atsakovas visų privalomų sąlygų civilinei atsakomybei taikyti neįrodė. Akcentavo, kad sutartu laiku (2016-06-04) atsakovas negalėdamas jam perduoti 50 vnt. 3 – 6 mėnesių amžiaus Suffolkų veislės avyčių, - pažeidė 2016-02-09 sutarties sąlygas dėl daiktų kiekio, taip pat CK 6.327 straipsnio 1 dalyje, 6.330 straipsnyje numatytas pardavėjo pareigas. Dėl to jis turėjo teisę pasinaudoti vienu iš CK 6.330 straipsnyje numatytų pirkėjo teisių gynimo būdų ir atsisakyti priimti mažesnį nei sutartyje numatytą avių kiekį, tad jo veiksmai negali būti kvalifikuojami kaip sutarties pažeidimas. Taip pat atsakovas neįrodė savo patirtų nuostolių ir jų dydžio; priešieškinyje nurodytas 1 Eur vienos avies išlaikymo dydis už vieną dieną yra neįrodytas, nepagrįstas ir prieštaraujantis protingumo principui. Pažymėjo, kad jis 2016-02-09 sutartimi neįsipareigojo atsakovui atlyginti jokių avių išlaikymo išlaidų iki jų perėmimo, tad atsakovo reikalavimas dėl šiuo laikotarpiu tariamai patirtų nuostolių yra nepagrįstas ir priežastiniu ryšiu nesusijęs su priešieškinyje nurodytais neteisėtais veiksmais. Taigi, atsakovas neįrodė jo neteisėtų veiksmų civilinės atsakomybės taikymo prasme, priešieškinyje nurodytų nuostolių atsiradimo fakto, taip pat neįrodė šių nuostolių dydžio bei priežastinio neteisėtų veiksmų bei nuostolių ryšio; tad nesant būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, atsakovo priešieškinis yra nepagrįstas.

125. Teismo posėdžio metu ieškovas E. L. savo ieškinį pilnai palaikė; su priešieškiniu nesutiko. Iš esmės nurodė analogiškus motyvus, kurie nurodyti jo procesiniuose dokumentuose. Papildomai nurodė, kad 2016-05-19 apsilankė pas atsakovą ūkyje, tačiau atsakovas turėjo tik 38 avytes, be to, sakė, jog dar 4 avytes yra sutaręs parduoti kitam pirkėjui iš užsienio. Telefonu su atsakovu buvo susisiekta 06-01, tačiau atsakovas tikslaus avyčių skaičiaus, kurias galėtų perduoti, nenurodė. Tuomet, tą pačią dieną, buvo kreiptasi raštu į atsakovą, koks tikslus avyčių skaičius yra paruoštas perdavimui. Tačiau jis ir vėl išsisukinėjo ir tikslaus skaičiaus nepateikė; pateiktame atsakyme nurodė, kad jis brokuotų neparduoda. Tada jis dar kartą elektroniniu paštu perklausė atsakovą dėl tikslaus avyčių skaičiaus, tačiau atsakovas daugiau nebeatsakė. Atkreipė dėmesį, kad jis buvo gavęs paramą, tad turėjo įsigyti atitinkamą skaičių avių; atsakovui šios aplinkybės buvo žinomos. Akcentavo, kad šalių žodiniu sutarimu buvo nukėlę tik 2016-02-09 sutartyje nurodytų avyčių atsiėmimo dieną; tuo tarpu šiuo žodiniu susitarimu nebuvo susitarta dėl kitų avyčių, tame tarpe gimusių vėliau, perdavimo.

13Atsakovo atstovė adv. J. R. su ieškiniu nesutiko; priešieškinį ir jame nurodytus argumentus pilnai palaikė. Ieškovo sumokėtus 2 000 Eur laikė kaip dalinį apmokėjimą už susitartas perduoti avytes. Pridėjo savo rašytinę baigiamąją kalbą.

14Ieškinys tenkintinas; priešieškinis atmestinas.

156. Byloje nustatyta, kad ieškovas E. L. ir atsakovas J. Š. 2016-02-09 sudarė pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią pardavėjas (atsakovas) įsipareigojo parduoti pirkėjui (ieškovui) 50 vienetų 3 – 6 mėnesių amžiaus Suffolkų veislės avyčių, o pirkėjas (ieškovas) įsipareigojo prekių (avyčių) perdavimo dieną sumokėti pardavėjui (atsakovui) 190 Eur + PVM už vieną vienetą.

16Sutartyje nurodyta, kad numatoma prekių perdavimo data 2016-05-01.

17Taip pat sutartyje pirkėjas (ieškovas) per dieną nuo šios sutarties sudarymo datos įsipareigojo sumokėti 2 000 Eur rankpinigių į pardavėjo (atsakovo) nurodytą banko sąskaitą.

187. Ieškovo įsigyjamų avyčių tikslas buvo pasinaudoti parama. Ieškovas buvo patvirtintas paramos gavėju pagal jo paraišką paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ gauti. Jo projektui „Ūkininko E. L. ūkio materialinės bazės modernizavimas ir plėtra“ įgyvendinti buvo skirta 15 000 Eur dydžio paramos suma.

19Atsakovui šios aplinkybės buvo žinomos.

208. Byloje taip pat nustatyta, kad šalių bendru sutarimu avyčių perdavimo (atsiėmimo) terminas buvo pratęstas iki 2016-06-02, o vėliau iki 2016-06-04.

21Ieškovas, vykdydamas šalių susitarimą, dviem pavedimais, t.y. 2016-02-09 ir 2016-02-10, į atsakovo banko sąskaitą pervedė 2 000 Eur; ieškovas nurodo, kad tai buvo išankstinis avansinis mokėjimas.

22Tarp šalių sutartis buvo nutraukta 2016-06-28.

23Pažymėtina, kad dėl šiame sprendimo punkte nurodytų aplinkybių ginčo tarp šalių taip pat nėra.

249. Ieškovas teigia, kad atsakovas nustatytu laiku neperdavė jam 50 vnt. 3 – 6 mėnesių amžiaus Suffolkų veislės avyčių, kadangi jų faktiškai neturėjo, tad atsakovas pažeidė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Mažesnį skaičių avyčių, nei buvo sutarta sutartyje, ieškovas nesutiko pirkti. Pareikalavo atsakovo grąžinti sumokėtą 2 000 Eur sumą, tačiau atsakovas atsisakė tai padaryti. Tad ieškovas kreipėsi į teismą dėl 2 000 Eur sumokėto avanso priteisimo iš atsakovo. Ieškovas savo ieškinį grindžia CK 6.315 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 6.330 straipsnio 1 dalimi bei 6.222 straipsnio 1 dalimi.

25Atsakovas nesutinka su tuo, kad jis sutartai datai neturėjo reikiamo kiekio avyčių. Teigia, kad ieškovas nepaaiškinęs priežasčių atsisakė pirkti avytes; t.y. neįvykdė esminį sutarties įsipareigojimą – priimti perkamus gyvulius. Atsakovas dėl tokių ieškovo veiksmų patyrė nuostolių (5 850 Eur be PVM), kuriuos priešieškiniu prašo priteisti iš ieškovo. Atsakovas savo priešieškinį grindžia CK 6.249, 6.251 straipsniais.

2610. Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį, apibrėžiančią pirkimo–pardavimo sutarties sampratą, pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą).

27CK 6.306 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirkimo – pardavimo sutarties dalyku gali būti neišimti iš apyvartos daiktai, kuriuos pardavėjas jau turi ar kurie gali būti sukurti ar pardavėjo įgyti ateityje, vertybiniai popieriai ir kitokie daiktai bei turtinės teisės. Pirkimo – pardavimo sutarties dalyku taip pat gali būti prieauglis, derlius ir kiti atsirandantys daiktai (2 d.).

28Nors šalių sudarytoje sutartyje be kita ko nurodyta, kad pardavėjas (atsakovas) įsipareigoja parduoti (o ne įsipareigoja perduoti) pirkėjui (ieškovui) 50 vienetų 3 – 6 mėnesių amžiaus Suffolkų veislės avyčių, tačiau vertinant visą šalių sudarytą dokumentą, jų buvusią valią sutarties sudarymo metu ir tikslus, kurių jos siekė šiuo susitarimu, taip pat kitas byloje nustatytas svarbias aplinkybes, akivaizdu, kad tarp šalių buvo sudaryta pagrindinė pirkimo – pardavimo sutartis (CK 6.305 str. 1 d.) dėl 50 vnt. 3 – 6 mėn. amžiaus Suffolkų veislės avyčių įsigijimo.

2911. Kaip matyti iš šalių (ieškovo ir atsakovo) procesinių dokumentų, paaiškinimų, jos laikosi pozicijos, kad ieškovas sumokėjo atsakovui 2 000 Eur avansą, t.y. atliko dalinį išankstinį mokėjimą už sutartyje aptartas avytes.

30Nors šalių sudarytoje sutartyje minėta pinigų suma įvardijama kaip rankpinigiai, tačiau atsižvelgiant į byloje nustatytų aplinkybių visumą, šalių tikrąją valią ir ketinimus, - yra pagrindas ieškovo atsakovui sumokėtus 2 000 Eur kvalifikuoti būtent kaip avansą, t.y. išankstinį / dalinį mokėjimą už sutartyje aptartą dalyką (avytes).

31Nagrinėjamu atveju sutartyje pavartota sąvoka „rankpinigiai“ nepaneigia byloje nustatyto pinigų perdavimo tikslo. Šalys nesiekė užtikrinti prievolės įvykdymo, o siekė sumokėti dalį kainos už ateityje sutartas perduoti avytes, tuo pačiu patvirtino pačios sutarties sudarymo faktą.

3212. Byloje neginčijamai nustatyta, kad atsakovas nustatytu laiku, t.y. iki 2016-06-04, neperdavė pirkėjui (ieškovui) sutartų avyčių, nes ieškovas atsisakė jas priimti motyvuodamas tuo, jog atsakovas sutartu laiku neturėjo reikiamo kiekio sutartyje numatytų avyčių (50 vnt. 3 – 6 mėn. amžius Suffolkų veislės avių).

33Atsakovas nustatyta tvarka nėra pareiškęs ieškovui reikalavimo, kad pastarasis priimtų daiktus (sutartas avis) (CK 6.346 str. 3 d.).

34CK 6.315 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog, kai išankstinę įmoką gavęs pardavėjas nustatytu laiku neperduoda pirkėjui daiktų, šis turi teisę reikalauti, kad pardavėjas jam perduotų daiktus arba grąžintų sumokėtą sumą.

35Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad nustatytu laiku nebuvo perduotas sutarties dalykas ieškovui, o atsakovas nereikalauja, jog ieškovas priimtų daiktus, darytina išvada, kad ieškovas, sutinkamai su CK 6.315 straipsnio 3 dalimi, turi teisę reikalauti grąžinti jo sumokėtą 2 000 Eur sumą.

3613. Be to, teismas, įvertinęs bylos medžiagą, sutinka su ieškovo argumentais, kad atsakovas sutartu terminu (2016-06-04) neturėjo 50 vienetų 3 – 6 mėnesių amžiaus Suffolkų veislės avyčių, tad tokio skaičiaus avyčių negalėjo ir perduoti ieškovui; taigi, atsakovas pažeidė šalių sudarytą sutartį.

37Iš šalių elektroninio susirašinėjimo matyti, kad baigiantis sutartyje numatytam terminui, iki kada turėjo būti perduotos sutartos avys, ieškovas aktyviai domėjosi, kiek atsakovas jam konkrečiai perduos sutartų sveikų avyčių, tačiau pastarasis taip ir nenurodė konkretaus avyčių skaičiaus, iš esmės net neatsakė į konkrečius paklausimus. Toks atsakovo elgesys apskritai yra netinkamas, jis iš esmės atsisakė bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 str. 2 d.). Toks atsakovo elgesys tik patvirtina ieškovo argumentus, kad atsakovas sutartu laiku neturėjo reikiamo skaičiaus avyčių, kurias galėtų perduoti ieškovui.

38Kaip matyti iš atsakovo pateikto 2016-08-29 gyvų gyvulių ir deklaruotų bandų sąrašo, atsakovas 2016-05-01 turėjo tik 38 vnt. Sufolkų veislės avis (avytes), kurios atitiko šalių sudarytos sutarties sąlygas dėl amžiaus (3 – 6 mėn.), t.y. buvo gimusios 2015-12-01. Nors iš šio sąrašo matyti, kad atsakovas taip pat dar turėjo 12 vnt. Sufolkų veislės avių (avelių), kurios buvo gimusios 2016-03-01, tačiau akivaizdu, jog šios avys 2016-05-01 buvo tik 2 mėnesių amžiaus, t.y. neatitiko šalių sutartyje aptarto avių amžiaus (3 – 6 mėn.). Teismas pažymi, kad nors šalių sutarimu avių perdavimo terminas buvo perkeltas iš 2016-05-01 į 2016-06-04, tačiau įvertinus šalių pateiktus įrodymus, jų susirašinėjimą, akivaizdu, kad šalys susitarė tik dėl avių, kurios 2016-05-01 turėjo būti 3 – 6 mėnesių, t.y. gimusių 2015-12-01, perdavimo termino pavėlinimo, tačiau ne dėl kitų avių perdavimo, t.y. gimusių vėliau (2016-03-01).

39Be to, kaip matyti iš teismo išreikalautų duomenų, kuriuos pateikė VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, dalis avių, kurios atsakovo pateiktuose duomenyse nurodytos gimusios 2016-03-01 (t.y., pvz., LT691851, LT691852, LT691853, LT691854), yra paženklintos ir įregistruotos Ūkinių gyvūnų registre tik 2016-08-29. Kai tuo tarpu pagal Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto LR žemės ūkio ministro 2003-06-16 įsakymu Nr. 3D-234, 32.2 punktą avių prieauglį būtina paženklinti per 6 mėnesius nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos. Taigi, dalį avių, gimusių 2016-03-01, atsakovas 2016-06-04 negalėjo perduoti ieškovui, nes jos tuo metu nustatyta tvarka nebuvo paženklintos ir įregistruotos.

40Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad atsakovas 2016-06-04 neturėjo reikiamo kiekio sutartų avių, kurias galėtų perduoti ieškovui; tokiais savo veiksmais atsakovas pažeidė sutartį. Tad ieškovas, vadovaujantis ir CK 6.330 straipsnio 1 dalimi, be kita ko turėjo teisę atsisakyti priimti daiktus (avis) ir sumokėti kainą, o jei kaina jau sumokėta, - reikalauti ją grąžinti. Nagrinėjamu atveju, ieškovas buvo sumokėjęs dalį kainos, t.y. 2 000 Eur, tad jis pagrįstai reikalauja šiuos pinigus grąžinti.

4114. Teismas taip pat pažymi, kad, minėta, byloje nėra ginčo, jog šiuo metu šalių 2016-02-09 sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra nutraukta. Tad teismas sutinka su ieškovo argumentu, kad jis turi teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti sumokėtą dalį kainos – 2 000 Eur, ir CK 6.222 straipsnio 1 dalies pagrindu, taikant restituciją (kai sutartis nutraukta, šalis gali reikalauti grąžinti jai viską, ką ji yra perdavusi kitai šaliai vykdydama sutartį, jeigu ji tuo pat metu grąžina kitai šaliai visa tai, ką buvo iš pastarosios gavusi).

42Net jeigu ir laikant, kad šalys buvo susitarusios dėl rankpinigių (CK 6.98 str.), tai atsakovas vis tiek privalėtų grąžinti ieškovui sumokėtus 2 000 Eur, nes byloje nustatyta, jog būtent atsakovas yra atsakingas už sutarties neįvykdymą (CK 6.100 str. 1 d.).

4315. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas ir jo atstovė teismui nenurodė jokio pagrindo, kuriuo remiantis atsakovas galėtų pasilikti ieškovo sumokėtą pinigų sumą – 2 000 Eur, vykdant šalių sudarytą sutartį.

4416. Pripažinus, kad atsakovas privalo ieškovui grąžinti 2 000 Eur, konstatuotina, jog atsakovas privalo sumokėti ieškovui ir 5 proc. procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2016-07-01 (kai buvo priimtas teismo įsakymas), iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

4517. A. J. Š. priešieškiniu, minėta, be kita ko prašo priteisti iš ieškovo E. L.: 5 850 Eur be PVM nuostolių; 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

46Taigi, atsakovas ieškovui iš esmės prašo taikyti civilinę atsakomybę; kadangi reikalavimai dėl nuostolių atlyginimo sietini su šalių sudaryta sutartimi, tad atsakovas iš esmės prašo ieškovui taikyti sutartinę civilinę atsakomybę.

4718. Sutartinė civilinė atsakomybė reiškia atsakomybę už sutartinės prievolės pažeidimą, kai šalis prieš padarant žalos jau siejo prievoliniai teisiniai santykiai. Pagal CK 6.256 straipsnio 1 dalį sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už netinkamą prievolės įvykdymą. Netinkamas prievolės įvykdymas gali reikštis įvairiais būdais – visišku prievolės neįvykdymu, prievolės įvykdymu tik iš dalies, prievolės įvykdymo termino praleidimu, bendradarbiavimo stoka, imperatyviųjų teisės normų nesilaikymu ir pan. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 str. 2 d.). Sutartinė civilinė atsakomybė galima tik nustačius pagal bylos faktines aplinkybes visas būtinas įstatyme nurodytas sąlygas: neteisėtus veiksmus, nuostolius, priežastinį ryšį tarp nuostolių ir neteisėtų veiksmų, kaltę (CK 6.246 – 6.249 str.).

48Reikalaudamas nuostolių atlyginimo, skolininko (atsakovo) neteisėtus veiksmus, kaip vieną iš civilinės atsakomybės sąlygų, privalo įrodyti kreditorius (ieškovas). Įrodinėtini nuostoliai ir priežastinis ryšys, kaip teisinės atsakomybės sąlygos, teisiškai reikšmingos yra tik tada, kai ieškovas įrodo atsakovo neteisėtus veiksmus kaip vieną iš išvardytų būtinųjų civilinei atsakomybei atsirasti sąlygų (žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011; ir kt.).

4919. Šio sprendimo 13 punkte nustatyta, kad atsakovas pažeidė šalių 2016-02-09 sudarytą sutartį, nes 2016-06-04 neturėjo ieškovui perduoti 50 vnt. 3 – 6 mėnesių Sufolkų veislės avių. Tad ieškovas turėjo teisę, vadovaudamasis CK 6.330 straipsnio 1 dalimi, atsisakyti priimti mažesnį nei sutartyje numatytą avių skaičių (kiekį); tuo pačiu tai reiškia, kad ieškovo veiksmai, kuriais jis atsisakė priimti avis, negali būti kvalifikuojami kaip neteisėti (CK 6.246 str.).

50Taigi, atsakovas neįrodė, kad ieškovas elgėsi neteisėtai. Vien šios aplinkybės konstatavimas iš esmės leidžia atmesti atsakovo priešieškinį.

5120. Nepaisant sprendimo 19 punkte konstatuotos aplinkybės, teismas trumpai pasisako ir dėl kitų sąlygų, kurios yra būtinos civilinei atsakomybei taikyti.

52Teismas sutinka su ieškovo teiginiais, kad atsakovas iš esmės nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų apie atsakovo realiai patirtus nuostolius (5 850 Eur).

53Atsakovo nurodoma „komercinė praktika“ negali būti pagrindu priteisti prašomus nuostolius. Priteisti galima tik tuos nuostolius, kurie realiai buvo patirti. Be to, atsakovas nepagrįstai nuostolius skaičiuoja nuo sutarties sudarymo momento iki turėjusio įvykti avių perdavimo momento (2016-06-04). Teismas sutinka su ieškovu, kad atsakovas iki avių perdavimo momento buvo prisiėmęs jų išlaikymo naštą, tad už šį laikotarpį nėra jokio pagrindo skaičiuoti nuostolius. Atsakovas taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad jo avimis domėjosi kiti pirkėjai; taip pat jog buvo atsakyta kitiems pirkėjams ir dėl to buvo patirti nuostoliai bei pan. Ieškovo teiginiai dėl patirtų nuostolių iš esmės yra tik prielaidos, nepagrįstos jokiais faktiniais duomenimis.

54Taigi, laikytina, kad atsakovas neįrodė ir nuostolių atsiradimo fakto, šių nuostolių dydžio bei priežastinio neteisėtų veiksmų bei nuostolių ryšio.

5521. Apibendrinant konstatuotina, kad atsakovas neįrodė būtinų sąlygų ieškovo sutartinei civilinei atsakomybei taikyti.

56Nustačius, kad nėra pagrindo tenkinti atsakovo reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo, atmestinas ir jo priešieškinio reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo.

5722. Taigi, ieškovo ieškinys pagrįstas, tad jis tenkintinas; o atsakovo priešieškinis nepagrįstas, tad jis atmestinas.

5823. LR CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

59Ieškovo E. L. ieškinys patenkintas pilnoje apimtyje, o atsakovo J. Š. priešieškinis atmestas, tad akivaizdu, kad sprendimas yra priimtas ieškovo naudai; ieškovas turi teisę į savo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

60Ieškovas E. L. patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 11 Eur sumokėjo žyminio mokesčio už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo; 34 Eur – už ieškinį dėl skolos priteisimo. Viso ieškovas sumokėjo 45 Eur žyminio mokesčio.

61Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovui iš atsakovo priteistina 45 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 - 80 str., 88 str., 93 str.).

6224. Vilniaus rajono apylinkės teismas iš viso patyrė 3,05 Eur procesinių dokumentų siuntimo ir įteikimo išlaidų; tad šios išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovo J. Š. (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

63Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - ) straipsniu,

Nutarė

64Ieškovo E. L. ieškinį tenkinti.

65Priteisti ieškovui E. L. iš atsakovo J. Š.:

66- 2 000 Eur (du tūkstančius eurų);

67- 5 (penkis) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2 000 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2016-07-01, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

68- 45 Eur (keturiasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

69A. J. Š. priešieškinį atmesti.

70Priteisti iš atsakovo J. Š. 3,05 Eur (tris eurus ir 5 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

71Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. sekretoriaujant Kristinai Račkauskaitei, dalyvaujant ieškovui 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo 4. 1. Ieškovas E. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Ieškinyje nurodė, kad jis su atsakovu J. Š. 2016-02-09... 6. 2. A. J. Š. pateikė teismui... 7. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad 2016-02-09 tarp šalių buvo sudaryta... 8. 3. A. J. Š. pateikė teismui... 9. Nurodė, kad sudarant avyčių pirkimo – pardavimo sutartį ieškovui buvo... 10. 4. Ieškovas E. L. pateiktame atsiliepime su... 11. Nurodė, kad atsakovas iš jo reikalaudamas priteisti nuostolius turi įrodyti... 12. 5. Teismo posėdžio metu ieškovas 13. Atsakovo atstovė adv. J. R. su ieškiniu nesutiko;... 14. Ieškinys tenkintinas; priešieškinis atmestinas.... 15. 6. Byloje nustatyta, kad ieškovas E. L. ir 16. Sutartyje nurodyta, kad numatoma prekių perdavimo data 2016-05-01.... 17. Taip pat sutartyje pirkėjas (ieškovas) per dieną nuo šios sutarties... 18. 7. Ieškovo įsigyjamų avyčių tikslas buvo pasinaudoti parama. Ieškovas... 19. Atsakovui šios aplinkybės buvo žinomos.... 20. 8. Byloje taip pat nustatyta, kad šalių bendru sutarimu avyčių perdavimo... 21. Ieškovas, vykdydamas šalių susitarimą, dviem pavedimais, t.y. 2016-02-09 ir... 22. Tarp šalių sutartis buvo nutraukta 2016-06-28.... 23. Pažymėtina, kad dėl šiame sprendimo punkte nurodytų aplinkybių ginčo... 24. 9. Ieškovas teigia, kad atsakovas nustatytu laiku neperdavė jam 50 vnt. 3 –... 25. Atsakovas nesutinka su tuo, kad jis sutartai datai neturėjo reikiamo kiekio... 26. 10. Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį, apibrėžiančią pirkimo–pardavimo... 27. CK 6.306 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirkimo – pardavimo sutarties... 28. Nors šalių sudarytoje sutartyje be kita ko nurodyta, kad pardavėjas... 29. 11. Kaip matyti iš šalių (ieškovo ir atsakovo) procesinių dokumentų,... 30. Nors šalių sudarytoje sutartyje minėta pinigų suma įvardijama kaip... 31. Nagrinėjamu atveju sutartyje pavartota sąvoka „rankpinigiai“ nepaneigia... 32. 12. Byloje neginčijamai nustatyta, kad atsakovas nustatytu laiku, t.y. iki... 33. Atsakovas nustatyta tvarka nėra pareiškęs ieškovui reikalavimo, kad... 34. CK 6.315 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog, kai išankstinę įmoką gavęs... 35. Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad nustatytu laiku nebuvo perduotas... 36. 13. Be to, teismas, įvertinęs bylos medžiagą, sutinka su ieškovo... 37. Iš šalių elektroninio susirašinėjimo matyti, kad baigiantis sutartyje... 38. Kaip matyti iš atsakovo pateikto 2016-08-29 gyvų gyvulių ir deklaruotų... 39. Be to, kaip matyti iš teismo išreikalautų duomenų, kuriuos pateikė VĮ... 40. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad atsakovas 2016-06-04... 41. 14. Teismas taip pat pažymi, kad, minėta, byloje nėra ginčo, jog šiuo metu... 42. Net jeigu ir laikant, kad šalys buvo susitarusios dėl rankpinigių (CK 6.98... 43. 15. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas ir jo atstovė teismui nenurodė jokio... 44. 16. Pripažinus, kad atsakovas privalo ieškovui grąžinti 2 000 Eur,... 45. 17. A. J. Š. priešieškiniu,... 46. Taigi, atsakovas ieškovui iš esmės prašo taikyti civilinę atsakomybę;... 47. 18. Sutartinė civilinė atsakomybė reiškia atsakomybę už sutartinės... 48. Reikalaudamas nuostolių atlyginimo, skolininko (atsakovo) neteisėtus... 49. 19. Šio sprendimo 13 punkte nustatyta, kad atsakovas pažeidė šalių... 50. Taigi, atsakovas neįrodė, kad ieškovas elgėsi neteisėtai. Vien šios... 51. 20. Nepaisant sprendimo 19 punkte konstatuotos aplinkybės, teismas trumpai... 52. Teismas sutinka su ieškovo teiginiais, kad atsakovas iš esmės nepateikė... 53. Atsakovo nurodoma „komercinė praktika“ negali būti pagrindu priteisti... 54. Taigi, laikytina, kad atsakovas neįrodė ir nuostolių atsiradimo fakto, šių... 55. 21. Apibendrinant konstatuotina, kad atsakovas neįrodė būtinų sąlygų... 56. Nustačius, kad nėra pagrindo tenkinti atsakovo reikalavimo dėl nuostolių... 57. 22. Taigi, ieškovo ieškinys pagrįstas, tad jis tenkintinas; o atsakovo... 58. 23. LR CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 59. Ieškovo E. L. ieškinys patenkintas pilnoje apimtyje, o... 60. Ieškovas E. L. patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 11... 61. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovui iš atsakovo priteistina 45 Eur... 62. 24. Vilniaus rajono apylinkės teismas iš viso patyrė 3,05 Eur procesinių... 63. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR 64. Ieškovo E. L. ieškinį tenkinti.... 65. Priteisti ieškovui E. L. iš atsakovo... 66. - 2 000 Eur (du tūkstančius eurų);... 67. - 5 (penkis) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2 000 Eur)... 68. - 45 Eur (keturiasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.... 69. A. J. Š. priešieškinį atmesti.... 70. Priteisti iš atsakovo J. Š. 3,05... 71. Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...