Byla I-3692-561/2008
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Mefodijos Povilaitienės bei Arūno Dirvono, sekretoriaujant A. Pauliukaitei, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Taxillus“ atstovui D. Matulevičiui, atsakovės Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovei D. Gasiūnaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Taxillus“ skundą atsakovei Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl nutarimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „Taxillus“ su skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau-VTAKT) 2008-05-08 nutarimą Nr. 3K08/94 (toliau-Nutarimas), kuriuo UAB „Taxillus“ skirta 3000 Lt bauda.

4Skunde pareiškėja UAB „Taxillus“ nurodė, kad ginčijamu Nutarimu VTAKT nepagrįstai skyrė jai 3000 Lt baudą dėl LR tabako kontrolės įstatymo 19 str. 1 d. 5 punkto pažeidimo, bei paaiškino, jog UAB „Taxillus“ neteisėtų paslaugų, susijusių su rūkymu, neteikė.

5UAB „Taxillus“ paaiškino, kad UAB „Taxillus“ iš UAB „VSGA“ yra išsinuomavusi 146,87 kv. m. negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), Vilniuje, kurias naudoja restorano ir baro veiklai. Tai reiškia, jog UAB „Taxillus“ nuomoja tik dalį negyvenamos patalpos, o kita patalpos dalis, kurioje yra azartinių žaidimų įrenginiai, priklauso ir yra naudojama UAB „VSGA“. UAB „Taxillus“ negali įtakoti asmenų, esančių UAB „VSGA“ patalpose, elgesio, tame tarpe ir tabako ar alkoholio vartojimą minėtose patalpose.

6UAB „Taxillus“ pabrėžė, kad VTAKT išvados, jog UAB „Taxillus“ darbuotojai aptarnauja prie lošimo stalų sėdinčius klientus, t.y. jiems neša alkoholinius gėrimus bei tabako gaminius, yra nepagrįstos, o UAB „Taxillus“, nebūdama likusių patalpų savininkė ar nuomotoja, negali būti pripažinta atsakinga už jiems nepriklausančios teritorijos valdymą, o toje patalpų dalyje, kurią nuomoja, draudimas rūkyti nebuvo pažeistas. UAB „Taxillus“ tinkamai vykdo visas pareigas, numatytas LR tabako kontrolės įstatyme, todėl VTAKT darbuotojai netinkamai vertino esamą situaciją bei padarė nepagrįstas išvadas, be pagrindo nubausdami UAB „Taxillus“, pažeidus LR tabako kontrolės įstatymo 19 str. 1 d. 5 p..

7Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos UAB „Taxillus“ atstovas skundą palaikė ir prašė jį tenkinti, vadovaujantis skunde išdėstytais motyvais.

8Atsakovė VTAKT atsiliepime į pareiškėjos UAB „Taxillus“ skundą nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, paaiškindama, jog VTAKT darbuotojai 2008-04-17 patikrinimo metu nustatė, jog UAB „Taxillus“ priklausanti kavinė, esanti ( - ), Vilniuje, įrengta vienoje patalpoje (salėje) su lošimo stalais, priklausančiais UAB „VSGA“, kad UAB „Taxillus“ kavinė vykdo viešojo maitinimo veiklą minėtose patalpose, kuriose buvo rūkoma, t.y. 2008-04-17 tikrinimo metu buvo nustatyta, kad UAB „Taxillus“ darbuotojai aptarnauja prie lošimo stalų sėdinčius klientus: nuneša jiems alkoholinių gėrimų, tabako gaminių.

9VTAKT pabrėžė, kad UAB „Taxillus“ išsinuomojo tik dalį patalpų, esančių ( - ), Vilniuje, tačiau viešojo maitinimo veiklą vykdo visoje kazino salėje.

10Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės VTAKT atstovė su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, vadovaujantis atsiliepime į skundą išdėstytais motyvais.

11Byloje kilęs ginčas, ar VTAKT 2008-05-08 nutarimas Nr. 3K08/94, kuriuo pareiškėjai UAB „Taxillus“ už LR tabako kontrolės 19 str. 1 d. 5 p. pažeidimą buvo skirta 3000 Lt dydžio bauda, yra teisėtas ir pagrįstas.

122008-04-17 VTAKT atliko pareiškėjai UAB „Taxillus“ priklausančios kavinės, esančios ( - ), Vilniuje, patikrinimą. 2008-04-17 tikrinimo protokole Nr. 92 buvo užfiksuota, kad UAB „Taxillus“ kavinė vykdė viešojo maitinimo veiklą minėtose patalpose, kuriose buvo rūkoma, t.y. 2008-04-17 tikrinimo metu buvo nustatyta, kad ant baro (prekystalio) ir lošimo stalų padėtos peleninės, patikrinimo metu trys klientai, sėdintys prie lošimo stalų, rūkė, baro darbuotojai aptarnavo prie lošimo stalų sėdinčius klientus: nešė jiems alkoholinių gėrimų, tabako gaminių ir kt. (b.l.58).

13VTAKT, vadovaudamasi 2008-04-17 tikrinimo protokolu Nr. 92, už LR tabako kontrolės įstatymo 19 str. 1 d. 5 p. pažeidimą, 2008-05-08 nutarimu Nr. 3K08/94 (b.l.75-76) paskyrė pareiškėjai UAB „Taxillus“ ekonominę sankciją - 3000 Lt dydžio baudą.

14Teismas daro išvadą, kad su tabako auginimu, tabako gaminių gamyba, prekyba, laikymu, gabenimu, įvežimu, importu, reklama, vartojimu, įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimu bei rėmimu susijusius santykius reglamentuoja ir valstybės tabako kontrolės pagrindus Lietuvos Respublikoje nustato LR tabako kontrolės įstatymas. Šio įstatymo 19 str. 1 d. 5 p. nustatyta, kad draudžiama rūkyti restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ar pypkių klubus. Vadovaujantis šio įstatymo 2 str. 14 d., prekybos tabako gaminiais vieta - parduotuvių, kioskų, paviljonų, restoranų, kavinių, barų, bufetų, kitų tabako gaminiais prekiaujančių įmonių patalpos ir patalpos, kuriose vyksta tabako gaminių didmeninė prekyba.

15LR Vyriausybės 2004-04-07 nutarimu Nr. 383 patvirtintų Mažmeninės prekybos ir licencijavimo taisyklių 6.4 punkte nustatyta, kad prekybos tabako gaminiais vieta laikoma parduotuvė, kioskas, paviljonas, restoranas, kavinė, baras, bufetas ar kitos patalpos, kuriose tabako gaminiai parduodami vartotojui.

16Pagal LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 str. 9 d., patalpa laikytina pastato dalis, turinti aiškią funkcinę paskirtį (butai, kontoros ir pan.), atitvarų konstrukcijomis atskirta nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų ar negyvenamųjų patalpų.

17Teismas daro išvadą, kad UAB „Taxillus“ ir UAB „VSGA“ 2006-06-01 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. P-76 (b.l.60-63). Šios sutarties 1 punktu UAB „VSGA“ įsipareigojo šioje sutartyje nustatyta tvarka leisti nuomininkui UAB „Taxillus“ laikinai naudotis ir valdyti už užmokestį dalį patalpos (146,87 kv.m.), esančios pastate ( - ), Vilniuje, kurioje nuomininkas UAB „Taxillus“ vykdys restorano, baro, koncertinę veiklą. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties neatskiriama dalis yra patalpų planas (b.l.69-71), iš kurio aiškiai matyti, kad UAB „Taxillus“ baras (baro zona) nėra atitverta nuo azartinių lošimų salės jokiomis atitvarinėmis konstrukcijomis ir yra azartinių lošimų salės dalis. Be to, darytina išvada, kad UAB „Taxillus“ priklausančioje kavinėje leidžiama vykdyti prekybą tabako gaminiais patalpose, esančiose ( - ), Vilniuje, visoje salėje, neapsiribojant baro ir restorano 52,58 kv. m. plotu. Šią aplinkybę patvirtina ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos UAB „Taxillus“ 2006-03-30 išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Nr. T17V (b.l.88), kuri suteikia UAB „Taxillus“ teisę vykdyti šią veiklą kavinėje, esančioje ( - ), Vilniuje, neribojant paslaugos teikimo ploto.

18Išsamiai bei visapusiškai ištyrus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad UAB „Taxillus“ teiginiai, jog administracinė atsakomybė jai buvo pritaikyta be kaltės, nes UAB „Taxillus“ nuomoja tik dalį negyvenamos patalpos, o kita patalpa yra azartinių žaidimų salonas, ir, kad UAB „Taxillus“ nėra atsakinga už UAB „VSGA“ vykdomą veiklą, susijusią su tabako vartojimu minėtose patalpose, todėl UAB „Taxillus“ gali būti atsakinga tik už tą patalpų dalį, kurią nuomoja iš UAB „VSGA“, o šioje patalpų dalyje draudimas rūkyti nebuvo pažeistas, yra nepagrįsti ir neteisėti, nes neatitinka faktinių aplinkybių bei surinktų įrodymų ir vertintini kaip UAB „Taxillus“ pasirinkta gynybinė pozicija, bandant išvengti administracinės atsakomybės už padarytą pažeidimą.

19Objektyviai įvertinus byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo netikėti VTAKT darbuotojų 2008-04-17 tikrinimo protokole Nr. 92 patvirtintais faktais, kad kavinėje, esančioje ( - ), Vilniuje, atliekamo tikrinimo metu ant baro (prekystalio) ir lošimo stalų buvo padėtos peleninės, kad trys klientai, sėdintys prie lošimo stalų, rūkė, o baro darbuotojai aptarnavo prie lošimo stalų sėdinčius klientus: nešė jiems alkoholinius gėrimus, tabako gaminius ir kt., t.y. darytina išvada, kad UAB „Taxillus“ priklausančioje viešojo maitinimo įstaigoje, esančioje ( - ), Vilniuje, buvo rūkoma.

20Teismas, atlikęs sisteminę teisės normų, reglamentuojančių tabako gaminių vartojimą viešojo maitinimo įstaigose, analizę, daro išvadą, kad LR tabako kontrolės įstatymo 19 str. 1 d. 5 p. įtvirtintas draudimas rūkyti viešojo maitinimo įstaigose, negali būti suprantamas tik kaip draudimas rūkyti prie kavinėje esančio baro (prekystalio); kad, jeigu kavinės baras (baro zona) nėra atitverta nuo, ginčo atveju, azartinių lošimų salės jokiomis atitvarinėmis konstrukcijomis, minėta kavinės zona laikytina azartinių lošimų salės dalimi, todėl šioje salės dalyje galioja draudimas rūkyti, įmonei vykdant viešojo maitinimo funkcijas.

21Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėja UAB „Taxillus“ pažeidė LR tabako kontrolės įstatymo 19 str. 1 d. 5 p. nuostatas, nes neužtikrino, kad patalpoje, įrengtoje ( - ), Vilniuje, kurioje UAB „Taxillus“ vykdo viešojo maitinimo veiklą, esant draudimui rūkyti, nebūtų rūkoma, kad atsakovė VTAKT surinko pakankamai įrodymų ginčijamam nutarimui priimti ir šį nutarimą priėmė visapusiškai, išsamiai ir objektyviai išnagrinėjusi bylos aplinkybes, todėl nėra pagrindo pripažinti, jog VTAKT 2008-05-08 nutarimas Nr. 3K08/94 yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl jį naikinti nėra pagrindo, o UAB „Taxillus“ skundas yra atmestinas.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., teismas

Nutarė

23pareiškėjos UAB „Taxillus“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja UAB „Taxillus“ su skundu kreipėsi į teismą, prašydama... 4. Skunde pareiškėja UAB „Taxillus“ nurodė, kad ginčijamu Nutarimu VTAKT... 5. UAB „Taxillus“ paaiškino, kad UAB „Taxillus“ iš UAB „VSGA“ yra... 6. UAB „Taxillus“ pabrėžė, kad VTAKT išvados, jog UAB „Taxillus“... 7. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos UAB „Taxillus“ atstovas skundą... 8. Atsakovė VTAKT atsiliepime į pareiškėjos UAB „Taxillus“ skundą... 9. VTAKT pabrėžė, kad UAB „Taxillus“ išsinuomojo tik dalį patalpų,... 10. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės VTAKT atstovė su skundu nesutiko ir... 11. Byloje kilęs ginčas, ar VTAKT 2008-05-08 nutarimas Nr. 3K08/94, kuriuo... 12. 2008-04-17 VTAKT atliko pareiškėjai UAB „Taxillus“ priklausančios... 13. VTAKT, vadovaudamasi 2008-04-17 tikrinimo protokolu Nr. 92, už LR tabako... 14. Teismas daro išvadą, kad su tabako auginimu, tabako gaminių gamyba, prekyba,... 15. LR Vyriausybės 2004-04-07 nutarimu Nr. 383 patvirtintų Mažmeninės prekybos... 16. Pagal LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 str. 9 d., patalpa laikytina... 17. Teismas daro išvadą, kad UAB „Taxillus“ ir UAB „VSGA“ 2006-06-01... 18. Išsamiai bei visapusiškai ištyrus byloje esančius įrodymus, teismas daro... 19. Objektyviai įvertinus byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad... 20. Teismas, atlikęs sisteminę teisės normų, reglamentuojančių tabako... 21. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėja UAB... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 23. pareiškėjos UAB „Taxillus“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...