Byla Iv-2402-208/2012
Dėl teismas 2012-02-28 nutartimi nustatė pareiškėjai terminą iki 2012-03-13 pašalinti skundo trūkumus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su A. B. skundu,

Nustatė

2teisme 2012-02-27 gautas A. B. skundas.

3Paduodama skundą, pareiškėja nesilaikė visų Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytų reikalavimų, todėl teismas 2012-02-28 nutartimi nustatė pareiškėjai terminą iki 2012-03-13 pašalinti skundo trūkumus.

4Teisme 2012-02-29 gauti papildomi paaiškinimai ir patikslintas skundas, kuriame prašoma:

  1. įpareigoti Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos ir VĮ „Valstybės žemės fondas" neorganizuoti (įpareigoti nesiųsti derinančioms institucijoms užklausimų dėl tvarkymo plano derinimo) tvarkymo plano, kurio sprendiniuose yra numatyta nugriauti motelį ir kurio sprendiniuose žemės sklype nenumatytas motelis, derinimo;
  2. įpareigoti Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos neteikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos tikrinti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano, kurio sprendiniuose yra numatyta nugriauti motelį ir kurio sprendiniuose žemės sklype nenumatytas motelis;
  3. įpareigoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos netikrinti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano, kurio sprendiniuose yra numatyta nugriauti motelį ir kurio sprendiniuose žemės sklype nenumatytas motelis, ir įpareigoti nesurašyti tvarkymo plano patikrinimo akto su teigiama išvada;
  4. įpareigoti Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos ir Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos neteikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano, kurio sprendiniuose yra numatyta nugriauti motelį ir kurio sprendiniuose žemės sklype nenumatytas motelis;
  5. įpareigoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę netvirtinti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano, kurio sprendiniuose yra numatyta nugriauti motelį ir kurio sprendiniuose žemės sklype nenumatytas motelis;
  6. įpareigoti Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę neteikti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano, kurio sprendiniuose yra numatyta nugriauti motelį ir kurio sprendiniuose žemės sklype nenumatytas motelis, registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrui.

5Skundą atsisakytina priimti.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p. administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų.

7Kaip jau pareiškėjai buvo išaiškinta teismo 2012-02-28 nutartyje, dar kartą pabrėžtina, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d.). Šiuo atveju tarp pareiškėjos ir atsakovo ginčas dar nėra kilęs. Pareiškėja formuluoja skundo reikalavimus į ateitį. Tokio pobūdžio reikalavimų Administracinių bylų teisenos įstatymas nenumato kaip galimų nagrinėti administraciniame teisme. Administracinio teismo kompetencija negali būti plečiama tesimo nuožiūra, o Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d. aiškiai nurodo, kad administracinis teismas sprendžia tik ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Pareiškėjai išaiškintina, kad atsakovams priėmus tam tikrus aktus, su kuriais pareiškėja nesutiks, tarp pareiškėjos ir atsakovų bus kilęs ginčas ir pareiškėja galės kreiptis į teismą su skundu dėl ginčijamų aktų panaikinimo ir atsakovų įpareigojimo atlikti konkrečius veiksmus. Šiuo atveju, įstatymas nesuteikia teismui teisės priimti nagrinėti tokių skundo reikalavimų, kuomet ginčas dar nėra kilęs ir net neaišku, ar atsakovai apskritai ruošiasi priimti tam tikrus aktus.

8Atsižvelgiant į tas kas išdėstyta, skundą atsisakytina priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p. pagrindu.

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p. teisėjas

Nutarė

10atsisakyti priimti A. B. skundą.

11Išaiškinti, kad atsakovams priėmus aktus, su kuriais pareiškėja nesutiks, ji galės kreiptis į teismą su skundu.

12Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais ir 2012-02-10 į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai