Byla 1S-2070-120/2012
Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam R. P. nutarta buvo taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal LR Bausmių vykdymo kodekso 157 str. 2 d. 2 p. ir nustatyti jam baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) pareigas

Nustatė

1Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimu Nr. LK-185 dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam R. P. nutarta buvo taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal LR Bausmių vykdymo kodekso 157 str. 2 d. 2 p. ir nustatyti jam baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) pareigas.

2Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2012-12-12 nutartimi, motyvuota tuo, kad nuteistasis laikysis įstatymų, nenusikals ir todėl jis gali būti lygtinai iš laisvės atėmimo įstaigos paleistas (LR BVK 157 str. 1 d.), yra patvirtintas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Kybartų pataisos namuose 2012-10-03 nutarimas Nr. LK-185 bei, BVK 157str. 2 d. 2 p. pagrindu nustatyti buvo įpareigojimai pradėti dirbti per 1 mėnesį ( BK 75str. 2d. 5p.), gydytis priklausomybės ligas, kai nuteistasis sutinka iki 2015-12-21 ( BK 75str.2d. 3p.), nevartoti psichiką veikiančių medžiagų iki 2015-12-21 ( BK 75 str.2d.10p.), dalyvauti elgesio pataisos programoje, skirtoje padėti asmenims turintiems priklausomybę nuo psichiką veikiančių medžiagų iki 2015-12-21 ( BK 75 str.2d. 6p.).

3Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorė skundu prašo Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2012-11-12 nutartį panaikinti ir, priimtu nauju sprendimu, atsisakyti nuteistąjį lygtinai paleisti.

4Nurodo, kad nuteistojo asmenybę teismas įvertino netinkamai, nes neatsižvelgė į jo elgesį viso bausmės atlikimo metu, į jo padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą visuomenei, ankstesnius teistumus, likusios bausmės dalį ir dėl to padarė nepagrįstą išvadą. Nuteistasis teistas 2 kartus ir teistumai neišnykę. Bausmę jis atlieka už labai sunkaus tyčinio nusikaltimo padarymą, praeityje teistas už nusikaltimą žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, už nusikaltimą žmogaus sveikatai bei nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams. Tai rodo asmens padidintą pavojingumą visuomenei ir nėra pagrindo manyti, kad R. P. taikant lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, jis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

5Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros skundas pagrįstas ir tenkinamas.

6Paskirtos bausmės tikslas - užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (BK 41 str.), sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti jį už padarytą nusikaltimą, atimti bei apriboti jam galimybę daryti naujus nusikaltimus ir paveikti nusikaltimą padariusį asmenį taip, kad jis laikytųsi įstatymų ir daugiau nenusikalstų.

7R. P. 10 metų laisvės atėmimo bausmę atlieka pagal 2006-07-03 Vilniaus apygardos teismo nuosprendį už LR BK 129 str. 1 d. numatyto nusikaltimo padarymą. Bausmės atlikimo pabaiga jam sueis 2015-12-21.

8Faktiškai nuteistasis R. P. yra atlikęs daugiau nei ½ bausmės dalį, tačiau, nors bausmės atlikimo metu jis ir dalyvavo privalomose socialinės reabilitacijos programose, vykdė programose numatytas priemone, skatintas yra 12 kartų, tačiau to lygtinio paleidimo taikymui, nepakanka.

9BVK 157 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka lygtinai iš pataisos įstaigų paleisti gali būti tik tie individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones praėję laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurių nusikalstamo elgesio rizika, jų elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės davė pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals bei, kad tokiems lygtinai paleistiems asmenims taikoma probacija pasieks tikslą.

10Nuteistojo R. P. nusikalstamo elgesio rizika pagal OASys programą, yra vidutinė (48 balai). Bausmę jis atlieka už labai sunkaus nusikaltimo padarymą, kurio pasekmės negrįžtamos – atimta žmogaus gyvybė. Praeityje teistas ir ankstesni jo teistumai, iki šiol neišnykę.

11Nors drausmine tvarka nuteistajam paskirtos nuobaudos ir negalioja, tačiau tai, kad drausmine tvarka jis 5 kartus baustas buvo už labai grubius vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus (narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, langų valiklio gėrimą, uždraustų daiktų gaminimą ir kt, pažeidimų padarymus baustas buvo patalpinimais į baudos įzoliatorių, perkėlimu iš lengvosios grupės į paprastąją. Papeikimu ir uždraudimu 1 mėnesį pirkti maisto produktus), kad šiai dienai tėra įvykdęs tik dalį socialinės reabilitacijos plane numatytų priemonių, kad psichologinės tarnybos išvados aktu jis apibūdinamas, kaip gana silpnus socialinius prognostinius įgūdžius turintis asmuo, kuriam trūksta įžvalgos numatyti savo elgesio pasekmes bei galimus sunkumus, kad jis yra sunkiai susivaldantis ir kompanijoje galintis pasiduoti įtakai, pagrindo manyti, kad, būdamas lygtinai paleistas, jis, pavojus aplinkiniams nekels, laikysis įstatymų ir nenusikals, neduoda, tad, šiuo konkrečiu atveju, pirmosios instancijos teismas, neatsižvelgęs į visuomenės interesą, neįvertinęs nuteistojo asmenybės ir neužtikrinęs teisingumo principo įgyvendinimo, priėmė aiškiai neteisingą ir nepagrįstą sprendimą, todėl prokuroro skundas yra pagrįstas ir tenkinamas.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 364 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

Nutarė

13Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 12 d. nutartį, kuria R. P. taikytas lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos, panaikinti ir priimti naują sprendimą:

14atsisakyti patvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2012-10-03 nutarimą Nr. LK-185 nutarimą dėl R. P. lygtinio paleidimo.

15Ši nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama.

16Regina Majauskienė

Proceso dalyviai