Byla 2-243-804/2012
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal J. A. P. ieškinį atsakovams UAB „Baltic Realty Investments“ ir E. Ž., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų notarei R. S. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal J. A. P. ieškinį atsakovams UAB „Baltic Realty Investments“ ir E. Ž., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų notarei R. S. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos, ir

Nustatė

2šalys prašo patvirtinti jų 2012-01-05 sudarytą taikos sutartį ir šią bylą nutraukti.

3Prašymas tenkintinas.

4Šalių sudaryta taikos sutartimi kitų asmenų teisės ir įstatymo saugomi interesai bei įstatymai nepažeidžiami (CPK 42 str.), todėl teismas šalių nurodytomis sąlygomis tvirtina taikos sutartį ir bylą nutraukia (CPK 293 str. 1 d., 5 p.). Šalims žinomos bylos nutraukimo pasekmės (CPK 294 str.).

5Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d).,

6Ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio, t.y., 2242,50 Lt ( 2990,00 Lt x 75 proc.) (CPK 87 str. 2 d.).

7Šalių sutarimu 17,50 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai yra priteistinos iš atsakovo UAB „Baltic Realty Investments“.

8Šalims sudarius taikos sutartį vadovaujantis CPK 149 str. 2 d. naikintinos Trakų rajono apylinkės teismo 2011-11-23. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – UAB „Baltic Realty Investments“, vardu VĮ „Registrų centras“ įregistruotų žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2134-5560, esančio Bijūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2134-5506, esančio Bijūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2134-5652, esančio Krasnapolio k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., ir žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2134-5617, esančio Krasnapolio k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., areštą.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 str., 88, 94, 96, 140 str. str., 293 str. 5 p., 294 str., teismas

Nutarė

10patvirtinti ieškovo J. A. P., a.k. ( - ) ir atsakovų UAB „Baltic Realty Investments“, j.a.k. 300551558, ir E. Ž., a.k. ( - ) taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

 1. Atsakovas UAB „Baltic Realty Investments“ sutinka sumokėti Ieškovui 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Lt sumą už nuosavybės teisę į Ieškovo, atstovauto atsakovo E. Ž., atsakovui UAB „Baltic Realty Investments“ perleistus žemės sklypus, į kuriuos atsakovo UAB „Baltic Realty Investments“ pastangomis atkurta Ieškovui nuosavybės teisė pagal Kauno apskrities viršininko išvadą Nr. 641 dėl 2,2574 ha ploto žemės sklypo, priklausiusio J. P. Kauno rajone Veršvų kaime, o Ieškovas už gaunamą šiame taikos sutarties punkte nurodytą pinigų sumą sutinka atsisakyti Ieškinio Civilinėje byloje ir ją nutraukti.
 2. Ieškovas patvirtina, kad niekas kitas iš jo artimųjų neturi pagrindo pretenduoti į ginčo žemės sklypų nuosavybę ir šios sutarties pasirašymo metu pateikia Atsakovui UAB „Baltic Realty Investments“ savo dukters A. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir sūnaus A. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), patvirtinimus raštu dėl jų pritarimo šiai taikos sutarčiai.
 3. Ieškovas patvirtina, kad nurodyta suma yra galutinė ir pakankama kompensacija už atsakovui UAB „Baltic Realty Investments“ perleistus žemės sklypus, į kuriuos Ieškovui nuosavybės teisė buvo atkurta Kauno apskrities viršininko išvados Nr. 641 dėl 2,2574 ha ploto žemės sklypo, priklausiusio J. P. Kauno rajone Veršvų kaime, pagrindu.
 1. Atsakovas UAB „Baltic Realty Investments“ šios taikos sutarties 1 p. nurodytą pinigų sumą 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Lt perveda iki 2012 m. sausio 17 d. į advokato A. R. (a/k ( - ) depozitinę sąskaitą, kurios Nr. ( - ), esančią „Svvedbank“, AB. Ieškovo atstovas advokatas Aivaras Raišutis įsipareigoja šiuos pinigus laikyti savo depozitinėje sąskaitoje ir jų neišmokėti Ieškovui ar jo nurodytiems asmenims, nenaudoti jokiems mokėjimams ne atsakovo UAB „Baltic Realty Investments“ naudai ir be šio atsakovo sutikimo tol, kol neįsiteisės teismo nutartis patvirtinti šią taikos sutartį.
 2. Ieškovas, pasirašydamas šią taikos sutartį, patvirtina, kad palaiko jos tvirtinimą teisme, neskųs teismo nutarties patvirtinti taikos sutartį.
 3. Jei ši taikos sutartis nepatvirtinama teismo, Ieškovo atstovas advokatas Aivaras Raišutis turi grąžinti gautus pinigus Atsakovui UAB „Baltic Realty Investments“ per tris darbo dienas nuo atitinkamos teismo nutarties priėmimo dienos į šio Atsakovo sąskaitą banke iš kurios minėtos lėšos buvo pervestos. Už praleistą terminą skaičiuojamos 12 (procentų) metų palūkanos, mokėtinos už kiekvieną mėnesį iki to mėnesio paskutinės dienos.
 4. Šalys pareiškia, pripažįsta ir patvirtina, kad įsigaliojus šiai sutarčiai, neturės viena kitai jokių reikalavimų bei kitų papildomų, pridėtinių, alternatyvių ar kitokių pretenzijų, susijusių su žemės sklypais, į kuriuos buvo atkurta Ieškovo nuosavybės teisė Kauno apskrities viršininko išvados Nr. 641 dėl 2,2574 ha ploto žemės sklypo, priklausiusio J. P. Kauno rajone Veršvų kaime, pagrindu.
 5. Ieškovas atsisako Trakų rajono apylinkės teismui pareikšto ieškinio, t.y. jo reikalavimo pripažinti 2011-07-01 sutartį (notarinio registro Nr. 2-4264) negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir taikyti restituciją - įpareigoti atsakovą UAB „Baltic Realty Investments“ grąžinti Ieškovui J. A. P. nuosavybės teise valdomus žemės sklypą adresu Bijūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., unikalus Nr. 4400-2134-5560, žemės sklypą adresu Bijūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., unikalus Nr. 4400-2134-5506, žemės sklypą adresu Krasnapolio k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., unikalus Nr. 4400-2134-5652, ir žemės sklypą adresu Krasnapolio k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., unikalus Nr. 4400-2134-5560, panaikinti įrašus viešėjame registre apie nuosavybės teisių į valdomus žemės sklypą adresu Bijūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., unikalus Nr. 4400-2134-5560, žemės sklypą adresu Bijūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., unikalus Nr. 4400-2134-5506, žemės sklypą adresu Krasnapolio k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., unikalus Nr. 4400-2134-5652, ir žemės sklypą adresu Krasnapolio k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., unikalus Nr. 4400-2134-5560, registravimą atsakovo UAB „Baltic Realty Investments“ vardu, įpareigoti atsakovą E. Ž. grąžinti atsakovui UAB „Baltic Realty Investments“ 10 000 Lt.
 6. Atsakovai UAB „Baltic Realty Investments“ ir E. Ž. neprieštarauja Ieškovo atsisakymui nuo ieškinio.
 7. Nei viena iš šalių neatlygina kitai šaliai bylinėjimosi išlaidų Civilinėje byloje, dėl kurios susitariama šia taikos sutartimi, o taip pat visų kitų išlaidų, kurių atitinkama šalis patyrė ryšium su šia Civiline byla ir jos ginču.
 8. Šalys susitaria, kad šios taikos sutarties sudarymo faktas, jos turinys ir esmė yra konfidenciali informacija, kurios šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.
 9. Procesinių dokumentų įteikimo ir kitas išlaidas, patirtas valstybės civilinėje byloje, apmokės Atsakovas UAB „Baltic Realty Investments“.
 1. Šią taikos sutartį pasirašantys asmenys pareiškia, kad ši sutartis sudaryta laisva valia, taip pat patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, kurios darytų šią sutartį neteisėta ir nepagrįsta, taip pat pareiškia ir garantuoja, kad nė vienai iš šalių nėra pateikta jokių kitų trečiųjų asmenų reikalavimų, kurie galėtų turėti įtakos šiai sutarčiai.
 2. Šalys prašo Trakų rajono apylinkės teismą šią taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka ir Civilinę bylą Nr. 2-3057-804/2011, iškeltą pagal Ieškovo ieškinį, nutraukti.
 3. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galutines teisines pasekmes sukelia, įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti šią taikos sutartį.
 4. Ieškovas prašo teismo grąžinti jam 75 procentus (2 242,50 Lt) sumokėto 2 990 Lt dydžio žyminio mokesčio.
 5. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos, išaiškintos ir suprastos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 294 str. (bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu negalima).
 6. Ši taikos sutartis surašyta keturiais egzemplioriais - po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai ir Trakų rajono apylinkės teismui.

11Šią civilinę bylą nutraukti.

12Panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2011-11-23 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – UAB „Baltic Realty Investments“, vardu VĮ „Registrų centras“ įregistruotų žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2134-5560, esančio Bijūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2134-5506, esančio Bijūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2134-5652, esančio Krasnapolio k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., ir žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2134-5617, esančio Krasnapolio k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., areštą.

13Grąžinti J. A. P. 2242,50 Lt žyminio mokesčio, sumokėto valstybei pagal 2011-11-17 įmokos mokėjimo kvitą.

14Priteisti iš atsakovo UAB „Baltic Realty Investments“ 17,50 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai